Om användarprofiler i SharePoint Online

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Den här artikeln gäller globala administratörer och SharePoint i Office 365. Om du inte är administratör kan du läsa Visa och uppdatera din profil i Office Delve för information om hur du ändrar din profil.

En användarprofil är en samling av användaregenskaper som beskriver en enskild användare. Varje egenskap innehåller principer och inställningar som är kopplad till användaren. Användarprofiler är viktiga eftersom de hjälpa andra att hitta innehåll som ansluter dem med andra, mer information om varandra och samarbeta med hjälp av sociala funktioner.

Standardägare för användarprofil egenskaper matas in SharePoint Online från Office 365-katalogtjänsten. Men en SharePoint Online-administratör kan förbättra SharePoint-funktioner genom att lägga till egenskaper för användarprofiler, definiera användarprinciper för och skapa målgrupper.

Obs!: Office 365 för utbildning Synkronisera inte automatiskt användarprofiler i SharePoint Online. Om du vill visa och redigera en användarprofil i SharePoint Online, besöker användaren först en SharePoint-webbplats. När en användare besöker en webbplats, synkroniseras profilen till SharePoint Online under den nästa schemalagda Office 365-tjänsten katalogsynkronisering.

Mer information om att redigera egenskaper för användarprofiler, målgrupper och principer finns:

Obs!: Alla redigeringar du gör i SharePoint Online-användarprofiler tillämpas endast inom SharePoint och de synkroniseras inte med andra Office 365-tjänster.

En välfungerande hantering av användarprofiler kan förbättra kommunikationen och arbetsflöden i organisationen. På samma sätt kan noggrant planerade principer som styr profilerna säkerställa att rätt information visas för rätt medlemmar i organisationen.

I SharePoint Online hämtas profilinformation från Office 365-katalogtjänsten via regelbunden och schemalagd enkelriktad synkronisering – vilken bör utföras minst en gång per dygn.

Om organisationen registrerar och distribuerar Office 365 gäller något av följande alternativ för användarkonton:

 • De skapas och läggs till i Office 365-katalogtjänsten på manuell väg, eller

 • De synkroniseras med en lokal Active Directory-lösning.

Obs!: Mer information om molnet och synkroniserade identitet modeller finns i Förstå Office 365 Identity och Azure Active Directory.

Om användarkonton lades till manuellt i Office 365-katalogtjänsten får användarna Microsoft Azure Active Directory-autentiseringsuppgifter för inloggning i Office 365. Dessa autentiseringsuppgifter skiljer sig från andra autentiseringsuppgifter för datorer och i företaget. Du använder administrationscentret för Office 365 om du vill göra ändringar i dessa användarkonton.

Din organisation väljer du använder verktyget Office 365-katalogsynkronisering (DirSync) Fyll användarinformation från en lokal Active Directory. DirSync stöder Federerad enkel inloggning. Information om hur du konfigurerar DirSync finns i Konfigurera katalogsynkronisering för Office 365.

Diagram som visar hur DirSync används med en lokal Active Directory-tjänst för att mata in profilinformation i Office 365-katalogtjänsten, vilken i i sin tur matar in SharePoint Online-profilen

Med katalogsynkroniseringsverktyget (DirSync) kan lokala Active Directory-användarprofiler synkroniseras med Office 365-katalogtjänsten, vilken sedan synkroniseras med SharePoint Online-användarprofilerna. Active Directory-informationen går dock endast åt ett håll – från den lokala Active Directory-servern till SharePoint Online. Det säkerställer att användarinformationen i SharePoint Online återspeglar senaste och mest korrekta användardata i Active Directory.

Obs!: Automatisk profilsynkronisering med Office 365-katalogtjänsten inträffar förbestämda regelbundet. Ändringar kan ta upp till 24 timmar innan de visas i en användarprofil. Observera att med Office 365 för utbildning, användarprofiler inte har skapats eller synkroniseras tills en användare besöker en SharePoint-webbplats.

Om egenskaper och principer för SharePoint Online-profiler

Som standard fylls SharePoint Online-användarprofiler av Office 365-katalogtjänsten. Grundläggande profilegenskaper, till exempel en användare och efternamn, telefonnummer och befattning, synkroniseras även. Om det finns ytterligare egenskaper som du vill lägga till i användarprofiler att förbättra funktionerna Sök och samarbete i SharePoint, kan SharePoint Online-administratör skapa dessa egenskaper för användarprofiler. Mer information finns i Hantera användaregenskaper i SharePoint Online .

Obs!: Om du skapar en ny användarprofilsegenskap i administrationscentret för SharePoint Online skapas inte den egenskapen i Office 365-katalogen – dessa användarprofilsdata blir unika för SharePoint Online.

Som du ser i illustrationen nedan kan användarens Om mig-sida bestå av egenskaper som importeras från Office 365-katalogtjänsten och från anpassade SharePoint Online-profilegenskaper. Katalogtjänsten anger till exempel informationen i standardanvändarprofiler, som användares kontonamn, telefonnummer på arbetet, befattningar och e-postadresser på arbetet. Det är inte tillåtet för användare att redigera denna information.

Diagram som visar hur profilinformation från Office 365-katalogtjänsten och profilinformation från SharePoint Online fylls i på en användares Om mig-sida

Målgrupper är en del av en användarprofil och de kan organisationer rikta innehåll till användare baserat på deras funktion eller roll. Målgrupper kan definieras av en eller en kombination av följande:

 • Medlemskap i en distributionslista

 • Medlemskap i en Windows-säkerhetsgrupp

 • Placering i organisationens rapporteringshierarki

 • Offentliga användarprofilsegenskaper

Innehållet kan även riktas med hjälp av SharePoint-grupper. Det är du som avgör vilket alternativ som bäst passar verksamhetens krav.

När de har definierats kan målgrupperna användas för att rikta innehåll till användare på flera sätt. Du kan till exempel definiera de rekommenderade SharePoint-webbplatser som visas för användarna om de sparar en fil i ett Microsoft Office 2013-datorprogram och ange målgrupperna som respektive länk visas för. Du kan även ange målgrupper för Min webbplats-navigeringslänkarna som visas i det övre länkfältet. I en miljö med konfigurerade målgrupper för kan webbplatsadministratörer dessutom använda webbdelar för att anpassa innehållet efter målgrupp.

Du kan också rikta länkar i Office-datorprogram, personliga webbplatslänkar (Min webbplats-navigeringslänkar), betrodda värdplatser för Min webbplats och webbdelar.

Mer information finns i Hantera målgrupper i SharePoint Online.

Du kommer även åt inställningarna för Min webbplats via sidan Användarprofil i administrationscentret för SharePoint.

Webbplatser av typen Min webbplats är personliga webbplatser som ger organisationens användare tillgång till en omfattande uppsättning funktioner för sociala nätverk och dokumenthantering. De här funktionerna omfattar en nyhetsfeedwebbplats där användarna kan interagera, en OneDrive för företag-webbplats för lagring och delning av affärsdokument, foton och andra mediefiler, en Webbplatser-sida där användbara webbplatser kan sparas och en profilsida där användarna kan presentera sig själva för andra i organisationen och söka efter delade dokument som skapar kontakt med andra.

 1. Logga in i Office 365 som global administratör eller SharePoint Online-administratör.

 2. Välj startikonen Ikonen som ser ut som en våffla representerar en knapp som visar flera program sida vid sida för att välja program. i det övre vänstra hörnet och välj Administratör för att öppna administrationscenter för Office 365. (Om du inte ser administratörspanelen har du inte administratörsbehörigheter för Office 365 i din organisation.)

 3. I panelen till vänster väljer du Administrationscenter > SharePoint.

 4. Välj användarprofiler i den vänstra rutan.

 5. Klicka på Hantera användarprofiler under personer.

 6. Skriv in användarens namn i rutan Sök profiler och välj sedan Sök.

 7. Om du vill redigera eller ta bort användarprofilen, klicka på kontonamnet och klicka sedan på Redigera min profil eller Ta bort.

  Varning: 

  • Om din organisation använder DirSync för att synkronisera användarkonton med en lokal Active Directory kan redigera du alltid användarkonton från Active Directory. Om organisationen hanterar manuellt användarkonton kan du alltid använda administrationscentret i Office 365 att redigera och ta bort användarkonton.

  • Ändringarna synkroniseras med SharePoint Online under nästa automatiska synkronisering, vilken utförs vid regelbundna förutbestämda tider. Det kan ta upp till 24 timmar innan profiländringar visas i tjänsten.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×