Nyheter i Microsoft Office Word 2007

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Nyheter i Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 hjälper dig att producera professionella dokument genom att tillhandahålla en omfattande uppsättning verktyg för att skapa och formatera dokumentet i det nya Microsoft Office Fluent-användargränssnittet. Granska RTF, kommentera och jämförelse funktioner hjälper dig att snabbt samla in och hantera feedback från kollegor. Avancerad integration säkerställer att dokument vara ansluten till viktiga källor av affärsinformation.

knappen hämta en provversion gratis

Köp Office nu

Vad vill du göra eller vad vill du ha mer information om?

Skapa professionella dokument

Dela dokument tryggt

Gå utöver dokument

Återställning efter datorproblem

Skapa professionella dokument

Office Word 2007 ger redigera och granska verktyg för att skapa bättre dokument enklare än någonsin tidigare.

Lägg mer tid på att skriva, mindre på att formatera

Nya menyfliksområdet är en komponent i Office Fluent-användargränssnittet grupper dina verktyg efter uppgift och kommandon som du använder ofta finns nära till hands.

Bild av fliken Start i Word

1. Flikarna är uppgiftsbaserade.

2. Grupper på varje flik delar in en uppgift i underuppgifter.

3. Kommandoknappar i varje grupp utför ett kommando eller visar en meny med kommandon.

Ny, resultat-orienterad Office Fluent-användargränssnittet presenterar verktyg, på ett tydligt och välorganiserat sätt när du behöver dem:

 • Spara tid och få ut mer av Words kraftfulla möjligheter genom att välja från gallerier med fördefinierade formatmallar, tabellformat, listformat, grafiska effekter m.m.

 • Fluent-användargränssnittet eliminerar gissa dig fram när du använder formatering i dokumentet. Gallerierna av formateringsalternativ ger dig en visuell direktförhandsvisning av formateringen i dokumentet innan du sparar en ändring.

Dynamisk förhandsgranskning i Word-dokument

Lägg till förformaterade element med några få klickningar

Galleriet Omslagssida

Office Word 2007 innehåller byggstenarna för att lägga till förformaterade innehåll i dina dokument:

 • När du arbetar med ett dokument från en speciell dokumentmall, som en rapport, kan du välja från ett galleri med förformaterade framsidor, citat, sidhuvuden och sidfötter som gör att ditt dokument ser mer välarbetat ut.

 • Om du vill anpassa det förformaterade innehållet eller om ditt företag ofta använder samma innehåll, som en juridisk klausul eller kontaktinformation, kan du skapa dina egna byggstenar som du väljer från galleriet med en enda klickning.

Gallerier i Word 2007

Kommunicera mer effektivt med kraftfull grafik

SmartArt-grafik med bildtext och layoutgalleri

Nya diagramfunktioner inkluderar tredimensionella figurer, transparens, bakgrundsskuggor och andra effekter.

SmartArt-alternativ i Word 2007

Lägg till ett nytt utseende och en ny känsla till dina dokument på ett ögonblick

När ditt företag uppdaterar sitt utseende kan du direkt göra samma sak i dina dokument. Genom att använda Snabbformat och Dokumentteman kan du snabbt ändra utseendet på text, tabeller och grafik i alla dina dokument för att matcha den önskade stilen eller färgschemat.

Undvika stavfel på ett enkelt sätt

När du skriver ett dokument som du ska visa för andra vill du inte att det ska innehålla några stavfel som drar uppmärksamheten från budskapet eller få dig att verka mindre professionell. Med de nya funktionerna i stavningskontrollen får du bättre självförtroende när det är dags att sprida arbetet till andra:

 • Stavningskontrollen är nu mer konsekvent över Microsoft Office 2007-systemet program. Exempel på ändringen:

 • Stavningskontrollen i Microsoft Office 2007-systemet innehåller den senaste franska ordlistan, efter stavningsreformen. I Microsoft Office 2003 var den ett tillägg som måste installeras separat. Mer information finns i Ändra hur stavnings- och grammatikkontrollen fungerar.

 • En ordlista med undantag skapas automatiskt för ett språk första gången språket används. Uteslutning lexikonen kan du tvinga stavningskontrollen att flagga ord som du vill undvika att använda. De är användbara för att undvika ord som är stötande eller som inte matchar dina Stilguiden. Mer information finns i använda undantag lexikon för att ange ett stavningsalternativ för ett ord..

 • Stavningskontrollen kan du söka efter och flagga vissa sammanhangsberoende stavfel. Har du någonsin skrivit följande fel? jag ser du deras. I Office Word 2007 kan du aktivera alternativet Använd sammanhangsbaserade stavning för att få hjälp med att hitta och rätta till denna typ av misstag. Det här alternativet är tillgängligt när du stavningskontrollerar dokument på engelska, tyska eller spanska. Mer information finns i välja hur stavnings- och grammatikkontroll fungerar.

 • Du kan inaktivera stavnings- och grammatikkontrollerna för ett enskilt eller för alla dokument som du skapar.

Överst på sidan

Dela dokument tryggt

När du skickar ett utkast till ett dokument till dina kolleger för deras medverkan hjälper dig att effektivt samla in och hantera sina ändringar och kommentarer i Office Word 2007. När du är redo att publicera dokumentet hjälper dig att se till att alla olösta omarbetningar och kommentarer fortfarande inte lurar i det publicerade dokumentet i Office Word 2007.

Jämför två versioner av ett dokument snabbt

Jämföra och kombinera dokument

Office Word 2007 gör det enkelt att ta reda på vilka ändringar som har gjorts i ett dokument. När du jämför och kombinera dokument du kan se båda versionerna av dokumentet, med det borttagna infogas och Flyttad text som tydligt i en tredje version av dokumentet.

Sök och ta bort dolda metadata och personlig information i dokument

Innan du delar dina dokument med andra kan du använda Dokumentkontrollen för att kontrollera om det innehåller dolda metadata, personlig information eller innehåll som lagras i dokumentet. Dokumentkontrollen kan söka efter och ta bort exempelvis kommentarer, versionsinformation, spårade ändringar, pennanteckningar, dokumentegenskaper, information om dokumenthanteringsserver, dold text, anpassade XML-data, och information i sidhuvuden och sidfötter. Dokumentkontrollen kan säkerställa att dokumenten du delar med andra inte innehåller någon dold personlig information eller dolt innehåll som ditt företag inte vill ska spridas. Dessutom kan företaget anpassa Dokumentkontrollen så att andra typer av dolt innehåll också kan hittas.

Dokumentkontrollant i Word-dokument

Lägg till en digital signatur eller en signaturrad i dokument

Dokument med signerade signaturrader

Du kan bidra till garanterar äktheten, integritet och ursprung i dokumentet genom att lägga till en digital signatur i dokumentet. I Office Word 2007 kan du lägga till en osynlig digital signatur i ett dokument, eller så kan du infoga en signaturrad för Microsoft Office om du vill fånga en synlig representation av en signatur med en digital signatur.

Möjligheten att kopiera in digitala signaturer genom att använda signaturrader i Office-dokument gör det möjligt för företag att använda papperslös signering av kontrakt och andra avtal. Till skillnad från signaturer på papper ger digitala signaturer exakt information om vad som undertecknats och signaturen kan kontrolleras i efterhand.

Konvertera dina Word-dokument till PDF eller XPS

Office Word 2007 stöder exportera filen till följande format:

 • Portable Document Format (PDF)    PDF är ett elektroniskt filformat med fast layout som bevarar dokumentformateringen och som stöder fildelning. PDF-formatet säkerställer att exakt den formatering du valt återges när filen visas online eller skrivs ut. Dessutom är det relativt svårt att ändra data i filen. PDF-formatet är också användbart för dokument som ska lämnas till ett tryckeri för utskrift.

 • XML Paper Specification (XPS)    XPS är ett elektroniskt filformat som bevarar dokumentformateringen och som stöder fildelning. XPS-formatet säkerställer att exakt den formatering du valt återges när filen visas online eller skrivs ut. Dessutom är det relativt svårt att ändra data i filen.

Mer information finns i de här artiklarna:

Upptäck dokument som innehåller inbäddade makron direkt

Office Word 2007 använder ett separat filformat (.docm) för Makroaktiverat dokument så att du snabbt kan avgöra om en fil är kan köra inbäddade makron.

Förhindra ändringar i slutversionen av ett dokument

Avmarkera kommandot Markera som slutgiltigt för att aktivera redigering

Innan du delar slutversionen av ett dokument med andra kan du använda kommandot Markera som slutgiltigt för att skrivskydda dokumentet och tala om för andra att du delar den slutgiltiga versionen av dokumentet. När ett dokument är markerat som slutgiltigt är funktionerna för inmatning, redigeringskommandon och markeringar för språkkontroll inaktiva, och de som läser dokumentet kan inte ändra det av misstag. Kommandot Markera som slutgiltigt är ingen säkerhetsfunktion. Vem som helst kan redigera ett dokument som är markerat som slutgiltigt genom att stänga av Markera som slutgiltigt.

Överst på sidan

Gå utöver dokument

Nu mer än någonsin när datorer och filer är sammankopplade, det lönar sig att lagra dokument i filer som är tunn, tåliga och stödjande av en mängd olika plattformar. Office-version 2007 uppnår en ny fas i sin utveckling av XML-stöd för att uppfylla detta behov. Det nya XML-baserade filformatet kan Office Word 2007 filer är mindre, mer robust och djupt integrerade med informationssystem och externa datakällor.

Reducera filstorlek och förbättra skadeåterhämtning

Det nya Word XML-formatet är ett komprimerat, segmenterat filformat som ger en dramatisk minskning i filstorlek och hjälper till att se till att skadade eller korrupta filer lätt kan återskapas.

Koppla dina dokument till företagsinformation

I ditt företag skapar du dokument för att kommunicera viktiga företagsdata. Du kan spara tid och minska risken för fel genom att automatisera denna kommunikationsprocess. Skapa dynamiska smarta dokument som uppdaterar sig själva genom att använda nya dokumentkontroller och databindning för att koppla till dina backend-system.

Hantera dokumentegenskaper i dokumentinformationspanelen

Dokumentinformationspanelen gör det enkelt att granska och redigera dokumentegenskaper medan du arbetar i Word-dokumentet. Dokumentinformationspanelen visas längst upp i dokumentet i Word. Du kan använda dokumentinformationspanelen för att granska och redigera både vanliga egenskaper för Microsoft Office-dokument och egenskaper för filer som sparats på en dokumenthanteringsserver. Om du använder dokumentinformationspanelen för att redigera dokumentegenskaperna för ett serverdokument sparas egenskaperna direkt till servern.

Du kan till exempel ha en server som håller koll på ett dokuments redigeringsstatus. När du gör de sista justeringarna i ett dokument kan du öppna dokumentinformationspanelen för att ändra dokumentets redigeringsstatus från Utkast till Slutgiltig. När du sparar tillbaka dokumentet på servern uppdateras ändringen i redigeringsstatus på servern.

Om du lagrar dokumentmallar i ett bibliotek på en server Windows SharePoint Services 3.0 kan biblioteket innehålla anpassade egenskaper som lagrar information om mallarna. Organisationen kan till exempel kräva att kategorisera dokument i biblioteket genom att fylla i en kategori. Med hjälp av dokumentinformationspanelen kan redigera du egenskaper så här direkt i Word-miljön.

Överst på sidan

Återställning efter datorproblem

Microsoft Office 2007-systemet innehåller förbättrade verktyg för att återställa ditt arbete om ett problem uppstår i Office Word 2007.

Office-diagnostik

Microsoft Office-diagnostik är en serie diagnostiska test som du kan använda för att hitta orsaken till att datorn kraschar. De diagnostiska testen kan lösa vissa problem direkt och kan identifiera sätt att lösa andra problem på. Microsoft Office-diagnostik ersätter följande Microsoft Office 2003-funktioner: Identifiera och reparera och Återställning för Microsoft Office-program.

Mer information finns i Felsöka och laga Office-program som kraschar med Office-diagnostik.

Programåterställning

Office Word 2007 har bättre funktioner för att undvika att förlora arbete när programmet avslutas onormalt. Om möjligt görs ett försök att återskapa vissa aspekter av programmet när du startar om Word.

Om du exempelvis jobbar med flera filer samtidigt och varje fil är öppen i ett eget fönster med specifika data som visas i vart och ett av fönstren. Word kraschar. När du startar om Word öppnas filerna och fönstren återställs som de såg ut innan Word kraschade.

Mer information finns i Undvika att förlora arbete när ett Office-program stängs onormalt.

knappen hämta en provversion gratis

Köp Office nu

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×