Om anteckningar

Använd anteckningsfönstret i normalläge när du vill skriva anteckningar om bilderna.

Rutan Anteckningar i normalvyn

Bild av knapp   Rutan Anteckningar

Skriv och formatera dina anteckningar medan du arbetar i normalläge. Om du vill se hur en utskrift av anteckningarna kommer att se ut, och hur textformateringen tar sig ut (till exempel teckenfärger) växlar du till förhandsgranska. Du kan också kontrollera och ändra sidhuvuden och sidfötter för anteckningarna medan du förhandsgranskar dem.

Du kan skriva ut anteckningarna som anteckningssidor och till exempel själv använda dem som stöd under presentationen, eller också kan du dela ut dem till åhörarna så att de får hjälp att följa presentationen.

Om du vill förstora, flytta eller formatera bild- eller anteckningsområdet går du till anteckningsläget och gör ändringarna där.

Anteckningsläget

Varje anteckningssida visar en liten version av bilden och de anteckningar som hör till den. I anteckningsläget kan du lägga till diagram, bild, tabeller eller andra illustrationer i dina anteckningar.

Anteckningssidor

Bild av knapp   Anteckningssidorna innehåller alla anteckningar och bilder i presentationen.

Bildtext 2   Varje bild skrivs ut på en anteckningssida.

  Dina anteckningar medföljer bilden.

  Du kan t ex lägga till diagram eller bildobjekt på dina anteckningssidor.

Bildobjekt eller andra objekt som du lägger till på anteckningssidorna syns på utskriften av anteckningarna, men däremot inte i normalläget. Om du sparar din presentation som en webbsida kommer bildobjektet eller objektet inte att visas i webbläsaren, vilket däremot anteckningarna gör.

De ändringar, tillägg och raderingar ¨som du gör på anteckningssidan gäller endast den anteckningssidan, och anteckningstexten i normalläge.

Anteckningsbakgrund

Om du vill att anteckningarna ska gälla för alla anteckningssidor i presentationen ska du ändra anteckningsbakgrunden. När du till exempel vill lägga till en företagslogotyp eller någon annan bild på alla anteckningssidor lägger du till den i anteckningarnas master. Det gäller även om du vill ändra den stil som används för anteckningarna. Du kan ändra utseende och placering för bildområdet, anteckningsområdet, sidhuvuden, sidfötter, sidnummer och datum.

Visa anteckningar på en webbsida

Om du sparar din presentation som en webbsida visas dina anteckningar automatiskt. Bildrubrikerna blir en innehållsförteckning för presentationen, och dina bildanteckningar visas under varje bild. Anteckningarna kan då ersätta talaren, och läsarna kan från dem få den bakgrund och de detaljer som talaren skulle tillhandahålla under en verklig presentation.

Om du inte vill att anteckningarna ska visas på webbsidan kan du inaktivera dem innan du sparar filen som en webbsida.

Flera layoutalternativ

Om du vill ha tillgång till flera layoutalternativ kan du skicka presentationen från Microsoft PowerPoint till Microsoft Word. Om du till exempel vill ha två bilder och tillhörande anteckningar på en enda sida kan du skapa en sådan layout i Word.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×