Olika roller i formulärdesignprocessen

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Olika avdelningar samarbetar ofta för att designa, testa och distribuera nya InfoPath-formulär till anställda. Personalavdelningen kanske till exempel skapar ett formulär för utgiftsrapporter, men IT-avdelningen underhåller formulärmallen, åtgärdar problem som användare rapporterar, uppdaterar designen när användarnas behov ändras, och så vidare.

I den här artikeln beskrivs de vanligaste rollerna för olika anställda som definierar, designar, publicerar och använder formulärmallar. Befattningar och ansvarsområden i din organisation kan skilja sig från dem som beskrivs här, men om du inte har använt InfoPath tidigare kan du använda informationen för att få en allmän uppfattning om vem som gör vad i den övergripande formulärdesignprocessen.

I den här artikeln

Formuläranalytikern

Formulärdesignern

Formulärutvecklaren

Servergruppsadministratören

Administratören för en webbplatssamling

Formuläranvändaren

Formuläranalytikern

En formuläranalytiker undersöker arbetsflödes- och verksamhetskrav för en viss formulärmall. Personen som har den här rollen har normalt erfarenhet inom projektledning, är analytiskt lagd och känner till principerna för formulärdesign.

I stället för en formuläranalytiker kanske ditt företag har en affärssystemanalytiker eller en projektledare. Titlarna kan variera, men rollen är densamma. Formuläranalytikern anger den övergripande designen av formulärmallen efter en noggrann analys av verksamhetsbehoven, och leder sedan projektet.

Planeringsfasen för en komplex formulärmall är normalt en formell och invecklad process, och formuläranalytikern kan ta hjälp av många inblandade. Om en formulärmall så småningom måste integreras i ett större affärssystem för hela företaget, till exempel ett system för utgiftsrapportering, skriver formuläranalytikern exempelvis ofta en funktionsspecifikation eller någon annan typ av planeringsdokument.

Dessutom kan formuläranalytikern göra följande:

 • Ange affärsstudien för formulärmallen.

 • Definiera komponenter i användargränssnittet och användarprocessen.

 • Ange hur och var formulärdata ska lagras.

 • Identifiera säkerhetsrisker för formulärmallen.

 • Skapa en plan för distribution av formulärmallen.

 • Definiera strategier för att arkivera och spara data enligt gällande lagar, branschregler, företagsprinciper och andra krav.

 • Arbeta med formuläranvändare, formulärdesigner, IT-personal och andra grupper för att lösa eventuella problem med formulärmallen.

Överst på sidan

Formulärdesignern

En formulärdesigner arbetar i designläge i InfoPath med att skapa formulärmallen, som är en fil med tillägget .xsn. XSN-filen definierar datastruktur, utseende och beteende för färdiga formulär (XML-filer).

Formulärdesignern kan göra följande:

 • Ange om formulärmallen är kompatibel med webbläsare på datorer eller mobila enheter.

 • Ange om formulärmallen är kompatibel med InfoPath 2003.

 • Designa formulärmallens layout.

 • Lägga till och anpassa kontroller på formulärmallen.

 • Lägga till dataverifiering, villkorsstyrd formatering, regler och andra typer av automatiserade beteenden.

 • Skapa anslutningar från formulärmallen till befintliga datakällor, till exempel Microsoft SQL Server-databaser.

 • Arbeta med utvecklare och lägga till skript eller förvaltad kod i formulärmallen.

 • Publicera formulärmallen på en delad nätverksplats, en e-postdistributionslista eller en server med InfoPath Forms Services eller Windows SharePoint Services.

 • Arbeta med Servergruppsadministratörer publicera administratörsgodkänd formulärmallar i en server som kör InfoPath Forms Services.

 • Testa att formuläret fungerar som det ska.

Överst på sidan

Formulärutvecklaren

En formulärutvecklare skriver anpassad kod till formulärmallen. InfoPath har stöd för två skriptspråk – Microsoft JScript och Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript), samt två språk för förvaltad kod, Microsoft Visual C# och Microsoft Visual Basic.

Formulärutvecklaren kan göra följande:

 • Hjälpa till med att designa formuläret, se föregående avsnitt.

 • Välja ett programmeringsspråk för en viss formulärmall.

 • Skriva kod som reagerar på formulär- och dataverifieringshändelser, kommer åt och manipulerar formulärets underliggande XML-dokument, implementerar anpassade datasändnings- och kopplingsåtgärder för ett formulär, eller kommer åt externa datakällor.

 • Extrahera XML-stödfilerna för formulärmallen och sedan manuellt ändra element, attribut och värden i ett standardprogram för textredigering.

 • Lägga till anpassad felhantering i formulärmallen.

 • Komma åt och manipulera anpassade åtgärdsfönster och dialogrutor.

 • Underhålla koden till formulärmallen.

 • Använda Publiceringsguiden och skapa en installationsfil som kan användas för att installera formulärmallen.

 • Använda ett anpassat Windows-program eller en webbsida (.aspx) som värd för redigeringsmiljön i InfoPath.

 • Skapa och registrera ett COM-tillägg, som är ett extraprogram som lägger till anpassade kommandon eller specialfunktioner i användargränssnittet i InfoPath.

Överst på sidan

Servergruppsadministratören

Du kan publicera formulärmallar på många platser, inklusive servrar med InfoPath Forms Services. Med servertekniken InfoPath Forms Services kan användare fylla i InfoPath-formulär i en webbläsare i stället för, eller utöver, InfoPath-klientprogram. Mer information om InfoPath Forms Services finns i rutan Se även.

Servergruppsadministratörer utför många av de administrativa uppgifterna för servern med InfoPath Forms Services, vanligtvis genom att välja kommandon på den särskilda administrationswebbplatsen Central administration av SharePoint. I vissa fall måste servergruppsadministratörer bekräfta att en webbläsaraktiverad formulärmall inte innehåller några fel innan de överför den.

När de vill publicera en webbläsarkompatibel formulärmall på en server med InfoPath Forms Services, måste formulärdesignern eller servergruppsadministratören aktivera formuläret som ska fyllas i med hjälp av en webbläsare. Formulärdesignern utför normalt det här steget under publiceringsprocessen, genom att markera en kryssruta i Publiceringsguiden i InfoPath. I vissa fall, till exempel om formulärmallen innehåller förvaltad kod, måste dock en servergruppsadministratör aktivera formulärmallen för användning i en webbläsare. Det innebär att man bekräftar att formulärmallen inte innehåller fel eller varningar, överför den till en plats i en servergrupp och sedan aktiverar den i en webbplatssamling på servern. Många av de här aktiviteterna sker på sidorna i Central administration av SharePoint.

Servergruppsadministratören kan normalt göra följande:

 • Arbeta med administratören för en webbplatssamling, formulärmalldesignern samt andra inblandade och distribuera administratörsgodkända formulärmallar.

 • Överföra en administratörsgodkänd formulärmall till servern.

 • Uppgradera nya administratörsgodkända formulärmallar.

 • Aktivera administratörsgodkända formulärmallar för en webbplatssamling genom att lägga till formulärmallen i en webbplatssamling.

 • Inaktivera administratörsgodkända formulärmallar från en webbplatssamling.

 • Fasa ut administratörsgodkänd formulärmallar.

 • Ta bort administratörsgodkända formulärmallar.

 • Ta fram strategier för att minimera felaktig användning av formulärmallar, förhindra DoS-attacker (Denial of Service) och vara uppmärksam på eventuella prestandaproblem.

Överst på sidan

Administratören för en webbplatssamling

En webbplatssamling är en uppsättning SharePoint-webbplatser med samma ägare och inställningar av delningsadministration. Varje webbplatssamling innehåller en webbplats på översta nivån samt en eller flera underwebbplatser. Administratörer för webbplatssamlingar har fullständig behörighet på alla webbplatser och allt innehåll i en webbplatssamling.

Medan servergruppsadministratör hanterar en eller flera servrar som körs InfoPath Forms Services, hanterar webbplatser själva administratören för webbplatssamlingen. Från webbplatssamlingsnivå hantera administratörer för webbplatssamlingar inställningar (till exempel webbplatssamlingsfunktioner granskningsinställningar för webbplatssamling och principer för webbplatssamlingar) från sidan Webbplatsinställningar för webbplatsen på översta nivån. Relativ till InfoPath administratörer för webbplatssamlingar aktivera formulärmallar och därmed gör dem tillgängliga för användning som innehållstyper i ett bibliotek.

Administratören för en webbplatssamling kan göra följande:

 • Arbeta med servergruppsadministratören, formulärmalldesignern samt andra inblandade och distribuera administratörsgodkända formulärmallar.

 • Utföra administrationsuppgifter för en eller flera webbplatser i webbplatssamlingen.

 • Skapa en strategi för att ta formulär offline vid behov, för att uppdatera eller ta bort dem.

 • Aktivera en formulärmall för webbplatssamlingen.

 • Inaktivera en formulärmall från webbplatssamlingen.

 • Ange att ett visst formulär bara ska öppnas i en webbläsare, oavsett om InfoPath är installerat på användarens dator.

 • Skapa ytterligare webbplatser och dokumentbibliotek i en webbplatssamling.

 • Ge användare behörighet.

Överst på sidan

Formuläranvändaren

Formuläranvändaren är den som fyller i formuläret. Formuläranvändare måste vara nöjda med övergripande design och arbetsflöde för formuläret. Om formuläret är svårt att använda kommer formuläranvändarna inte att använda det effektivt. Formuläranvändare styr i slutändan många förbättringar som måste göras av formulärmallen.

Formuläranvändaren kan göra följande, beroende på formulärmallens design:

 • Fylla i formuläret i InfoPath (en vanlig formulärmall) eller i en webbläsare (en webbläsaraktiverad formulärmall).

 • Delta i testning av formuläret innan det officiellt distribueras i organisationen.

 • Erbjuda konstruktiv feedback om formulärets design.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×