Nyheter i Microsoft Office Word 2007

Nyheter i Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 hjälper dig att producera professionella dokument genom att ge dig en omfattande uppsättning verktyg för att skapa och formatera ditt dokument i ett nytt Microsoft Office Fluent-användargränssnittet-gränssnitt. Goda möjligheter till att granska, kommentera och jämföra hjälper dig att snabbt samla och hantera feedback från kolleger. Avancerad dataintegration gör att dokumenten förblir kopplade till viktiga affärsinformationskällor.

Vad vill du göra?

Skapa professionella dokument

Dela dokument tryggt

Gå utöver dokument

Återställning efter datorproblem

Skapa professionella dokument

Med Office Word 2007 får du redigerings- och granskningsverktyg för att skapa eleganta dokument på ett enklare sätt än någonsin förut.

Lägg mer tid på att skriva, mindre på att formatera

I det nya menyfliksområdet, som är en del av Office Fluent-användargränssnittet, grupperas dina verktyg efter åtgärd och de kommandon du använder oftast finns nära till hands.

Bild av fliken Start i Word

1. Flikarna är åtgärdsspecifika.

2. Grupperna på samma flik delar upp en åtgärd i underaktiviteter.

3. Kommandoknapparna i respektive grupp utför ett kommando eller visar en meny med kommandon.

Nya, resultatorienterade Office Fluent-användargränssnittet presenterar verktyg för dig på ett tydligt och organiserat sätt när du behöver dem:

 • Spara tid och få ut mer av Words kraftfulla möjligheter genom att välja från gallerier med fördefinierade formatmallar, tabellformat, listformat, grafiska effekter m.m.

 • Med Fluent-användargränssnittet slipper du gissa när du formaterar ditt dokument. Gallerierna med formateringsalternativ ger dig en riktig visuell förhandsgranskning av formateringen i ditt dokument innan du bestämmer dig för att göra någon förändring

Lägg till förformaterade element med några få klickningar

Galleriet Omslagssida

Office Word 2007 presenterar byggstenar för att lägga till förformaterat innehåll till dina dokument:

 • När du arbetar med ett dokument från en speciell dokumentmall, som en rapport, kan du välja från ett galleri med förformaterade framsidor, citat, sidhuvuden och sidfötter som gör att ditt dokument ser mer välarbetat ut.

 • Om du vill anpassa det förformaterade innehållet eller om ditt företag ofta använder samma innehåll, som en juridisk klausul eller kontaktinformation, kan du skapa dina egna byggstenar som du väljer från galleriet med en enda klickning.

Kommunicera mer effektivt med kraftfull grafik

SmartArt-grafik med bildtext och layoutgalleri

Nya diagramfunktioner inkluderar tredimensionella figurer, transparens, bakgrundsskuggor och andra effekter.

Lägg till ett nytt utseende och en ny känsla till dina dokument på ett ögonblick

När ditt företag uppdaterar sitt utseende kan du direkt göra samma sak i dina dokument. Genom att använda Snabbformat och Dokumentteman kan du snabbt ändra utseendet på text, tabeller och grafik i alla dina dokument för att matcha den önskade stilen eller färgschemat.

Undvika stavfel på ett enkelt sätt

När du skriver ett dokument som du ska visa för andra vill du inte att det ska innehålla några stavfel som drar uppmärksamheten från budskapet eller få dig att verka mindre professionell. Med de nya funktionerna i stavningskontrollen får du bättre självförtroende när det är dags att sprida arbetet till andra:

 • Stavningskontrollen är nu mer konsekvent mellan Microsoft Office 2007-systemet-programmen. Exempel:

 • Stavningskontrollen i Microsoft Office 2007-systemet innehåller den senaste franska ordlistan, efter stavningsreformen. I Microsoft Office 2003 var den ett tillägg som måste installeras separat. Mer information finns i Ändra hur stavnings- och grammatikkontrollen fungerar.

 • En undantagsordlista skapas automatiskt för språk första gången språket används. Med undantagsordlistor kan du få stavningskontrollen att flagga vid ord som du inte vill använda. De är användbara när du vill undvika obscena ord, eller termer som inte stämmer med din stilguide. Mer information finns i Ange standardstavning av ett ord med hjälp av undantagsordlistor.

 • Stavningskontrollen kan identifiera och flagga vissa sammanhangsbaserade stavfel. Har du gjort ett sådant här stavfel någon gång? Värmen tar kol på mig. I Office Word 2007 kan du aktivera alternativet Använd sammanhangsbaserad stavningskontroll om du vill få hjälp med att identifiera och korrigera den här typen av misstag. Det här alternativet är tillgängligt när du kontrollerar stavningen i dokument på engelska, tyska eller spanska. Mer information finns i Välja hur stavnings- och grammatikkontrollen ska fungera.

 • Du kan inaktivera stavnings- och grammatikkontrollerna för ett enskilt eller för alla dokument som du skapar.

Överst på sidan

Dela dokument tryggt

När du skickar ett utkast av ett dokument till dina kolleger för att få deras åsikter hjälper Office Word 2007 dig att effektivt samla och hantera deras ändringar och kommentarer. När du är klar för att publicera dokumentet hjälper Office Word 2007 dig att se till att inga okorrigerade ändringar eller kommentarer fortfarande finns kvar i dokumentet.

Jämför två versioner av ett dokument snabbt

Jämföra och kombinera dokument

Med Office Word 2007 är det enkelt att se vilka ändringar som har gjorts i ett dokument. När du jämför och kombinerar dokument kan du se båda versionerna av dokumentet – med borttagen, infogad och flyttad text tydligt markerad i en tredje version av dokumentet.

Sök och ta bort dolda metadata och personlig information i dokument

Innan du delar dina dokument med andra kan du använda Dokumentkontrollen för att kontrollera om det innehåller dolda metadata, personlig information eller innehåll som lagras i dokumentet. Dokumentkontrollen kan söka efter och ta bort exempelvis kommentarer, versionsinformation, spårade ändringar, pennanteckningar, dokumentegenskaper, information om dokumenthanteringsserver, dold text, anpassade XML-data, och information i sidhuvuden och sidfötter. Dokumentkontrollen kan säkerställa att dokumenten du delar med andra inte innehåller någon dold personlig information eller dolt innehåll som ditt företag inte vill ska spridas. Dessutom kan företaget anpassa Dokumentkontrollen så att andra typer av dolt innehåll också kan hittas.

Lägg till en digital signatur eller en signaturrad i dokument

Dokument med signerade signaturrader

Du kan säkerställa ett dokuments äkthet, integritet och ursprung genom att lägga till en digital signatur. I Office Word 2007 kan du antingen lägga till en osynlig digital signatur eller infoga en Microsoft Office-signaturrad för att kopiera in en synlig signatur tillsammans med den digitala signaturen.

Möjligheten att kopiera in digitala signaturer genom att använda signaturrader i Office-dokument gör det möjligt för företag att använda papperslös signering av kontrakt och andra avtal. Till skillnad från signaturer på papper ger digitala signaturer exakt information om vad som undertecknats och signaturen kan kontrolleras i efterhand.

Konvertera dina Word-dokument till PDF eller XPS

Office Word 2007 stöder filexport till följande format:

 • PDF (Portable Document Format)    PDF är ett elektroniskt filformat med fast layout som behåller dokumentformatering och tillåter fildelning. PDF-formatet ser till att dokumentet behåller sin formatering exakt som du har gjort den när filen visas online eller skrivs ut, och data i filen kan inte ändras på något enkelt sätt. PDF-formatet är också användbart för dokument som ska lämnas till ett tryckeri för utskrift.

 • XPS (XML Paper Specification)    XPS är ett elektroniskt filformat som behåller formateringen i ett dokument och tillåter fildelning. XPS-formatet ser till att dokumentet behåller sin formatering exakt som du har gjort den när den visas online eller skrivs ut, och data i filen inte kan ändras på något enkelt sätt.

Mer information finns i de här artiklarna:

Upptäck dokument som innehåller inbäddade makron direkt

Office Word 2007 använder ett separat filformat (.docm) för makroinbäddade dokument, så du kan se direkt om ett dokument kan köra inbäddade makron.

Förhindrar ändringar i slutversionen av ett dokument

Avmarkera kommandot Markera som slutgiltigt för att aktivera redigering

Innan du delar slutversionen av ett dokument med andra kan du använda kommandot Markera som slutgiltigt för att skrivskydda dokumentet och tala om för andra att du delar den slutgiltiga versionen av dokumentet. När ett dokument är markerat som slutgiltigt är funktionerna för inmatning, redigeringskommandon och markeringar för språkkontroll inaktiva, och de som läser dokumentet kan inte ändra det av misstag. Kommandot Markera som slutgiltigt är ingen säkerhetsfunktion. Vem som helst kan redigera ett dokument som är markerat som slutgiltigt genom att stänga av Markera som slutgiltigt.

Överst på sidan

Gå utöver dokument

Nu mer än någonsin, när datorer och filer är sammankopplade, lönar det sig att lagra dokument i filer som är små, tåliga och som stöder flera olika plattformer. För att möta detta behov når Office-version 2007 en ny nivå i utvecklingen av XML-stöd. Det nya XML-baserade filformatet gör att Office Word 2007-filer kan bli mindre, tåligare och djupt integrerade med informationssystem och externa datakällor.

Reducera filstorlek och förbättra skadeåterhämtning

Det nya Word XML-formatet är ett komprimerat, segmenterat filformat som ger en dramatisk minskning i filstorlek och hjälper till att se till att skadade eller korrupta filer lätt kan återskapas.

Koppla dina dokument till företagsinformation

I ditt företag skapar du dokument för att kommunicera viktiga företagsdata. Du kan spara tid och minska risken för fel genom att automatisera denna kommunikationsprocess. Skapa dynamiska smarta dokument som uppdaterar sig själva genom att använda nya dokumentkontroller och databindning för att koppla till dina backend-system.

Hantera dokumentegenskaper i dokumentinformationspanelen

Dokumentinformationspanelen gör det enkelt att granska och redigera dokumentegenskaper medan du arbetar i Word-dokumentet. Dokumentinformationspanelen visas längst upp i dokumentet i Word. Du kan använda dokumentinformationspanelen för att granska och redigera både vanliga egenskaper för Microsoft Office-dokument och egenskaper för filer som sparats på en dokumenthanteringsserver. Om du använder dokumentinformationspanelen för att redigera dokumentegenskaperna för ett serverdokument sparas egenskaperna direkt till servern.

Du kan till exempel ha en server som håller koll på ett dokuments redigeringsstatus. När du gör de sista justeringarna i ett dokument kan du öppna dokumentinformationspanelen för att ändra dokumentets redigeringsstatus från Utkast till Slutgiltig. När du sparar tillbaka dokumentet på servern uppdateras ändringen i redigeringsstatus på servern.

Om du lagrar dokumentmallar i ett bibliotek på en Windows SharePoint Services 3.0-server kan biblioteket ha egna anpassade egenskaper som lagrar information som mallarna. Ditt företag behöver kanske kategorisera dokumenten i biblioteket genom att fylla i Kategoriegenskaper. Om du använder dokumentinformationspanelen kan du redigera sådana egenskaper direkt i Word-miljön.

Överst på sidan

Återställning efter datorproblem

Microsoft Office 2007-systemet tillhandahåller förbättrade verktyg för att återställa ditt arbete om problem uppstår i Office Word 2007.

Office-diagnostik

Microsoft Office-diagnostik är en serie diagnostiska test som du kan använda för att hitta orsaken till att datorn kraschar. De diagnostiska testen kan lösa vissa problem direkt och kan identifiera sätt att lösa andra problem på. Microsoft Office-diagnostik ersätter följande Microsoft Office 2003-funktioner: Identifiera och reparera och Återställning för Microsoft Office-program.

Mer information finns i Felsöka och laga Office-program som kraschar med Office-diagnostik.

Programåterställning

Office Word 2007 har förbättrade funktioner för att undvika att arbete går förlorat när programmet stängs på ett felaktigt sätt. Om det är möjligt försöker Word att återskapa något av programmets status när det startas om.

Om du exempelvis jobbar med flera filer samtidigt och varje fil är öppen i ett eget fönster med specifika data som visas i vart och ett av fönstren. Word kraschar. När du startar om Word öppnas filerna och fönstren återställs som de såg ut innan Word kraschade.

Mer information finns i Undvika att förlora arbete när ett Office-program stängs onormalt.

Överst på sidan

Gäller för: Word 2007Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk