Office-klienten nätverk förfrågningar

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Office-klienten nätverk förfrågningar

Office-klienter använda Internetanslutningen för aktivering, hämtningsbara filer och online-synkronisering.

  1. Uppdatera din brandvägg utgående Tillåt listor direkt anslutning.

  2. Konfigurera proxyserver PAC filer för att hantera nätverk trafik utgående.

  3. Hantera månatliga slutpunkt ändringar.

Ansluta till Office 365 genom brandväggar och proxyservrar.

Office 365 ProPlus program ger en intern app upplevelse. Namnen på de enskilda är utformad för att fungera med en mängd olika scenarier, inklusive states när ingen nätverksåtkomst är tillgänglig. När en dator är ansluten till ett nätverk, ansluta program automatiskt till en serie webbaserade tjänster att tillhandahålla förbättrade funktioner. Den här handboken beskriver vilka slutpunkter och URL: er program försöker komma åt och tjänsterna. Den här informationen är användbar när felsökning hemnätverk konfigurationsproblem och ställa in en princip för proxy nätverksservrar. Information om här är avsedda att fungera i Office 365-URL och artikel om adress.

Referera till artikeln om URL:er och IP-adressintervall i Office 365 om du ha information om tidpunkter för ändringar och mer information om hur du använder slutpunkterna i konfigurationen av din brandvägg eller listan över tillåtna proxyservrar. RSS-feedet och XML-filen i huvudartikeln om URL:er och IP-adressintervall i Office 365 är inklusive dessa slutpunkter. Du kan granska RSS-feedet om du vill se ändringshistoriken.

Uppdaterades senast: 2017-03-31

För att använda detta program måste du kunna ansluta till slutpunkterna som beskrivs nedan. För att se IP-adresserna expanderar du IP-adressavsnittet under tabellen som beskriver trafikflödet.

Om du vill hoppa över CDN för distribuering kan du skapa en intern installationsplats.

Rad

Syfte

Källa | Autentiseringsuppgifter

Mål

CDN

Mål-IP

Mål-port

1

Obligatoriskt: Autentisering och identitet

Se Office 365 – autentisering och identitet

2

Obligatoriskt: Den här URL-adressen krävs för att förnya produktnyckeln ungefär var 30:e dag.

Endast Office-klient | Lokalt system

activation.sls.microsoft.com

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

3

Obligatoriskt: Den här URL-adressen krävs för att validera certifikat under aktivering

Endast Office-klient | Lokalt system

crl.microsoft.com

Nej

Ej tillämpligt

TCP 80 & 443

4

Obligatoriskt: Krävs för identitet- och konfigurationstjänster

Endast Office-klient | Lokalt system

odc.officeapps.live.com

cdn.odc.officeapps.live.com

Ja

Ej tillämpligt

TCP 80 & 443

5

Obligatoriskt: Den här URL-adressen är Office-licenstjänsten, som används under aktivering och vid prenumerationsunderhåll

Endast Office-klient | Lokalt system

ols.officeapps.live.com

Ja

13.107.12.51/32
23.99.56.164/32
23.96.219.115/32
40.76.62.115/32
40.86.88.12/32
40.84.192.103/32
40.113.17.180/32
104.40.208.40/32
104.40.234.17/32
104.210.220.25/32
168.63.234.40/32
191.236.108.93/32
191.236.157.212/32

+ CDN IP-adresser har inte angetts.

TCP 443

6

Obligatoriskt: Klientkonfiguration vid körning.

Endast Office-klient | Lokalt system

office15client.microsoft.com

officeclient.microsoft.com

Ja

TCP 443

7

Obligatoriskt: De här FQDN måste ha stöd för omdirigering i programmet.

Endast Office-klient | Lokalt system

ocsredir.officeapps.live.com

r.office.microsoft.com

officeredir.microsoft.com

o15.officeredir.microsoft.com

officepreviewredir.microsoft.com

Nej

13.67.56.73/32
13.75.47.241/32
104.40.218.31/32
40.83.178.25/32
104.209.179.144/32
40.84.188.180/32

TCP 80 & 443

8

Obligatoriskt: Det här FQDN måste ha stöd för funktionen för senast använda dokument.

Endast Office-klient | Lokalt system

ocws.officeapps.live.com

ea-000.ocws.officeapps.live.com

neu-000.ocws.officeapps.live.com

weu-000.ocws.officeapps.live.com

wus-000.ocws.officeapps.live.com

scus-000.ocws.officeapps.live.com

ncus-000.ocws.officeapps.live.com

Eus2-000.ocws.officeapps.live.com

Nej

13.75.47.33/32
40.113.19.21/32
23.97.218.250/32
40.78.68.109/32
40.84.147.173/32
23.96.208.185/32
104.209.212.110/32

TCP 443

9

Obligatoriskt: Innehåller källmedia för Office 365 ProPlus som används för installation och/eller uppdateringar. Om automatiska uppdateringar konfigureras i standardinställningarna används det lokala systemkontot när du hämtar uppdateringar.

Endast Office-klient | Inloggad användare

officecdn.microsoft.com

officecdn.microsoft.com.edgesuite.net

officecdn.microsoft.com.edgekey.net

Ja

Ej tillämpligt

TCP 80 & 443

10

Obligatoriskt: Hjälp i appen.

Endast Office-klient | Anonym

ocsa.officeapps.live.com

Ja

Ej tillämpligt

TCP 80 & 443

11

Obligatoriskt: Bing-bildsökning.

Endast Office-klient | Anonym

insertmedia.bing.office.net

Nej

Ej tillämpligt

TCP 80 & 443

12

Obligatoriskt: Den här URL-adressen används för att omdirigera till webbinnehåll som t.ex. online-hjälp och information om felkoder.

Endast Office-klient | Inloggad användare

go.microsoft.com

Support.office.com

Ja

Ej tillämpligt

TCP 80 & 443

13

Obligatoriskt: Discovery- och EmailHRD-tjänster.

Endast Office-klient | Inloggad användare

Endast Office-klient | Anonym

odc.officeapps.live.com

sea-odc.officeapps.live.com

neu-odc.officeapps.live.com

weu-odc.officeapps.live.com

wus-odc.officeapps.live.com

eus-odc.officeapps.live.com

scus-odc.officeapps.live.com

ncus-odc.officeapps.live.com

cus-odc.officeapps.live.com

Nej

168.63.234.40/32
40.113.17.180/32
104.40.208.40/32
23.99.56.164/32
40.76.62.115/32
40.84.192.103/32
23.96.219.115/32
40.86.88.12/32

TCP 80 & 443

14

Obligatoriskt: Roaming-tjänster.

Endast Office-klient | Inloggad användare

ea-roaming.officeapps.live.com

sea-roaming.officeapps.live.com

neu-roaming.officeapps.live.com

weu-roaming.officeapps.live.com

wus-roaming.officeapps.live.com

eus2-roaming.officeapps.live.com

scus-roaming.officeapps.live.com

ncus-roaming.officeapps.live.com

cus-roaming.officeapps.live.com

Nej

13.75.42.223/32
13.67.53.38/32
13.69.159.30/32
40.74.50.25/32
104.40.28.30/32
137.116.77.120/32
40.84.149.239/32
65.52.210.135/32
40.122.129.128/32

TCP 80 & 443

15

Obligatoriskt: Konfigurationstjänster.

Endast Office-klient | Inloggad användare

ea-config.officeapps.live.com

sea-config.officeapps.live.com

neu-config.officeapps.live.com

weu-config.officeapps.live.com

eus2-config.officeapps.live.com

wus-config.officeapps.live.com

scus-config.officeapps.live.com

Nej

23.99.112.148/32
207.46.237.84/32
40.113.22.47/32
23.97.178.173/32
137.116.74.190/32
40.83.182.229/32
40.124.14.212/32

TCP 80 & 443

IP-adresserna nedan måste vara tillgängliga för klienter.

Endast Office 365 ProPlus IPv4-slutpunkter som är dirigerbara via Internet

Certifikatåterkallningslista (rot-URL-adresser) för Office 365

13.67.53.38/32
13.67.56.73/32
13.69.159.30/32
13.75.42.223/32
13.75.47.33/32
13.75.47.241/32
13.107.12.51/32
23.96.208.185/32
23.96.219.115/32
23.96.219.115/32
23.97.178.173/32
23.97.218.250/32
23.99.56.164/32
23.99.56.164/32
23.99.112.148/32
40.74.50.25/32
40.76.62.115/32
40.76.62.115/32
40.78.68.109/32
40.83.178.25/32
40.83.182.229/32
40.84.147.173/32
40.84.149.239/32
40.84.188.180/32
40.84.192.103/32
40.84.192.103/32
40.86.88.12/32
40.86.88.12/32
40.113.17.180/32
40.113.17.180/32
40.113.19.21/32
40.113.22.47/32
40.122.129.128/32
40.124.14.212/32
65.52.210.135/32
104.40.28.30/32
104.40.208.40/32
104.40.208.40/32
104.40.218.31/32
104.40.234.17/32
104.209.179.144/32
104.209.212.110/32
104.210.220.25/32
137.116.74.190/32
137.116.77.120/32
168.63.234.40/32
168.63.234.40/32
191.236.108.93/32
191.236.157.212/32
207.46.237.84/32
*.entrust.net
*.geotrust.com
*.omniroot.com
*.public-trust.com
*.symcb.com
*.symcd.com
*.verisign.com
*.verisign.net
aia.entrust.net
apps.identrust.com
cacert.a.omniroot.com
cacert.omniroot.com
cacerts.digicert.com
cdp1.public-trust.com
cert.int-x3.letsencrypt.org
crl.entrust.net
crl.globalsign.com
crl.globalsign.net
crl.identrust.com
crl.microsoft.com
crl3.digicert.com
crl4.digicert.com
EVIntl-aia.verisign.com
EVIntl-crl.verisign.com
EVIntl-ocsp.verisign.com
evsecure-aia.verisign.com
EVSecure-crl.verisign.com
EVSecure-ocsp.verisign.com
isrg.trustid.ocsp.identrust.com
mscrl.microsoft.com
ocsp.digicert.com
ocsp.entrust.net
ocsp.globalsign.com
ocsp.int-x3.letsencrypt.org
ocsp.msocsp.com
ocsp.omniroot.com
ocsp2.globalsign.com
ocspx.digicert.com
s1.symcb.com
s2.symcb.com
sa.symcb.com
sd.symcb.com
secure.globalsign.com
sr.symcb.com
sr.symcd.com
su.symcb.com
su.symcd.com
vassg142.crl.omniroot.com
vassg142.ocsp.omniroot.com
www.digicert.com
www.microsoft.com

Rad

Syfte

Källa | Autentiseringsuppgifter

Mål

CDN

ExpressRoute för Office 365

Mål-IP

Mål-port

1

Obligatoriskt: Autentisering och identitet

Se Office 365 – autentisering och identitet

2

Obligatoriskt: Portal och delat

Se Office 365, portal och delat inklusive välkända rotcertifikat-CRL.

3

Obligatoriskt: SharePoint Online-slutpunkterna som ovan anges som obligatoriska

Se SharePoint Online

4

Obligatoriskt: OneNote-anteckningsböcker

OneNote | Inloggad användare

www.onenote.com

Nej

Nej

IP-adresser för OneNote Online.

TCP 443

5

Obligatoriskt: OneNote-anteckningsböcker (jokertecken)

OneNote | Inloggad användare

*.onenote.com

Nej

Nej

IP-adresser för OneNote Online.

TCP 443

*.msecnd.net

*.microsoft.com

*.office.net

Nej

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

6

Obligatoriskt: OneNote-anteckningsböcker

OneNote | Inloggad användare

cdn.onenote.net

Akamai

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

7

Obligatoriskt: OneNote-stödtjänster

OneNote | Inloggad användare

cdn.optimizely.com

Ajax.aspnetcdn.com

apis.live.net

www.onedrive.com

Ja

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

8

Valfritt: OneNote-stödtjänster

OneNote | Inloggad användare

www.youtube.com

ad.atdmt.com

s.ytimg.com

Ja

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

IPv4-slutpunkter för OneNote endast dirigerbara via Internet

13.73.106.160/32
13.75.158.234/32
13.78.58.132/32
13.79.161.29/32
13.82.54.72/32
13.93.219.105/32
40.74.129.10/32
40.118.97.54/32
51.140.50.132/32
51.141.14.78/32
52.172.158.178/32
52.228.32.190/32
52.231.36.193/32
52.231.202.175/32
52.229.125.229/32
104.41.35.170/32
104.211.163.139/32

Följande URL:er och IP-adresser används av Office 365 ProPlus med Office 365 som drivs av 21 Vianet, och alla portar är TCP 80 och 443.

IP-adressintervall

URL: er

42.159.4.50/32

42.159.132.75/32

70.37.81.47/32

42.159.4.225/32

65.52.98.231/32:443

168.63.252.62/32

42.159.4.50/32

42.159.4.45/32

42.159.7.13/32

42.159.132.73/32

42.159.4.225/32

42.159.132.73/32

42.159.4.45/32

42.159.132.74/32

65.55.227.140/32

65.55.69.140/32

bjb-ols.officeapps.partner.office365.cn

sha-ols.officeapps.partner.office365.cn

osiprod-scus01-odcsm.cloudapp.net

osi-prod-bjb01-odcsm.chinacloudapp.cn

activation.sls.microsoft.com

odc.officeapps.live.com

ols.officeapps.partner.office365.cn

roaming.officeapps.partner.office365.cn

dnsmop.chinacloudapp.cn

osi-prod-sha01-odcsm.chinacloudapp.cn

bjb-odcsm.officeapps.partner.office365.cn

sha-odcsm.officeapps.partner.office365.cn

bjb-roaming.officeapps.partner.office365.cn

sha-roaming.officeapps.partner.office365.cn

office15client.microsoft.com

crl.microsoft.com

officecdn.microsoft.com

Office 2016 för Mac-program ger en intern app upplevelse för Mac OS-plattformen. Namnen på de enskilda är utformad för att fungera med en mängd olika scenarier, inklusive states när ingen nätverksåtkomst är tillgänglig. När en dator är ansluten till ett nätverk, ansluta program automatiskt till en serie webbaserade tjänster att tillhandahålla förbättrade funktioner. Den här handboken beskriver vilka slutpunkterna och URL: er program försöker komma åt och tjänsterna. Den här informationen är användbar när felsökning hemnätverk konfigurationsproblem och ställa in en princip för proxy nätverksservrar. Information om här är avsedda att fungera i Office 365-URL och artikel om adress.

De flesta av den här artikeln består av tabeller som visar nätverk URL: er, typ och beskrivning av tjänsten eller en funktion som tillhandahålls av den slutpunkten. De olika Office-programmen kan skilja sig i dess tjänst och slutpunkten användningen. Följande program har definierats i tabellerna nedan:

W: Word

P: PowerPoint

X: Excel

O: Outlook

N: OneNote

Typen av URL definieras på följande sätt:

  • ST: Statisk – URL:en är hårdkodad i klientprogrammet

  • SS: Semi-statisk – URL:en är kodad som en del av en webbsida eller omdirigerare

  • KT: Konfigurationstjänst – URL:en returneras som en del av Office-konfigurationstjänsten

Standardkonfiguration för Office 2016 för Mac

Installation och uppdateringar

Följande nätverksslutpunkter används för att ladda ned installationsprogrammet för Office 2016 för Mac från Microsoft Content Delivery Network (CDN).

URL

Typ

Beskrivning

https://go.microsoft.com/fwlink/

ST

Tjänst med vidarebefordrande länk för Office 365-installationsportalen till de senaste installationspaketen.

https://officecdn.microsoft.com/

SS

Platsen för installationspaketen på nätverket för innehållsleverans.

Första programstarten

Följande nätverksslutpunkter kontaktas när ett Office-program öppnas för första gången. De här slutpunkterna ger förbättrade funktioner i Office för användarna och URL:erna kontaktas oavsett licenstyp (inklusive volymlicensinstallationer).

URL

Program

Typ

Beskrivning

https://config.edge.skype.com/config/v1/Office

WXPON

ST

Konfiguration för förhandsversionstestning – gör det möjligt att utforska och experimentera med funktioner.

https://ocos-office365-s2s.msedge.net

WXPON

ST

Nätverkskonfigurationstest för förhandsversionstestning

https://officeclient.microsoft.com/config16

WXPON

ST

Office-konfigurationstjänst – huvudlista över slutpunkter.

https://nexusrules.officeapps.live.com/nexus

WXPON

ST

Uppladdningsregler för Office-telemetri – informerar klienten om vilka data och händelser som bör laddas upp till den telemetriska tjänsten.

https://nexus.officeapps.live.com/nexus/upload

WXPON

ST

Uppladdningsrapportering för Office-telemetri – ”Hjärtslag” och felhändelser som inträffar i klienten laddas upp till den telemetriska tjänsten.

https://templateservice.office.com/client/templates/mac15

WXP

KT

Tjänst för onlinemallar för Office – förser användare med onlinedokumentmallar.

https://omextemplates.content.office.net/support/templates

WXP

KT

Nedladdningar av Office-mallar – lagring av PNG-mallbilder.

https://store.office.com (appinfo | appinstall)

WXP

KT

Lagra konfiguration för Office-appar.

https://odc.officeapps.live.com/odc/servicemanager

WXPN

KT

Katalog över integreringstjänster för Office-dokument (lista över tjänster och slutpunkter).

https://www.microsoft.com/mac/autoupdate

WXPON

ST

Manifest för Microsoft AutoUpdate – kontrollerar om det finns några tillgängliga uppdateringar.

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com

W

SS

Wikipedia-app för Office-konfiguration och -resurser.

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Bing Map-app för Office-konfiguration och -resurser.

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

People Graph-app för Office-konfiguration och -resurser.

https://www.onenote.com/whatsnext

N

ST

Nyheter för OneNote.

Obs!: Det är viktigt att förstå att tjänsten Office-konfigurationstjänsten (http://officeclient.microsoft.com) fungerar som en tjänst för automatisk identifiering för alla Microsoft Office-klienter (inte bara Mac). Slutpunkterna som returneras i svaret är semi-statiska om ändringen är mycket oregelbunden, men fortfarande möjligt.

Logga in

Följande nätverksslutpunkter kontaktas när du loggar in på en molnbaserad lagring. Vilka tjänster som kontaktas beror på vilken typ av konto du har.

  • MSA: Microsoft-konto – används i regel för konsument- och återförsäljarscenarier

  • OrgID: Organisationskonto – används i regel för kommersiella scenarier

URL

Program

Typ

Beskrivning

https://odc.officeapps.live.com/odc/

WXPON

KT

Inloggningshjälp för MSA och OrgID

https://login.windows.net/common/oauth2

WXPON

ST

Auktoriseringstjänst för Windows

https://login.microsoftonline.com/common

WXPON

ST

Inloggningstjänst för Office 365 (OrgID)

https://login.live.com

WXPON

ST

Inloggningstjänst för Microsoft-konto (MSA)

https://auth.gfx.ms

WXPON

KT

Hjälpprogram för inloggningstjänst för Microsoft-konto (MSA)

https://secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

WXPON

SS

Anpassning för Office 365-inloggning (OrgID)

https://ocws.officeapps.live.com

WXPN

KT

Lagringspositionerare för dokument och platser

https://roaming.officeapps.live.com/rs

WXPN

KT

Den senast använda dokumenttjänsten

Obs!: Om du har en prenumerationsbaserad licens eller en återförsäljarlicens aktiveras produkten när du loggar in och du får även åtkomst till molnresurser, t.ex. OneDrive. Om du har en volymlicensinstallation uppmanas du fortfarande att logga in (som standard), men det är bara nödvändigt för att få åtkomst till molnresurser, eftersom produkten redan är aktiverad.

Produktaktivering

Följande nätverksslutpunkter gäller endast för Office 365-prenumerationsaktiveringar och återförsäljarlicensaktiveringar. De gäller framförallt INTE för volymlicensinstallationer.

URL

Program

Typ

Beskrivning

https://ols.officeapps.live.com

WXPON

KT

Office-licensieringstjänst

Nyheter: innehåll

Följande nätverksslutpunkter gäller endast för Office 365-prenumeration.

URL

Program

Typ

Beskrivning

https://support.content.office.net

WXPN

KT

Nyheter: HTML-sidinnehåll

https://c.microsoft.com

WXPN

KT

Stöder JavaScript-bibliotek

https://cs.microsoft.com

WXPN

KT

Stöder JSON-data

https://c1.microsoft.com

WXPN

KT

Stöder JSON-data

https://c.bing.net

WXPN

KT

Stöder JSON-data

Smart sökning

Följande nätverksslutpunkter gäller både för Office 365-prenumerationsaktiveringar och återförsäljar-/volymlicensaktiveringar.

URL

Program

Typ

Beskrivning

https://uci.officeapps.live.com

WXPN

KT

Webbtjänst för insikter

https://www.bing.com

WXPN

KT

Innehållsleverantör för insikter

https://tse1.mm.bing.net

WXPN

KT

Innehållsleverantör för insikter

Skicka ett leende

Följande nätverksslutpunkter gäller både för Office 365-prenumerationsaktiveringar och återförsäljar-/volymlicensaktiveringar.

URL

Program

Typ

Beskrivning

https://sas.officeapps.live.com

WXPON

KT

Tjänst för att skicka ett leende

Spara som PDF och OpenDocument

Följande nätverksslutpunkter gäller både för Office 365-prenumerationsaktiveringar och återförsäljar-/volymlicensaktiveringar.

URL

Program

Typ

Beskrivning

https://wordcs.officeapps.live.com

W

KT

Konverteringstjänst för Word-dokument (PDF och OpenDocument-text)

https://excelcs.officeapps.live.com

X

KT

Konverteringstjänst för Excel-kalkylblad (OpenDocument-kalkylblad)

https://pptcs.officeapps.live.com

P

KT

Konverteringstjänst för PowerPoint-presentation (OpenDocument-presentation)

Office-program (också kallat tillägg)

Följande nätverksslutpunkter gäller både för Office 365-prenumerationsaktiveringar och återförsäljar-/volymlicensaktiveringar när Office-apptillägg är betrodda.

URL

Program

Typ

Beskrivning

https://store.office.com

WX

KT

Butikskonfiguration av Office-appar

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com

W

SS

Wikipedia-appresurser

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Bing Map-appresurser

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

People Graph-appresurser

https://appsforoffice.microsoft.com

WX

SS

Office JavaScript-bibliotek

https://telemetry.firstpartyapps.oaspapps.com

WX

SS

Telemetrisk tjänst och rapporteringstjänst för Office-appar

https://ajax.microsoft.com

W

SS

Microsoft Ajax JavaScript-bibliotek

https://ajax.aspnetcdn.com

X

SS

Microsoft Ajax JavaScript-bibliotek

https://*.wikipedia.org

W

SS

Wikipedia-sidresurser

https://upload.wikimedia.org

W

SS

Wikipedia-medieresurser

https://wikipedia.firstpartyappssandbox.oappseperate.com

W

SS

Ram för Wikipedia i begränsat läge

https://*.virtualearth.net

X

SS

Kartmallar

Kraschrapportering

Följande nätverksslutpunkt gäller för alla Office 2016-program och -licenstyper. När en process oväntat kraschar skapas en rapport och skickas till tjänsten Watson.

URL

Typ

Beskrivning

https://watson.microsoft.com

ST

Microsofts felrapporteringstjänst

Alternativ för att minska nätverksbegäranden och trafik

Standardkonfigurationen av Office 2016 för Mac ger en mycket bra användarupplevelse, både vad gäller funktioner och hålla datorn uppdaterad. Under vissa omständigheter kan IT-administratörer vilja förhindra att program kontaktar nätverksslutpunkter. I det här avsnittet beskrivs olika alternativ för att göra detta.

Telemetri

Office 2016 för Mac skickar regelbundet telemetrisk information till Microsoft. Data överförs till Nexus-slutpunkten. Med hjälp av telemetridata bedömer teknikteamet de olika Office-apparnas status och eventuellt oväntade beteenden. Det finns två kategorier av telemetri:

  • Hjärtslag – den här kategorin innehåller information om version och licens och skickas omedelbart när programmet startas.

  • Användning – den här kategorin innehåller information om hur olika appar används och mindre allvarliga fel. Den här informationen skickas var 60:e minut.

Microsoft ser mycket allvarligt på integritetsfrågor. Du kan läsa om Microsofts policy för datainsamling på https://privacy.microsoft.com I syfte att förhindra att program skickar telemetriska data om användning kan inställningen SendAllTelemetryEnabled justeras. Inställningen är per program och kan ställas in via MacOS-konfigurationsprofiler eller manuellt från terminalen:

defaults write com.microsoft.Word SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Word SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Excel SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Powerpoint SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Outlook SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.onenote.mac SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.autoupdate2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Office365ServiceV2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE

Telemetriska data om hjärtslag skickas alltid och kan inte inaktiveras.

Kraschrapportering

När ett allvarligt programfel uppstår kommer programmet oväntat att avslutas och en kraschrapport laddas upp till tjänsten Watson. Kraschrapporten består av en anropsstack, som är en lista över de steg programmet genomgått och som lett fram till kraschen. Med hjälp av de här stegen kan teknikteamet identifiera exakt vilken funktionen som inte fungerade som den skulle och varför.

Ibland är det innehållet i ett dokument som leder till att programmet kraschar. Om programmet identifierar dokumentet som orsaken får användaren frågan om det går bra att skicka dokumentet tillsammans med anropsstacken. Användaren kan fatta ett välgrundat beslut om den saken. IT-administratörer kan ha strikta krav vad gäller överföring av dokument och kan bestämma att användaren aldrig får skicka dokument. Följande inställning kan göras för att förhindra att dokument skickas och för att användaren inte ska tillfrågas:

defaults write com.microsoft.errorreporting IsAttachFilesEnabled -bool FALSE

Obs!: Om SendAllTelemetryEnabled är inställt på FALSKT inaktiveras all kraschrapportering för processen.

Uppdateringar

Microsoft släpper Office 2016 för Mac-uppdateringar med jämna mellanrum (i regel en gång i månaden). Vi vill verkligen uppmana både användare och IT-administratörer att hålla alla maskiner uppdaterade och se till att de senaste säkerhetskorrigeringarna installeras. I de fall då IT-administratörer noga vill kontrollera och hantera uppdateringarna kan de göra följande inställning för att förhindra att AutoUpdate-processen automatiskt kontrollerar och erbjuder produktuppdateringar:

defaults write com.microsoft.autoupdate2 HowToCheck -string ‘Manual’

Här är en kort länk som du kan använda för att komma tillbaka: https://aka.ms/macofficeendpoints

Följande slutpunkter krävs för våra mobila Office-klienter.

Det här är den aktuella listan över de fullständiga domännamn som krävs för Outlook-appen på Android och iOS.

Rad

Syfte

Mål

Mål-port

1

Obligatoriskt: Outlook för Android och iOS

*.acompli.net

TCP 443

2

Obligatoriskt: Autentisering

outlook.office365.com

sdfpilot.outlook.com

graph.windows.net

api.office.com

secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

login.windows.net

login.windows-ppe.net

com.microsoft.office.outlook.dev

go.microsoft.com

mam.manage.microsoft.com

vortex.data.microsoft.com

TCP 443

3

Obligatoriskt: Resten av Outlook

login.microsoftonline.com

outlook.office.com

TCP 443

4

Obligatoriskt: OneDrive för företag

login.windows.net

TCP 443

5

Obligatoriskt: Integrering av konsumentversion av Outlook.com och OneDrive

login.live.com

auth.gfx.ms

account.live.com

graph.microsoft.com

apis.live.net

TCP 443

6

Obligatoriskt: Google-integrering

accounts.google.com

mail.google.com

www.googleapis.com

TCP 443

7

Obligatoriskt: Yahoo-integrering

api.login.yahoo.com

social.yahooapis.com

TCP 443

8

Obligatoriskt: DropBox-integrering

www.dropbox.com

api.dropboxapi.com

TCP 443

9

Obligatoriskt: Box-integrering

app.box.com

TCP 443

10

Obligatoriskt: Facebook-integrering

m.facebook.com

graph.facebook.com

TCP 443

11

Obligatoriskt: Evernote-integrering

www.evernote.com

TCP 443

12

Obligatoriskt: WunderList-integrering

www.wunderlist.com

a.wunderlist.com

TCP 443

13

Valfritt: Outlook-sekretess

https://bit.ly/outlookprivacy

https://www.acompli.com/privacy-policy/

TCP 443

14

Valfritt: UserVoice-integrering

by.uservoice.com

outlook.uservoice.com

TCP 443

15

Valfritt: Integrering av logguppladdning

api.diagnostics.office.com

TCP 443

16

Valfritt: Integrering av supportlogguppladdning

acompli-android-logs.s3.amazonaws.com

s3-us-west-2.amazonaws.com

TCP 443

17

Valfritt: Aria-loggintegrering

mobile.pipe.aria.microsoft.com

TCP 443

18

Valfritt: Flurry-loggintegrering

data.flurry.com

TCP 443

19

Valfritt: Adjust-integrering

app.adjust.com

TCP 443

20

Valfritt: Hockey-loggintegrering

rink.hockeyapp.net

sdk.hockeyapp.net

TCP 443

21

Valfritt: Helpshift-integrering

acompli.helpshift.com

TCP 443

22

Valfritt: Play Store-integrering (endast Android)

play.google.com

TCP 443

Det här är den aktuella listan med URL-adresser för Office Mobile. Office Mobile körs på Android-enheter, Windows Phone och iPhone. Om du filtrerar anslutning av mobiler på något annat sätt än för andra datorer i nätverket kan du använda den här listan med URL-adresser när du skapar listorna med tillåtna adresser.

URL-adresser för Office Mobile

*.acompli.net
*.appex.bing.com
*.appex-rf.msn.com
*-my.sharepoint.com
a.wunderlist.com
account.live.com
accounts.google.com
acompli.helpshift.com
acompli-android-logs.s3.amazonaws.com
api.diagnostics.office.com
api.dropboxapi.com
api.login.yahoo.com
api.office.com
apis.live.net
app.adjust.com
app.box.com
appexsin.stb.s-msn.com
auth.gfx.ms
auth.gfx.ms
by.uservoice.com
c.bing.com
c.live.com
cl2.apple.com
client.hip.live.com
client.hip.live.com
clientconfig.microsoftonline-p.net
com.microsoft.office.outlook.dev
d.docs.live.net
data.flurry.com
dc2.client.hip.live.com
directory.services.live.com
docs.live.net
en-US.appex-rf.msn.com
foodanddrink.services.appex.bing.com
go.microsoft.com
graph.facebook.com
graph.microsoft.com
graph.windows.net
login.live.com
login.microsoftonline.com
login.windows.net
login.windows-ppe.net
m.facebook.com
m.webtrends.com
mail.google.com
mam.manage.microsoft.com
mobile.pipe.aria.microsoft.com
ms.tific.com
nexus.officeapps.live.com
o15.officeredir.microsoft.com
odc.officeapps.live.com
odcsm.officeapps.live.com
office.microsoft.com
office15client.microsoft.com
officeimg.vo.msecnd.net
outlook.office.com
outlook.office365.com
outlook.uservoice.com
*.itunes.apple.com
partnerservices.getmicrosoftkey.com
play.google.com
rink.hockeyapp.net
roaming.officeapps.live.com
s3-us-west-2.amazonaws.com
sas.office.microsoft.com
sdfpilot.outlook.com
sdk.hockeyapp.net
secure.aadcdn.microsoftonline-p.com
signup.live.com
social.yahooapis.com
sqm.microsoft.com
view.atdmt.com
vortex.data.microsoft.com
watson.telemetry.microsoft.com
weather.tile.appex.bing.com
wer.microsoft.com
www.acompli.com
www.dropbox.com
www.evernote.com
www.googleapis.com
www.wunderlist.com

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×