Nyheter i Project Web App

Den version av TE000130158 som ingår i Microsoft Project Server 2010 innehåller ett förbättrat användargränssnitt och flera nya kraftfulla funktioner. Tillsammans skapar dessa uppdateringar en intelligent affärsapplikation som har stöd för integrerade projekt och portföljhanteringskapacitet, skalbart samarbete för små grupper och företag, samt en utökad plattform som integreras med närliggande Microsoft-teknik.

Artikelinnehåll

Förbättrat användargränssnitt

Introduktion till menyfliksområdet

Utökat projektredigeringsgränssnitt

Integrerad projekt- och portföljhantering

Hantera projektförslag

Analysera förslag till din projektportfölj

Användarstyrd schemaläggning

Sammanfattningsuppgifter uppifrån och ned

Skalbart samarbete

Läge för enstaka inmatning för tidrapporter och uppgiftsstatus

Godkännandecenter för tidrapporter och uppgiftsstatus

Användardelegering

Utökad plattform

Anpassade avdelningsfält

Flera OLAP-kuber med avdelningsstöd

Beslutsunderlag med Excel Services

Förbättrat användargränssnitt

TE000130158 har fått ett rejält uppdaterat användargränssnitt, däribland menyfliksområdet och ett enkelt projektredigeringsrutnät.

Introduktion till menyfliksområdet

I TE000130158 används nu menyfliksområdet där du snabbt hittar de kommandon du behöver för att utföra en uppgift. Kommandona har ordnats i logiska grupper som samlats under flikar. I de nya versionerna av Microsoft SharePoint Server 2010, Microsoft SharePoint Foundation 2010 och Microsoft Project-klientprogrammet används också menyfliksområdet, vilket ger ett smidigt gränssnitt mellan alla program.

Utökat projektredigeringsgränssnitt

Med det nya rutnätsbaserade projektredigeringsgränssnittet kan du uppdatera projektinformation i samma rutnät och vyn Gantt-schema som du använder för att granska projektinformation. Information som anges i rutnätet valideras vid inmatningen och de övergripande funktionerna är mycket smidiga. Detta uppdaterade rutnät används över hela TE000130158, inklusive Projektcenter, uppgiftsuppdateringar, sidförhandsgranskning, Resurscenter och resurstilldelningvyer.

Överst på sidan

Integrerad projekt- och portföljhantering

Ändringar i den integrerade projekt- och portföljhanteringen är bland annat behovshantering från slutpunkt till slutpunkt och portföljanalyslösningar, samt möjligheten att manuellt schemalägga uppgifter och effektivt schemalägga med hjälp av en metod som går uppskattning uppifrån och ned.

Hantera projektförslag

Med den nya behovshanteringsfunktionen i TE000130158 kan du implementera en förslagöverföring från slutpunkt till slutpunkt och en godkännandeprocess som använder mallar, ett webbaserat förslagsöverföringsformulär, projektlivscyklar och affärsstrategier. När ett förslag har godkänts kan du skapa ett projektschema baserat på förslaget och tilldela resurser.

Analysera förslag till din projektportfölj

TE000130158 innehåller nya portföljanalysfunktioner. Nu kan du analysera projektförslag med hjälp av affärsdrivande faktorer, högnivåkostnadsvillkor och högnivåresursbegränsningar innan du fattar godkännandebesluten.

Användarstyrd schemaläggning

I TE000130158 kan projektledaren ha kontroll över sina projektplan och minimera oväntade ändringar med hjälp av manuellt schemalagda uppgifter. Faktorer som aktivitetssamband och kalenderändringar ändrar inte längre automatiskt uppgiftsdatum när användarstyrd schemaläggning aktiverats.

Sammanfattningsuppgifter uppifrån och ned

I början av planeringsfasen har projektledaren kanske bara viss högnivåinformation om nyckelslutprodukt och de viktigaste milstolpe i sina projekt. Med TE000130158 kan projekten delas upp i högnivåfas baserat på den övergripande tidslinjen och budget. Det betyder att datum för individuella arbetsuppgifter inte nödvändigtvis måste anges exakt med datum för högnivåfaserna.

Överst på sidan

Skalbart samarbete

Ett viktigt mål vid utveckling av den här versionen av TE000130158 var att ge grupperna verktyg som var anpassade för deras storlek och mognadsstadium. För att dessa mål skulle uppnås gjordes förbättringar som förenklade överföring och godkännande av tidrapport och uppgiftsstatus. Dessutom lades användardelegering till för att möjliggöra ett oavbrutet samarbete.

Läge för enstaka inmatning för tidrapporter och uppgiftsstatus

TE000130158 erbjuder ett nytt enhetligt sätt att ange tid och aktivitetsförlopp. Om organisationen väljer att använda detta läge för enstaka inmatning kan du fylla i din tidrapport och informera din chef om din aktivitets status i samma vy.

Godkännandecenter för tidrapporter och uppgiftsstatus

Förutom att du kan ange tid och uppgiftsförlopp på samma plats, kan de som har tillräcklig behörighet godkänna tidrapporterna och uppgiftsuppdateringen i samma vy.

Användardelegering

Med den nya användardelegeringsfunktionen i TE000130158 kan en användare fungera som en annan användare, oavsett skillnader i behörighetsnivå. Om en administratör har en planerad semester och behöver någon som ersätter henne när hon är borta, kan hon ange en gruppmedlem som sin delegat, och den här medlemmen får alla administratörsprivilegierna.

Överst på sidan

Utökad plattform

TE000130158 har en utökad plattform, däribland anpassade avdelningsfält, möjlighet att skapa flera OLAP-kuber som har avdelningsstöd samt slutanvändarrapportering som använder Excel Services.

Anpassade avdelningsfält

Med anpassade avdelningsfält, eller avdelningar, kan du ange, för resurs-, aktivitets- eller projektnivå, vilka fält som är eller inte är obligatoriska. Detta underlättar filtreringen av den information som visas i TE000130158, så att informationen fokuseras på vad som ska tillämpas för respektive avdelning. Det är inte en säkerhetsfunktion utan är avsett att ta bort allt ovidkommande från vad användaren ser i TE000130158.

Flera OLAP-kuber med avdelningsstöd

Med TE000130158 kan du skapa mer än en OLAP-kub. Dessutom kan du nu filtrera kubinformation per avdelning.

Beslutsunderlag med Excel Services

I den här versionen har Excel Services integrerats med TE000130158 för att på så sätt göra det enklare att skapa vyer för beslutsunderlag. Som en del av denna integrering finns också tomma informationsanslutna kalkylblad och färdiga vyer. Den information som är tillgänglig för rapporter har också utökats så att den innehåller anpassade tidrapportsfält, projektegenskaper, portföljplanering och optimeringsinformation.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×