Om åhörarkopior

Du kan även skriva ut presentationen som åhörarkopior med en, två, tre, fyra, sex eller nio bilder på varje utskriven sida.

Åhörarkopia med tre bilder per sida och plats för egna anteckningar

Bild av knapp   Åhörarkopian med tre bilder per sida har också plats för ett linjerat område för anteckningar.

Du kan välja en layout för åhörarkopior i förhandsgranska eller i dialogrutan Skriv ut.

Förhandsgranska en åhörarkopia

I förhandsgranskningen kan du välja en layouttyp för åhörarkopian och se exakt hur utskriften kommer att se ut. Du kan också infoga, förhandsgranska och redigera sidhuvuden och sidfötter, t ex med sidnummer. I layoutalternativen kan du välja mellan stående och liggande orientering. I layouten med en bild per sida kan du endast använda sidhuvuden och sidfötter för själva åhörarkopian, och inte för bilderna, annars kommer sidhuvudets eller sidfotens text, datum eller bildnummer att visas på själva bilderna.

Åhörarkopiebakgrund

Om du vill ändra utseende, placering och storlek för sidhuvudets och sidfotens text, datum eller sidnummer på åhörarkopiorna gör du dessa ändringar i master. När du vill att ett namn eller en logotyp ska finnas med på alla sidor i åhörarkopian lägger du till detta i bakgrunden. De ändringar du gör i åhörarkopiebakgrunden visas även när du skriver ut en disposition.

Ytterligare layoutalternativ

Du kan välja mellan flera olika alternativ för åhörarkopians utseende om du skickar presentationen till Microsoft Word från Microsoft PowerPoint.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×