Nyheter i Power Pivot i Microsoft Excel 2013

Obs!   Den här funktionen är inte tillgänglig i Office på en Windows RT-dator. Power View och Power Pivot ingår endast i utgåvorna Office Professional Plus och Office 365 Professional Plus, samt i den fristående versionen av Excel 2013. Läs Excel 2010-arbetsböcker med Power Pivot fungerar inte i en del versioner av Excel 2013. Vill du se vilken version av Office du använder?

Power Pivot-funktionerna är ännu bättre integrerade i Microsoft Excel 2013. Nu kan du till exempel importera och relatera stora mängder data från flera källor direkt i Excel genom att använda en ny inbyggd datamodell, utan att behöva gå till Power Pivot-fönstret. Power Pivot erbjuder en miljö för mer avancerad datamodellering och ansluter till samma datamodell. Läs om allt annat du kan göra i Power Pivot.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt

Grundläggande datamodellfunktioner som numera är inbyggda i Excel

Power Pivot in Microsoft Excel 2013 För mer avancerad datamodellering

Nyheter i den nya fältlistan

Datakategorisering och förslag från DataMarket

Stöd för fler språk

Stöd för större filstorlekar i 64-bitarsversionen av Excel

Den nya standardvyn: Avancerat läge

Grundläggande datamodellfunktioner som numera är inbyggda i Excel

I Excel 2010 var du tvungen att installera tilläggsprogrammet Power Pivot för Excel 2010 för att kunna importera och relatera stora mängder data från flera källor.

I Excel 2013 är många av dessa funktioner, inklusive den bakomliggande infrastrukturen, inbyggda direkt i Datamodell i Excel. Utan att installera ett separat tilläggsprogram kan du nu:

 • Importera flera miljoner rader från olika datakällor.

 • Skapa relationer mellan data från olika källor och mellan flera tabeller i en pivottabell.

 • Skapa implicita beräknade fält (tidigare kallade mått), d.v.s. beräkningar som skapas automatiskt när du lägger till ett numeriskt fält i släppzonen Värden i fältlistan.

 • Hantera dataanslutningar.

Alla Excel-användare kan alltså bygga datamodeller nu, som de sedan kan basera sina pivottabeller, pivotdiagram och Power View-rapporter på. Excel läser automatiskt in data i analysmotorn som finns i minnet, vilket förut bara gick att göra med tillägget Power Pivot. Datamodellen i Excel har andra fördelar:

 • Databearbetningen går snabbt.

 • Data komprimeras kraftigt, vilket resulterar i en fil med en hanterbar storlek.

 • Data sparas i Excel-arbetsboken, vilket betyder att den är flyttbar.

Power Pivot-tilläggsprogrammet är också tillgängligt, och erbjuder mer avancerade modelleringsfunktioner för användare med större erfarenhet av att bygga datamodeller.

Power Pivot i Microsoft Excel 2013 För mer avancerad datamodellering

Power Pivot i Microsoft Excel 2013-tilläggsprogrammet, som ansluter till samma datamodell, har en mer avancerad modelleringsmiljö där mer erfarna användare kan optimera sina modeller.

Med Power Pivot i Microsoft Excel 2013-tilläggsprogrammet kan du t.ex:

 • Filtrera data när du importerar. Du kan importera data i både Excel och Power Pivot, men när du importerar data i Power Pivot kan du filtrera bort onödiga data och bara importera en delmängd.

 • Byta namn på tabeller och kolumner när du importerar data i Power Pivot.

 • Hantera modellen och skapa relationer genom att dra och släppa i diagramvyn.

 • Tillämpa formatering (som ska användas i Power View- rapporter och pivottabellrapporter).

 • Definiera egna beräknade fält som ska användas i en hel arbetsbok.

 • Definiera KPI:er (Key Performance Indicators) som ska användas i pivottabeller.

 • Skapa användardefinierade hierarkier som ska användas i en hel arbetsbok.

 • Definiera perspektiv.

 • Skapa dina egna beräkningar genom att skriva avancerade formler som använder DAX-uttrycksspråket (Data Analysis Expressions).

 • Använda andra mer avancerade data och modelleringsåtgärder.

De här funktionerna är inte tillgängliga i Excel. Om du vill använda de här funktionerna måste du aktivera Power Pivot i Microsoft Excel 2013-tilläggsprogrammet. Tilläggsprogrammet ingår i Office Professional Plus och Office 365 Professional Plus, och i den fristående versionen av Excel 2013. Mer information finns i Starta Power Pivot i Microsoft Excel 2013.

Om du har använt Power Pivot tidigare kommer du att upptäcka att vissa funktioner som är tillgängliga i tidigare versioner av Power Pivot inte är tillgängliga i Power Pivot i Microsoft Excel 2013. Mer information finns i tabellen i avsnittet Nyheter i den nya fältlistan nedan. Läs i Uppgradera Power Pivot-datamodeller till Excel 2013 om du har Power Pivot-arbetsböcker som du planerar att redigera och använda i Excel 2013.

Nyheter i den nya fältlistan

Nu har Excel och Power Pivot en enhetlig fältlista. Vissa funktioner i fältlistan har ändrats från den föregående versionen av Power Pivot (v. 2, som medföljde SQL Server 2012) till den här versionen. Nu kan du till exempel dra fält direkt till släppzonen Värden (för att skapa implicita mått) och lägga till fält i utsnitt direkt från fältlistan. Andra funktioner har flyttats och är tillgängliga från andra platser i Power Pivot-fönstret. Andra finns inte i Excel 2013.

Funktion

Plats

Skapa eller formatera beräknade fält i fältlistan

Du skapar inte längre beräknade fält genom att högerklicka på en tabell i fältlistan. Du skapar, redigerar och tar bort dem i en pivottabell genom att klicka på Beräknade fält i Power Pivot-menyfliksområdet i Excel.

Du kan också skapa beräknade fält i beräkningsområdet i Power Pivot-fönstret (ingen ändring från den föregående versionen).

Stöd för implicita beräknade fält

Med Excel 2010 behövde du Power Pivot-tilläggsprogrammet för att skapa implicita fält – ett beräknat fält som du skapar genom att dra och släppa numeriska kolumner i området Värden i Power Pivot-fältlistan.

Med Excel 2013 kan du skapa implicita beräknade fält i fältlistan för pivottabeller som du skapar i Power Pivotoch Excel.

Visningsperspektiv

Precis som i v. 2 av Power Pivot-tilläggsprogrammet definierar du perspektiv på fliken Avancerat i Excel 2013.

När du har skapat ett perspektiv i v. 2 av Power Pivot visar du perspektivet av modellen i diagramvyn, eller filtrerar Power Pivot-fältlistan efter perspektivet. Det går inte längre att filtrera fältlistan.

På fliken Avancerat i Power Pivot i Microsoft Excel 2013 i Microsoft Excel 2013 kan du välja vilket perspektiv av hela modellen som ska visas i rutnätet i datavyn och i diagramvyn i Power Pivot-fönstret. På så sätt kan du arbeta mer effektivt med en deluppsättning tabeller i en stor modell.

Skapa KPI:er (Key Performance Indicators)

I den föregående versionen av Power Pivot kunde du bara skapa en KPI genom att markera ett befintligt beräknat fält i fältlistan.

Genereringen av KPI:er är inte längre knuten till fältlistan. Du skapar, redigerar och tar bort KPI:er från Power Pivot-menyfliksområdet i Excel.

Du skapar också KPI:er i beräkningsområdet i rutnätet i datavyn i Power Pivot-fönstret (samma som förut).

Lägga till beskrivningar

Precis som i v. 2 av Power Pivot-tilläggsprogrammet lägger du till beskrivningar för beräknade fält, tabeller och kolumner genom att högerklicka på dem i Power Pivot-fönstret.

I Excel 2013 visas inte beskrivningarna som knappbeskrivningar när du hovrar över fälten i fältlistan, men de visas i fältlistan för ett Power View-blad. När du har lagt till beskrivningar i Power Pivot uppdaterar du Power View-bladet så att de visas.

Söka efter metadata i fältlistan

Du kan inte söka i fältlistan. I stället har vi lagt till ett sökalternativ för metadata i Power Pivot-fönstret. I både data- och diagramvyerna klickar du på Sök på fliken Start i Power Pivot-fönstret om du vill söka efter metadata.

Observera att du inte söker efter data i enskilda celler utan bara efter metadata i tabellen, t.ex. fältnamn.

Lägga till utsnitt i pivottabeller

Utsnitt blir tillgängliga när du högerklickar på ett fält i fältlistan.

Automatisk utsnittslayout

Placera utsnitt i grupper antingen vågrätt eller lodrätt genom att klicka på alternativen för Utsnittsjustering i Power Pivot-menyfliksområdet i Excel.

Automatisk identifiering av relationer

Inte tillgängligt i Power Pivot i Microsoft Excel 2013.

Datakategorisering och förslag från DataMarket

När du lägger till tabeller i Power Pivot kan varje kolumn kategoriseras automatiskt i Power Pivot. En kolumn med ortsnamn kategoriseras t.ex. som Ort och en lista med företagsnamn som Företag i Power Pivot. Du kan ändra de automatiska kategoriseringarna, kategorisera egna data eller inaktivera funktionen helt.

Det finns två huvudsakliga fördelar med att kategorisera data. När kolumnerna är kategoriserade:

 • Microsoft Azure Marketplace kan föreslå data från DataMarket som kan vara relaterade till dina data. Exempelvis kan statistik- eller väderdata föreslås. Förslagen kan komma från en kostnadsfri dataleverantör som Förenta nationerna eller från ett företag som tar betalt för informationen. Du väljer om du vill acceptera förslagen. Få förslag om relaterade data från Microsoft Azure Marketplace.

 • Power View tillhandahåller visualiseringar som passar dina data. Om dina data till exempel innehåller URL-adresser kan Power View återge URL-adresserna som hyperlänkar.

Stöd för fler språk

Power Pivot är lokaliserat till samtliga 40 Office-språk. Nu har Power Pivot stöd för arabiska och hebreiska med höger till vänster-skrift.

Stöd för större filstorlekar i 64-bitarsversionen av Excel

I tidigare versioner fanns det en storleksbegränsning för arbetsböcker på 2 GB (gigabyte) på disken och 4 GB i minnet. Gränserna gjorde att man kunde vara säker på att Excel-arbetsböcker som innehöll Power Pivot-data alltid klarade maxgränsen för filuppladdningsstorlek i SharePoint.

Nu när datamodellen är en del av Excel har filstorleksbegränsningen försvunnit. Om du använder 64-bitarsversionen av Excel begränsas arbetsböckernas storlek bara av hur många minnes- och diskresurser som finns tillgängliga på datorn.

Begränsningar för andra plattformar gäller fortfarande. För SharePoint Server 2013 gäller till exempel fortfarande en största tillåten filuppladdningsstorlek på 2 GB. Om du delar en arbetsbok i SharePoint Online eller Office Online kan det hända att du hänvisas till att öppna arbetsboken i Excel om filen är för stor för att du ska kunna öppna den i en webbläsare. Mer information om filstorleksgränser finns i artikeln Specifikationer och gränser för datamodeller.

Den nya standardvyn: Avancerat läge

När du klickar på Hantera i Excel 2013 för att gå till Power Pivot-fönstret innehåller fönstret som standard fliken Avancerat.

 • Om du vill dölja fliken Avancerat klickar du på knappen Arkiv till vänster om fliken Start > Växla till normalt läge.

Överst på sidan

Gäller för: Excel 2013Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk