Nyheter i Microsoft Office PowerPoint 2007

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Nyheter i PowerPoint 2007

I PowerPoint 2007 kan du skapa proffsiga presentationer genom att använda programmets många funktioner för att skapa och formatera din information. Du kan skapa och lägga till SmartArt-grafik med designerkvalitet med bara några få musklickningar.

Vad vill du göra eller vad vill du ha mer information om?

Skapa och leverera dynamiska presentationer

Ett nytt och intuitivt användargränssnitt

Teman och snabbformat

Anpassade bildlayouter

SmartArt-grafik med designerkvalitet

Nya och förbättrade effekter

Nya textalternativ

Tabell- och diagramförbättringar

Språkverktyg

Föredragshållarvyn

Dela information effektivt

Presentationsbildbibliotek

XML-filformat i PowerPoint

Spara som PDF eller XPS

Skydda och hantera information

Skydda dina presentationer

Förhindra ändringar i slutversionen av ett dokument

Söka efter och ta bort dolda metadata och personlig information i dokument

Lägga till en digital signatur i en presentation

IRM (Information Rights Management)

Hantera dokumentegenskaper i dokumentinformationspanelen

Office-diagnostik

Programåterställning

Skapa och leverera dynamiska presentationer

Ett nytt och intuitivt användargränssnitt

Med det nya intuitiva användargränssnittet i Office PowerPoint 2007, kallat Microsoft Office Fluent-användargränssnittet, kan du skapa bättre presentationer snabbare än i tidigare versioner av PowerPoint. Office PowerPoint 2007 har nya och förbättrade effekter, teman, layouter och optimerade formateringsalternativ som du kan använda för att skapa snygga, dynamiska presentationer betydligt snabbare än förut. Du kan:

 • Hitta funktioner och kommandon på intuitivt kategoriserade flikar och i relaterade grupper.

 • Spara tid och skapa bättre presentationer när du väljer lättillgängliga formateringsalternativ från gallerier med fördefinierade Snabbformat, layouter, tabellformat, effekter och mer.

 • Förhandsgranska dina formateringsval innan du tillämpar dem med funktionen för förhandsgranskning i realtid.

Följande bild illustrerar ett exempel på menyfliksområdet, en komponent i Office Fluent-användargränssnittet.

Menyfliksområdet

1. Flikarna är uppgiftsbaserade.

2. Grupper på varje flik delar in en uppgift i underuppgifter.

3. Kommandoknappar i varje grupp utför ett kommando eller visar en meny med kommandon.

Teman och snabbformat

Office PowerPoint 2007 har nya teman, layouter och Snabbformat som ger dig en rad alternativ när du formaterar dina presentationer. Förr tog det längre tid att formatera en presentation eftersom du var tvungen att välja färg- och formatalternativen separat för dina tabeller, diagram och bilder och se till att de matchade varandra. Teman gör det enklare att skapa proffsiga presentationer. Välj bara det tema som du vill använda så gör PowerPoint 2007 resten. Med ett enda klick ändras bakgrunden, texten, bilderna, diagrammen och tabellerna för att återge det tema du väljer, så att alla element i presentationen kompletterar varandra. Och bäst av allt: du kan använda samma tema för ett Microsoft Office Word 2007-dokument eller ett Microsoft Office Excel 2007-kalkylblad som du använder i presentationen.

När du har tillämpat ett tema på presentationen anpassas gallerierna för snabbformat efter det specifika temat. Det innebär att ny SmartArt-grafik, tabeller, diagram, WordArt eller text som du infogar i presentationen automatiskt matchar ditt befintliga tema. Med enhetliga temafärger blir allt material konsekvent och proffsigt.

Anpassade bildlayouter

Med Office PowerPoint 2007 är du inte längre begränsad till fördefinierade layouter. Nu kan du skapa egna anpassade layouter som innehåller så många platshållare du vill, element som diagram, tabeller, filmer, bilder, SmartArt-grafik och ClipArt och till och med flera uppsättningar bildbakgrund med anpassade layouter för olika bildavsnitt. Nu kan du också spara layouterna som du anpassar och skapar för framtida användning.

Mer information om fördefinierade och anpassade bildlayouter finns i artikeln Översikt över layouter.

SmartArt-grafik med designerkvalitet

Förut kanske du var tvungen att anlita en professionell designer för att skapa diagram med hög kvalitet. Diagrammen du fick från designern sparades dock som bilder som du inte kunde redigera. Nu, med SmartArt-grafik, kan du enkelt skapa redigerbara bilder av din information i en Office PowerPoint 2007-presentation utan behov av en professionell designer. Du kan lägga till fantastiska visuella effekter till SmartArt-grafik, former, WordArt och diagram, inklusive 3D-effekter (tredimensionella), skuggning, reflektioner, ljussken och mer.

Mer information om SmartArt-grafik finns i artikeln Skapa SmartArt-grafik.

Nya och förbättrade effekter

Du kan lägga till effekter som skuggning, reflektion, ljussken, mjuka kanter, skevhet, fasning och 3D-rotation till figurer, SmartArt-grafik, tabeller, text och WordArt i dina Office PowerPoint 2007-presentationer. Du behöver inte längre anlita en designer som skapar dessa effekter åt dig. I stället kan du använda professionella, lättredigerade effekter själv direkt i PowerPoint.

Mer information om hur du lägger till effekter finns i följande artiklar:

Nya textalternativ

Du kan skapa professionella presentationer med en rad olika textformateringsfunktioner, t.ex. automatiskt radbyte i en figur, text i spalter eller som löper lodrätt i en bild och linjaler på styckenivå. Nu kan du även markera icke-sammanhängande text.

Nya teckenformat ger dig fler textalternativ. Förutom alla standardformaten i tidigare versioner av PowerPoint kan du i Office PowerPoint 2007 välja versaler eller gemener, genomstrykning eller dubbel genomstrykning och dubbel understrykning eller färgunderstrykning. Du kan lägga till fyllningar, linjer, skuggor, ljussken, kerning och 3D-effekter till din text.

Genom att använda teman kan du ändra hur presentationen ser ut med bara en musklickning. Du kan ändra temateckensnitt, temafärger och temaeffekter genom att välja ett annat alternativ.

Mer information om dessa textförbättringar finns i Lägga till eller ta bort en fyllning, kontur eller effekt för text eller WordArt. Mer information om teman finns i artikeln Använda ett tema i en presentation.

Tabell- och diagramförbättringar

I Office PowerPoint 2007 har tabeller och diagram omarbetats så att de är lättare att redigera och att arbeta med. Menyfliksområdet innehåller många lättillgängliga alternativ som du kan använda för att redigera tabeller och diagram. Snabbformat-gallerierna visar alla effekterna och formateringsalternativen som du behöver för att skapa proffsiga tabeller och diagram. Det är enklare än tidigare att klippa ut och klistra in data, diagram och tabeller från Microsoft Office Excel 2007. Med teman kan dina presentationer nu ha samma utseende som dina kalkylblad.

Information om hur du skapar professionella tabeller och diagram i Office PowerPoint 2007 finns i artiklarnaLägga till en tabell i en bild och Använda diagram i en presentation.

Information om hur du tillämpar ett tema finns i artikeln Använda ett tema i en presentation.

Språkverktyg

Det här är några nya funktioner i stavningskontrollen:

 • Stavningskontrollen är mer enhetlig i Microsoft Office 2007-systemet-programmen. Några exempel på detta är:

  • Flera alternativ för stavningskontroll är nu globala. Om du ändrar något av följande alternativ i ett Office-program kan ändras även det alternativet för alla andra Office-program.

  • Förutom att dela samma anpassade ordlistor kan alla program hantera dem med hjälp av samma dialogruta. Mer information finns i artikeln Använda egna ordlistor och lägga till ord i stavningskontrollen.

 • En undantagsordlista skapas automatiskt för språk första gången språket används. Med undantagsordlistor kan du få stavningskontrollen att flagga vid ord som du inte vill använda. De är användbara när du vill undvika obscena ord eller termer som inte följer din stilguide. Mer information finns i artikeln Ange standardstavning av ett ord med hjälp av undantagsordlistor.

 • Stavningskontrollen hittar och vissa sammanhangsbaserad stavningskontroll fel. Har du någonsin skrivit fel ungefär så här? Jag ser duderas. I Office PowerPoint 2007, kan du aktivera alternativet Använd sammanhangsbaserad stavningskontroll att få hjälp med att hitta och åtgärda den här typen av misstag. Det här alternativet är tillgängligt när du kontrollerar stavningen av dokument på engelska, tyska eller spanska.

Föredragshållarvyn

Genom att använda två bildskärmar kan du köra din Office PowerPoint 2007-presentation från en bildskärm (t.ex. på ett podium) medan publiken ser den på den andra bildskärmen. Följande verktyg är tillgängliga i föredragshållarvyn och hjälper dig att presentera informationen:

 • Du kan använda miniatyrer om du vill välja bilder i annan ordning och skapa en anpassad presentation för åhörarna.

 • Förhandsgranska text visar vad som kommer upp på skärmen nästa gång du klickar. Det kan vara en bild eller en punkt i en lista.

 • Stödanteckningar visas i stor och tydlig stil för att kunna användas som manus vid presentationen.

 • Du kan stänga av skärmbilden under en presentation och senare återuppta visningen där du slutade. Du kanske t.ex. inte vill visa bildinnehållet under en paus eller en frågestund.

Mer information om föredragshållarvyn finns i avsnittet Ge en presentation på två bildskärmar med hjälp av föredragshållarvyn.

Överst på sidan

Dela information effektivt

I tidigare utgåvor av PowerPoint gjorde stora filstorlekar det svårt att dela innehåll eller att skicka presentationer via e-post, och det var inte alltid problemfritt att dela presentationer med personer som använde andra operativsystem.

Oavsett om du behöver dela presentationer, skapa godkännande- och granskningsflöden eller samarbeta med andra online som inte använder Office PowerPoint 2007 finns det många nya sätt att dela och samarbeta med andra.

Presentationsbildbibliotek

I Office PowerPoint 2007 kan du dela och återanvända bildinnehåll genom att lagra enskilda bildfiler i ett centralt placerat bildbibliotek på en server som kör Microsoft Office SharePoint Server 2007. Du kan publicera bilder från PowerPoint 2007 till ett bildbibliotek och du kan lägga till bilder i en PowerPoint-presentation från ett bildbibliotek. Genom att lagra innehåll i ett bildbibliotek kan du minska behovet av att behöva återskapa innehåll eftersom du enkelt kan anpassa befintligt innehåll till nya ändamål.

När du använder bildbibliotek kan du försäkra dig om att ditt innehåll är uppdaterat genom att länka bilder i presentationen till bilder som lagras på servern. Om serverversionen ändras uppmanas du att uppdatera dina bilder.

Mer information om hur du använder PowerPoint med bildbibliotek finns i artikeln Dela och återanvända bildinnehåll i PowerPoint 2007.

XML-filformat i PowerPoint

XML-filformaten i PowerPoint är komprimerade, vilket resulterar i mycket mindre filstorlekar och mindre lagrings- och bandbreddskrav. I Open XML-format används segmenterad datalagring som gör att du kan återställa skadade dokument eftersom en skada i en del av ett dokument inte förhindrar att resten av dokumentet kan öppnas.

Mer information om de nya Open XML-formaten finns i artikeln Introduktion till nya filnamnstillägg och Open XML-format.

Spara som PDF eller XPS

Office PowerPoint 2007 har stöd för export av filer till följande format:

 • Portable Document Format (PDF)    PDF är ett elektroniskt filformat med fast layout som bevarar dokumentformateringen och som stöder fildelning. PDF-formatet säkerställer att exakt den formatering du valt återges när filen visas online eller skrivs ut. Dessutom är det relativt svårt att ändra data i filen. PDF-formatet är också användbart för dokument som ska lämnas till ett tryckeri för utskrift.

 • XML Paper Specification (XPS)    XPS är ett elektroniskt filformat som bevarar dokumentformateringen och som stöder fildelning. XPS-formatet säkerställer att exakt den formatering du valt återges när filen visas online eller skrivs ut. Dessutom är det relativt svårt att ändra data i filen.

Mer information finns i de här artiklarna:

Överst på sidan

Skydda och hantera information

När du delar en presentation med andra vill du vara säker på att inga obehöriga kan komma åt den. Du vill också försäkra dig om att presentationen inte innehåller oavsiktligt innehåll, privat information eller redigeringsmärken som pekar ut ord som inte känns igen i mottagarens ordlista. Dessutom kanske du vill begränsa åtkomsten till innehållet i presentationen så att potentiellt känslig information inte distribueras offentligt.

I Office PowerPoint 2007 kan du skydda och hantera din information på flera sätt.

Skydda dina presentationer

Med ett antal nya säkerhetsfunktioner i Office PowerPoint 2007 kan du se till att din presentation hanteras på ett säkert sätt när den lämnar dina händer genom att dölja författarens namn, se till att alla kommentarer har tagits bort samt begränsa vem som kan ändra den.

Förhindra ändringar i slutversionen av ett dokument

Innan du delar slutversionen av en presentation med andra kan du använda kommandot Markera som slutgiltigt för att skrivskydda presentationen och tala om för andra att du delar den slutgiltiga versionen av presentationen. När en presentation är markerad som slutgiltig är funktionerna för inmatning, redigeringskommandon och markeringar för språkkontroll inaktiva, och de som läser dokumentet kan inte ändra det av misstag. Kommandot Markera som slutgiltigt är ingen säkerhetsfunktion. Vem som helst kan redigera ett dokument som är markerat som slutgiltigt genom att stänga av Markera som slutgiltigt.

Söka efter och ta bort dolda metadata och personlig information i dokument

Innan du delar en presentation med andra kan du använda Dokumentkontroll för att kontrollera om den innehåller dolda metadata, personlig information eller annat innehåll som lagras i presentationen. Dokumentkontroll kan söka efter och ta bort exempelvis kommentarer, pennanteckningar, dokumentegenskaper, information om dokumenthanteringsservern, osynliga objekt, innehåll utanför bilderna, presentationsanteckningar och anpassade XML-data. Dokumentkontroll kan säkerställa att presentationerna som du delar med andra inte innehåller någon dold personlig information eller dolt innehåll som ditt företag inte vill föra vidare. Dessutom kan företaget anpassa Dokumentkontroll så att andra typer av dolt innehåll också kan hittas.

Mer information om Dokumentkontroll finns i artikeln Ta bort dold och personlig information i Office-dokument.

Lägga till en digital signatur i en presentation

Du kan garantera presentationens äkthet, integritet och ursprung genom att lägga till en osynlig digital signatur i presentationen. Digitala signaturer dokumenterar exakt vad som signerats och gör att en signatur kan verifieras i framtiden.

Information Rights Management (IRM)

Du kan behöva kontrollera vem som kan komma åt företagsinformation, särskilt om du skapar presentationer som innehåller mycket konfidentiell information. Genom att använda Office-version 2007 med Microsoft Windows Rights Management Services för Windows Server 2003 kan du tilldela behörigheter som hindrar andra från att kopiera, skriva ut eller redigera din presentation.

Mer information om Information Rights Management finns i artikeln Begränsa behörigheten till konfidentiell information i Office-filer.

Hantera dokumentegenskaper på dokumentinformationspanelen

Dokumentinformationspanelen gör det enkelt att granska och redigera dokumentegenskaper medan du arbetar med dina Office PowerPoint 2007-presentationer. Dokumentinformationspanelen visas längst upp i dokumentet i Office PowerPoint 2007. Du kan använda dokumentinformationspanelen för att visa och redigera både vanliga egenskaper för Microsoft Office-dokument och egenskaper för filer som sparats på en dokumenthanteringsserver. Om du använder dokumentinformationspanelen för att redigera dokumentegenskaperna för ett serverdokument sparas egenskaperna direkt till servern.

Office-diagnostik

Microsoft Office-diagnostik är en serie diagnostiska test som du kan använda för att hitta orsaken till att datorn kraschar. De diagnostiska testen kan lösa vissa problem direkt och kan identifiera sätt att lösa andra problem på. Microsoft Office-diagnostik ersätter följande Microsoft Office 2003-funktioner: Identifiera och reparera och Återställning för Microsoft Office-program.

Mer information finns i artikeln Diagnostisera och reparera Office-program som kraschar med hjälp av Office-diagnostik.

Programåterställning

Office PowerPoint 2007 har förbättrade funktioner som förhindrar att arbete går förlorat om programmet inte stängs som det ska. Om möjligt försöker Office PowerPoint 2007 återställa vissa aspekter i programtillståndet när det startat om.

Anta till exempel att du arbetar med flera filer samtidigt. Varje fil är öppen i ett eget fönster med specifika data som visas i respektive fönster. Office PowerPoint 2007 kraschar. När du startar om Office PowerPoint 2007 öppnas filerna och fönstren återställs som de var innan Office PowerPoint 2007 kraschade.

Mer information finns i artikeln skydda dina filer i händelse av programkrasch.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×