Om Office 365-administratörsroller

Deltagare: Diane Faigel Kweku Ako Adjei
Senast uppdaterad: 5 september 2017

Office 365 innehåller en uppsättning administratörsroller som du kan tilldela användare i organisationen. Varje administratörsroll mappar till vanliga affärsfunktioner och ger personerna i organisationen behörighet att utföra särskilda uppgifter i administrationscentret för Office 365.

Här är tillgängliga roller och vad personer som tilldelats rollerna kan göra.

Roll

Vad de gör i Office 365

Global administratör

Global administratör

Har åtkomst till alla administrativa funktioner i Office 365-tjänstsviten i ditt abonnemang, till exempel Skype för företag. Den person som registrerar sig för att köpa Office 365 tilldelas automatiskt rollen som global administratör.

Globala administratörer är de enda som kan tilldela andra administratörsroller. Du kan ha fler än en global administratör i organisationen. Vi rekommenderar att endast ett fåtal personer på företaget har den här rollen. Det minskar riskerna för företaget.

Tips: Kontrollera att alla som är globala administratörer i organisationen har ett mobiltelefonnummer och en alternativ e-postadress i kontaktuppgifterna. Mer information finns i Ändra organisationens adress, e-postadress för teknisk kontakt och annan information.

Obs!: En global administratör för Office 365 kan inte hantera Office 365-grupper utan en licens för Exchange Online.

Kontokort

Faktureringsadministratör

Gör inköp, hanterar prenumerationer, hanterar supportärenden och övervakar tjänstens hälsa.

Exchange Online

Exchange-administratör

Hanterar postlådor och principer för skräppostskydd för företaget, med hjälp av administrationscentret för Exchange. Kan visa alla aktivitetsrapporter i administrationscentret för Office 365.

Mer information finns i Om administratörsrollen i Exchange Online.

SharePoint-administratör

SharePoint-administratör

Hanterar företagets dokumentlagring på SharePoint Online. Det görs i administrationscentret för SharePoint. De kan även tilldela andra personer till att bli administratörer för webbplatssamlingar och termlagring.

Behörigheter som tilldelats SharePoint-webbplatser är helt åtskilda från den globala administratörsrollen för Office 365. Du kan som global administratör sakna åtkomst till en SharePoint-webbplats om du varken lagts till som användare eller har skapat webbplatsen.

Personer som har den här rollen kan även visa alla aktivitetsrapporter i administrationscentret för Office 365.

Mer information finns i Om administratörsrollen i SharePoint Online.

Tangent, behörigheter

Lösenordsadministratör

Återställer lösenord, hantera tjänstbegäranden och övervakar tjänstens status. Lösenordsadministratörer begränsas till att återställa lösenord för användare.

Skype för företag – Online

Skype för företag-administratör

Konfigurerar Skype för företag för organisationen och kan även visa alla aktivitetsrapporter i administrationscentret för Office 365.

Mer information finns i Om administratörsrollen i Skype för företag.

Skärmbild: Ikonen Säkerhet och efterlevnad

Efterlevnadsadministratör

Hanterar säkerhets- och regelefterlevnadsprinciper för din organisation. Efterlevnadsadministratörer har behörighet till administrationscentret för Office 365, säkerhets- och efterlevnadscentret, administrationscentret för Exchange Online och administrationsportalen för Azure AD.

De har även behörighet att visa rapporter och hantera tjänstförfrågningar i administrationscentret för Office 365.

Headset

Tjänstadministratör

Öppnar supportärenden hos Microsoft och visar instrumentpanelen och meddelandecentret. De har ”endast visning”-behörighet utom för att skapa supportärenden och läsa dem.

Tips: Personer som har tilldelats administratörsroller för Exchange Online, SharePoint Online och Skype för företag bör även tilldelas rollen Tjänstadministratör. På så vis kan de se viktig information i Administrationscenter för Office 365, till exempel status för tjänsten, och ändra och publicera meddelanden.

Användare

Användarhanteringsadministratör

Återställer lösenord, övervakar tjänstens hälsa, lägger till och tar bort användarkonton och hanterar tjänstförfrågningar. Användarhanteringsadministratören kan inte ta bort en global administratör, skapa andra administratörsroller eller återställa lösenord för globala administratörer, faktureringsadministratörer, efterlevnadsadministratörer eller administratörer för Exchange, SharePoint och Skype för företag.

Ikon för Dynamics 365

Dynamics 365 (online)

När en person tilldelas rollen som global Office 365-administratör tilldelas personen automatiskt säkerhetsrollen Systemadministratör i Dynamics 365 (online).

En person som tilldelas säkerhetsrollen Systemadministratör i Dynamics 365 kan tilldela andra personer Dynamics 365-säkerhetsroller. Med säkerhetsrollen Systemadministratör kan du hantera alla aspekter av Dynamics 365. Mer information om säkerhetsroller i Dynamics 365 finns i Hantera prenumerationer, licenser och användarkonton.

Ikon för Dynamics 365

Dynamics 365 tjänstadministratör

Använd den här nya rollen för att tilldela användare som ska hantera Dynamics 365 på klientnivå utan att behöva tilldela den kraftfullare behörigheten Office 365 global administratör. En tjänstadministratör i Dynamics 365 kan logga in i Dynamics 365 administrationscenter och hantera instanser. En person med denna roll kan inte utföra funktioner som endast kan utföras av en Office 365 global administratör, som att hantera användarkonton, prenumerationer samt åtkomstinställningar för Office 365-program som Exchange och SharePoint.

Mer information finns i Använd rollen Dynamics 365 tjänstadministratör för att hantera en klient.

Power BI-administratör

En person som har tilldelats rollen Power BI-administratör har åtkomst till användningsstatistiken för Office 365 Power BI. De kommer också att kunna styra organisationens användning av Power BI-funktionerna. Mer information om hur du administrerar Power BI finns i Administrera Power BI i organisationen.

Vad kan Office 365-administratörsroller göra i Exchange Online, SharePoint Online och Skype för företag – Online?

Vissa administratörsroller i Office 365 har en motsvarande roll i Exchange Online, SharePoint Online och Skype för företag – Online. I tabellen nedan beskrivs hur dessa Office 365-administratörsroller omvandlas till roller i olika Office 365-tjänster.

Office 365-administratörsroll

Omvandlas till den här i Exchange Online …

Omvandlas till den här i SharePoint Online …

Omvandlas till den här i Skype för företag – Online …

Omvandlas till den här i Säkerhets- och efterlevnadscenter …

global administratör

Exchange Online-administratör

Företagsadministratör

SharePoint Online admin

Skype för företag-administratör

Säkerhets- och efterlevnadscenter-administratör (medlem i rollgruppen Organisationshantering)

faktureringsadministratör

lösenordsadministratör

Supportavdelningsadministratör*

Supportavdelningsadministratör

tjänstadministratör

användarhanteringsadministratör

Skype för företag-administratör

Exchange-administratör

Exchange Online-administratör

SharePoint-administratör

SharePoint Online-administratör

Skype för företag-administratör

Skype för företag-administratör

EJ TILLÄMPLIGT

Efterlevnadsadministratör

Organisationshantering

EJ TILLÄMPLIGT

EJ TILLÄMPLIGT

Efterlevnadsadministratör

* Med undantag för meddelandespårning kan lösenordsadministratörer utföra samma uppgifter som personer som arbetar på Exchange-supportavdelningen.

Delegerad administration

Om du arbetar med Microsoft-partner kan du tilldela dem administratörsroller. De kan i sin tur tilldela användare i ditt företag – eller i sitt företag – administratörsroller. Det kanske du vill att de ska göra om de t.ex. konfigurerar och hanterar Office 365 åt dig.

Ett partnerföretag kan tilldela följande roller:

  • Fullständig administration, som innebär samma behörigheter som för en global administratör

  • Begränsad administration, som innebär samma behörigheter som för en lösenordsadministratör

För att partnerföretaget ska kunna tilldela de här rollerna till användare måste du lägga till partnerföretaget som delegerad administratör i ditt Office 365-konto. Initiativet till en sådan här process tas av en auktoriserad partner. Partnern skickar ett e-postmeddelande till dig med frågan om du vill ge dem tillstånd att fungera som delegerad administratör. Anvisningar finns i Auktorisera eller ta bort partnerrelationer.

Relaterade artiklar

Tilldela administratörsroller i Office 365
Aktivitetsrapporter i administrationscentret för Office 365

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×