Olika sätt att anpassa ett upprepande avsnitt

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Efter det att du har infogat ett upprepande avsnitt i en formulärmall kan du anpassa det genom att ändra dess egenskaper och inställningar i dialogrutan Egenskaper för Upprepande avsnitt. Du öppnar dialogrutan genom att dubbelklicka på det upprepande avsnitt i formulärmallen vars egenskaper du vill ändra.

Följande tabell beskriver några av de sätt med vilka du kan anpassa upprepande avsnitt, och skälen till att göra detta. Även om tabellen inte innehåller någon detaljerad procedurinformation om alternativen i dialogrutan Egenskaper för Upprepande avsnitt, så ger den en uppfattning om de olika typer av alternativ som är tillgängliga.

Meddelanden: 

  • Om du designar en webbläsarkompatibel formulärmall är vissa funktioner i dialogrutan Egenskaper för Upprepande avsnitt inte tillgängliga. Du kan t.ex. inte aktivera den inställning som låter användare infoga avsnitt vågrätt i en sida-vid-sida-formation.

  • Om din formulärmall är baserad på en databas, ett schema eller annan befintlig datakälla, kan du kanske inte anpassa alla aspekter av en kontroll. Till exempel kanske du kan ändra storlek på kontrollen men inte fältet eller gruppera namnet, härlett från den befintliga datakällan.

Flik

Aktivitet

Information

Data

Ändra gruppnamn

När du utformar en ny, tom formulärmall kan du ändra standardfältet eller grupper för en kontroll till något som är lättare att identifiera när du arbetar med datakällan. Till exempel i ett försäkringsformulär mall, en grupp med namnet "Beroende" är enklare att förstå än en grupp med namnet "Grupp1."

Obs!: Att ändra gruppnamnet innebär inte att bindningen mellan det upprepande avsnittet på formulärmallen och den upprepande gruppen i datakällan påverkas. Om du behöver binda ett upprepande avsnitt till en annan upprepande grupp, högerklickar du på det upprepande avsnittet och klickar sedan på Ändra bindning på snabbmenyn.

Data

Hindra användarna från att infoga och ta bort avsnitten

Kryssrutan Tillåt att användare infogar och tar bort avsnitten markeras som standard. Om du avmarkerar den här kryssrutan, kan användarna inte infoga eller ta bort avsnitten i ett upprepande avsnitt. Detta är praktiskt i rapporteringssammanhang när du vill visa återkommande data men inte vill att användarna ska ändra informationen eller lägga till fler avsnitt.

Data

Anpassa menykommandon

Klicka på Ändra om du vill ändra avsnittsegenskaperna ytterligare. Du kan t.ex. öppna dialogrutan Anpassa kommandon, där du kan anpassa namn och plats för de menykommandon som används för att infoga och ta bort avsnitt i användarformuläret. Den här typen av anpassning gör formulärmallarna lättare att hantera. Du kan t.ex. lägga till anpassade kommandon på Redigera-menyn, med vilka användarna kan ta bort upprepande avsnitt från sina formulär.

Data

Visa eller anpassa text i tips

Kryssrutan Visa infogningsknapp och tipstext markeras som standard. Du kan avmarkera kryssrutan om du inte vill att instruktionstext ska visas i formuläret eller om du vill anpassa instruktionerna. Om du t.ex. har en formulärmall för försäkringsformulär där användarna måste ange anhöriga i ett upprepande avsnitt, kan du ändra den "Infoga element"-text som visas under det upprepande avsnittet till "Infoga ytterligare anhörig."

Data

Använda regler

Klicka på Regler så öppnas dialogrutan Regler, där du kan använda regler för att tillämpa åtgärder när användarna infogar eller arbetar med kontroller inuti det upprepande avsnittet.

Visa

Lägga till villkorsstyrd formatering

Klicka på Villkorsstyrd formatering för att öppna dialogrutan Villkorsstyrd formatering där du kan ändra utseendet på en kontroll, inklusive kontrollens synlighet, baserat på värden som användaren anger på formuläret. Du kan till exempel välja att dölja ett upprepande avsnitt när en användare tar bort en viss kryssruta i formuläret.

Visa

Låter användare infoga avsnitt i en sida-vid-sida-formation istället för efter varandra

Alternativet Upprepa lodrätt är valt som standard. Detta innebär att när användare lägger till upprepande avsnitt, visas dessa avsnitt i en lodrät bildas ned längden på formuläret. Du kan välja att göra upprepande avsnitt Expandera vågrätt i stället. Här kan du skapa helt olika layouter. Du kan till exempel skapa en formulärmall som liknar en kalender. Alternativet upprepas vågrätt stöds inte i webbläsarkompatibla formulärmallar.

Visa

Filtrera data

Klicka på Filtrera data, så öppnas dialogrutan Filtrera data, där du kan låta användare filtrera data i ett upprepande avsnitt som baseras på värden som användarna anger eller väljer på andra ställen i formuläret. Om du t.ex. använder ett upprepande avsnitt för att samla information om aktuella projekt, kan du designa en listruta som låter användarna filtrera sina projekt efter status. Att filtrera data stöds inte i webbläsarkompatibla formulärmallar.

Översikt/Detaljer

Ställa in relationen mellan översikt/detaljer

På fliken Översikt/Detaljer kan du upprätta en relation mellan en upprepande tabell (översiktskontroll) och ett upprepande avsnitt (detaljkontroll). Om du skapar den här typen av relation, visas relaterade data i det upprepande avsnitt som baseras på det element som en användare väljer i den upprepande tabellen.Översikt/Detaljer-kontroller stöds inte i webbläsarkompatibla formulärmallar.

Storlek

Justera storlek, utfyllnad och marginaler

Du kan ange storleken på en kontroll manuellt genom att ange värden i rutorna höjd och bredd. Du kan också ändra avstånd i och utanför kontrollen genom att ändra utfyllnad, vilket är buffert avståndet omgivande kontrollens innehåll eller marginaler, vilket är mängden utrymme mellan kontrollens kantlinje och omgivande text eller kontroller i en formulärmall.

Avancerat

Ändra tabbordningen

Du kan ändra placeringen av en kontroll i en formulärmall tabbordning. Tabbordningen är den ordning som fokus flyttas i ett formulär från ett fält eller objekt till nästa när användare trycker på TABB eller SKIFT + TABB. Standardinställningen för fliken index för alla kontroller i en formulärmall är 0, men tabbordningen börjar med 1. Det vill säga kommer någon kontroll med 1 i rutan fliken index vara besökt först när användaren trycker på TABB-tangenten. Kontroller med 2 i rutan fliken index kommer sist och så vidare. Alla kontroller med 0 i rutan fliken index kommer sist i tabbordningen. Om du vill hoppa över kontroller i tabbordningen ange -1 i rutan fliken index.

Avancerat

Lägga till ett skärmtips

Om du vill göra en förklarande som visas när användare för muspekaren över kontrollen, skriver du den text som du vill använda i rutan Skärmtips. Hjälpmedel, till exempel skärmen granska verktyg som gör på skärmen information som är tillgänglig som syntetiskt tal eller uppdateras blindskrift bildskärm, ofta är beroende av dessa skärmtips att tolka informationen åt användarna.

Avancerat

Ange och anpassa kopplingsinställningar

Klicka på Sammanfoga inställningar om du vill ange hur data som användaren anger på kontrollen ska visas när du är en kombination av flera formulär. Du kan till exempel ändra ordning som infogas i upprepande avsnitt i målformuläret.

Avancerat

Hämta identifierare för ViewContext eller xmlToEdit för de upprepande avsnittet

Du kan använda värdet för ViewContext eller XmlToEdit för att identifiera kontrollen i kod. Om du t.ex. känner till värdet ViewContext kan du använda värdet med metoden ExecuteAction för objektet Visa om du vill genomföra en redigeringsåtgärd på de XML-data som är bundna till kontrollen. Om du på motsvarande sätt känner till värdet XmlToEdit kan du använda det värdet med metoden ExecuteAction för objektet Visa om du vill infoga eller ta bort förekomster av en upprepande kontroll. Du kan t.ex. specificera en xCollection-åtgärd, t.ex. xCollection::insert eller xCollection::removeAll, och namnet XmlToEdit, som identifierar den xCollection som avses.

Webbläsarformulär

Anpassa inställningarna för att skicka data tillbaka till servern

Fliken webbläsarformulär visas endast när du utformar en webbläsarkompatibel formulärmall. Det kan du ange om data skickas till servern när användare infoga eller ta bort avsnitt i formuläret.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×