Om Automatisk e-postkoppling i Business Contact Manager

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan automatiskt länka inkommande och utgående e-postmeddelanden (inklusive mötesförfrågningar och tilldelade aktiviteter) till kommunikationshistoriken för specifika konton, affärskontakter och affärsprojekt.

Obs!: Bifogade filer i e-postmeddelanden är inte kopplade till poster tillsammans med e-postmeddelanden. Du kan spara en bifogad fil som en fil och sedan kan du koppla filen till kommunikationshistoriken för Business Contact Manager-post.

Om du vill se till att utgående e-post kopplas korrekt aktiverar du alternativet i Outlook så att kopior av dina skickade (utgående) meddelanden sparas.

Hur gör jag?

 1. Klickar på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på E-postalternativ på fliken Inställningar.

 3. Markera kryssrutan Spara kopior av meddelanden i mappen Skickat.

 4. Klicka på OK.

Om dina meddelanden lagras i en annan personlig mapp måste du även koppla dessa mappar.

Hur gör jag?

 1. Välj Hantera automatisk e-postkopplingBusiness Contact Manager-menyn.

 2. Klicka på fliken Mappar.

 3. Markera de mappar och undermappar du vill koppla.

 4. Klicka på OK.

Om du vill aktivera automatisk e-postkoppling gör du något av följande:

 • Från ett e-postmeddelande, mötesförfrågan eller tilldelad uppgift

  1. Öppna e-postmeddelandet, mötesförfrågan eller den tilldelade uppgiften.

  2. I menyfliksområdet klickar du i gruppen Business Contact ManagerAutomatisk e-postkoppling.

  3. Gör något av följande:

   • Om du vill koppla till ett konto eller en affärskontakt markerar du en eller flera e-postadressen i meddelandet i dialogrutan Automatisk e-postkoppling och på fliken E-postadress. Sedan klickar du på OK.

    Det valda e-postmeddelandet och alla framtida e-postmeddelanden (såväl inkommande som utgående) som innehåller den angivna e-postadressen kopplas nu till den konto- eller affärskontaktposten.

    Tips: Om e-postadressen inte är kopplad till en konto- eller affärskontaktpost skapas en ny affärskontaktpost.

    Kopplingen visas i avsnittet Kommunikationshistorik för den posten.

   • Om du vill koppla till ett affärsprojekt markerar du ett eller flera affärsprojekt i dialogrutan Automatisk e-postkoppling och på fliken Business Contact Manager-projekt. Sedan klickar du på OK.

    Obs!: Den e-postadress som du vill koppla automatiskt måste inte sparas i adressboken eller i affärskontaktlistan innan du konfigurerar den automatiska kopplingen av e-post.

 • För e-postadresser som ingår i konto eller affärskontakt poster

  1. Business Contact Manager-menyn klickar du på Hantera automatisk e-postkoppling.

  2. På fliken E-post markerar du e-postadresser i en lista med alla e-postadresser i dina konto- och affärskontaktposter.

  3. Klicka på fliken Mappar.

  4. Markera de e-postmappar som du vill söka igenom efter de valda e-postadresserna. E-postadresserna kopplas till konto- eller affärskontaktposterna och listas i postens kommunikationshistorik.

   Med den här metoden kopplas tidigare, aktuella och framtida e-postmeddelanden.

Obs!: Om Business Contact Manager för Outlook har konfigurerats så att flera användare kan komma åt databasen kan delas som standard e-postmeddelanden som är kopplade till dina konton och affärskontakter även med dessa användare. Mer information om följderna av denna inställning på sekretess och säkerhet finns i effekter med att dela databasen Business Contact Manager på automatisk e-postkoppling.

Inaktivera automatisk e-postkoppling

Du kan inaktivera den automatiska e-postkopplingen för alla poster eller för individuella konton eller affärskontakter.

Inaktivera automatisk e-postkoppling för alla poster

 1. Business Contact Manager-menyn klickar du på Hantera automatisk e-postkoppling.

 2. I dialogrutan Hantera automatisk e-postkoppling går du till fliken E-post och klickar på Avmarkera alla.

Inaktivera automatisk e-postkoppling för ett konto eller en affärskontakt

 1. Klicka på Konton eller AffärskontakterBusiness Contact Manager-menyn.

 2. Klicka på den post där du vill inaktivera automatisk e-postkoppling.

 3. Välj Automatisk e-postkoppling i Business Contact Manager-verktygsfältet.

 4. Avmarkera kryssrutan för den e-postadress som du inte vill ska kopplas automatiskt till posten.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×