Nyheter i Microsoft SharePoint Server 2010

Microsoft SharePoint Server 2010 innehåller flera förbättringar och tillägg. Menyfliksområdet som är en del av det omgjorda användargränssnittet hjälper dig att arbeta snabbare genom att placera kommandon på uppgiftbaserade flikar som är enkla att navigera i. Arbeta med flera webbläsare, som Microsoft Internet Explorer 7.0 och 8.0, Firefox 3.0 och Safari 3.0. Hitta och arbeta med funktioner som SharePoint-webbplatser, listor, wiki-webbplatser, bloggar och behörigheter är nu ännu enklare och smidigare att använda. Nya funktioner för sociala nätverk gör att du snabbt hittar både personer och information som du är särskilt intresserad av. Med funktioner för innehållshantering för företag, förbättrade sökfunktioner och förbättrade samarbetsverktyg kan du arbeta i Microsoft SharePoint Server 2010 både effektivare och mer intuitivt.

Med de utökade funktionerna i Excel Services och PerformancePoint-tjänster för SharePoint 2010 kan du hantera affärsdata mer effektivt och lättare övervaka och analysera verksamhetsresultat i förhållande till uppsatta mål.

I den här artikeln

Nytt användargränssnitt

Samarbete

Social informatik

Innehållshantering för företag för dokument, poster, digitala resurser och webbinnehåll

Sökning

Hantering och anpassning av webbplatser

Business Intelligence

Konnektivitetstjänster för företag

SharePoint-anpassning med InfoPath och SharePoint Designer

Nytt användargränssnitt

Med det nya menyfliksområdet utför du uppgifter snabbt och inom kontexten för ditt arbete    

Det nya menyfliksområdet

Om du arbetar med klientprogram som är relaterade till Microsoft Office 2007-systemet, som Microsoft Office Word 2007 och Microsoft Office PowerPoint 2007, är du redan bekant med menyfliksområdet. Som menyfliksområdet i dessa Office-program är det nya menyfliksområdet i SharePoint Server 2010 utformat för att hjälpa dig att snabbt hitta de kommandon du söker för att slutföra uppgifter. Kommandona är ordnade i logiska grupper som visas tillsammans under flikar. Varje flik motsvarar en typ av aktivitet, till exempel hur du arbetar med ett dokument i ett dokumentbibliotek eller lägger till och formaterar text på en sida. Du kan använda det nya menyfliksområdet i SharePoint Server 2010 för att göra följande:

 • Få tillgång till kommandon och verktyg som du behöver samlade på samma plats.

 • Möjlighet att utföra åtgärder på sidor, dokument och i listor med bara de kommandon du behöver, och inom ramen för det du sysslar med och den uppgift du vill utföra.

Överst på sidan

Samarbete

Använd den nya funktionen för samtidig redigering, och arbeta med samma Word-dokument eller PowerPoint-presentationer som dina kolleger – samtidigt    

 • Flera personer kan samtidigt redigera ett Word-dokument eller bilder i ett SharePoint-bibliotek. Du kan till exempel skicka runt en länk till dokumentet i ett SharePoint-bibliotek för granskning och samtliga granskare kan samtidigt föra in sin feedback i dokumentet.

 • Inga fler bifogade filer – du kan till exempel lagra alla dina nyligen använda dokument i din Min webbplats och arbeta på dem samtidigt som andra kollegor använder dem.

Schemalägg möten och ha bättre koll på schemat med nya kalendrar     

Det är nu enklare att hantera och följa upp avtalade tider, möten och andra händelser eftersom du kan:

 • Visa flera SharePoint- och Exchange-kalendrar på samma sida.

  Gruppkalender

 • Du lägger lätt till händelser i en kalender genom att klicka på ett datum och ange information om händelsen utan att lämna kalendern.

 • Dra och släppa poster inifrån en kalender.

 • Använd den nya gruppkalendern för att schemalägga möten med kolleger och schemalägga resurser som audiovisuell utrustning och möteslokaler.

Använd nya Microsoft SharePoint Workspace 2010 för att arbeta med SharePoint-webbplatser, bibliotek och listor offline. Synkronisera dina ändringar när du återansluter till företagets nätverk    

Med Microsoft SharePoint Workspace kan du nu arbeta med en SharePoint-webbplats på skrivbordet både när du är ansluten eller frånkopplad företagets nätverk. De största fördelarna med denna offline- och onlineintegrering är:

 • Du kan snabbt och enkelt visa, lägga till eller ta bort SharePoint-bibliotek eller listobjekt när du är offline.

 • Tvåvägssynkronisering mellan datorn och nätverket – det vill säga uppdateringar av data på datorn eller på nätverket – görs automatiskt när du är ansluten till nätverket.

 • Innehåll synkroniseras automatiskt när du arbetar offline och sedan återgår till onlineläge.

 • Du kan använda den nya funktionen med externa listor för externa data gör det mer effektivt att arbeta med serveraffärsdata – till exempel SQL Server-databaser och SAP – medan du är offline.

Dela information med andra mer effektivt med förbättrade wiki- och gruppwebbplatser     

SharePoint-gruppwebbplatsen

Arbetet med wiki-sidor har underlättats då du nu kan:

 • Lägga till och formatera innehåll direkt på sidan med den nya RTF-redigeraren.

 • Bläddra efter bilder eller foton på den lokala datorn eller det lokala nätverket och infoga bildobjekten på en webbplats utan att lämna den sida du är på.

  Lägga till en bild på en webbsida

Hantera flera objekt i SharePoint-listorna     

Checka ut flera element

Du kan nu välja flera objekt i en lista och klicka på en knapp för att samtidigt utföra samma åtgärd för alla valda objekt. Du kan till exempel checka in eller checka ut flera dokument samtidigt.

Skapa och hantera dina bloggar enklare med förbättrade redigeringsverktyg och ny navigering    

Med förbättringar i bloggredigeringsupplevelsen kan du:

 • Enkelt och intuitivt redigera dina blogginlägg med den nya textredigeraren.

  RTF-redigerare för bloggning

 • Sök efter bilder på den lokala datorn eller i nätverket och lägg till dem i dina blogginlägg utan att lämna sidan.

 • Sök efter blogginlägg efter månad och efter kategori. Antalet blogginlägg visas per månad eller kategori i realtid. En ny arkivlänk ger åtkomst till en månadsvy från bloggens start. För varje månad visas inläggen efter kategori.

Visa och arbeta med SharePoint-information på en mobil enhet    

Eftersom SharePoint-webbplatser är optimerade för att visas på små enheter kan du nu visa och arbeta med dokument, bloggar, wiki-sidor, affärsdata på en server och webbplatser från din mobiltelefon. Nedan anges några av de nya mobila funktionerna i SharePoint Server 2010.

 • Öppna SharePoint-dokumentbibliotek, listor, wiki-webbplatser, bloggar, webbdelssidor och serveraffärsdata med smidig navigering och enkelt gränssnitt.

 • Använd mobilsökfunktionen för att hitta personer, kontaktinformation, SharePoint-innehåll och data i anpassade databaser.

 • Prenumerera på textmeddelanden (SMS) vid ändringar i dokument i SharePoint eller SharePoint-dokumentbibliotek eller listor.

 • Visa Microsoft Office Word-, Excel- och PowerPoint-dokument i webbläsare på mobila enheter.

 • Integration med gateways som UAG, ISA för åtkomst via brandväggar.

 • Tillhandahålla en utvecklingsplattform för mobila enheter för att bygga anpassade mobila SharePoint-lösningar utöver den färdiga mobila upplevelsen.

Överst på sidan

Social informatik

Med de nya funktionerna i SharePoint Server 2010 kan du hitta innehåll och hålla dig uppdaterad om personer och intresseområden som betyder mest för dig.

Hitta och hjälp andra att hitta intressant information    

Nya funktioner är nyhetsflöden, social taggning och omdömen så att du lättare har koll på dina kollegors aktiviteter samt kan dela relevant innehåll.

Dela med dig av dina specialkunskaper på Mina webbplatser    

Profil för Min webbplats

Tack vare förbättrade hjälpavsnitt kan du använda Mina webbplatser och profiler för att dela med dig av dina specialkunskaper till kolleger. Genom att lägga till till intressen och ansvarsområden i profiler är det lättare för kollegor att hitta varandra via nyhetsflöden, ställa och besvara frågor och kommunicera på andra sätt.

Följ upp personer och intressen som betyder något för dig    

Tagga innehåll

Med aktivitetsfeeds på Mina webbplatser kan du följa dina kollegors aktiviteter, hålla dig informerad om utvecklingen inom de områden som intresserar dig och kommunicera med andra som söker hjälp inom områden som intresserar dig. Du kan också få rekommendationer om nya kollegor eller nyckelord att följa, så att du kan utöka ditt professionella nätverk och få nya kunskaper.

Överst på sidan

Innehållshantering för företag för dokument, poster, digitala resurser och webbinnehåll

Med de nya funktionerna för innehållshantering för företag i SharePoint Server 2010 kan du mer effektivt hantera dokument, poster, digitala resurser och publicerade webbsidor.

Med de nya Hanterade metadata-funktionerna kan du hantera taxonomier och metadata för alla dina SharePoint-webbplatser    

Hantera metadata

I den nya tjänsten Hanterade metadata i SharePoint Server 2010 finns en uppsättning funktioner som gör att organisationer kan hantera taxonomier och metadata konsekvent i hela företaget. Med den nya tjänsten Hanterade metadata kan du:

 • Publicera och dela innehållstyper över mellan webbplatssamlingar och webbprogram.

 • Använda Termlagringsplats för hantering av termer och taxonomier.

En taxonomi är en hierarkisk organisation av termer. Användare kan tillämpa dessa termer på innehåll på din webbplats om du lägger till den nya hanterade metadatakolumnen i listor, bibliotek eller innehållstyper. Taxonomier och termer kan hanteras centralt i organisationen eller också kan du integrera hanterade metadata med social taggning så att användare kan föreslå termer när de taggar innehåll.

Hantera en enda leveransprodukt eller arbetsprodukt som innehåller flera dokument med dokumentgrupper    

SharePoint Server 2010 innehåller dokumentgrupper som är en ny innehållstyp som gör det möjligt att skapa och hantera arbetsprodukter som innehåller flera dokument. Dokumentgrupper konfigureras som andra innehållstyper. De kan konfigureras till att rymma en uppsättning standarddokument som användare sedan kan anpassa när de skapar en ny instans av en dokumentgrupp. Dokumentgruppsfunktioner som delade metadata, arbetsflöden och versionshantering gör det enkelt för grupper att effektivt hantera utvecklingen av en arbetsprodukt eller innehållsuppsättning. Ett exempel på en vanlig dokumentgrupp är ett säljdokument som används av en försäljnings- och marknadsföringsgrupp för att samla ihop olika dokumenttyper inför en produktkampanj.

Använd den uppdaterade webbplatsmallen Dokumentcenter och hantera alla dokument på en plats    

Den uppdaterade webbplatsmallen Dokumentcenter möjliggör nya dokumenthanteringsfunktioner för en SharePoint-webbplats, inklusive den nya metadatabaserade navigeringsfunktionen. Med denna kan du söka efter innehåll i en stor lista eller ett stort bibliotek med metadata i stället för via mapparnas platser. Unika dokument-ID:n gör det enkelt att hitta innehåll oavsett var det finns.

Med en ny flexibel princip och nya funktioner för hantering av arkivhandlingar kan du välja om du vill hantera arkivhandlingar på plats eller på en central lagringsplats    

SharePoint Server har nu stöd för hantering och informationsavslöjande av innehåll på plats, vilket betyder att det inte behövs någon låst lagringsplats för offentliga arkivhandlingar. Några av de nya funktionerna för hantering av arkivhandlingar är:

 • Hantering av arkivhandlingar på plats som gör att du kan lagra arkivhandlingar på plats bredvid pågående innehåll.

  Deklarera arkivhandling på plats

 • Bevarandeprinciper som nu omfattar avancerade scheman, till exempel scheman i flera steg och mer än sju åtgärder för hantering av arkivhandlingar, exempelvis "Skicka poster till arkivet" och "Deklarera som arkivhandling på plats".

 • För större arkiv har webbplatsen Arkivcenter utökats med en hierarkisk filplan, överföringsmetoder som styrs av metadata och möjligheten att föra samman flera webbplatssamlingar som kan hanteras som en enda stor lagringsplats.

Skapa och hantera webbplatser ännu enklare med nya funktioner för webbinnehållshantering    

Med de nya och förbättrade funktionerna för webbinnehållshantering är det enkelt att publicera webbsidor och hantera webbplatser. Dessutom har SharePoint Server 2010 nu stöd för direktuppspelning av video.

 • Publiceringen av webbinnehåll har förbättrats och förenklats med det nya menyfliksområdet, som samlar sidkommandon och gör kommandona mer uppgiftsbaserade.

 • Innehållsdistributionen har gjorts enklare i och med att exportfunktion, loggning och rapportering har förbättrats.

 • Färdiga webbanalysfunktioner ger stöd för analysrapporter för trafik, sökning och lager.

 • Nytt stöd för multimedia, bland annat ett nytt resursbibliotek med detaljerade vyer och väljare, stöd för video som SharePoint-innehållstyp, infrastruktur för direktuppspelad video och en Silverlight-mediespelare som går att ändra utseende på.

 • Stora sidbibliotek underlättar hanteringen av webbplatser med många sidor.

 • Skapa och hantera olika versioner, eller "varianter" på publiceringswebbplatser eller sidor är en operation som nu skickas till en kö och görs i bakgrunden så att användare kan fortsätta arbeta i SharePoint medan operationen slutförs. Ett Visa ändringar-kommando har lagts till så att du kan jämföra en äldre version av en webbsida med en senare version. Ändringar visas markerade i en specialrapport för redigering sida vid sida i RTF-redigeraren.

  Arbeta med varianter

Överst på sidan

Sökning

Nya sökfunktioner i SharePoint Server 2010 gör det enklare att leta upp mer relevant information och snabbt och effektivt hitta kolleger. Bland nyheterna märks en ny resultatlayout som delar upp informationen i kategorier och som innehåller bättre beskrivningar och metadata. Dessutom visas personer inom din sociala krets överst i sökresultaten.

Få bättre svar, snabbare    

Funktionerna för företagssökning omfattar både sätt att hitta information och personer, och sätt att navigera i sökresultaten. Bland de nya funktionerna kan nämnas:

 • Förfining: Informerar dig om resultat och gör att du kan begränsa resultaten efter specifika typer, som webbplats, författare eller datum.

 • Förifyllda förslag på sökfrågor, relaterade söklänkar och utskrivna akronymer.

  I sökrutan visas ord som liknar de som användaren skriver

 • Möjlighet att söka efter dokument med boolesk syntax (OCH, ELLER och INTE) samt prefixjokertecken (*).

 • Möjlighet att söka igenom SharePoint-innehåll från en dator som kör Windows 7.

 • Förbättrad ”Menade du?”-funktion med stöd för flera språk och termer i ditt företag.

Sökning är en "social" upplevelse    

Genom att använda sökfunktionen tillsammans med funktionerna för social informatik och samarbete i SharePoint Server 2010 kan du:

 • Söka efter en person med specialkunskaper inom ett visst område för att få hjälp.

 • Använda fonetisk sökning för att hitta namn som låter likadant (Katrin eller Catherine?).

 • Förfina sökresultaten med kategorier som avdelning och befattning.

Andra förbättringar av sökfunktionen    

I sökmodellen används egenskaper (eller metadata) som du eller datorn tillhandahåller för dokument. Sökningen finkammar nu innehållet efter nyckelfraser som kan hitta saknade eller felaktiga egenskaper, vilket bidrar till att förbättra relevansen.

Webbplatssökningar omfattar automatiskt den aktuella webbplatsen och dess underwebbplatser snarare än alla webbplatser.

Överst på sidan

Hantering och anpassning av webbplatser

Flera nya funktioner för hantering av behörighet, webbplatsdesign och ett internationellt användargränssnitt hjälper dig att använda, utforma och få åtkomst till SharePoint-webbplatser och innehåll.

Visa och ändra behörighetsnivåer, till exempel behörighet på objektnivå för en viss användare eller grupp, med det nya behörighetshanteringsverktyget    

Ny behörighetsfunktion

Ny behörighetshantering är tillgänglig från alla webbplatssamlingar, webbplatser, listor eller listobjekt så att du enkelt kan lägga till eller ta bort användare eller grupper, ändra behörighetsnivå, bryta arv och hantera anonym åtkomst. Du kan dessutom visa och justera alla behörighetsnivåer för en viss användare eller grupp.

Ändra färg och typsnitt för en webbplats genom att använda nya temafiler    

Använd ett tema på din webbplats

Med det nya galleriet Teman kan du välja bland många olika teman som medföljer SharePoint Server 2010. Du kan också skapa egna temafiler från Microsoft PowerPoint och lägga till dem i urvalet i galleriet.

Gör din webbplats internationellt gångbar genom att ändra språket     

Se till att ha rätt språkpaket installerat så att du kan visa inställningssidor, hjälpavsnitt och programinnehåll som listrubriker och kolumnnamn, på det språk du själv väljer.

Överst på sidan

Business Intelligence

SharePoint Server erbjuder flera stabila Business Intelligence-funktioner via en förbättrad funktion i Excel Services, PerformancePoint-tjänster och konnektivitetstjänster för företag, ett SharePoint-baserat ramverk med standardiserat gränssnitt för befintliga affärsdata och -processer.

Arbeta med Business Intelligence-funktioner med Excel Services    

Excel Services förbättrar Business Intelligence-funktionerna i SharePoint Server 2010, vilket ger:

 • Förbättrade funktioner för visuell dataanalys, till exempel villkorsstyrd formatering, miniatyrdiagram och intuitiv datautforskning med hjälp av filter.

 • Den nya funktionen för "självbetjänings-Business Intelligence" från SQL Server Analysis Services är en klientfunktion som är tätt integrerad med PowerPivot för SharePoint.

 • Möjligheten att analysera miljontals poster snabbt och enkelt.

Om du också installerar och konfigurerar Office Web Apps, erbjuder Excel Web App ännu mer. Bland de nya funktionerna kan nämnas:

 • Funktioner för formatering och redigering av kalkylblad direkt i webbläsaren precis som i Excel. Du kan nu formatera färger, format och storlek för linjer, kanter och siffror och använda samma bakgrundsfärgfunktioner som i Excel.

 • Skapa nya webbläsarbaserade arbetsböcker och tabeller i arbetsböcker.

Lägg till detaljerade diagram på dina SharePoint-webbplatser med den nya webbdelen Diagram    

Med den nya webbdelen Diagram, baserad på Dundas datavisualiseringsteknik, kan du lägga till detaljerade diagram på dina SharePoint-webbplatser med hjälp av webbaserad konfiguration, och ansluta diagram till data från en mängd olika källor, till exempel SharePoint-listor, externa listor, affärsdatatjänster, Excel Services och andra webbdelar.

Webbdelen Diagram

Övervaka och analysera verksamhetsresultat med PerformancePoint-tjänster    

PerformancePoint-tjänster gör det enklare att övervaka och analysera verksamhetens prestanda och resultat mot uppsatta mål och fatta välgrundade affärsbeslut.

 • Skapa och använd interaktiva instrumentpaneler med styrkort, rapporter (inklusive rapporter i Rapporteringstjänster och Excel Services) och filter.

 • Skapa och använd styrkort som samlar ihop data från olika datakällor (inklusive Analysis Services, SQL Server, SharePoint-listor och Excel Services) för att spåra och övervaka dina data.

 • Använd kraftfulla analysrapporter för att identifiera drivkrafter och rotorsaker, och anpassa rapporterna med filter.

 • Integrera Business Intelligence-program och information med andra kraftfulla SharePoint-funktioner som samarbete och innehållshantering.

Hantera och säkerställ ditt PerformancePoint-innehåll med hjälp av bättre integrering med SharePoint    

Med PerformancePoint-tjänster kan du hantera och säkerställa ditt PerformancePoint-innehåll i SharePoint Server 2010. PerformancePoint-tjänster använder SharePoint Server-funktioner för skalbarhet, samarbete, säkerhetskopiering och återställning och katastrofåterställning. Instrumentpaneler och instrumentpanelobjekten lagras, hanteras och säkras i SharePoint-listor och -bibliotek, och ger dig ett enskilt ramverk för säkerhet och lagring.

Få tillgång till mer detaljerad affärsinformation med förbättrade styrkort    

Med förbättrade styrkort är det enkelt att bryta ned data och få snabb åtkomst till mer detaljerad information. PerformancePoints styrkort erbjuder även flexiblare layoutalternativ, dynamiska hierarkier och beräknade KPI-funktioner (Key Performance Indicator). Med denna nya funktion kan du nu skapa egna mätvärden som använder flera datakällor. Du kan även sortera, filtrera och visa avvikelser mellan faktiska värden och uppsatta målvärden och på så viss lättare identifiera problem och risker.

Skapa analysrapporter för att bättre förstå underliggande orsaker till resultaten    

Förbättrade analysrapporter har stöd för värdefiltrering, nya diagramtyper och serverbaserad villkorsstyrd formatering. Med det unika nedbrytningsträdet, en ny rapporttyp i PerformancePoint-tjänster, kan du snabbt och visuellt bryta ned värden på högre nivåer och på så vis förstå de bakomliggande drivkrafterna.

Överst på sidan

Konnektivitetstjänster för företag

Konnektivitetstjänster för företag gör SharePoint-integrering möjlig med externa data, inklusive affärsområdesprogram. Konnektivitetstjänster för företag bygger på affärsdatakatalogtekniken som levererades i Microsoft Office SharePoint Server 2007. Med konnektivitetstjänster för företag kan du:

 • Enklare definiera externa innehållstyper – tidigare kallade "entiteter" – med det visuella gränssnittet i SharePoint Designer utan att använda en XML-redigerare.

 • Ansluta till en mängd olika datakällor: relationsdatabaser, SAP, webbtjänster och egna program, och interagera med dem på olika sätt – skapa, läs, uppdatera och radera.

 • Bygga upp ett SharePoint-program med hjälp av klienttillägg och utöka det till Office-klientprogram som SharePoint Workspace, Outlook och Word så att du kan arbeta offline med externa data.

 • Visa externa serveraffärsdata över server- och klientprogram utan anpassning, inklusive sömlös integrering av affärsdata med SharePoint-listor.

Överst på sidan

SharePoint-anpassning med InfoPath och SharePoint Designer

Starkare integrering mellan InfoPath, Microsoft SharePoint Designer 2010 och SharePoint Server 2010 gör att du lättare kan anpassa SharePoint-listor, -vyer och -arbetsflöden.

Anpassa SharePoints listformulär    

Anpassa formulär med InfoPath

Nu kan du använda InfoPath för att helt anpassa SharePoints listformulär. Du kan ändra utseende på formuläret, ändra till en layout med flera kolumner, dela upp formuläret i olika delar, validera informationen, fylla i fält i förväg och automatiskt visa och dölja olika avsnitt i formuläret. Välj kommandot Anpassa formulär i valfri lista i menyfliksområdet för att starta InfoPath. När du har anpassat formuläret publicerar du det på SharePoint-webbplatsen igen så att det ersätter standardformuläret.

Anpassa SharePoints listvyer    

I alla standardvyer av listobjekt i SharePoint Server 2010 används nu den anpassningsbara webbdelen XSLT-listvy som gör att det går lättare och snabbare att anpassa listvyer i SharePoint. Från SharePoint Designer 2010 kan du snabbt lägga till egna format i SharePoints listvyer och villkorsstyrt formatera rader utifrån innehållet.

Anpassa SharePoint-arbetsflöden    

SharePoint Designer 2010-illustration

SharePoint Designer 2010 kan nu användas för att anpassa de tre stora arbetsflödena i SharePoint: Godkännande, Samla in feedback och Samla in signaturer. Arbetsflödeskapaciteten har utökats med nya åtgärder som inbyggda godkännandeåtgärder. Återanvändningsbara arbetsflöden kan utformas en gång och sedan återanvändas i flera listor, dokumentbibliotek eller innehållstyper. Gränssnittet i SharePoint Designer 2010 är helt omdesignat med menyfliksområdet för en upplevelse som är enklare och mer bekant för Office-användare.

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×