Nyheter i Microsoft Project 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Microsoft Project 2010 har ett blankt nytt gränssnitt men det är inte allt. Under huvens slut innehåller den kraftfull, ny schemaläggning, aktivitets hantering och förbättrade förbättringar som ger dig större kontroll över hur du hanterar och visar dina projekt.

Och om du får lite förlorad på det viset kan du utforska projekt översikten. Du får lära dig mer om projekt hanterings principer när du använder Microsoft Project.

Nyheter i Project 2010

Förbättrat gränssnitt

Nya visnings alternativ

Enklare att Visa

Användardefinierad schemaläggning

Enklare samarbete

Bakåtkompatibilitet

Förbättrat gränssnitt

Project 2010 innehåller flera funktioner som gör det enklare att se och arbeta med projektet.

Introduktion till menyfliksområdet

Första gången du startar Project 2010 kanske du blir förvånad om det du ser. Menyer och verktygsfält har ersatts med menyfliksområdet, som hjälper dig att snabbt hitta de kommandon du behöver för att utföra en aktivitet. Kommandona är ordnade i logiska grupper, som är samlade på flikar.

Menyfliksområdet i Project

För Project 2010 är alla flikar och grupper i menyfliksområdet anpassningsbara. Om din organisation har funktioner som är unika för verksamheten kan du gruppera dem på deras egna menyflik.

Välkommen till backstage

Klicka på fliken Arkiv och du befinner dig i backstage, en 1-grafisk mål för att hantera projektfiler. Backstage innehåller samma grundläggande kommandon som finns på Arkiv -menyn i tidigare versioner av Microsoft Project för att öppna, Spara och skriva ut projektfiler. Project Professional 2010-användare kan också använda backstage för att hantera deras Project Server-anslutningar och för att checka ut och publicera projekt.

Backstage-området i Project.

Kommandot alternativverktyg -menyn har flyttats till Backstage-vyn. Med det här kommandot öppnas dialog rutan projekt alternativ där du kan ange, granska eller ändra inställningar som styr hur Microsoft Project fungerar och visas.

Hitta kommandon snabbt

De vanligaste kommandona kan du hitta med ett enda klick – ett Högerklicka, det vill säga. När du högerklickar på ett objekt i en vy, till exempel stapel, tabell cell eller diagram, visas ett mini-verktygsfält med en lista över vanliga kommandon. När du är i ett snabbt och enkelt sätt använder du Project för att betala tillbaka till den sparade tiden.

Bild av miniverktygsfält

Överst på sidan

Nya visnings alternativ

Nya visnings funktioner har också lagts till för att hjälpa dig förstå hur många som har en grupp och var de är överbelagd. Project kan också hjälpa dig och andra i din organisation att se den stora bilden (och potentiellt större resurs problem) med vyn tids linje.

Team planering

Project Professional 2010-användare har nu team planering, en vy för schemaläggning som gör att du kan interagera med ditt schema på ett sätt som inte har kunnat användas i tidigare versioner av Project. Med vyn team planering kan du se hur dina team medlemmar arbetar med och flytta aktiviteter från en person till en annan. Du kan också visa och tilldela icke tilldelade arbete, Visa överbeläggning och se aktivitets namn samt resurs namn – alla i en enda effektiv vy. Det har aldrig varit så enkelt att hantera din aktivitet och dina resurser. Om till exempel en resurs är överbelagd, behöver du bara dra en aktivitet från en resurs till en annan och överbeläggningen försvinner.

Bild av Teamplanering

Bild 1: en aktivitet som är försenad. Den här uppgiften kan dras till tom eller Cheryl, som inte fungerar som det ska.

Bild 2: en aktivitet som är enligt schema.

Bild 3: uppgifter som inte har tilldelats för närvarande. Dessa kan dras till tom eller Cheryl, som inte fungerar som det ska.

Tids linjen

Project 2010 innehåller vyn tids linje som visas automatiskt ovanför andra vyer, med en kortfattad översikt över hela schemat. Du kan lägga till uppgifter på tids linjen och till och med skriva ut den för en attraktiv sammanfattnings rapport för hela projektet. Eller så kan du klistra in det i ett e-postmeddelande för en snabb rapport utan att du behöver.

Bild av tidslinjen

Överst på sidan

Enklare att Visa

Det är ofta svårt att hantera vyer i Project. Inte längre. Ta en titt på de nya sätt som du kan använda för att visa hur projektet presenteras och kontrol leras.

Snabbt lägga till nya kolumner

Att lägga till nya kolumner i Project är avsevärt förenklat. Klicka bara på Lägg till ny kolumn rubrik längst till höger i list delen av en vy och skriv eller markera namnet på en kolumn. Du kan också snabbt byta namn på en befintlig kolumn genom att klicka på dess rubrik och skriva ett annat kolumn namn. Det är så lätt att anpassa en kolumn.

Bild av Lägg till kolumn

Skjutreglaget zoom

med Project 2010 kan du snabbt zooma den tidfasade delen av en vy med hjälp av skjutreglaget zoom i statusfältet. Flytta bara skjutreglaget till höger för att flytta zoomen (Visa kortare tidsintervall, till exempel dagar eller timmar) i schemat och till vänster om du vill zooma ut (Visa längre intervall, till exempel veckor eller månader). Skjutreglaget zoom fungerar i Gantt-schemat, nätverks diagrammet och kalendervyn samt i alla diagramvyer.

Zoomskjutreglage

Överst på sidan

Användardefinierad schemaläggning

Project 2010 har flera olika funktioner för att förbättra din kontroll. Du kan också skapa första uppgifts listor i Microsoft Excel eller Word och klistra in dem i Project utan att behöva formatera om dem.

Manuell schemaläggning

Project 2010 introducerar en större Skift i hur projekt schemaläggs. Ändringar av faktorer som aktivitetssamband och Project kalender inte längre automatiskt justerar aktivitets datum när en aktivitet schemaläggs manuellt.

Du kan placera en manuellt schemalagd aktivitet placerade var som helst i schemat och det går inte att flytta den.

Projektledarna som är vana vid automatisk schemaläggning med tidigare versioner av Project kan aktivera den nya manuellt schemalagda funktionen för specifika aktiviteter eller hela projektet. I vissa projekt, framför allt de som är mer komplicerade, kan du behöva ta hjälp av de kraftfulla automatiska schemaläggningsfunktionerna i Project för att schemat ska bli så bra som möjligt.

InAktiva aktiviteter

Med Microsoft Project Professional 2010 kan du göra uppgifter inaktiva och ändå behålla dem i projektet. InAktiva aktiviteter har ofta viktig information (till exempel verkliga värden och kostnads information) som kan vara värdefull för arkivering.

Sammanfattnings aktiviteter för uppIfrån och ned

Projektledarna är inte längre begränsade till att skapa under aktiviteter och sedan lyfta upp dem till sammanfattnings aktiviteter. I Project 2010 kan du skapa sammanfattnings aktiviteter först och de kan ha datum som inte exakt matchar de upplyfta datumen för under aktiviteterna.

I början av planerings fasen kan projektledarna bara ha viss information på hög nivå om viktiga slut produkter och de viktigaste mil stolparna i deras projekt. Med hjälp av Project kan du dela upp projekt i huvud faser baserat på den övergripande tids linjen och budget. Det innebär att datum för enskilda arbets uppgifter inte nödvändigt vis måste justera exakt med datumen för huvud faserna.

Jämförelse av projekt version

Funktionen Jämför versioner i Project 2010 innehåller nu Gantt-staplar och grafiska bilder som hjälper dig att lättare se hur en version av ett projekt skiljer sig från en annan version.

Överst på sidan

Enklare samarbete

Det finns inga projekt i isolering från andra personer i organisationen. Project har förbättrat sätt att dela projekt information på.

Förbättringar i samarbete genom synkronisering av SharePoint-lista

Project Professional 2010-användare kan exportera projektfiler till en SharePoint-lista, vilket ger ett snabbt och enkelt sätt för en projektledare att dela eller skapa rapporter som kan visas i hela organisationen. Du behöver inte Project Web App för att synkronisera med en SharePoint-lista.

Förbättrad kopiering och inklistring

Du tror inte att samarbete kan öka genom något som är enkelt och att läsa när du kopierar och klistrar in projekt information. Med den här nya funktionen kan du kopiera och klistra in innehåll till och från Office-program och Project 2010 och behålla dess formatering, dispositions nivåer och kolumn rubriker.

Med två musklick kan du skapa en snabb rapport och kopiera den till de flesta Office-program.

Överst på sidan

Bakåtkompatibilitet

Project 2010 är kompatibel med tidigare versioner av Microsoft Project.

Du kan skapa filer i Project 2007 eller tidigare och sedan öppna och redigera dem i Project 2010 i läget Nedsatt funktionalitet. Dessutom kan du skapa filer i Project 2010 och konvertera dem till Project 2007-eller Project 2000-2003-filformat. Du behöver alltså ingen konverterare!

Obs!: Funktioner som är unika för Project 2010, till exempel schemalagda aktiviteter och uppifrån och ned-sammanfattnings aktiviteter, kanske inte visas som förväntat när de visas i tidigare versioner av Project.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×