Nyheter i PowerPoint 2010

Upptäck alla spännande nya funktioner i PowerPoint 2010!

Nyheter i PowerPoint 2010:

Skapa, hantera och arbeta med filer tillsammans med andra

Hantera dina filer i den nya Backstage-vyn

Skapa en presentation tillsammans med dina medarbetare

Spara versioner av en presentation automatiskt

Ordna bilderna i avsnitt

Sammanfoga och jämföra presentationer

Arbeta med separata PowerPoint-presentationsfiler i olika fönster

Arbeta var du vill: PowerPoint Online

PowerPoint Mobile 2010 för Windows Phone 7: Redigera och visa från telefonen

Berika presentationerna med video, bilder och animeringar

Bädda in, redigera och spela upp en video i en presentation

Trimma ett ljud- eller videoklipp

Använda bokmärken i ljud- och videoklipp

Länka till en video från en webbplats

Lägga till konstnärliga strukturer och effekter i bilder

Ta bort bakgrunden och andra oönskade element i en bild

Beskära dina bilder med större precision

Nya SmartArt-bildlayouter

Använda övergångar med rörliga 3D-effekter

Kopiera och klistra in animerade effekter från ett objekt (text eller former) till ett annat

Lägga till en skärmbild i en bild

Presentera och dela presentationer på ett effektivare sätt

Göra presentationer flyttbara för delning

Göra en video av presentationen

Sända ett bildspel

Identifiera och lösa åtkomstproblem

Förvandla musen till en laserpekare

PowerPoint 2010 innehåller några fantastiska nya verktyg som du kan använda för att effektivt skapa, hantera och samarbeta med andra i dina presentationer.

Med nya Microsoft Office Backstage-vyn kan du snabbt få åtkomst till vanliga filhanteringsåtgärder, t.ex. visa dokumentegenskaper, ange behörigheter och öppna, spara, skriva ut och dela presentationer.

Fliken Information

En titt på fliken Information i den nya Backstage-vyn

Mer information om Backstage-vyn finns i Vad är och var finns Backstage-vyn? Eftersom Backstage-vyn ersätter det som tidigare fanns under Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen bör du dessutom läsa Vad har hänt med Microsoft Office-knappen

Överst på sidan

Med samtidig redigering kan du och andra medarbetare göra samtidiga ändringar i en presentation i stället för att behöva göra ändringarna en person i taget. Dessutom hindrar den här funktionen personer från att bli "utelåsta" från en fil som används eller som har checkats ut av en annan person. Du och dina medförfattare behöver inte längre turas om att göra ändringar i en presentation för att sedan tillsammans sammanfoga olika versioner av presentationen.

"An executive report that used to take us 10 days to deliver,
only takes us seven days with co-authoring in PowerPoint 2010
and SharePoint Server 2010—a 30 percent improvement."
~Mike Flannery, Vice President of Operations for North America, Global Crossing

Med hjälp av en delad plats på en Microsoft SharePoint-server kan man samredigera innehåll när och där det passar. Office 2010 har gjort det enkelt att stödja ytterligare arbetsflödesscenarier genom att tillåta samtidig redigering i "molnet".

Personer som för närvarande redigerar presentationen och hur du skickar ett meddelande till dem

Klicka på Info på fliken Arkiv om du vill visa namnen på medförfattarna

Mer information om att samarbeta i en presentation finns i Arbeta med en presentation samtidigt som dina kollegor.

Överst på sidan

Med Automatisk versionshantering i Office kan du automatiskt spara olika versioner av en presentation i takt med att du skapar den, så att du kan hämta delar av eller hela tidigare versioner. Det här är praktiskt om du glömmer bort att spara manuellt, om en annan person skriver över ditt innehåll, om du sparar ändringar av misstag eller om du helt enkelt vill återgå till en tidigare version av en presentation. Du måste aktivera inställningarna för Återskapa automatiskt eller Spara automatiskt om du vill kunna utnyttja den här funktionen.

Aktivera inställningarna för Återskapa automatiskt eller Spara automatiskt

En bild av de inställningar som du kan använda om du vill aktivera eller inaktivera Automatisk versionshantering

Mer information om hur du sparar versioner av en presentation automatiskt finns i Arbeta med säkra lägen i Office.

Överst på sidan

Du kan göra stora bildspel mer lätthanterade och lättnavigerade genom att ordna dem i avsnitt. Du kan också samarbeta med andra när du skapar en presentation genom att märka och gruppera bilderna i avsnitt. Varje medarbetare kan exempelvis ansvara för bilderna i ett särskilt avsnitt.

Du kan namnge, skriva ut och lägga till effekter i ett helt avsnitt.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Instruktioner för hur du hanterar bilder med hjälp av avsnitt finns i Ordna bilderna i avsnitt.

Överst på sidan

Du kan jämföra den aktuella presentationen med en annan och kombinera dem direkt med hjälp av funktionen Sammanfoga och jämför i PowerPoint 2010. Detta är praktiskt om du arbetar med en presentation tillsammans med andra och använder e-post och nätverksresurser för att utbyta information om ändringar.

Den här funktionen är praktisk när du vill jämföra två presentationer för att se vilka skillnader som finns, utan att behöva välja alternativet att spara den kombinerade (sammanfogade) presentationen.

Du kan hantera och välja vilka ändringar du vill ta med i den slutgiltiga presentationen. Med funktionen Sammanfoga och jämför minskar tiden det tar att synkronisera ändringar från flera versioner av samma presentation.

Jämföra och sammanfoga

Sammanfoga och jämföra presentationer som redigeras av två eller fler personer

Mer information om att sammanfoga och jämföra presentationer finns i Arbeta med en presentation samtidigt som dina kollegor.

Överst på sidan

Du kan köra flera presentationer bredvid varandra på en bildskärm. Presentationerna är inte längre knutna till ett huvudfönster eller överordnat fönster och du kan enkelt referera till en presentation när du arbetar med en annan.

Du kan också använda den nya läsvyn när du vill visa två presentationer i ett bildspel i separata fönster samtidigt, med alla animeringseffekter och fullständigt mediestöd.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Överst på sidan

Arbeta med en presentation även om du inte har tillgång till PowerPoint. Spara presentationen på en webbserver som är värd för Microsoft Office Online. Du kan sedan använda PowerPoint Online för att öppna presentationen i din webbläsare. Du kan visa presentationen och göra ändringar i den. Du kan använda Office Online genom att logga in till Windows Live eller genom att gå till organisationens Microsoft SharePoint Foundation 2010-webbplats där Office Online har installerats.

PowerPoint Online

PowerPoint Online

Mer information om PowerPoint Online finns i följande avsnitt:

Överst på sidan

Mobile 2010 för Windows Phone 7: Redigera och visa från telefonen

Om du har Windows Phone 7 kan du använda Microsoft Office Mobile 2010 för att arbeta med dina filer var som helst – oavsett om du är på jobbet, hemma eller på språng. PowerPoint Mobile 2010 är en del av Office Mobile och finns redan på telefonen i Office-hubben, så du behöver inte hämta eller installera något mer för att komma igång.

PowerPoint Mobile 2010 för Windows Phone 7: Redigera och visa från telefonen

Du kan använda PowerPoint Mobile för att visa och redigera presentationer (inklusive presentatörsanteckningar) som lagrats på din telefon, skickats till dig som e-postbilagor eller är värdbaserade på en SharePoint 2010-webbplats via SharePoint Workspace Mobile 2010. När du redigerar en presentation via SharePoint Workspace Mobile kan du spara dina ändringar på SharePoint-webbplatsen när du är online.

Med PowerPoint Mobile kan du visa eller redigera dina presentationer med många av de verktyg du redan är bekant med i skrivbordsversionen av PowerPoint:

  • Anpassa en presentation genom att lägga till eller redigera anteckningar, eller redigera text i en bild.

  • Visa SmartArt-grafik och annan rtf-formatering, till exempel tabeller och diagram, med god återgivning.

  • Visa presentationer i helskärmsläge med fullständiga grafiska effekter och animeringseffekter.

  • Öppna och visa ett anpassat bildspel (med anpassade bildspel kan du anpassa en enskild presentation för olika målgrupper).

  • Delta i möten på distans genom att titta på sändningar av presentationer på telefonen.

Läs mer om Office Mobile 2010 för Windows Phone 7.

Om du har Windows Phone 7 kan du få stegvisa instruktioner via telefonen.

PowerPoint 2010 innehåller många viktiga tillägg och förbättringar för video- och bildredigering. Dessutom har övergångar och animeringar egna flikar och är smidigare och mer omfattande än någonsin. Det finns också en del nya fotobaserade tillägg för SmartArt-grafik som kan överraska dig.

När du infogar en video i en presentation i PowerPoint 2010 blir den en del av presentationsfilen. Inga fler förlorade videoklipp när du flyttar en presentation.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Du kan trimma dina videoklipp och lägga över synkroniserad text, affischramar, bokmärken och toningar. På samma sätt som med bilder kan du också lägga till en kantlinje, skugga, reflektion, ljussken, mjuka kanter, 3D-rotation, fasningar och andra effekter till dina videor. När du spelar upp en video spelas alla effekterna upp automatiskt.

Mer information om video och instruktioner om hur du använder video i en presentation finns i följande avsnitt:

Överst på sidan

Du kan trimma ett video- eller ljudklipp om du vill ta bort delar som inte är relevanta för klippets budskap eller om du vill korta ned klippet.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Instruktioner för hur du trimmar video- eller ljudklipp finns i:

Överst på sidan

Du kan lägga till bokmärken för att markera intressanta tidpunkter i ett video- eller ljudklipp. Använd bokmärken som ett sätt att utlösa animeringar eller att hoppa till en viss plats i ett videoklipp.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

När du visar en presentation kan bokmärken vara användbara när du snabbt behöver hitta specifika platser i ett ljud- eller videoklipp.

Lägga till en bokmärke

Lägg till bokmärken och markera intressanta tidpunkter i ett ljud- eller videoklipp

Mer information om hur du kan använda bokmärken i video- och ljudklipp finns i Lägga till eller ta bort ett bokmärke för ljud- eller videoklipp.

Överst på sidan

Nu kan du infoga videoklipp i dina bilder från mediewebbplatser som YouTube, hulu med flera. De flesta webbplatser tillhandahåller inbäddningskod med vilken du kan länka till videoklippet från din presentation.

Leta upp och kopiera inbäddningskoden

Leta upp och kopiera inbäddningskoden och klistra in den i PowerPoint

Information om hur du länkar till en video på en webbplats finns under rubriken "Länka till en videofil på en webbplats" i Bädda in en video i presentationen.

Överst på sidan

Med PowerPoint 2010 kan du lägga till olika konstnärliga effekter i bilder så att de påminner om en skiss, teckning eller målning. Exempel på nya effekter är Blyertsskiss, Linjeteckning, Kritskiss, Vattenfärg: svamp, Mosaik: bubblor, Glas, Cement, Pasteller: utjämna, Inplastning, Ljussken: konturer, Fotokopia och Färgstrykningar.

Konstnärliga effekter

Ett exempel på fyra av de konstnärliga effekterna (från vänster överkant till höger nederkant): Linjeteckning, Glas, Cement, Fotokopia

Instruktioner om hur du använder konstnärliga effekter i dina bilder finns i Använda en konstnärlig effekt i en bild.

Överst på sidan

Ett annat avancerat bildredigeringsalternativ i PowerPoint 2010 är möjligheten att automatiskt ta bort oönskade element i en bild, t.ex. bakgrunden, för att framhäva bildens motiv eller för att ta bort distraherande detaljer.

Ta bort bakgrund

En bild med och utan bakgrunden

Information om hur du tar bort en bildbakgrund eller andra oönskade element i en bild finns i Ta bort bakgrunden i en bild.

Överst på sidan

Du kan använda de förbättrade beskärningsverktygen för att justera och ta bort oönskade delar av bilder, så att du får det utseende du önskar och snygga dokument.

Beskära ett foto i PowerPoint 2010

Beskära bort delar av en bild som du inte vill ta med

Mer information om hur du använder bildbeskärningsverktygen finns i Beskära en bild.

Överst på sidan

I den här nya versionen av PowerPoint har vi lagt till en ny typ av SmartArt-bildlayout där du kan förmedla din berättelse med bilder. Vi har även lagt till andra nya SmartArt-bildlayouter. Ytterligare en fördel är att om du använder bilder i din presentation så kan du snabbt konvertera dessa till SmartArt-grafik, precis som du kan göra med text.

Det är enkelt att använda den här layouten när du vill skapa SmartArt-grafik:

  • Infoga SmartArt-bildlayouten.

  • Lägg till ett eller flera fotografier.

  • Skriv beskrivande text.

Du kan välja mellan flera olika bildlayouter.

Bildlayout för SmartArt-grafik

Ett exempel på SmartArt-bildlayout

Instruktioner och mer information om hur du använder SmartArt-grafik finns i följande avsnitt:

Överst på sidan

Med PowerPoint 2010 kan du fånga åhörarnas uppmärksamhet med nya, flytande övergångar mellan bilder som innehåller rörelsebanor och rotationer i 3D.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Mer information om hur du använder övergångar mellan bilder finns i följande avsnitt:

Överst på sidan

Med funktionen Hämta animering i PowerPoint 2010 kan du kopiera animeringar på samma sätt som du använder Hämta format för att kopiera textformatering. Med Hämta animering kan du kopiera animeringseffekter från ett objekt och klistra in dem i ett annat objekt.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Mer information om Hämta animering finns i Kopiera animeringar med Hämta animering.

Överst på sidan

Du kan snabbt lägga till en skärmbild i en presentation i PowerPoint 2010 utan att behöva lämna PowerPoint. När du har lagt till skärmbilden kan du använda verktygen på fliken Bildverktyg för att redigera och förbättra bilden.

Infoga en skärmbild

Fånga och lägga till skärmbilder snabbt och enkelt i dina bilder

Mer information om hur du lägger till skärmbilder i dina bilder finns i Infoga en skärmbild eller ett skärmurklipp.

Överst på sidan

Här följer exempel på några av de nya alternativen som du kan använda för att distribuera och presentera dina presentationer.

Genom att bädda in ljud- och videofiler direkt i en presentation blir det lättare att dela presentationen. Med inbäddade filer slipper du skicka mer än en fil. Nu kan du vara säker på att din animerade multimediepresentation med berättarstöd spelas upp utan problem.

Du sparar diskutrymme och förbättrar uppspelningen genom att komprimera mediefilerna.

Du kan dessutom spara ditt bildspel på en skiva så att vem som helst som har en vanlig CD- eller DVD-spelare kan titta på det.

Komprimera mediefiler

Komprimera bildspelet och dela det sedan

Instruktioner om hur du gör dina presentationer portabla för att underlätta delning finns i följande avsnitt:

Överst på sidan

Att göra en video av presentationen är ett nytt sätt att distribuera och leverera den. Om du vill ge kunder eller kollegor tillgång till en högkvalitativ version av din presentation (som en bifogad fil i ett e-postmeddelande, publicerad på webben, på en CD eller DVD) sparar du den som en videofil.

Du kan själv styra storleken på multimediefilen och kvaliteten på videoklippet

Skapa en video

Skapa en video av innehållet i presentationen

Instruktioner om hur du skapar en video av en presentation finns i Göra en video av presentationen.

Överst på sidan

Sänd bildspelet direkt till fjärranslutna åhörare med hjälp av ett Windows Live-konto eller en sändningstjänst som tillhandahålls av den egna organisationen.

Nu kan du sända ett bildspel i ett scenario där åhörarna bara behöver en webbläsare och en telefon. Som presentatör måste du ha PowerPoint. Du har fullständig kontroll över bildmatningen och åhörarna kan enkelt följa med i sina webbläsare.

Sända och presentera meddelandet för fjärranslutna åhörare

Mer information och instruktioner om hur du använder sändningsfunktionen finns i Sända presentationen för fjärråhörare.

Överst på sidan

Med Tillgänglighetskontroll kan du identifiera och åtgärda tillgänglighetsrelaterade problem i dina PowerPoint-filer. Du kan rätta till eventuella problem som kan hindra någon med ett funktionshinder från att komma åt innehållet. Om dina PowerPoint-filer har möjliga tillgänglighetsproblem visas en varning i Microsoft Office Backstage-vyn så att du kan undersöka och rätta till dessa problem. Du kan visa varningen genom att klicka på fliken Arkiv. Under Förbered för delning klickar du på Felsök och sedan på Kontrollera åtkomst.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Mer information om hur du använder tillgänglighetskontrollen finns i Tillgänglighetskontroll.

Överst på sidan

När du vill framhäva en punkt på bilden kan du ändra muspekaren till en laserpekare.

I bildspelsvyn håller du ned CTRL, klickar med vänster musknapp och pekar.

Ange färgen för laserpekaren

Välj färg för laserpekaren

Mer information om hur du använder laserpekaren finns i Förvandla musen till en laserpekare och Visa alltid pekaren under en presentation.

Överst på sidan

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×