Nyheter i Search Server 2010

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Nya funktioner i Microsoft Search Server 2010 hjälper dig att söka efter mer relevant information snabbt och effektivt. Det nya användargränssnittet på sidan med sökresultat kan du förfina frågor av egenskaper, till exempel dokumenttyp, datum eller författare. Andra förbättringar är möjligheten att söka genom att använda boolesk syntax, prefix jokertecken och frågeförslag. Du kan också söka SharePoint-innehåll från en dator med Windows 7.

Mer information om att konfigurera och anpassa de funktioner som beskrivs i den här artikeln finns Search Server 2010 hjälp.

Ägare av webbplatssamlingar och administratörer hittar förbättringar av Webbplatsfunktioner för användarhantering och anpassning. Dessa funktioner beskrivs i detalj i artikeln vad är nytt i SharePoint Foundation 2010.

Vad vill du göra?

Nytt användargränssnitt

Boolesk syntax och matchning med jokertecken

Söka i SharePoint-innehåll från en dator med Windows 7

Förbättrade relevans

Ny omfattning för webbplatsen sökningar

Nytt användargränssnitt

Användargränssnittet i fråga och sök sedan resultatsidor har uppdaterats i Search Server 2010. För att spara tid och leda till slutförda frågor sökrutan före fylls automatiskt med ord eller fraser som liknar de som du skriver. När personer i organisationen har hittat information om ett ämne, till exempel Företagspicknick och visas efterföljande användare söka efter det avsnittet kan börja skriva några få bokstäver av nyckelord utflykt att se frasen ”Företagspicknick” exempelvis i frågan förslag listor.

Frågeförslag visas när du skriver

Sidan med sökresultat innehåller en sökruta och därmed samma funktion med frågeförslag, men på den här sidan finns även en ny funktion som kallas förfiningspanelen. Om sökresultatet innehåller för många resultat och du inte hittar det du söker, kan du använda förfiningspanelen och begränsa sökningen till en mindre uppsättning resultat.

Med förfiningsfunktionen får du information om vilken typ av resultat du har, och du kan sedan begränsa resultaten till vissa typer. Förfiningar innehåller resultattypen, till exempel webbsidor och andra dokumenttyper, webbplatser, författare, datum för senaste ändring och taggar. Resultatsammanfattningen i förfiningspanelen kan till exempel visa att det finns många webbsidor och presentationer i resultatuppsättningen. Om du endast är intresserad av presentationer kan du klicka på länken Presentationer i kategorin för resultattyp.

I ett mer specifika exempel anta att Megan vill söka efter ett dokument som skrivits av Mike, en programvara chef. Hon vet att dokumentet är relaterad till söka specifikationer, så hon skriver specifikationer för sökning i sökrutan. I förfiningspanelen webbplats under ser hon namnet på division portalen som Mike arbetar, så hon klickar på den. Den här åtgärden gör resultatfönstret att visa endast de dokument som innehåller Sök specifikationer i den division portal. Megan fortfarande ser inte det dokument som hon vill, men i förfiningspanelen under Författare ser hon MIKES namn. När hon klickar på Mike personers namn, alla dokument som han skrev eller alla dokument som visas hans namn visas i sökresultatfönstret. Megan vet slutligen Mike skrev dokumentet nyligen, så att under Ändringsdatum personen klickar på Förra månaden. Den här åtgärden gör det dokument som hon vill upphov till upp i sökresultatfönstret.

Panelen för förfining av sökning visar hur sökresultat kan sorteras efter olika datum.

Förfining i Search Server 2010 baseras på de översta 50 mest relevanta resultaten. Detta innebär att om du inte ser alternativet förfining du letar efter, den kan bara vara längre ned i resultatet.

Överst på sidan

Boolesk syntax och jokertecken

Search Server 2010 har nu stöd för användning av booleska operatorer, till exempel och, eller och inte + (PLUS) och - (MINUS) med nyckelord och egenskapen sökningar. Boolesk syntax i Search Server 2010 följer samma regler som andra sökmotorer. Operatorerna är skiftlägeskänsliga. Till exempel hittar fråga söka och specifikationer alla dokument som innehåller båda orden Sök och specifikationer oavsett var orden visas i dokumenten.

Du kan formulera kraftfulla sökfrågor genom att kombinera booleska operatorer med dokumentegenskaper, förutsatt att egenskapen används i organisationen. Du kan till exempel söka efter alla dokument av en viss författare, filtyp eller med ett visst filnamn. Du kan också utesluta vissa sökresultat. Du kan skapa bättre frågor genom att lägga till relationella operatorer som mindre än eller lika med (<=), större än eller lika med (>=) eller inte lika med (<>) i ett egenskapsvärde. Frågan sökspecifikationer ändrade<=09-07-08 returnerar till exempel alla sökspecifikationer som ändrades före den 8 juli 2009, inklusive det datumet.

En annan metod som du kan använda när du söker efter information är att använda jokertecknet asterisk (*) på ett prefixnyckelord eller en egenskapsfråga. En sökning på till exempel Författare:Sve* returnerar alla dokument som är skrivna av en författare vars namn börjar med bokstäverna Sve, som Svensson, Sven eller Svea.

Mer information om hur du använder boolesk syntax finns i artikeln söka efter innehåll i Search Server 2010 hjälp.

Överst på sidan

Söka i SharePoint-innehåll från en dator med Windows 7

Om du har en dator där Windows 7 körs kan du söka i SharePoint-innehåll direkt från skrivbordet. Du kan då använda funktionerna i Windows 7 och förhandsgranska dokument, dra och släppa filer samt redigera innehållet från skrivbordet.

Så här konfigurerar du en anslutning till SharePoint från en dator med Windows 7, utfärda en sökfråga från sökcenter. Klicka på extern plats knappen Ikonen Extern koppling på sidan med sökresultat. Den här åtgärden lägger till en enterprise search koppling Utforskaren för den sökfrågan. Du kan nu köra en sökning från skrivbordet Windows 7 och få samma resultat som du vill med hjälp av sidan Search Server 2010 resultat. Du kan ansluta din Skrivbordssökning till företagsövergripande portal eller en lokal team webbplats resultat teckensnittsuppsättning.

Mer information om att söka från en dator där Windows 7 körs finns i artikeln Funktioner för sammanslagen sökning på TechNet.

Överst på sidan

Relevanta resultat

I Sök-modell använder egenskaper (eller metadata) som du eller din dator innehåller om dokument. Till exempel dokumentets författare Egenskapen kan uppdateras automatiskt varje gång som dokumentet sparas. Om egenskaper är inaktuella eller saknade sedan är dokument svåra att hitta. I Search Server 2010 Kamma Sök crawlningar innehållet i dokument för att leta efter viktiga fraser som kan hitta och uppdatera saknade eller felaktiga egenskaper. En Microsoft PowerPoint 2010 presentation kan innehålla fas ”av Mike Smith” trots att själva dokumentet kan innehålla en tom Author-egenskap. I det här fallet associerar Search Server 2010PowerPoint 2010 dokumentet med författaren Mike Smith; dina sökresultat mer relevanta.

Överst på sidan

Ny omfattning för webbplatssökningar

I Search Server 2010 när du kör en fråga från sökrutan på en webbplats, anges omfattning nu automatiskt för webbplatsen eller dess underwebbplatser. När du utför en sökning från en webbplats ska resultatsidan underhålla samma chrome som platsen från vilken du initated rutan Sök. Sökcentret är fortfarande enklast att frågan för resultat från flera webbplatser.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×