Nyheter i Microsoft Office PowerPoint 2007

Taggar    

Nyheter i PowerPoint 2007

Microsoft Office PowerPoint 2007 inkluderar en omfattande uppsättning funktioner som du kan använda för att skapa professionella och välformaterade presentationer. Du kan dessutom skapa och lägga till avancerad SmartArt-grafik med bara några få musklickningar.

Vad vill du göra?

Skapa och hålla dynamiska presentationer

Dela information på ett effektivt sätt

Skydda och hantera information

Skapa och hålla dynamiska presentationer

Ett nytt, intuitivt utseende

I Office PowerPoint 2007 finns det nya, intuitiva användargränssnittet Microsoft Office Fluent-användargränssnittet som gör det lättare än någonsin att snabbt skapa effektiva och professionella presentationer. Office PowerPoint 2007 inkluderar nya och förbättrade effekter, tema och bättre formateringsalternativ som du kan använda för att snabbt skapa snygga och dynamiska presentationer. Du kan:

 • Hitta funktioner och kommandon under logiskt ordnade flikar och relaterade grupper.

 • Spara tid och skapa bättre presentationer med hjälp av lättåtkomliga formateringsalternativ från gallerier eller fördefinierade Snabbformat, layouter, tabellformat, effekter och mycket mer.

 • Använda funktionen för dynamisk förhandsgranskning för att granska formateringsalternativen innan du använder dem.

I följande bild visas ett exempel av menyfliksområdet, en del av Office Fluent-användargränssnittet.

Menyflikar

1. Flikarna är åtgärdsspecifika.

2. Grupperna på samma flik delar upp en åtgärd i underaktiviteter.

3. Kommandoknapparna i respektive grupp utför ett kommando eller visar en meny med kommandon.

Information om var du hittar Microsoft Office PowerPoint 2003-kommandona i det nya PowerPoint 2007-gränssnittet finns i artikeln Referens: PowerPoint 2003-kommandonas placering i PowerPoint 2007.

Teman och snabbformat

Office PowerPoint 2007 inkluderar nya tema, layout och Snabbformat som du kan använda när du formaterar dina presentationer. I tidigare versioner kunde det ta ett tag att formatera presentationerna och välja matchande färg- och formatinställningar för tabellerna, diagrammen och bilderna. Det blir enklare att skapa professionella presentationer om du använder ett tema. Välj bara det tema som du vill använda så gör PowerPoint resten. Med en enkel musklickning ändras bakgrunden, texten, bilderna, diagrammen och tabellerna samtidigt för att återspegla det tema du valt. På så sätt kan du vara säker på att alla element i presentationen matchar varandra. Och bäst av allt: du kan använda samma tema som du använder för presentationen för ett Microsoft Office Word 2007-dokument eller ett Microsoft Office Excel 2007-kalkylblad.

När du har lagt till ett tema till en presentation ändras och anpassas gallerierna med snabbformat efter det nya temat. Det betyder att alla nya SmartArt-bilder, tabeller, diagram, WordArt-objekt eller text som du infogar i presentationen automatiskt matchar det befintliga temat. Konsekventa temafärger resulterar i enhetligt och professionellt material.

Anpassade bildlayouter

Med Office PowerPoint 2007 är du inte längre begränsad till de fördefinierade layouterna. Nu kan du skapa egna, anpassade layouter som innehåller så många platshållare som du behöver, element som diagram, tabeller, filmer, bilder SmartArt-grafik och ClipArt, och flera uppsättningar med bildbakgrund med anpassade layouter för olika ämnen. Du kan också spara de layouter du anpassat och använda dem igen.

Mer information om fördefinierade och anpassade bildlayouter finns i artikeln Översikt över layouter.

Avancerad SmartArt-grafik

Förut kanske du tvingades att anlita en utomstående designer för att skapa professionella diagram. De resulterande diagrammen sparades emellertid som bilder som du inte kunde redigera. Nu, tack vare de nya funktionerna för SmartArt-grafik, är det enkelt att skapa redigerbara illustrationer i Office PowerPoint 2007-presentationerna. Du kan lägga till snygga visuella effekter till SmartArt-grafik, former, WordArt och diagram, till exempel 3D-effekter, skuggning, reflektion, ljussken och mycket mer.

Mer information om SmartArt-grafik finns i artikeln Skapa SmartArt-grafik.

Nya och förbättrade effekter

Du kan lägga till effekter som skuggning, reflektion, ljussken, mjuka kanter, skevhet, fasning och 3D-rotation till former, SmartArt-grafik, tabeller, text och WordArt i dina Office PowerPoint 2007-presentationer. Du behöver inte längre anlita en utomstående designer som skapar dessa effekter åt dig. I stället kan du använda professionella, redigerbara effekter själv direkt i PowerPoint.

Mer information om hur du lägger till effekter finns i följande artiklar:

Nya textalternativ

Du kan skapa professionella presentationer med flera olika textformateringsfunktioner, till exempel figursättning i en figur, text i kolumner eller text som löper lodrätt längs en bild och linjaler på styckenivå. Du kan också markera icke intilliggande text.

Nya teckenformat innebär fler textalternativ. Förutom alla standardformat i tidigare versioner inkluderar Office PowerPoint 2007 alternativ för versaler eller gemener, genomstrykning eller dubbel genomstrykning och dubbel understrykning eller understrykning med färg. Du kan lägga till fyllningar, linjer, skuggor, ljussken, kerning och 3D-effekter till texten.

Du kan använda tema för att med en enkel musklickning ändra presentationens utseende. Du kan ändra temateckensnitt, temafärger och temaeffekter genom att välja ett annat alternativ.

Mer information om dessa textförbättringar finns i artikeln Lägga till eller ta bort en fyllning, kontur eller effekt för text eller WordArt. Mer information om teman finns i artikeln Använda eller anpassa ett dokumenttema.

Tabell- och diagramförbättringar

I Office PowerPoint 2007 är det mycket lättare att ändra och arbeta med tabeller och diagram. Menyfliksområdet innehåller lättillgängliga alternativ som du kan använda för att redigera dina tabeller och diagram. Gallerierna med Snabbformat innehåller dessutom alla effekt- och formateringsalternativ som du behöver för att skapa professionella tabeller och diagram. Tack vare de nya funktionerna är det lättare än någonsin att klippa ut och klistra in data, diagram och tabeller från Microsoft Office Excel 2007. Nu kan du dessutom använda tema för att skapa presentationer som ser likadana ut som dina kalkylblad.

Information om hur du skapar professionella tabeller och diagram i Office PowerPoint 2007 finns i artiklarna Lägga till en tabell i en bild och Använda diagram i en presentation.

Information om hur du använder och anpassar ett tema finns i artikeln Använda eller anpassa ett dokumenttema.

Språkverktyg

Det här är några nya funktioner i stavningskontrollen:

 • Stavningskontrollen har gjorts mer konsekvent mellan olika Microsoft Office 2007-systemet-program. Exempel på den här förändringen är att:

 • Stavningskontrollen i Microsoft Office 2007-systemet innehåller den senaste franska ordlistan, efter stavningsreformen. I Microsoft Office 2003 var den ett tillägg som måste installeras separat. Mer information finns i artikeln Välja hur stavnings- och grammatikkontrollen ska fungera.

 • En ordlista med undantag skapas automatiskt för ett språk första gången språket används. Med den här typen av ordlistor kan du ange att ord som du vill undvika att använda ska flaggas av stavningskontrollen. Detta är praktiskt om du vill undvika obscena ord eller ord som inte passar den stil du använder. Mer information finns i artikeln Ange standardstavning av ett ord med hjälp av undantagsordlistor.

 • Stavningskontrollen kan identifiera och flagga vissa sammanhangsbaserade stavfel. Har du gjort ett sådant här stavfel någon gång? Värmen tar kol på mig. I Office PowerPoint 2007 kan du aktivera alternativet Använd sammanhangsbaserad stavningskontroll om du vill få hjälp med att identifiera och korrigera den här typen av misstag. Det här alternativet är tillgängligt när du kontrollerar stavningen i dokument på engelska, tyska eller spanska. Mer information finns i artikeln Välja hur stavnings- och grammatikkontrollen ska fungera.

Vyn Föredragshållare

Genom att använda två bildskärmar kan du köra Office PowerPoint 2007-presentationen från en bildskärm (till exempel på en scen) samtidigt som publiken ser den på den andra bildskärmen. I föredragshållarvyn kan du använda följande verktyg som gör det lättare att presentera informationen:

 • Du kan använda miniatyrer om du vill välja bilder i annan ordning och skapa en anpassad presentation för åhörarna.

 • Förhandsgranska text visar vad som kommer upp på skärmen nästa gång du klickar. Det kan vara en bild eller en punkt i en lista.

 • Stödanteckningar visas i stor och tydlig stil för att kunna användas som manus vid presentationen.

 • Du kan stänga av skärmbilden under en presentation och senare återuppta visningen där du slutade. Du kanske exempelvis inte vill visa bildinnehållet under en paus eller en frågestund.

Mer information om föredragshållarvyn finns i artikeln Ge en presentation på två bildskärmar med hjälp av föredragshållarvyn.

Överst på sidan

Dela information på ett effektivt sätt

I tidigare versioner av PowerPoint kunde stora filstorlekar göra det svårt att dela innehåll eller att skicka presentationer via e-post. Att dela presentationer med användare av andra operativsystem kunde också ge upphov till problem.

Nu kan du dela och samarbeta med andra på flera olika sätt för att dela presentationer, skapa arbetsflöden för godkännande och granskning eller för att samarbeta online med personer som inte använder Office PowerPoint 2007.

Bildbibliotek

I Office PowerPoint 2007 kan du dela och återanvända bildinnehåll genom att lagra enskilda bildfiler i ett centralt bildbibliotek på en server som kör Microsoft Office SharePoint Server 2007. Du kan publicera bilder från PowerPoint 2007 till ett bildbibliotek och lägga till bilder i en PowerPoint-presentation från ett bildbibliotek. Genom att lagra innehåll i ett bildbibliotek kan du minska behovet av att återskapa innehåll eftersom du lätt kan modifiera och återanvända befintligt innehåll.

När du använder bildbibliotek kan du lätt hålla innehållet uppdaterat genom att länka bilderna i presentationen till bilder som lagras på servern. Om serverversionen ändras uppmanas du att uppdatera bilderna.

Mer information om hur du använder PowerPoint med bildbibliotek finns i artikeln Dela och återanvända bildinnehåll i PowerPoint 2007.

PowerPoint XML-filformat

PowerPoint XML-filformaten är komprimerade och har därför avsevärt mycket mindre filstorlekar, vilket i sin tur minskar kraven på lagringsutrymme och bandbredd. Segmenterad datalagring i öppna XML-format är en fördel vid återställningen av skadade dokument eftersom den skadade delen av dokumentet inte förhindrar att återstoden av dokumentet kan öppnas.

Mer information om de nya öppna XML-filformaten finns i artikeln Introduktion till nya filnamnstillägg och Office XML-format.

Spara som PDF eller XPS

Office PowerPoint 2007 stöder filexport till följande format:

 • PDF (Portable Document Format)     PDF är ett elektroniskt filformat med fast layout som behåller dokumentformatering och tillåter fildelning. PDF-formatet ser till att dokumentet behåller sin formatering exakt som du har gjort den när filen visas online eller skrivs ut, och data i filen kan inte ändras på något enkelt sätt. PDF-formatet är också användbart för dokument som ska lämnas till ett tryckeri för utskrift.

 • XPS (XML Paper Specification)     XPS är ett elektroniskt format som behåller dokumentformatering och tillåter fildelning. XPS-formatet ser till att dokumentet behåller sin formatering exakt som du har gjort den när den visas online eller skrivs ut, och data i filen inte kan ändras på något enkelt sätt.

Mer information finns i de här artiklarna:

Överst på sidan

Skydda och hantera information

När du delar en presentation med andra vill du förmodligen förhindra att den kan öppnas av obehöriga, samt förvissa dig om att den inte innehåller information som du inte vill att andra ska ta del av, privat information eller redigeringsmarkeringar som markerar ord som mottagarens ordlistor inte känner igen. Dessutom kanske du vill begränsa åtkomsten till innehållet i presentationen så att potentiellt känslig information inte visas för andra.

I Office PowerPoint 2007 kan du skydda och hantera informationen på flera sätt.

Skydda dina presentationer

Office PowerPoint 2007 innehåller flera nya säkerhetsfunktioner som hjälper dig att skydda presentationen även efter den lämnat dig. Du kan till exempel försäkra dig om att presentationsförfattarens namn döljs, se till att alla kommentarer har tagits bort och begränsa vem som kan göra ändringar i presentationen.

Förhindrar ändringar i slutversionen av ett dokument

Innan du delar en slutgiltig version av en presentation med andra kan du använda kommandot Markera som slutgiltig för att skrivskydda presentationen och meddela andra att du delar en slutgiltig version av presentationen. När en presentation har markerats som slutgiltig inaktiveras redigeringskommandon, språkrelaterade markeringar och skriftfunktioner och de som visar dokumentet kan inte oavsiktligt ändra dokumentet. Kommandot Markera som slutgiltig är inte en säkerhetsfunktion. Vem som helst kan redigera ett dokument som har markerats som slutgiltigt genom att inaktivera kommandot Markera som slutgiltig.

Sök och ta bort dolda metadata och personlig information i dokument

Innan du delar presentationen med andra kan du använda funktionen Dokumentkontroll för att kontrollera om presentationen innehåller dolda metadata, personlig information och liknande innehåll som kan lagras i presentationen. Dokumentkontroll kan söka efter och ta bort information som kommentarer, pennanteckningar, dokumentegenskaper, information om dokumenthanteringsservern, osynliga objekt, innehåll utanför sidan, presentationsanteckningar och anpassade XML-data. Du kan använda Dokumentkontroll för att försäkra dig om att presentationen som du delar med andra inte innehåller dold personlig information eller dolt innehåll som du eller ditt företag inte vill att andra ska ta del av. Ditt företag kan dessutom anpassa funktionen Dokumentkontroll och lägga till kontroller för andra typer av dolt innehåll.

Mer information om Dokumentkontroll finns i artikeln Ta bort dolda data och personlig information i Office-dokument.

Lägga till en digital signatur i en presentation

Du kan skydda och garantera presentationens äkthet, integritet och ursprung genom att lägga till en osynlig digital signatur till presentationen. En digital signatur registrerar exakt vad som signerats och gör det möjligt att verifiera en signatur längre fram.

IRM (Information Rights Management)

Du kanske vill kontrollera vem som har tillgång till företagsinformationen, särskilt om du skapar presentationer som innehåller konfidentiell information. Genom att använda Office-version 2007 med Microsoft Windows Rights Management Services för Windows Server 2003 kan du tilldela behörigheter som hindrar andra från att kopiera, skriva ut eller redigera presentationen.

Mer information om IRM (Information Rights Management) finns i artikeln Begränsa behörigheten till konfidentiell information i Office-filer.

Hantera dokumentegenskaper i dokumentinformationspanelen

Dokumentinformationspanelen gör det lättare att visa och redigera dokumentegenskaper när du arbetar med en Office PowerPoint 2007-presentation. Dokumentinformationspanelen visas ovanför dokumentet i Office PowerPoint 2007. Du kan använda dokumentinformationspanelen för att visa och redigera både vanliga Microsoft Office-dokumentegenskaper och egenskaper för filer som sparats på en dokumenthanteringsserver. Om du använder dokumentinformationspanelen för att redigera dokumentegenskaperna för ett serverdokument sparas de uppdaterade egenskaperna direkt på servern.

Office-diagnostik

Microsoft Office-diagnostik är en serie diagnostiska test som du kan använda för att hitta orsaken till att datorn kraschar. De diagnostiska testen kan lösa vissa problem direkt och kan identifiera sätt att lösa andra problem på. Microsoft Office-diagnostik ersätter följande Microsoft Office 2003-funktioner: Identifiera och reparera och Återställning för Microsoft Office-program.

Mer information finns i artikeln Felsöka och laga Office-program som kraschar med Office-diagnostik.

Programåterställning

Office PowerPoint 2007 innehåller förbättrade funktioner som minimerar risken för informationsförlust när programmet inte stängs som det ska. Så fort det går försöker Office PowerPoint 2007 att återställa vissa programaspekter när programmet startas om.

Anta exempelvis att du arbetar med flera filer samtidigt. Filerna har öppnats i olika fönster där vissa data visas i respektive fönster. Office PowerPoint 2007 kraschar. När du startar om Office PowerPoint 2007 öppnas filerna och fönstren återställs till läget innan Office PowerPoint 2007 kraschade.

Mer information finns i artikeln Undvika att förlora arbete när ett Office-program stängs onormalt.

Överst på sidan

Gäller för: PowerPoint 2007Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk