Om Microsoft Visual Basic .NET kod mappning

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Under bakåtkompilering motsvaras av följande kodkonstruktioner i Visual Basic .NET UML-element.

Namespace

En Namespace i Visual Basic bakåtkompileras som en UML- paket och innehåller:

 • Name (Namn)

 • Medlemmar

Klass

En klass i Visual Basic bakåtkompileras som en UML- klass, inklusive:

 • Name (Namn)

 • Ärvda klasser och implementerad gränssnitt

 • Synlighet (allmän, skyddad eller privat)

 • IsAbstract

 • IsLeaf

 • Medlem åtgärder / fungerar (Medlemsvariabler)

Följande Visual Basic-klasskonstruktioner stöds inte i Microsoft Office Visio UML:

 • Vän

 • Skuggor

Gränssnitt

Ett gränssnitt i Visual Basic bakåtkompileras som en UML- gränssnitt och innehåller:

 • Name (Namn)

 • Synlighet (allmän, skyddad eller privat)

 • IsLeaf

 • Bas gränssnitt

 • Medlem åtgärder

Uppräknad typ

En uppräknad typ i Visual Basic bakåtkompileras som en UML- datatyp med << uppräkning >> stereotyp, inklusive:

 • Name (Namn)

 • Synlighet (allmän, skyddad eller privat)

 • IsLeaf

 • Grundläggande klasser

 • Medlemmar

Obs!: I Visual Basic bakåtkompileras integrerad typer inte.

Struktur

En struktur i Visual Basic bakåtkompileras som en UML-klass med << strukturen >> stereotypen och omfattar:

 • Name (Namn)

 • Synlighet (allmän, skyddad eller privat)

 • IsAbstract

 • IsLeaf

 • Grundläggande klasser och implementerad gränssnitt

 • Medlemmar

Egenskaper

Egenskaper i Visual Basic bakåtkompileras som UML-funktioner, inklusive:

 • Name (Namn)

 • Synlighet (allmän, skyddad eller privat)

 • Typ

 • Get- och set

Obs!: Standardinställningen för egenskapen stöds inte i Visual Basic.

Ombud

Ombud i Visual Basic bakåtkompileras som UML-klasser med stereotypen << ombud >>, inklusive följande:

 • Name (Namn)

 • Synlighet (allmän, skyddad eller privat)

 • Signatur (läggs till klassen som en funktion)

Medlem åtgärder

Medlem operationer i Visual Basic läggs till i UML-modellen som UML-funktioner, inklusive följande:

 • Name (Namn)

 • Synlighet (allmän, skyddad eller privat)

 • Omfång (statisk eller delad)

 • IsPolymorphic

 • IsAbstract

 • Åtgärden typ

Funktioner flaggas enligt typ, till exempel konstruktören, destruerare, operator eller procedur. Du kan visa dessa flaggor i UML-modellen på alternativsidan kod generationens i dialogrutan Egenskaper för UML-funktion.

 • Returtyp

 • Parametrar

 • mustOverride

Obs!: Följande Visual Basic medlem åtgärder stöds inte i Microsoft Office Visio UML:

 • Inte overridable – inte hanteras direkt, mappas till UML-element: funktion::ÄrSektion

 • Overloads – stöds inte

 • Hanterar – stöds inte

Händelser

Händelser i Visual Basic läggs till i modellen som funktioner, inklusive följande:

 • Synlighet (allmän, skyddad eller privat)

 • Parametrar

Konstanter

Konstanter i Visual Basic bakåtkompileras som UML-attribut, inklusive:

 • Synlighet (offentlig eller privat)

 • Typ

 • Startvärde

Konstanter läggs till modellen som attribut med det ändringsbara fältet skall vara låst.

Till exempel Visual Basic-raden:

Const str As String = "some text"

får ett startvärde:

"some text"

När du

Const x As Integer = 1

får ett startvärde av 1.

Obs!: Skrivskyddade element i koder bakåtkompileras som konstanter.

Medlemsvariabler

Medlemsvariabler i Visual Basic läggs till i UML-modellen som UML-attribut, inklusive följande:

 • Namn

 • Typ

 • Synlighet (allmän, skyddad eller privat)

 • Omfång (statisk eller delad)

 • Ändringsbar (låst eller kan ändras)

 • Startvärde

Metodparametrar

Metodparametrar i Visual Basic läggs till i UML-modellen som UML-parametrar, inklusive följande:

 • Namn

 • Typ

 • Riktning (in, inut, ut eller RETUR)

 • Standardvärde

Obs!: Följande Visual Basic-parameterkonstruktioner stöds inte i Microsoft Office Visio UML:

 • Valfri

 • ParamArray

Kodkonstruktioner i Visual Basic inte stöds i UML

Följande kodkonstruktioner i Visual Basic kan inte mappas till UML-element vid bakåtkompilering från Visual Studio. Nätverk till Microsoft Office Visio.

 • Klasser: Vän, skyddad vän, skuggor.

 • Datamedlemmar: tona ned nya, WithEvents.

 • Uppräknad typ: integrerad typer bakåtkompileras inte.

 • Medlem åtgärder: Overloads, handtag, inte overridable (mappas till UML-element: funktion::ÄrSektion).

 • Parameter: valfritt, paramArray.

 • Egenskap: standard.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×