Om Adventure Works och exempeldatabasen

Ibland är det bästa sättet att lära sig att göra någonting att faktiskt göra det.

Business Contact Manager för Outlook innehåller en exempeldatabas som visar hur en ifylld databas ser ut. Den fungerar som hjälpmedel när du vill lära dig att arbeta med databaser.

Exempeldatabasen innehåller affärsdata för det fiktiva cykelföretaget Adventure Works. Du kan använda exempeldatabasen om du vill öva på att konfigurera arbetsytor, skapa eller namnge egna formulär, söka efter en post eller utföra andra uppgifter, allt utan att använda dina egna affärsdata.

Vi har tagit med dessa Prova-artiklar, så att du får möjlighet att prova några olika uppgifter när du använder exempeldatabasen.

Du kan välja att starta Business Contact Manager för Outlook med exempeldatabasen under Startguiden eller växla till exempeldatabasen när du har börjat använda Business Contact Manager för Outlook.

Växla till exempeldatabasen

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på fliken Business Contact Manager.

 3. Klicka på Hantera databaser och sedan på Växla till exempelföretag.

 4. Följ instruktionerna på skärmen.

Obs!: Du behöver inte vara rädd för att den databas du använder för det egna företaget ska påverkas av den tillfälliga användningen av exempeldatabasen.

Vad du kan göra med exempeldatabasen

Med hjälp av exempeldatabasen kan du testa nästan alla funktioner och anpassningar innan du använder dem i din affärsdatabas.

Obs!: Du kan inte testa funktionerna Synkronisering av affärskontakter eller Delning när du använder exempeldatabasen. Du kan aktivera Koppling och spårning av e-post, men e-postmeddelanden kan inte kopplas eftersom du inte använder ett aktivt e-postkonto i exempeldatabasen.

Överst på sidan

Om Adventure Works – det fiktiva företaget

Adventure Works är ett fiktivt cykelföretag som säljer och tillverkar cyklar och säljer kläder och cykeltillbehör till återförsäljare i hela landet.

Personerna i företaget utför typiska affärsaktiviteter, till exempel:

 • Försäljning

 • Fastställning av sälj- och affärsmål

 • Utförande

 • Lagerhantering

 • Hantering av mässor

 • Personalhantering

 • Budgetering

Adventure Works har anpassat Business Contact Manager för Outlook efter företagets behov genom att göra följande:

 • Skapat posterna Leverantör, Butik och Butiksanställd.

  Tips: Öppna posten Butiksanställd för Stefan Rissling om du vill se en beskrivning av hur posttypen Butiksanställd har anpassats.

 • Kopplat posterna Butik och Anställd så att Adventure Works enkelt kan komma åt information om den primära kontakten för varje butik.

 • Anpassat gadget på instrumentpanelen och arbetsyta Försäljning, Marknadsföring och Projekthantering så att olika data visas. Exempelvis visas två försäljningspipelinegadgetar på instrumentpanelen för Adventure Works. Den ena visar data efter intäkter och den andra efter antalet affärsmöjligheter.

 • Anpassat arbetsytorna så att de omfattar listorna med poster eller flikar som de vill se. Arbetsytan Kontakthantering innehåller till exempel flikar för leverantörer, butiker och butiksanställda, samt flikarna Konton och Affärskontakter.

 • Skapat en projektmall för Adventure Works mässor.

 • Skapat en samtalslista med skript för att kontakta kunder angående försenade betalningar.

 • Sparat en anpassad rapport.

Överst på sidan

Vi har skapat följande övningar som du kan testa.

Anpassa en arbetsyta

Ett av sätten som Adventure Works anpassade Business Contact Manager för Outlook på var att ändra arbetsytorna så att den mest användbara informationen för verksamheten visades.

Lägga till och ändra en gadget

Ett nytt tillägg i Business Contact Manager för Outlook är möjligheten att få uppdaterad information om försäljning, utförande eller andra händelser i gadgetar. Du kan lägga till gadgetar i varje arbetsyta och visa den senaste informationen om dina affärsaktiviteter.

Spåra ett lead

När försäljningschefen på Adventure Works träffar en potentiell kund använder han Business Contact Manager för Outlook för att lagra information om kunden.

Slutföra en försäljning

Försäljningschefen på Adventure Works kan identifiera inköp som en befintlig kund vill göra. Den här försäljningsaktiviteten kan spåras i Business Contact Manager för Outlook tills försäljningen har slutförts – när kunden beslutar sig för att köpa eller inte köpa produkterna eller tjänsterna.

Ringa kunderna

I Business Contact Manager för Outlook kan du skapa en marknadsföringsaktivitet i form av en samtalslista och identifiera vilka kunder du vill ringa och vad du vill säga när du ringer.

Hantera affärsprojekt

Marknadsföringschefen på Adventure Works hanterar ofta mässor. I arbetet ingår många uppgifter och hon använder Business Contact Manager för Outlook för att organisera och spåra dem.

Skapa egna formulär

Adventure Works skapade flera formulär, bland annat formulären Leverantör och Butik, som passade ett cykelföretags behov. Nu behöver de skapa ett mediekanalsformulär så att de kan spåra de organisationer som hjälper dem att marknadsföra sina mässor.

Konvertera en post

Adventure Works har fått reda på att ett företag som förut var en leverantör nu är en butik, så posten behöver konverteras till en annan typ.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×