Office Delve för Office 365-administratörer

Ju mer du och dina kolleger använder Office 365 för att arbeta tillsammans genom att visa, redigera och dela varandras dokument, desto mer användbart blir Delve för er. Lär dig mer om hur du som administratör kan hjälpa användarna att få ut mesta möjliga av Delve.

Delve drivs av Office Graph och visar användarna det mest relevanta innehållet baserat på vem de arbetar med och vad de arbetar med.Informationen i Delve är skräddarsydd för varje användare.Delve ändrar inte behörigheter och användarna kan bara se det de redan har åtkomst till.

Som administratör kan du se till att din organisation har åtkomst till Office Graph, och att du har konfigurerat andra Office 365-tjänster som Delve använder, t.ex. SharePoint Online och OneDrive för företag.Du kan också hjälpa personer att komma igång med Delve och hitta svar på frågor som användarna kanske har.

I den här artikeln:

Det här behöver du för att få Delve

Få nya Delve-funktioner snabbare

Styra åtkomst till Office Graph

Introducera Delve i din organisation

Hjälpa användare att felsöka Delve

Om Office Graph

Fler resurser:

Det här behöver du för att få Delve

Delve är tillgängligt för Office 365 Enterprise (E1, E3 och E4), Office 365 Education (E1, E3 och E4), Office 365 Government (E1, E3 och E4), Office 365 Business Essentials och Office 365 Business Premium.

Oavsett vilket av de här Office 365-abonnemangen du har, måste du aktivera SharePoint Online-tjänsten och tilldela användarna en SharePoint Online-licens innan de kan börja använda Delve. Du måste också konfigurera Exchange Online om du vill att bifogade filer ska visas på användarnas startsidor i Delve. Om du konfigurerar Skype för företag – Online kan användarna starta Skype för företag – Online-konversationer direkt från Delve. Och om du konfigurerar Yammer Enterprise kan användarna delta i Yammer-konversationer om dokument direkt från Delve.

Delve har utformats för att fungera med den aktuella eller omedelbart föregående versionen av Internet Explorer eller Firefox, eller den senaste versionen av Chrome eller Safari. Mer information finns i systemkraven för Office 365.

Få nya Delve-funktioner snabbare

Om du vill få tillgång till nya funktioner i Delve innan de blir tillgängliga i standardversioner, kan du registrera dig för Riktad version. Du får nya funktionsuppdateringar minst två veckor före kunderna i Standardversionen. Mer information finns i Office 365-alternativ för släppta funktioner.

Så här registrerar du dig för Riktad version:

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365.

 3. Öppna Inställningar > Organisationsprofil.

 4. Välj Redigera bredvid Versionsinställningar.

 5. Välj Riktad version för alla om du vill aktivera den riktade versionen för alla användare i organisationen. Välj Riktad version för valda användare för att bekräfta om du vill aktivera den riktade versionen för vissa användare i organisationen.

  Tips: Det tar lite tid att bygga personligt anpassade Delve-vyer för användare i organisationen. Om du registrerar dig för den riktade versionen precis innan helgen börjar är det mer troligt att användarna får en bra Delve-upplevelse när nästa arbetsvecka börjar.

Det användarna ser i Delve påverkas av vilken version av programmet som du har valt för organisationen. I Mitt Office Delve ser annorlunda ut än det du beskriver visas en översikt över de huvudsakliga skillnaderna.

Styra åtkomst till Office Graph

Du kontrollerar åtkomsten till Office Graph från administrationscenter för SharePoint.

Om du inte tillåter åtkomst till Office Graph inaktiveras funktioner i Office 365 som använder Office Graph, till exempel Delve. Om du inaktiverar åtkomst till Delve påverkas även relevansen för innehåll som visas på en annan plats i Office 365, till exempel på startsidan för SharePoint och vyn Identifiera i OneDrive för företag. Mer information finns i Vilka blir följderna av att tillåta respektive inte tillåta åtkomst till Office Graph?.

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för SharePoint.

 3. Välj Settings (Inställningar).

 4. Välj något av följande under Office Graph:

  • Tillåt åtkomst till Office Graph

  • Tillåt inte åtkomst till Office Graph

Introducera Delve i din organisation

Här är några resurser som du kan använda för att få din organisation att komma igång med Delve.

Innan du presenterar Delve

Presentera Delve

 • Du kan ladda ned den här e-postmallen och anpassa den för att presentera Delve i din organisation.

Hämta Delve-appar

Använda Delve i det dagliga arbetet

Data och geografiskt område

 • När användare går till Delve, genom att till exempel skriva delve.office.com i en webbläsare, omdirigeras de automatiskt till det geografiska område där organisationens Office 365-klientorganisation finns. Efter omdirigeringen läggs ett prefix med tre bokstäver, som anger området, till i URL-adressen, till exempel https://nam.delve.office.com för Nordamerika, eller https://eur.delve.office.com för Europa.

Hjälpa användare att felsöka Delve

Använd informationen i det här avsnittet för felsökning av problem i Delve.

Användarna ser inte Delve i Office 365 startikon för app

Det finns några saker du bör kontrollera om en eller flera användare i organisationen inte ser Delve i startikon för app. Allt måste vara på plats i organisationen innan alla kan börja använda Delve.

Lösningar

Kontrollera att du tillåter åtkomst till Office Graph i organisationen

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för SharePoint.

 3. Gå till Inställningar > Office Graph och se till att du har markerat Tillåt åtkomst till Office Graph.

  Obs!: Om du har en fristående SharePoint Online-tjänst (SharePoint Online-abonnemang 1 eller SharePoint Online-abonnemang 2) ser du Office Graph-inställningen i administrationscenter för SharePoint. Användarna kan dock inte använda Delve eller se Delve i startikon för appeftersom Delve inte finns tillgängligt för fristående tjänster än.

Kontrollera att du använder ett Office 365-abonnemang med stöd för Delve

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365.

 3. Gå till Fakturering > Prenumerationer.

 4. Kontrollera att du har någon av följande prenumerationer:

  • Office 365 Enterprise (E1, E3 eller E4)

  • Office 365 Education (E1, E3 eller E4)

  • Office 365 Government (E1, E3 eller E4)

  • Office 365 Business Essentials

  • Office 365 Business Premium

Kontrollera att du har tilldelat rätt användarlicenser

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365.

 3. Gå till Användare > Aktiva användare.

 4. Markera kryssrutan framför namnet på den användare som du vill kontrollera licenser för.

 5. Kontrollera att användaren har någon av följande kombinationer av licenser:

  • Microsoft Office 365-abonnemang E1 samt SharePoint Online (abonnemang 1 eller abonnemang 2)

  • Microsoft Office 365-abonnemang E3 samt SharePoint Online (abonnemang 1 eller abonnemang 2)

  • Microsoft Office 365-abonnemang E4 samt SharePoint Online (abonnemang 1 eller abonnemang 2)

  • Microsoft Office 365 Business Essentials samt SharePoint Online (abonnemang 1 eller abonnemang 2)

  • Microsoft Office 365 Business Premium samt SharePoint Online (abonnemang 1 eller abonnemang 2)

  Mer information om hur du hanterar licenser finns i Tilldela användare licenser i Office 365 för företag.

Användarna ser fel kolleger i Delve

Om Windows Azure Active Directory har föråldrad information eller inte har synkroniserats med SharePoint Online-användarprofilerna, kanske inte de mest relevanta kollegerna visas i Delve.

Delve använder information från användarprofiler i Office 365 för att avgöra vilka personer användarna i organisationen arbetar mest med.Dessa profiler innehåller information från Windows Azure Active Directory och från SharePoint Online-användarprofiler.Varje dygn läggs personinformation från Windows Azure Active Directory automatiskt till i användarprofilerna i SharePoint Online.

Lösningar

 • Kontrollera och rensa i Windows Azure Active Directory och vänta tills informationen har synkroniserats med SharePoint Online-användarprofilerna.

 • Om du arbetar för en akademisk organisation sker inte synkroniseringen mellan Windows Azure Active Directory och användarprofilerna automatiskt.Användarna måste logga in på SharePoint Online minst en gång för att skapa användarprofiler.

 • Om du har en lokal Active Directory och du har konfigurerat synkronisering i Active Directory, kontrollerar du att det synkroniserats korrekt med Windows Azure Active Directory.

Användarna ser inte användarbilder i Delve

Användarbilderna i Delve kommer från SharePoint Online-användarprofilerna.Om det inte finns någon bild för en användare i hans eller hennes SharePoint Online-användarprofil finns det ingen bild att visa i Delve.

Lösningar

 • Se till att användarna laddar upp en användarprofilbild till SharePoint Online.Om användarna behöver mer information kan du hänvisa dem till Visa och redigera din profil.

Användarna ser dokument från andra användare som har inaktiverat Dokument i Delve

Användare kan inaktivera Dokument i Delve vilket innebär att de inte kan se några dokument i Delve, och deras aktiviteter och relationer i Office 365 tas inte med i Office Graph.

Men om andra användare har tillgång till dokument från en användare som inaktiverat Dokument kan de fortfarande se de dokumenten i Delve och också söka efter dem i SharePoint Online.

Annan information som är tillgänglig för alla i organisationen är också synlig även om en användare har inaktiverat Dokument, till exempel information från Azure Active Directory.

Lösningar

 • Ingen åtgärd krävs.

Användarna ser mycket litet eller inget innehåll i Delve

Innehållet i Delve kommer från olika innehållskällor i Office 365 såsom Exchange Online, Office 365 Video, SharePoint Online och OneDrive för företag.

Om användarna inte nyligen har ändrat eller visat något innehåll från dessa innehållskällor, och de inte har åtkomst till andra användares innehåll, kanske mycket litet eller inget innehåll visas i Delve.Användarna måste också ha licenser för Office 365-tjänster och åtkomst till Office Graph för att kunna se innehåll i Delve.

Lösningar

 • Uppmuntra användarna att lagra och dela dokument i SharePoint Online och OneDrive för företag.Användarna kan hitta mer information i Lagra dokument där Delve har åtkomst till dem.

 • Kontrollera behörighetsinställningarna på SharePoint Online-webbplatserna och för webbplatssamlingarna för att säkerställa att användaren har åtkomst till rätt webbplatser och deras innehåll.

 • Kontrollera att användaren finns med i Active Directory och att han eller hon är medlem i rätt Active Directory-grupper. Du verifierar detta genom att gå till Administrationscenter för Office 365 > Användare > Aktiva användare.

 • Se till att användaren tillåter att Delve visar dokument. Du kan kontrollera detta genom att låta användaren gå till Office 365 > Delve > Funktionsinställningar och kontrollera att Dokument i Delve inte är inaktiverat.

 • Kontrollera att du har tilldelat användarna en licens för att få åtkomst till Office 365-tjänsterna du har aktiverat.

Användarna kan inte hitta ett visst objekt i Delve

Delve ändrar inte behörigheter och användarna kan bara se det de redan har åtkomst till.Alla innehållstyper visas inte i Delve och det kan ta upp till 24 timmar innan nya dokument visas.I Delve prioriteras dessutom innehåll som ändrats eller visats de senaste tre månaderna.

Lösningar

 • Läs anvisningarna under Användarna ser mycket litet eller inget innehåll i Delve.

 • Se till att innehållstypen stöds. För närvarande i standardversionen kan Delve visa PDF-, Word-, Excel- och PowerPoint-filer och videor som har laddats upp till Office 365 Video.

 • Kontrollera när dokumentet lades till i Office 365.Det kan ta upp till 24 timmar innan nya dokument visas i Delve.

Användarna är oroliga för att privata eller känsliga dokument finns tillgängliga i Delve

Alla dokument som en användare kan se eller redigera i Office 365 kan också visas i Delve.Delve ändrar inte behörigheter och användarna kan bara se dokument de redan har åtkomst till.Ibland kan du dock vilja förhindra att ett dokument visas i Delve.

Lösningar

 • Kontrollera behörighetsinställningarna för dokument, webbplatser och bibliotek och se till att endast de avsedda användarna har åtkomst till innehållet.

 • Om du vill förhindra att vissa dokument visas i Delve följer du anvisningarna i Dölja dokument från Delve. Du kan fortsätta att lagra dokumenten i Office 365 och andra personer kan då hitta dem när de söker – men de visas inte längre i Delve.

Om Office Graph

Delve drivs av Office Graph. Office Graph lagrar datarepresentationer om alla Office 365-objekt som noder i ett diagramindex. Office Graph-data lagras av kundens partition av SharePoint Online- och Exchange Online-miljöerna, och har samma dataskydd och säkerhet som andra kunddata som lagras i samma molntjänster. Office Graph-data och -metadata lagras i samma datacenterområde som de tjänster som data hämtades från.

Office Graph använder avancerade relationer för att beskriva kopplingar mellan objekt av olika typer. Utöver det använder Office Graph avancerade analys- och maskininlärningstekniker för att skapa härledda avancerade relationer – det som vi kallar insikter.

För att presentera det mest relevanta innehållet i olika sammanhang i till exempel Delve använder Office Graph en tvåstegsanalys. Först beräknas vilka användare i Office Graph som är mest relevanta för det aktuella sammanhanget. I det andra steget hämtas det mest relevanta innehållet som associeras med dessa användare. Innehållet är anpassat efter varje användare och användarna ser bara det som de redan har åtkomst till.

För utvecklare visas Office Graph-insikter och avancerade relationer genom Microsoft Graph, en slutpunkt med ett REST API (https://graph.microsoft.com) som visar flera API:er från Microsofts molntjänster. Mer information finns i Microsoft Graph.

Vilka blir följderna av att tillåta respektive inte tillåta åtkomst till Office Graph?

Vilken information användarna i organisationen ser i Delve beror på vilket versionsprogram ni använder i organisationen samt huruvida användarna beviljas åtkomst till Office Graph.

Standardversion

Om du tillåter åtkomst till Office Graph kommer användare i organisationen att ha Delve i Office 365-startikon för app och de kan använda alla funktioner i Delve. Om du klickar på en person i Delve öppnas den personens sida. Personens sida innehåller information om användarprofilen som t.ex. kontaktinformation och information för organisationsdiagram samt dokument som relaterar till personen.

Om du inte tillåter åtkomst till Office Graph tas Delve bort från Office 365-startikon för app. När användare besöker en persons sida, till exempel genom att klicka på en person i OneDrive för företag, kommer den personens sida endast innehålla information om användarprofilen. Inga dokument visas. Användare kan fortfarande söka efter andra personer, men inte efter dokument eller kort.

Riktad version

Om du väljer att delta i programmet för Riktad version och ger tillgång till Office Graph, får användare i organisationen tillgång till nya funktioner i Delve tidigare. En överskikt över skillnaderna i hur Delve ser ut för användare som har den riktade versionen och de som har standardversionen finns i Mitt Office Delve ser annorlunda ut än det du beskriver.

Om du inte tillåter åtkomst till Office Graph tas Delve bort från Office 365-startikon för app. När användare besöker en persons sida i Delve visas inga dokument.

Ytterligare resurser

Slutanvändare:

Administratörer

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×