Office 2007 – Översikt för slutet av livscykeln

Den 10 oktober 2017 når Office 2007 slutet av sin livslängd. Om du inte redan har börjat att uppgradera Office 2007-miljön rekommenderar vi att du gör det nu.

I den här artikeln får du rekommendationer, information och länkar som hjälper dig att planera uppgraderingen till Office 365 ProPlus i stora företag. Information om hur du uppgraderar på en enhet finns i Hur uppgraderar jag till Office 2016?. Information om hur du uppgraderar i en liten organisation finns i Uppgradera till Office 2016 med hjälp av Office 365 för företag.

Vi rekommenderar även att du använder de distributionsfördelar som tillhandahålls av Microsoft och Microsoft Certified Partners, inklusive Microsoft FastTrack för molnmigrering och Software Assurance distributions- och planeringstjänster för lokala uppgraderingar.

Vad innebär slutet av livscykeln?

Office 2007 har, som nästan alla Microsoft-produkter, en supportlivscykel under vilken vi tillhandahåller nya funktioner, programkorrigeringar, säkerhetskorrigeringar med mera. En livscykel varar vanligtvis i tio år från datumet för produktens första version, och slutet av perioden kallas för slutet av produktens livscykel. När Office 2007 når slutet av sin livslängd den 10 oktober 2017 tillhandahåller Microsoft inte längre:

 • Teknisk support för problem

 • Programkorrigeringar för problem som upptäcks

 • Säkerhetskorrigeringar för säkerhetsproblem som upptäcks

På grund av ändringarna ovan rekommenderar vi starkt att du uppgraderar så snart som möjligt.

Vilka alternativ har jag?

När Office 2007 når slutet av sin livslängd är det ett bra tillfälle att undersöka olika alternativ och förbereda ett uppgraderingsplan. Du kan: 

 • Uppgradera till Office 365 ProPlus, den version av Office som levereras med många Office 365-abonnemang.

 • Uppgradera till Office 2016, som säljs som ett engångsköp och finns för en dator per licens.

 • Uppgradera till en tidigare version av Office, till exempel Office 2013.

I den här artikeln får du vägledning om det första alternativet: Uppgradera till Office 365 ProPlus.

Vad är Office 365? Vad är Office 365 ProPlus?

Office 365 gäller abonnemang som ger åtkomst till Office-program och andra molntjänster, bland annat Skype för företag, Exchange Online och OneDrive för företag. Office 365 ProPlus är den version av Office som levereras med många Office 365-abonnemang. Den innehåller fullständiga versioner av Word, PowerPoint, Excel, Outlook, OneNote, Publisher, Access och Skype för företag installerade på klientdatorerna.

Till skillnad från Office 2007 är Office 365 ProPlus en användarbaserad tjänst som ger användarna åtkomst till Office-program på upp till 5 PC- eller Mac-datorer och på mobila enheter. Eftersom Office 365 ProPlus levereras som en tjänst finns det skillnader i hur du distribuerar, licenserar och aktiverar det. Mer information om skillnaderna finns på produktsidan för Office 365 ProPlus, i startguiden för distribution av Office 365 ProPlus och i Översikt över Office 365 ProPlus.

Gå igenom vad som har ändrats sedan Office 2007

Vill du veta mer om vad som ändrats från Office 2007 till Office 365 ProPlus läser du artiklarna för de olika Office-versionerna: Ändringar i Office 2010, Ändringar i Office 2013, Ändringar i Office 2016 för Windows och Nya funktioner som hjälper administratörer distribuera och hantera Office 365 ProPlus.

Information om de nya funktionerna som är tillgängliga i Office 365 ProPlus finns i Nyheter i Office 365.

Granska systemkraven för Office 365 ProPlus

Innan du uppgraderar till Office 365 ProPlus kontrollerar du att klientdatorerna uppfyller eller överträffar systemkraven. Kraven för Office 365 ProPlus är samma som kraven för Office Professional Plus 2016.

Dessutom bör du kontrollera systemkraven för dina Office-serverarbetsbelastningar. Exchange 2007 har till exempel inte stöd för Outlook 2016. Mer information finns i Supportmatris för Exchange Server och Systemkrav för Office-serverprodukter.

Abonnemang för Office 365

I och med att Office 365 ProPlus medföljer många Office 365-abonnemang bör du granska dina aktuella Office 365-funktioner när du planerar att uppgradera till ProPlus. Innan du distribuerar ProPlus bör du till exempel kontrollera att alla användare har Office 365-konton och -licenser. Mer information finns i Distribuera Office 365 Enterprise i organisationen.

Distribuera Office-telemetri för att bedöma kompatibilitet

Om du vill identifiera komponenter i din befintliga Office 2007-miljö rekommenderar vi att du konfigurerar Office-telemetri. Office-telemetri är inbyggt i Office 2016 – när ett Office-dokument eller en Office-lösning läses in, används, stängs, eller upptäcker fel i vissa Office 2016-program, lägger programmet till en post om händelsen i en lokal datakälla.

För Office 2007 distribuerar du en agent som samlar in information om installerade tillägg och senast använda dokument. Du får inte programhändelsedata för dessa klienter på samma sätt som för Office 2016 klienter, men du får lager- och användningsdata som hjälper dig att upptäcka vad som används.

Mer information om hur du utvärderar kompatibiliteten och konfigurerar Office-telemetri finns i Utvärdera Office kompatibilitet med andra versioner av Office. I Distribuera den telemetriska instrumentpanelen hittar du specifik distributionsinformation om den telemetriska instrumentpanelen för Office och om att distribuera telemetriska agenter i Office 2007-miljö.

Utvärdera programkompatibilitet

För att säkerställa en lyckad uppgradering rekommenderar vi att du identifierar dina Office-program – inklusive VBA-skript, makron, tillägg från tredje part och komplexa dokument och kalkylblad – och att du utvärderar deras kompatibilitet med Office 365 ProPlus. Framförallt bör du:

 • Identifiera de komponenter, inklusive dokument och lösningar, som används oftast och av flest personer. Vi rekommenderar att du använder Office-telemetri för att underlätta identifikationen.

 • Rationalisera de affärskritiska komponenterna, inklusive att arbeta med affärsgrupper med att prioritera dokument och lösningar.

 • Reparera kritiska komponenter genom att konfigurera "test av användaracceptans" i vilka användare testar dokument och lösningar med hög prioritet under en testuppgradering.

 • Hantera komponenterna för framtida validering av kritiska komponenter, vilket omfattar att fortsätta att övervaka kompatibiliteten för dina dokument och lösningar.

Utvärdera infrastrukturen och miljön

När du ska bestämma hur du ska uppgradera till Office bör du utvärdera infrastrukturen och miljön, bland annat följande:

 • Klienternas antal och distribution, samt språk som krävs.

 • IT-infrastrukturen, inklusive operativsystem, stöd för mobila enheter, användarbehörigheter och -hantering och metoder för programvarudistribution.

 • Nätverksinfrastrukturen, inklusive anslutningar till Internet och interna distributionspunkter för programvarudistribution.

 • Molninfrastrukturen, inklusive befintliga Office 365-funktioner, användarlicensiering och identitet.

Din utvärdering av dessa komponenter kommer att påverka hur du vill uppgradera. Mer detaljerad information finns i Rekommenderade metoder för att bedöma infrastrukturen.

Granska nya grupprincipinställningar

Som för alla nya versioner av Office finns det nya administrationsmallfiler (ADMX/ADML) för grupprincipinställningar. Alla grupprincipinställningar för Office finns nu i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Office\16.0 and HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Office\16.0.

Du kan hämta administrationsmallfilerna (ADMX/ADML) för grupprincipinställningar för Office 2016 från Microsoft Download Center. Nedladdningen omfattar en Excel-fil med en lista med alla grupprincipinställningar och de nya principinställningarna för Office 2016.

Välj hur du vill distribuera Office 365 ProPlus

Du kan distribuera ProPlus från molnet, från en lokal källa i nätverket eller med System Center Configuration Manager (eller en annan lösning för programvarudistribution). Vilket alternativ du väljer beror på din miljö och dina affärskrav. Om du distribuerar från molnet minimerar du till exempel det administrativa arbetet, men det kan kräva högre nätverksbandbredd. Om du istället distribuerar med Konfigurationshanteraren eller från en lokal datakälla får du mer detaljerad kontroll över distributionen av Office, inklusive vilka program och språk som installeras på vilka klientdatorer.

Mer information om hur du distribuerar Office finns i Fastställa vilken distributionsmetod som ska användas för Office 365 ProPlus. Vi rekommenderar också att du granskar de detaljerade scenarierna för bedömning, planering och distribution i vägledningen för rekommenderade metoder:

 • Företagshanterat där ProPlus distribueras med konfigurationshanteraren.

 • Lokalt hanterat där ProPlus distribueras från en lokal källa.

 • Molnhanterat, där ProPlus distribueras från Office nätverk för innehållsleverans i molnet.

Med följande scenarier får du verkliga exempel på distribution av Office 365 ProPlus.

Välj hur ofta Office ska uppdateras

Med Office 365 ProPlus kan du styra hur ofta användarna får funktionsuppdateringar för Office-program. Mer information finns i Översikt över uppdatering av kanaler för Office 365 ProPlus.

Planera för ytterligare språk

Du kan installera språktillbehörspaket efter att du har distribuerat Office 365 ProPlus med något av dess grundspråk. Det finns två sätt att installera språktillbehörspaket:

 • Låt användarna ladda ned och installera de språktillbehörspaket de behöver från Office 365-portalen.

 • Använd distributionsverktyget för Office till att distribuera rätt språktillbehörspaket åt användarna.

Mer information om hur du distribuerar ytterligare språk finns i Planera för distribution med flera språk av Klicka-och-kör-baserade Office-installationer.

Att tänka på

Distributionsverktyget för Office används inte som en del av installationen av Office 365 ProPlus. Men du kan anpassa installationen för användarna med distributionsverktyget för Office 2016. Mer information finns i Översikt över distributionsverktyget för Office.

InfoPath tas bort från Office 365 ProPlus. InfoPath 2013 förblir den aktuella versionen och tas därför inte med i Office 2016-versionen av Office 365 ProPlus. När du uppgraderar en befintlig installation av Office 2007 till Office 365 ProPlus tas InfoPath bort från datorn. Om användarna fortfarande behöver använda InfoPath kan 2013-versionen av InfoPath installeras via sidan Program i Office 365-portalen.

Närliggande information

Rekommenderad läsning när du planerar företagets uppgradering från Office 2007 till Office ProPlus 365:

Mer information om att uppgradera från Office 2007-servrar finns i Resurser som hjälper dig att uppgradera från Office 2007-servrar och -klienter.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×