Nyheter i Microsoft Project 2010

Microsoft Project 2010 har ett snyggt nytt gränssnitt, men det är inte allt. Under den vackra ytan finns nya kraftfulla funktioner för schemaläggning, aktivitetshantering och visning som ger dig större kontroll över hur du hanterar och presenterar dina projekt.

Om du blir förvirrad kan du läsa mer i Översikt över Project för 2010. Där lär du dig projektledningsprinciper vid användning av Microsoft Project.

Den nya versionen av Project Web Access har också ett nytt utseende och många nya funktioner som hjälper dig att samarbeta inom gruppen.

Nyheter i Project 2010

Förbättrat gränssnitt

Introduktion till menyfliksområdet

Välkommen till Backstage

Hitta kommandon snabbt

Nya visningsalternativ

Grupplanering

Tidslinjen

Enklare anpassning av vyer

Lägga till nya kolumner snabbt

Zoomreglaget

Användarstyrd schemaläggning

Manuell schemaläggning

Inaktiva aktiviteter

Sammanfattningsuppgifter uppifrån och ned

Jämförelse av projektversioner

Enklare samarbete

Förbättrat samarbete genom synkronisering med SharePoint-listor

Förbättrad kopiera och klistra in-funktion

Bakåtkompatibilitet

Förbättrat gränssnitt

I Project 2010 finns flera funktioner som dramatiskt förbättrar hur du kan visa och arbeta med projekt.

Introduktion till menyfliksområdet

När du startar Project 2010 för första gången kan det hända att du blir förvånad. Menyer och verktygsfält har bytts ut mot menyfliksområdet som hjälper dig att snabbt hitta de kommandon du behöver för att utföra en uppgift. Kommandon är ordnade i logiska grupper som samlats under flikar.

Menyfliksområdet i Project

I Project 2010 är alla flikar och grupper i menyfliksområdet helt anpassningsbara. Om företaget använder funktioner som är unika för verksamheten kan du gruppera dem på en egen flik i menyfliksområdet.

Välkommen till Backstage

Klicka på fliken Arkiv så öppnas Backstage, som är en plats där du kan hantera projektfiler grafiskt. Backstage-området innehåller samma grundläggande kommandon som finns på Arkiv-menyn i tidigare versioner av Microsoft Project för att öppna, spara och skriva ut projektfiler. Project Professional 2010-användare kan också använda Backstage-området när de vill hantera Project Server-anslutningar och checka ut och publicera projekt.

Backstage-området i Project.

Kommandot Alternativ som fanns på Verktyg-menyn har flyttats till Backstage-området. Med kommandot öppnas dialogrutan Project-alternativ där du kan ange, granska eller ändra inställningar för hur Microsoft Project fungerar och ser ut.

Hitta kommandon snabbt

De kommandon som oftast används är nu tillgängliga med ett klick, närmare bestämt ett högerklick. När du högerklickar på ett objekt i en vy, till exempel ett fält, en tabellcell eller ett diagram, visas ett miniverktygsfält med en snabbmeny med ofta använda kommandon. När du har bråttom är det här ett sätt att använda Project på som sparar tid.

Bild av miniverktygsfält

Överst på sidan

Nya visningsalternativ

Det finns också nya visningsfunktioner som hjälper dig att bättre förstå hur gruppens arbete går och om den är överbelagd. Project kan också hjälpa dig och andra på företaget att se helheten (och eventuella stora resursproblem) med vyn Tidslinje.

Grupplanering

Project Professional 2010-användare har nu tillgång till Grupplanering, en vy för schemaläggning av resurser där du kan interagera med schemat på ett sätt som inte varit möjligt i tidigare versioner av Project. Med vyn Grupplanering får du inblick i vad gruppmedlemmarna arbetar med och kan flytta aktiviteter från en person till en annan. Du kan också visa och tilldela ej tilldelat arbete, visa överbeläggning och visa aktivitetsnamn samt resursnamn i en och samma vy. Det har aldrig varit enklare att hantera aktiviteter och resurser. Om en resurs till exempel är överbelagd behöver du bara dra en aktivitet från en resurs till en annan, så är överbeläggningen borta.

Bild av Grupplanering

Bild 1: En aktivitet som är försenad. Den här aktiviteten kan dras till Tom eller Cheryl, som inte har några arbetsuppgifter.

Bild 2: En aktivitet som är i fas med schemat.

Bild 3: Aktiviteter som inte är tilldelade ännu. De kan dras till Tom eller Cheryl, som inte har några arbetsuppgifter.

Tidslinjen

I Project 2010 finns det en vy med en tidslinje som visas automatiskt ovanför andra vyer, och ger en tydlig bild av hela schemat. Du kan lägga till aktiviteter i tidslinjen och till och med skriva ut den i en sammanfattningsrapport för hela projektet. Du kan också klistra in den i ett e-postmeddelande när du snabbt vill rapportera läget.

Bild av tidslinjen

Överst på sidan

Enklare anpassning av vyer

Det har inte alltid varit lätt att ändra vyer i Project. Så är det inte längre. Titta närmare på de nya sätt du kan använda för att bestämma hur projektet ska presenteras och styras.

Lägga till nya kolumner snabbt

Nu är det mycket enklare att lägga till kolumner i Project. Klicka bara på rubriken Lägg till ny kolumn till höger i slutet av en aktivitetslista och skriv in eller markera namnet på en kolumn. Du kan dessutom snabbt byta namn på en befintlig kolumn genom att klicka på namnet och skriva in ett annat kolumnnamn. Det har aldrig varit enklare att anpassa ett kolumnnamn.

Bild av Lägg till kolumn

Zoomreglaget

I Project 2010 kan du snabbt zooma in i tidsfasdelen av en vy med hjälp av ett zoomreglage i statusfältet. Flytta reglaget åt höger när du vill zooma in (visa kortare tidsintervall, som dagar eller timmar) i schemat och åt vänster när du vill zooma ut (visa längre interval, som veckor eller månader). Zoomreglaget fungerar i Gantt-schemavyer, nätverksdiagramvyer och kalendervyer, samt i alla diagramvyer.

Zoomskjutreglage

Överst på sidan

Användarstyrd schemaläggning

I Project 2010 har schemaläggningen förbättrats på flera sätt så att du får större kontroll över schemat. Du kan också skapa aktivitetslistor i Microsoft Excel eller Word och klistra in dem i Project utan att du behöver formatera om dem.

Manuell schemaläggning

Project 2010 medför en stor förändring i hur projekt schemaläggs. Vid ändringar av exempelvis aktivitetssamband och projektets kalender justeras inte längre aktivitetsdatum automatiskt när en aktivitet är manuellt schemalagd.

Du kan placera en manuellt schemalagd aktivitet var som helst i schemat, och den kommer inte att flyttas av Project.

Projektledare som är vana vid automatisk schemaläggning från tidigare versioner av Project kan inaktivera de nya funktionerna för manuell schemaläggning för vissa aktiviteter eller hela projektet. I vissa projekt, särskilt de som är komplicerade, kan det vara bäst att låta den kraftfulla schemaläggningsmotorn i Project sköta schemaläggningen åt dig.

Inaktiva aktiviteter

Med Microsoft Project Professional 2010 kan du göra aktiviteter inaktiva och ändå behålla dem i projektet. Inaktiva aktiviteter innehåller ofta viktig information (till exempel verkliga värden och kostnadsinformation) som kan vara värdefull att arkivera.

Sammanfattningsuppgifter uppifrån och ned

Projektledare är inte längre begränsade till att skapa underaktiviteter och sedan flytta upp dem som sammanfattningsaktiviteter. I Project 2010 kan du skapa sammanfattningsaktiviteter först och sätta datum som inte exakt stämmer överens med underaktiviteternas datum.

I början av planeringsfasen kanske projektledare bara har övergripande information om viktiga slutprodukt och milstolpe i projektet. Med Project kan du dela in projekt i övergripande fas baserat på den övergripande tidslinjen och budget. Detta innebär att datum för enskilda uppgifter inte nödvändigtvis behöver stämma exakt överens med datum i övergripande faser.

Jämförelse av projektversioner

Funktionen för projektjämförelse i Project 2010 omfattar nu Gantt-fält och bilder som hjälper dig att tydligare se hur en version av ett projekt skiljer sig åt från en annan version.

Överst på sidan

Enklare samarbete

Projekt fungerar inte bra om de hålls isolerade från andra i din organisation. I Project finns förbättrade sätt att dela projektinformation på.

Förbättrat samarbete genom synkronisering med SharePoint-listor

Project Professional 2010-användare kan exportera projektfiler till en SharePoint-lista, vilket är ett snabbt och enkelt sätt för projektledaren att informera om status eller skapa rapporter som kan visas inom företaget. Du behöver inte TE000130158 när du vill synkronisera med en SharePoint-lista.

Förbättrad kopiera och klistra in-funktion

Det är svårt att tänka sig att samarbetet kan öka genom något så enkelt och uråldrigt som att kopiera och klistra in projektinformation. Med den här nya funktionen kan du nu kopiera och klistra in innehåll till och från Office-program och Project 2010 och bevara formatering, dispositionsnivåer och kolumnrubriker.

Med två musklick kan du direkt skapa en rapport och kopiera den till de flesta Office-programmen.

Överst på sidan

Bakåtkompatibilitet

Project 2010 är kompatibelt med tidigare versioner av Microsoft Project.

Du kan skapa filer i Project 2007 eller tidigare och sedan öppna och redigera dem i Project 2010 i ett läge med nedsatt funktionalitet. Dessutom kan du skapa filer i Project 2010 och sedan konvertera dem till filformaten i Project 2007 Project 2000-2003. Oavsett vad du väljer, så behöver du inget konverteringsprogram!

Obs!: Unika funktioner i Project 2010, till exempel manuellt schemalagda aktiviteter och sammanfattningsaktiviteter uppifrån, kanske inte ser ut på förväntat sätt när de visas i tidigare versioner av Project.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×