Olika sätt att formatera ett kalkylblad

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I Microsoft Office Excel 2007 är det nu ännu enklare att formatera data i kalkylblad (eller blad). Du kan använda flera snabba och enkla sätt att skapa professionellt utformade kalkylblad för att visa data på ett effektivt sätt. Till exempel kan du använda dokumentteman, om du vill ge alla dina Microsoft Office 2007-systemet-dokument ett konsekvent utseende, format om du vill använda fördefinierade format och andra manuella formateringsfunktioner för att betona viktig information.

Formaterat kalkylblad

I den här artikeln

Arbeta med dokumentteman

Använda formatmallar för att snabbt formatera data

Formatera data manuellt

Använda kantlinjer och färger för att framhäva data

Ändra justering och orientering av data

Kopiera ett befintligt format till andra data

Arbeta med dokumentteman

Ett dokumenttema är en fördefinierad uppsättning färger, teckensnitt och effekter (till exempel linjeformat och fyllningseffekter) som blir tillgängliga när du formaterar data i kalkylblad eller andra objekt, till exempel tabeller, pivottabeller eller diagram. Om du vill åstadkomma ett enhetligt utseende kan du använda ett dokumenttema för alla dina Excel-arbetsböcker och övriga Office-version 2007-dokument.

Det företag du arbetar för kanske tillhandahåller ett företagsspecifikt dokumenttema som du kan använda, eller så kan du välja från en uppsättning fördefinierade dokumentteman i Excel. Vid behov kan du även skapa egna dokumentteman genom att ändra någon eller alla temafärger, teckensnitt och effekter som ett dokumenttema är baserat på.

Innan du formaterar informationen i kalkylbladet kanske du vill tillämpa ett dokumenttema, så att den formatering du tillämpar för dina data i kalkylbladet kan använda de färger, teckensnitt och effekter som ingår i det dokumenttemat.

Mer information om hur du arbetar med dokumentteman finns i Använda och anpassa dokumentteman.

Överst på sidan

Använda formatmallar för att snabbt formatera data

En formatmall är en fördefinierad ofta temabaserad formatmall som du kan använda för att ändra utseendet på data, tabeller, diagram, pivottabeller, figurer och diagram. Om de fördefinierade formatmallarna inte uppfyller dina önskningar kan du anpassa dem. För diagram kan du anpassa ett diagramformat och spara det som en diagrammall som du kan återanvända vid behov.

Beroende på vilka data du vill formatera kan du använda följande formatmallar i Excel:

 • Cellformat    Om du vill använda flera format i ett steg, och försäkra dig om att cellerna blir konsekvent formaterade, kan du använda ett cellformat. Ett cellformat är en definierad uppsättning formateringsegenskaper, till exempel teckensnitt och teckenstorlekar, talformat, cellkantlinjer och cellskuggning. Om du vill förhindra att någon annan gör ändringar i specifika celler kan du även använda ett cellformat som låser celler.

  Excel har flera fördefinierade cellformat som du kan använda. Vid behov kan du ändra ett fördefinierat cellformat och skapa ett eget cellformat.

  Vissa cellformat är baserade på det dokumenttema som används i hela arbetsboken. När du byter till ett annat dokumenttema uppdateras de cellformaten så att de överensstämmer med det nya dokumenttemat.

  Mer information om hur du arbetar med cellformat finns i Använda, skapa och ta bort ett cellformat.

 • Tabellformat    Om du snabbt vill ge Excel-tabellen ett professionellt utseende kan du använda ett fördefinierat eller eget tabellformat. När du väljer ett fördefinierat alternativt radformat används det alternativa radmönstret när du filtrerar, döljer eller ordnar om rader.

  Mer information om hur du arbetar med tabellformat finns i Formatera en Excel-tabell.

 • Pivottabellformat    Om du vill formatera en pivottabell kan du snabbt använda ett fördefinierat eller eget pivottabellformat. Precis som för Excel-tabeller kan du välja ett fördefinierat alternativt radformat som används när du filtrerar, döljer eller ordnar om rader.

  Mer information om hur du arbetar med pivottabellformat finns i Designa layout och format för en pivottabellrapport.

 • Diagramformat    Du använder ett fördefinierat format för ett diagram. Excel innehåller många olika användbara fördefinierade diagramformat att välja mellan, och vid behov kan du anpassa ett format ytterligare genom att manuellt ändra formatet för specifika diagramelement. Du kan inte spara ett eget diagramformat, men du kan spara hela diagrammet som en diagrammall som du kan använda för att skapa ett liknande diagram.

  Mer information om hur du arbetar med diagramformat finns i Ändra layout eller format på ett diagram.

Överst på sidan

Formatera data manuellt

Om du vill framhäva vissa specifika data (till exempel text eller siffror) kan du formatera informationen manuellt. Manuell formatering är inte baserad på dokumenttemat i arbetsboken såvida du inte väljer ett temateckensnitt eller använder temafärger: Den manuellt utförda formateringen förblir oförändrad när du ändrar dokumenttemat. Du kan manuellt formatera alla data i en cell eller i ett område samtidigt, men du kan även använda den här metoden för att formatera enskilda tecken.

Mer information om hur du formaterar finns data manuellt i Formatera text i celler.

Överst på sidan

Använda kantlinjer och färger för att framhäva data

För att bättre skilja olika typer av information åt i ett kalkylblad och göra ett kalkylblad lättare att skanna kan du lägga till kantlinjer runt celler och områden. För att förtydliga eller framhäva specifika data kan du även skugga cellerna med ett enfärgat eller specifikt färgmönster.

Text med kantlinjer och en bakgrundsfärg

Om du vill lägga till en bakgrund för alla data i kalkylbladet kan du även använda en bild som bakgrund. Observera dock att det inte går att skriva ut en bakgrund – den kan endast användas för att förbättra visningen på skärmen.

Mer information om hur du använder kantlinjer och färger finns i:

Lägga till eller ta bort kantlinjer i en cell i ett kalkylblad

Använda eller ta bort Cellskuggning

Lägga till eller ta bort en kalkylbladsbakgrund

Överst på sidan

Ändra justering eller orientering för data

För en optimal visning av informationen i kalkylbladet kanske du vill flytta texten i en cell. Du kan ändra justeringen för cellens innehåll, använda indrag för bättre avstånd, eller visa informationen ur ett annat perspektiv genom att rotera den.

Det är särskilt praktiskt att rotera data när kolumnrubrikerna är bredare än informationen i kolumnen. Istället för att skapa onödigt breda kolumner eller förkortade rubriker kan du rotera kolumnens rubrik.

Information om hur du ändrar justering och orientering av data finns i flytta data i en cell.

Överst på sidan

Kopiera ett befintligt format till andra data

Om du redan har formaterat några celler i ett kalkylblad som du vill ha dem kan du kopiera formateringen till andra celler och områden. Med hjälp av kommandot Klistra in special (fliken Start, gruppen Urklipp, knappen Klistra in) kan du klistra in formatet för den kopierade informationen, men du kan även använda Hämta format Bild av knapp (fliken Start, gruppen Urklipp) för att kopiera och klistra in format till andra celler och områden.

Format för dataområden utökas automatiskt till ytterligare rader när du infogar rader i slutet av ett dataområde som du redan har formaterat och formaten visas i minst tre av de fem föregående raderna. Alternativet att utöka format och formler för dataområden är aktivt som standard, men du kan aktivera eller inaktivera det efter behov (Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , Excel-alternativ, kategorin Avancerat).

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×