Nyheter i SharePoint Workspace 2010

Microsoft SharePoint Workspace kallades tidigare Microsoft Office Groove. De flesta grundläggande verktygen och funktionerna i den tidigare versionen stöds fortfarande. Till exempel kan användare fortfarande skapa och distribuera tillfälliga arbetsytor för samarbete, som innehåller flera olika produktionsverktyg.

En målsättning med den här versionen är att utöka Microsofts SharePoint-teknik. Microsoft SharePoint Workspace omfattar kraftfulla nya verktyg som ger användare åtkomst till, och möjlighet att dela, innehåll som lagras på SharePoint-webbplatser, även när de inte är anslutna till företagsnätverk.

I den här artikeln

SharePoint-arbetsytor

Groove-arbetsytor

Anpassade listverktyg

Vad har hänt med Groove 2007- och InfoPath-formulärverktygen?

Kalenderverktyget

Windows Search

Meddelanden i Microsoft Office Communicator

Enklare inloggning

Microsoft Office-menyfliksteknik

Backstage-vyn

SharePoint Workspace Mobile 2010

Felsäkert läge

SharePoint-arbetsytor

Microsoft SharePoint Workspace 2010 innehåller en typ av arbetsyta kallad SharePoint-arbetsyta. Med en SharePoint-arbetsyta får du åtkomst till SharePoint-webbplatsinnehåll på din lokala dator. Detta kan innefatta innehåll från dokumentbibliotek och ett antal listtyper.

En SharePoint-arbetsyta är ett personligt synkroniserat exemplar av en SharePoint-webbplats. Till skillnad från andra typer av arbetsytor är medlemskap i en SharePoint-webbplats begränsad till individuella användare som synkroniserar SharePoint-webbplatsen med de lokala datorerna.

Det finns två sätt att skapa en SharePoint-arbetsyta. Normalt är utgångspunkten den SharePoint-webbplats du vill synkronisera med din lokala dator. På SharePoint-webbplatsen klickar du på Webbplatsåtgärder och sedan på Synkronisera till arbetsyta.

Du kan också skapa en SharePoint-arbetsyta från startfönstret. I så fall måste du ange webbadressen till SharePoint-webbplatsen du vill synkronisera med din lokala dator.

Uppdateringar av innehåll i en SharePoint-arbetsyta synkroniseras automatiskt med SharePoint-webbplatsen enligt ett schema, men du kan när som helst framtvinga en manuell synkronisering mellan SharePoint-arbetsytan och SharePoint-webbplatsen. Dessutom kan du checka ut innehåll på en SharePoint-arbetsyta för att undvika redigeringskonflikter med andra som kan ha åtkomst till samma innehåll på SharePoint-webbplatsen.

Överst på sidan

Groove-arbetsytor

Groove-arbetsytor är peer-arbetsytor för samarbete som är bekanta för användare av Microsoft Office Groove. Precis som förut kan Groove-arbetsytor ha en eller flera medlemmar och erbjuda en mängd olika produktionsverktyg, till exempel Diskussion, Kalender och Dokument.

När användare skapar en ny Groove-arbetsyta kan de välja mellan två versioner: 2010 (standard) och 2007. Användare kan lägga till olika verktygsuppsättningar i de olika arbetsyteversionerna, och versionerna är ömsesidigt uteslutande. Alla medlemmar på en 2010-arbetsyta måste köra Microsoft SharePoint Workspace 2010. Alla medlemmar på en 2007-arbetsyta måste köra Microsoft Office Groove 2007 eller Microsoft SharePoint Workspace 2010.

Överst på sidan

Anpassade listverktyg

I SharePoint Workspace 2010 introduceras listverktyget som är avsett för utformning och distribution av anpassade verktyg för datainsamling. Alla formulärmallar i listverktyget utformas och uppdateras i Microsoft Office InfoPath innan de importeras. När formulärmallarna har importerats designar utvecklarna dem ytterligare i Listverktyg i designer, till exempel layout av vyer och inställningar för sortering och filtrering.

Överst på sidan

Vad har hänt med Groove 2007- och InfoPath-formulärverktygen?

Alla anpassade verktyg som har utvecklats med Groove 2007- och InfoPath-formulärverktygen fungerar i Microsoft SharePoint Workspace 2010. Det nya listverktyget ersätter emellertid dessa verktyg som standardverktyget för att utveckla nya anpassade verktyg. Därför är Formulärdesign i Groove 2007- och InfoPath-formulärverktygen inaktiverad. Alla designuppdateringar i befintliga Groove 2007- eller InfoPath-formulärverktyg måste utföras av medlemmar på arbetsytan som fortfarande kör Groove 2007.

Överst på sidan

Kalenderverktyget

SharePoint Workspace 2010 innehåller ett nytt kalenderverktyg. Användare som uppgraderar och som är bekanta med Groove 2007-kalenderverktyget och Groove 2007-mötesverktyget kommer att märka att det nya kalenderverktyget kombinerar idéer och funktioner från båda dessa verktyg.

Med kalenderverktyget kan medlemmar på arbetsytan hantera livscykeln för ett möte, bland annat schemaläggning av återkommande eller enstaka möten, upprättande av dagordning och administration av deltagare, mötesanteckningar och mötessammanfattningen.

Överst på sidan

Windows Search

SharePoint Workspace stöder nu version 4.0 av Windows Search vilket gör det lättare att hitta innehåll på arbetsytan. Nu kan du söka efter innehåll i de flesta 2010-arbetsyteverktygen och i några 2007-arbetsyteverktyg. Mer information finns i Söka efter innehåll i SharePoint Workspace.

Överst på sidan

Meddelanden i Microsoft Office Communicator

I SharePoint Workspace används Microsoft Office Communicator som meddelandesystem. Om du vill starta en Office Communicator-konversation dubbelklickar du på en kontakt i kontaktlistan i startfönstret eller på en medlem i en medlemslista för en arbetsyta.

Groove 2007-meddelandesystemet är fortfarande tillgängligt. Högerklicka på valfri kontakt eller medlem på arbetsytan och klicka sedan på Skicka meddelande.

Överst på sidan

Enklare inloggning

Du loggas automatiskt in på ditt SharePoint Workspace-konto när du startar programmet. Du blir inte längre ombedd att ange något användarnamn och lösenord, utöver det användarnamn och lösenord som du anger när du startar datorn och loggar in i Windows.

Överst på sidan

Microsoft Office-menyfliksteknik

I SharePoint Workspace används tekniken med ett menyfliksområde som redan är tillgänglig i andra Microsoft Office-produkter. Det innebär att du nu kan utföra de flesta åtgärder genom att klicka på de olika alternativen på flikarna. Menyfliksområdet är utformat för att omfatta de funktioner som används mest. I verktygsfältet Snabbåtkomst visas ytterligare alternativ.

Överst på sidan

Backstage-vyn

Klicka på fliken Arkiv i menyfliksområdet om du vill öppna Backstage-vyn. Precis som i andra Microsoft Office-program är det i Backstage-vyn du utför alla administrativa uppgifter. I SharePoint Workspace innefattar detta uppgifter som att ändra anslutningsinställningar, ställa in aviseringar, hantera kontoinställningar, visa och hantera meddelandehistorik, skapa arbetsytor, skriva ut, samt att skapa mallar och arkiv för arbetsytor.

Överst på sidan

SharePoint Workspace Mobile 2010

Om du har en Windows Mobile 6.5-telefon kan du använda Office Mobile 2010 och arbeta med dina filer var du än befinner dig – på kontoret, hemma eller på resande fot. Om din enhet är utrustad med pekskärm kan du använda naturliga gester för att snabbt och enkelt bläddra i menyer och navigera i filer.

När enheten är ansluten till Internet kan du använda SharePoint Workspace Mobile 2010 för att:

  • Komma åt innehåll som finns på SharePoint Online eller SharePoint 2010.

  • Öppna dokument direkt från SharePoint, redigera dem och sedan spara dem på servern igen.

  • Bläddra bland webbplatser, listor och dokumentbibliotek direkt från telefonen.

  • Upprätta säker fjärråtkomst till företagsresurser via Forefront Unified Access Gateway (UAG)

Du kan också arbeta offline med dina SharePoint Server 2010-filer direkt i telefonen, med hjälp av SharePoint Workspace Mobile. Du kan öppna dokument för att visa och redigera dem direkt i Word Mobile 2010, Excel Mobile 2010 och PowerPoint Mobile 2010, och sedan spara dem på SharePoint Server 2010 nästa gång du ansluter.

Mer information finns i Microsoft Office Mobile 2010 – funktioner och fördelar.

Om du äger en tidigare version av Office Mobile kan du hämta en kostnadsfri uppgradering. Om du har en Windows Mobile 6.5-telefon men saknar Office Mobile, kan du köpa det via Marketplace på din enhet. Mer information finns i Så här köper du Office Mobile 2010.

Överst på sidan

Felsäkert läge

Om du har problem med SharePoint Workspace-kontot eller med installationen av SharePoint Workspace, till exempel att SharePoint Workspace kraschar, kan du välja att starta om programmet i felsäkert läge. När du kör SharePoint Workspace i felsäkert läge kan du felsöka kontorelaterade problem. Du kan till exempel köra SharePoint Workspace i felsäkert läge om du har problem på grund av en skadad arbetsyta, så att du kan ta bort den skadade arbetsytan och sedan starta om SharePoint Workspace som vanligt.

Överst på sidan

Gäller för: SharePoint Workspace 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk