Olika roller i formulärdesignprocessen

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Olika avdelningar arbetar ofta tillsammans för att utforma, testa och distribuera nya InfoPath-formulär till anställda. Till exempel HR-avdelningen kan skapa ett formulär för företagets utgiftsrapport men IT-avdelningen kanske Underhåll formulärmallen, åtgärda problem som rapporteras av användare, uppdatera designen som användarnas måste ändra och så vidare.

I den här artikeln beskrivs vanliga roller med olika medarbetare som anger, utforma, publicera och använda formulärmallar. Befattningar och ansvarsområden i din organisation kan skilja sig från de som beskrivs här, men om du är nybörjare i InfoPath kan du använda informationen för att få generellt sett av vem som gör vad i den övergripande formulär designprocessen.

I den här artikeln

Analytiker formulär

Formulärets designer

Formulär-utvecklare

Servergruppsadministratör

Administratören för webbplatssamlingen

Formulärets användare

Analytiker formulär

Ett formulär analytiker undersöker arbetsflödet och kraven i en viss formulärmall. Den person som åtar sig den här rollen vanligtvis har project management upplevelse analytical kunskaper och vissa erfarenhet av principer för formulärdesign.

I stället för ett formulär analytiker har företaget system affärsanalytiker eller projektledare. Medan rubriker kan variera är rollen detsamma; formuläret analytiker anger den övergripande designen av formulärmallen efter en noggrann analys av affärsbehoven och hanterar projektet.

För en komplex formulärmall är vanligtvis en formell och arbetar process och formulär analytiker kan kontakta många intressenter. Till exempel om en formulärmall måste så småningom integreras i en större, företagsövergripande företag system, till exempel kostnad rapportering system, skriver analytiker formulär ofta en funktionell specifikation eller andra planeringsguide dokument.

Formuläret analytiker kan dessutom gör några eller alla av följande:

 • Ange affärsplan för formulärmallen.

 • Definiera användargränssnittet och användaren processen komponenter.

 • Ange hur och var att lagra formulärdata.

 • Identifiera säkerhetsproblem för formulärmallen.

 • Skapa en plan för att distribuera en formulärmall.

 • Definiera strategier för att arkivera och behålla data i enlighet med aktuella lagar industry, företagets riktlinjer, och andra krav.

 • Arbeta med formuläranvändare, formulärkonstruktörer, IT-personal och andra grupper för att åtgärda utestående problem med formulärmallen.

Överst på sidan

Formulärets designer

En formulärdesignerns fungerar i InfoPath designläge att skapa en formulärmall som är en fil med filnamnstillägget .xsn. XSN-filen definierar datastruktur, utseende och beteende i de färdiga formulären (XML-filer).

Formulärets designer kan göra några eller alla av följande:

 • Ange om formulärmallen är kompatibla med stationära eller mobila webbläsare.

 • Ange om formulärmallen är kompatibel med InfoPath 2003.

 • Designa formulär mall layout.

 • Lägga till och anpassa kontroller i en formulärmall.

 • Lägga till dataverifiering, villkorsstyrd formatering, regler och andra typer av automatiserade beteenden.

 • Upprätta anslutningar från formulärmallen till befintliga datakällor, till exempel Microsoft SQL Server-databaser.

 • Arbeta med utvecklare lägga till skript eller hanterad kod i formulärmallen.

 • Publicera formulärmallen på en delad nätverksplats, till en e-postdistributionslista eller en server som kör InfoPath Forms Services eller Windows SharePoint Services.

 • Arbeta med Servergruppsadministratörer publicera administratörsgodkänd formulärmallar i en server som kör InfoPath Forms Services.

 • Testa formuläret och kontrollera att den fungerar korrekt.

Överst på sidan

Formulär-utvecklare

Utvecklaren skriver anpassad kod för formulärmallen. InfoPath stöder två skriptspråk – Microsoft JScript och Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) och två förvaltad kod språk, Microsoft Visual C# och Microsoft Visual Basic.

Formulär-utvecklare kan göra några eller alla av följande:

 • Att designa formulär, enligt beskrivningen i föregående avsnitt.

 • Ange ett programmeringsspråk för en viss formulärmall.

 • Skriv kod som svarar på formuläret och data verifieringshändelser, har åtkomst till och ändrar formulärets underliggande XML-dokument, implementerar anpassade data bidrag och koppla åtgärder för ett formulär eller har åtkomst till externa datakällor.

 • Extrahera support XML-filer för en formulärmall och ändra sedan manuellt deras element, attribut och värden i en typ av standard textredigerare.

 • Lägga till anpassade felhantering i formulärmallen.

 • Komma åt och ändra anpassade åtgärdsfönster och dialogrutor.

 • Behålla koden för formulärmallen.

 • Använda Publiceringsguiden för att skapa ett formulär för installationsprogrammet fil som en formulärmall har installerats.

 • Vara värd för InfoPath redigerar miljö i ett anpassat windowsprogram eller en webbsida (.aspx).

 • Skapa och registrera ett COM-tillägg, som är ett tilläggsprogram som lägger tillför anpassade kommandon eller specialfunktioner till användargränssnittet i InfoPath.

Överst på sidan

Servergruppsadministratör

Du kan publicera formulärmallar på många platser, inklusive servrar som körs med InfoPath Forms Services. InfoPath Forms Services är en serverteknik som gör att användare kan fylla i InfoPath-formulär med hjälp av en webbläsare i stället för eller i tillägg till InfoPath-klientprogram. Mer information om InfoPath Forms Services finns i rutan Se även.

Servergruppsadministratörer utföra många av de administrativa uppgifterna för den server som kör InfoPath Forms Services, vanligtvis genom att välja kommandon på en speciell administrativa webbplats kallas Central Administration av SharePoint-webbplats. I vissa fall måste Servergruppsadministratörer först kontrollera att en webbläsaraktiverade formulärmall är gratis från fel innan de ladda upp den.

Om du vill publicera en webbläsarkompatibel formulärmall på en server som kör InfoPath Forms Services, formuläret aktiverar designer eller servergruppsadministratör formuläret ska fyllas i med hjälp av en webbläsare. Formulärets designer vanligtvis utför det här steget under publiceringsprocessen, genom att markera en kryssruta i Publiceringsguiden i InfoPath. Under vissa förhållanden, till exempel när formulärmallen innehåller hanterad kod måste dock servergruppsadministratör aktivera formulärmall för användning i en webbläsare. Den här processen ingår verifiering av formulärmallen är utan att fel och varningar, överföra den till en plats på servergruppen och aktivera den i en webbplatssamling på servern. Många av dessa aktiviteter uppstå i Central Administration av SharePoint-sidor.

I allmänhet kan servergruppsadministratör gör några eller alla av följande:

 • Arbeta med administratören för webbplatssamlingen, mall formulärdesignerns och andra intressenter distribuera administratörsgodkänd formulärmallar.

 • Överföra en formulärmall som godkänts av admistrator till servern.

 • Uppgradera nya administratörsgodkänd formulärmallar.

 • Aktivera administratörsgodkänd formulärmallar till en webbplatssamling genom att lägga till en formulärmall i en webbplatssamling.

 • Inaktivera administratörsgodkänd formulärmallar från en webbplatssamling.

 • Fasa ut administratörsgodkänd formulärmallar.

 • Ta bort administratörsgodkänd formulärmallar.

 • Utveckla strategier för att minimera felaktig användning av formulärmallar vill förhindra att DOS (DoS) kod och vara uppmärksam potentiella problem med prestanda.

Överst på sidan

Administratören för webbplatssamlingen

En webbplatssamling är en uppsättning SharePoint-webbplatser som har samma ägare och delar administrationsinställningar. Varje webbplatssamling har en webbplats tillsammans med en eller flera underwebbplatser. Administratörer för webbplatssamlingar har behörighetsnivån Fullständig behörighet på alla webbplatser och innehåll i en webbplatssamling.

Medan servergruppsadministratör hanterar en eller flera servrar som körs InfoPath Forms Services, hanterar webbplatser själva administratören för webbplatssamlingen. Från webbplatssamlingsnivå hantera administratörer för webbplatssamlingar inställningar (till exempel webbplatssamlingsfunktioner granskningsinställningar för webbplatssamling och principer för webbplatssamlingar) från sidan Webbplatsinställningar för webbplatsen på översta nivån. Relativ till InfoPath administratörer för webbplatssamlingar aktivera formulärmallar och därmed gör dem tillgängliga för användning som innehållstyper i ett bibliotek.

Administratören för webbplatssamlingen kan göra något av följande:

 • Arbeta med servergruppsadministratör mall formulärdesignerns och andra intressenter att distribuera administratörsgodkänd formulärmallar.

 • Utföra administrationsuppgifter för en eller flera webbplatser i webbplatssamlingen.

 • Skapa en strategi för att ta formulär offline om det behövs, för att uppdatera eller återkalla dem.

 • Aktivera en formulärmall för webbplatssamlingen.

 • Inaktivera en formulärmall från webbplatssamlingen.

 • Tvinga ett givet formulär ska öppnas i en webbläsare, oavsett om InfoPath är installerat på användarens dator.

 • Skapa ytterligare webbplatser och dokumentbibliotek i en webbplatssamling.

 • Bevilja behörigheter till användare.

Överst på sidan

Formulärets användare

Formulärets användare är den person som fyller i formuläret. Formuläranvändare måste vara uppfyllt för övergripande Formulärdesign och arbetsflödet. Om formuläret är svåra att använda formuläranvändare kommer inte att användas effektivt eller effektivt. Formuläranvändare anger slutligen många förbättringar som måste göras i en formulärmall.

Formuläret användare kan göra några eller alla av följande, beroende på design av formulärmallen:

 • Fylla i formulär i InfoPath (när det gäller en vanlig formulärmall) eller i en webbläsare (när det gäller en webbläsaraktiverade formulärmall).

 • Delta i testa formuläret innan den delas officiellt i hela organisationen.

 • Erbjuda informell feedback om design i formuläret.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×