Nyheter i OneNote för Windows 10

Appen OneNote för Windows 10 och skrivbordsversionen av OneNote 2016 är väldigt lika, men det finns några viktiga skillnader. Den viktigaste är att OneNote för Windows 10 regelbundet uppdateras med nya funktioner. Se nedan vad som finns tillgängligt för dig i dag.

De senaste uppdateringarna för OneNote för Windows 10

Se vad som är nytt i funktionsuppdateringen i juni 2018 (version 17.10228.20003).

Välj hur du vill klistra in

Endast text? Slå samman formatering? Du bestämmer och anger det som standard. OneNote kommer nu att klistra in på ditt sätt varje gång.

En lista över inklistringsalternativ

Hjälp till att forma framtiden för Office

Bli en Office Insider, få tidig tillgång till nya versioner och berätta för oss vad du tycker. Kom igång genom att öppna Inställningar och följ sedan anvisningarna för att ansluta till Office Insider-programmet.

LÄS MER

Office Insider-programmet.

Tidigare versioner

Se nyheter och förbättringar i funktionsuppdateringen i maj 2018 (version 17.9330).

Diagram över flera funktioner

Om du vill visa matematiska funktioner visuellt kan OneNote visa flera funktioner i samma diagram. Det är bara att markera flera funktioner på separata rader och klicka på knappen Matematik.

Ekvation och motsvarande diagram

Se nyheter och förbättringar i funktionsuppdateringen i april 2018 (version 17.9226).

Komplexa tal? Inga problem.

Om du arbetar med Matematik kan du välja att lösa reella eller komplexa tal.

LÄS MER

Handskriven ekvation och anvisningar för hur du löser ekvationen

Öppna anteckningsböckerna från valfri enhet

Flytta anteckningsböcker som är lagrade på hårddisken till OneDrive och dra nytta av alla funktioner i OneNote. Du kommer till exempel åt anteckningsböckerna från valfri enhet, kan samarbeta med andra och använda intelligenta tjänster.

LÄS MER

Skärmbild av uppmaningen Spara i OneDrive i OneNote

Se nyheter och förbättringar i funktionsuppdateringen i mars 2018 (version 17.9126).

Öppna anteckningsböcker som nyligen använts Du får förslag på anteckningsböcker som du nyligen har använt på en enhet och som du kanske vill öppna på en annan.

Två anteckningsböcker som tidigare har öppnats på en annan enhet visas i meddelandefönstret.

Se vad som har ändrats

Få ett meddelande när någon gör en ändring i en delad anteckningsbok lagrad i OneDrive.

Visar meddelandefönstret med två inlägg i senaste ändringar.

Ta dina pennor med dig

Välj en personlig uppsättning pennor och överstrykningspennor för pennanteckningar. Din anpassade uppsättning är tillgänglig på alla Windows-datorer och iOS-enheter i OneNote, Word, Excel och PowerPoint.

LÄS MER

Anpassade pennor visas i penngalleriet i OneNote

Se nyheter och förbättringar i funktionsuppdateringen i december 2017 (version 17.8827.2055).

Raka linjer

På pekskärmar använder du den virtuella linjalen på fliken Rita för att rita raka linjer och mäta avståndet. Rotera till en viss vinkel med hjälp av indikatorn.

LÄS MER

Linjalen visas på OneNote-sidan med tre parallella linjer.

Snabb sökning

Sökning har just blivit snabbare! Sökresultaten nu visas direkt, vilket gör det enklare att komma tillbaka till dina anteckningar.

Visar sökfönstret och sökresultat

Se nyheter och förbättringar i funktionsuppdateringen i november 2017 (version 17.8730.2074).

Luta för att skugga

Använd den nya Surface-pennan och pennverktyget för att skriva eller skissa idéer. Luta pennan för att skugga, precis som med en vanlig penna.

Frihand visar pennutmatning med skuggning

Men vänta! Det finns mer:

Vi gör alltid förbättringar i OneNote. Här är några av våra senaste favoriter:

  • PDF-utskrifter visas nu tydligt i OneNote för Windows 10, även de som tidigare har infogats med andra versioner av OneNote.

  • Arbeta med sidor och avsnitt är nu enklare. Nya ikoner har lagts till på snabbmenyn för att du ska hittar det du behöver göra.

  • Med det nya alternativet för att sammanfoga formatering när du klistrar in kan du behålla samma teckensnitt och storlek utan att förlora viktig formatering som fet och kursiv stil samt länkar.

Skriva ut avsnitt eller hela anteckningsböcker

Behöver du en offlinekopia? Inga problem. Skriv ut en sida, ett avsnitt eller en hel anteckningsbok för bevaring.

LÄS MER

Skrivardialogruta med en sida markerad

Men vänta! Det finns mer:

Vi gör alltid förbättringar i OneNote. Här är några av våra senaste favoriter:

  • Om du har hög DPI eller flera bildskärmar kommer du märka att OneNote både ser bättre ut och fungerar bättre än någonsin.

  • Dra nytta av en ny inställning. Du kan bestämma om du vill att första ordet i en mening automatiskt ska ha versal.

Konvertera handskrift till text

Gör snabba handskrivna anteckningar som du sen konverterar till text och justerar med resten av innehållet. Både storlek och färg på pennanteckningen bevaras, liksom markeringar och effekter! Klicka på knappen Lassomarkering på fliken Rita. Dra en cirkel runt den text du vill konvertera och klicka på Konvertera till text.

MER INFORMATION

Visar skrivna ord, knappen Konvertera till text och orden i den konverterade texten.

Fler fantastiska penneffekter

Obs!: Den här funktionen är endast tillgänglig om du har ett Office 365-abonnemang. Om du har ett abonnemang på Office 365 ska du kontrollera att du har den senaste versionen av Office.

Ta en penna på fliken Ritning och prova lava, ocean, brons och rosa guld. Få anteckningarna att gnistra!

Visar fyra färgkartor för pennanteckningar, lava, ocean, brons, och rosa guld.

Fler graffunktioner

Obs!: Den här funktionen är endast tillgänglig om du har ett Office 365-abonnemang. Om du har ett abonnemang på Office 365 ska du kontrollera att du har den senaste versionen av Office.

Förutom att rita upp funktionen kan OneNote nu beräkna viktiga värden, till exempel dess minimum, maximum eller skärningar med axlar.

LÄS MER

Visar egenskaper för grafens skärningspunkt

Gå tillbaka till senaste sidorna

Använd de nya pilarna Framåt och Bakåt ovanför fliken Start för att bläddra igenom anteckningssidor som du redan har besökt.

Visar pilar för besökta sidor ovanför fliken Start.

Länka till ett visst stycke

Skapa en länk till ett visst stycke och hoppa till innehållet. Det är ett bra sätt att göra en snabb innehållsförteckning högst upp på en lång sida med anteckningar, eller kopiera länken och klistra in den i ett e-postmeddelande för att hjälpa andra att hitta specifikt innehåll som du vill att de ska se.

MER INFORMATION

Visar anteckning med innehållsförteckning och en snabbmeny som visar en länk som kopieras.

Kopiera en hyperlänk

Högerklicka på en hyperlänk i anteckningarna och kopiera länken för användning på andra platser.

Visar en markerad hyperlänk som kopieras till en ny plats

Text till matematik

Använd tangentbordet för att skriva en ekvation som text i OneNote och använd Matematik för att lösa den eller rita en graf. Skriv ekvationen, gå till fliken Rita och klicka på knappen Lassomarkering. Dra en cirkel runt den text du vill konvertera och klicka på Matematik.

Obs!: Den här funktionen är endast tillgänglig om du har ett Office 365-abonnemang. Om du har ett abonnemang på Office 365 ska du kontrollera att du har den senaste versionen av Office.

Visar skriven ekvation, knappen Matematik och den konverterade ekvationen

Smart sökning

Få definitioner, wiki-artiklar och vanliga relaterade sökningar från webben utan att lämna OneNote. Högerklicka på ett ord eller en fras och välj Smart sökning.

LÄS MER

Visar mening med markerad fras och snabbmeny med Smart sökning valt

Infoga onlinebilder

Använd Bings bildsökning för att infoga foton och bilder på ett säkert sätt utan att lämna OneNote. På fliken Infoga väljer du Bilder > Från Online. I fönstret Onlinebilder använder du ett nyckelord för att söka efter den perfekta bilden till dina anteckningar.

LÄS MER

Fliken Infoga med listrutan Bilder med Online valt.

Tabeller i olika storlekar

En cell eller många? Välj det antal rader och kolumner du behöver för att ordna innehållet. När du har en tabell kan du lägga till och ta bort rader och kolumner, lägga till skuggning i tabellen och sortera innehållet.

LÄS MER

Kommandot Infoga tabell med markeringsrutnät

Fler överstrykningsfärger

Gult är inte den enda färgen. Nu kan du stryka över med blå, grön, röd med mera.

Knappen Färgöverstrykning med listruta med mörklila valt

Zooma in och ut

Med det nya alternativet Sidbredd på fliken Visa kan du zooma ut om du vill se alla anteckningar på sidan eller zooma in om du vill fokusera på det du behöver.

Visar zoomalternativ med alternativet Sidbredd valt

Anpassa dina pennor

Välj en personlig uppsättning pennor för överstrykning och pennanteckning. På menyn Rita väljer du plustecknet (+) bredvid pennorna och väljer penntyp, bredd och pennfärg. Den nya anpassade pennan läggs till i ritverktygsfältet – redo för ditt nästa mästerverk.

Menyn Rita med menyn för att lägga till en anpassad penna

Förbättra läsningen med Avancerad läsare

Med Avancerad läsare kan du förbättra din läsfärdigheter genom att justera textavståndet, visa en smal kolumn för läsning och markera varje ord medan dokumentet läses upp. Det har utformats för att hjälpa dig att förbättra din läsförmåga genom att göra dig bättre på att uttala ord rätt, att läsa snabbt och rätt samt att förstå vad du läser. På menyn Visa väljer du Avancerad läsare och väljer Textalternativ, Ordklass, Röstalternativ eller låter texten läsas upp.

LÄS MER

Utbildningsverktyg i Avancerad läsare

Multitasking på enkelt sätt

När du vill öppna en ny OneNote-instans går du till fliken Visa och väljer Nytt fönster, eller så använder du Ctrl+M. Nu kan du se många anteckningar samtidigt. Multitasking har aldrig varit enklare!

Två OneNote-instanser körs och olika anteckningar visas

OneNote – förnyad

Med den nya layouten är det enklare än någonsin att organisera dina anteckningar. Du hittar alla anteckningsböcker, avsnitt och sidor i kolumner på ena sidan i appen, där du effektivt navigerar med skärmläsare, tangentbord och mer.

LÄS MER

Det nya OneNote-användargränssnittet

Lösa sidkonflikter

Ibland uppstår sidkonflikter i delade anteckningsböcker. Vi har gjort det lättare att hitta och lösa problemen. Sidor med konflikter markeras med en triangelikon. När du har öppnat fönstret Sidkonflikt visas de olika versionerna av sidan, vem som har redigerat den och när. Välj vilken version du vill behålla, eller kopiera innehåll från en tidigare version av sidan till den aktuella sidan.

Fönstret Sidkonflikter visar tre olika versioner av en sida

Dina sidor, på ditt sätt

Med förhandsgranskning av sidor får du en uppfattning om vad som finns i dina anteckningar. Du ser de första orden av sidans text och miniatyrer av alla bilder. Aktivera genom att markera Visa förhandsgranskning av sidor i listrutan Visa > Navigeringsfönster. Om du vill ha en mer kompakt vy av sidlistan kan du alltid avmarkera kryssrutan så att du bara ser sidrubriken.

Avsnittsfönstret och sidlistan med förhandsgranskning av sidor

Dölja undersidor

Skapa mer utrymme i sidlistan genom att komprimera undersidor. Markera en eller flera sidor, öppna högerklicksmenyn och välj Skapa undersida. Då dras underordnade sidor in under överordnade sidor, och du kan dölja dem genom att klicka på pilen bredvid sidan. Använd Ctrl + Skift + * för att visa eller dölja flikarna i en grupp sidor.

Visar sidlistan med dolda undersidor

Söka efter text på en sida

Använd Ctrl + F för att snabbt söka efter ett ord eller en fras på den aktuella sidan. OneNote söker i text, bilder och dina handskrivna anteckningar. Om du inte hittar det du söker kan du utöka sökomfånget så att det omfattar aktuellt avsnitt, aktuell anteckningsbok eller alla anteckningsböcker.

Visar menyn Sök med omfattningsalternativ. Aktuell sida är aktiv.

Med Berätta är det du som är experten

Klicka på glödlampan i övre högra hörnet i appfönstret och skriv vad du vill göra i OneNote med egna ord. Med Berätta får du hjälp genom hela processen och råd om ytterligare resurser, som Hjälp eller Smart sökning. Använd kortkommandot Alt + Q för att snabbt gå till Berätta.

Menyn Berätta med förslag på åtgärder

Din disposition har nu blivit enklare

Obs!: Den här funktionen är endast tillgänglig om du har ett Office 365-abonnemang. Om du har ett abonnemang på Office 365 ska du kontrollera att du har den senaste versionen av Office.

Med hjälp av Researcher hittar du relevanta citat, källor och bilder så att du kan påbörja dispositionen i OneNote. Klicka på Researcher på fliken Infoga. Bing skapar en lista över resultaten när du anger ett sökord för ämnet du undersöker. Lägg till källan i dina anteckningar så läggs källan till automatiskt.

LÄS MER

Researcher-fönstret visar sökresultaten för Regnskog

Se vad som har ändrats

När någon ändrar innehållet i din delade anteckningsbok visas sidans eller avsnittets namn i fetstil.

Sidlistan för en delad arbetsbok. Namnen på olästa sidor visas med fetstil.

Ge anteckningsboken ett smeknamn

Ge anteckningsboken ett smeknamn för att göra den mer personlig och lätt att hitta. Anteckningsbokens ursprungliga filnamn ändras inte, och inga länkar tas bort från anteckningsboken. Bara det namn som visas i OneNote ändras. Bra för elever med klassanteckningsböcker.

Visar en gruppanteckningsbok där anteckningsboken Smeknamn har valts

Ändra färg på anteckningsböcker

Rött för jobbet, blått för privat? Ändra färg på anteckningsböckerna för att få ordning och reda. Högerklicka på anteckningsbokens namn, välj Anteckningsboksfärg och välj en färg från paletten.

Visar färgpalett för anteckningsbok

Senaste uppdateringarna för Windows Insider Fast Skip-Ahead

Läs vidare och se vad som är nytt i version 17.10228 för Insider Fast Skip-Ahead och berätta sedan vad du tycker. Tidig feedback är ovärderlig, så ge den gärna!

Obs!: Dessa funktioner blir tillgängliga för kunder gradvis. Om du inte ser dem i OneNote ännu kontrollerar du att OneNote är uppdaterat.

Välj hur du vill klistra in

Endast text? Slå samman formatering? Du bestämmer och anger det som standard. OneNote kommer nu att klistra in på ditt sätt varje gång.

En lista över inklistringsalternativ

Hjälp till att forma framtiden för Office

Bli en Office Insider, få tidig tillgång till nya versioner och berätta för oss vad du tycker. Kom igång genom att öppna Inställningar och följ sedan anvisningarna för att ansluta till Office Insider-programmet.

LÄS MER

Office Insider-programmet.

Delta i communityn

Answers Community – Office Insider forumet

Office Insider-communityn

Få kontakt med personer som är lika intresserade av tekniken som du och få hjälp från Office Insider-communityn.

Besök communityn

Office Insider Twitter

Följ oss på @OfficeInsider

Anslut dig till den växande communityn med experter och entusiaster som hjälper oss att utforma det framtida Office.

Följ oss på Twitter

Hit skickar du feedback

Om du vill föreslå något eller rapportera problem i Office Insider-versioner öppnar du OneNote och trycker på pilen vid Knappen Visa anteckningsböcker för att öppna listan Anteckningsböcker. Klicka sedan på kugghjulsikonen för att öppna Inställningar > Feedback.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×