Nyheter i Microsoft Office Outlook 2007

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Banderoll

Microsoft Office Outlook 2007 är en omfattande tids- och informationshanterare. Med nya funktioner som Snabbsökning och Att göra-fältet kan du ordna och snabbt få tag på den information du behöver. Med nya delningsfunktioner för kalendern, Microsoft Exchange Server 2007-teknik och förbättrad åtkomst till Windows SharePoint Services 3.0-information, kan du på ett säkert sätt dela med dig av information som lagras i Office Outlook 2007 till arbetskamrater, vänner och familjemedlemmar oavsett var de befinner sig. Office Outlook 2007 gör det enklare för dig att prioritera och styra över din tid så att du kan koncentrera dig på det viktigaste. Den här artikeln ger en översikt över Office Outlook 2007, med fokus på nya och förbättrade funktioner.

download a free trial button

Buy Office now

Artikelinnehåll

Hantera tid och information

Anslut över gränserna

Upprätthålla säkerheten och behålla kontrollen

Hantera tid och information

För att du lättare ska kunna hantera tid och information har Office Outlook 2007 fått ett antal nya och förbättrade funktioner. Bland annat har uppgifter integrerats med kalendern och funktionen Snabbsökning har lagts till. De här nya funktionerna gör det enklare för dig att hitta, hantera, prioritera och reagera på all den information som du får varje dag.

Hitta den information du behöver snabbt

 • Snabbsökning     I Office Outlook 2007 finns nu ett nytt snabbt sätt att hitta information i vilken mapp den än finns. Outlook använder nu samma sökteknik som Microsoft Windows och levererar snabba resultat oavsett hur stor postlådan är. Dessutom har den visuella designen förbättrats och varje resultat visas med en gång det hittas, även om sökningen fortfarande pågår. Sökrutan visas numera på samma plats oavsett var i Outlook du befinner dig. Du kan även vidarebefordra din sökning till Windows Desktop Search och få en bredare sökning i hela datorn. Mer information finns i Hitta ett meddelande eller objekt med Snabbsökning.

 • Färgkategorier     Nya färgkategorier ger ett snabbt visuellt sätt att anpassa objekt och skilja objekt från varandra och på så sätt förenkla informationssökandet. Tänk dig att du till exempel vill ge en färgkategori till alla objekt som rör ett visst projekt. Du kan använda samma färgkategori för e-post-, kalender- och uppgiftsobjekt så att det räcker med ett ögonkast för att hitta alla objekt från det projektet. Om du behöver hitta informationen vid ett senare tillfälle kan du söka och sortera efter färgkategorier och på ett snabbt sätt visuellt identifiera det du letar efter. Mer information finns i Tilldela ett e-postmeddelande en färgkategori.

 • Roaming för färgkategorier     Färgkategorier sparas nu i standarddatafilen istället för i Windows-registret. Om du använder ett Microsoft Exchange-konto blir kategorierna tillgängliga på alla datorer du arbetar på.

 • Resultatinriktat användargränssnitt   Office Outlook 2007 har ett användargränssnitt med ny design som gör att du enklare och mer intuitivt kan skapa, formatera och reagera på e-post. Du kan nu komma åt alla avancerade funktioner i Outlook från en lättåtkomlig plats inuti e-postmeddelandet.

 • Förhandsgranskning av bifogade filer     Med hjälp av den nya funktionen Förhandsgranskning av bifogad fil kan du visa bifogade filer från läsfönstret med ett enda klick. Den här förbättringen sparar tid och gör att du kan visa bifoga filer tillsammans med e-postmeddelandet. Mer information finns i Förhandsgranska meddelanden.

 • Minimerat navigeringsfönster     Navigeringsfönstret kan nu minimeras till ett lodrätt knappfält så att du får en större arbetsyta samtidigt som du snabbt kommer åt Favoritmappar och andra vyer. Mer information finns i Minimera eller utvidga navigeringsfönstret.

 • Yomi-namn   Office Outlook 2007 har stöd för japanska yomi-namn i Kontakter.

 • Ändrad veckovy i Kalender   Office Outlook 2007 har en ny veckovy. Den tidigare veckovyn hade två kolumner med dagar och liknade en almanacka. Den nya veckovyn liknar arbetsveckovyerna i tidigare versioner.

 • Standarddetaljnivå     Standarddetaljnivån i månadsvyn har ändrats.

Hantera dina dagliga prioriteringar på ett enkelt sätt

 • Att göra-fältet     Det nya Att göra-fältet integrerar smidigt dina uppgifter, e-postmeddelanden som flaggats för uppföljning, kommande avtalade tider och kalenderinformation på en och samma plats. Det innehåller även uppgifter från anteckningsprogrammet Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Project 2007 och Windows SharePoint Services 3.0-webbplatser. Att göra-fältet ger en samlad vy över dagens prioriteringar. Mer information finns i Följa upp att göra-uppgifter och uppgifter.

 • Flagga e-post för uppföljning     Flaggorna har nu blivit mer användbara i hela Outlook. Du kan använda en flagga för att snabbt skapa ett uppföljningsobjekt som kan spåras i Att göra-fältet, i Inkorgen och till och med i kalendern. De är precis som förut praktiska när du vill påminna dig själv eller andra om saker som ska göras. Mer information finns i Spåra e-postmeddelanden som behöver följas upp.

 • Integrering av uppgifter i kalendern   Office Outlook 2007 integrerar uppgifter i kalendern i listan över uppgifter så att du ser dem under dina dagliga avtalade tider och möten. När du vill avsätta tid för en uppgift drar du helt enkelt uppgiften till kalendern. När du är färdig med en uppgift en viss dag stannar uppgiften kvar på den dagen och ger dig på så sätt en visuell förteckning över det arbete du har utfört. Uppgifter som du inte har slutfört följer med till nästa dag och samlas tills du markerar dem som slutförda. Mer information finns i Visa dina uppgifter.

 • Förbättrade schemafunktioner     Förbättrade schemafunktioner i Office Outlook 2007 och Exchange 2007 gör det enklare för dig att schemalägga möten på kortare tid. När du använder Exchange 2007 granskas deltagarscheman och den bästa tiden och platsen för mötet rekommenderas. Flera andra förbättringar i Office Outlook 2007 gör hanteringen av kalendern enklare för andra som använder Exchange 2003 eller Exchange 2007. När platsen eller dagordningen för mötet ändras får deltagarna en informationsuppdatering och de behöver inte acceptera mötet en gång till som tidigare. Dessutom markeras ändringarna i mötesuppdateringen, vilket gör det lättare att se vilken information som har ändrats. Mer information finns i Schemalägga ett möte.

Överst på sidan

Anslut över gränserna

För att göra det enklare för dig att kommunicera med andra som arbetar på andra platser och andra plattformar innehåller Office Outlook 2007 betydande förbättringar – från enklare kalenderdelning till inbyggt stöd för RSS (Really Simple Syndication) och integrering av Windows SharePoint Services 3.0-information.

Relevant information nära till hands

Genom att relevant information kommer direkt till din inkorg ger Office Outlook 2007 dig just den information du behöver varje dag.

 • Koppla Windows SharePoint Services 3.0-listor till Outlook     Med Office Outlook 2007 kan du vara med och påverka var du än befinner dig tack vare information som lagras i SharePoint-listor. Du kan koppla kalendrar, dokumentbibliotek, diskussionstavlor, kontakter och uppgifter till Office Outlook 2007, och sedan förhandsvisa, redigera och söka i det innehållet. De ändringar du gör uppdateras både i serverversionen och i webbläsaren. Nya funktioner i Office Outlook 2007 (till exempel kalenderöverlägg, elektroniska visitkort och Att göra-fältet) innehåller också SharePoint-information. Mer information finns i Öppna, redigera och uppdatera filer från en SharePoint-webbplats.

 • RSS-feeds (Really Simple Syndication)     RSS-feeds gör det bekvämt för utgivare att distribuera information i ett standardiserat format. Ett vanligt exempel på RSS-innehåll är informationskällor som uppdateras ofta, till exempel nyhetsrubriker och personliga webbloggar (så kallade bloggar). Fördelen med RSS är att allt innehåll, som kan komma från flera webbkällor, samlas på ett ställe och du behöver inte lämna din e-postadress till utgivarna för att kunna ta emot information. Du behöver inte längre besöka en mängd webbplatser för att få den senaste informationen kring dina favoritämnen. Mer information finns i Introduktion till RSS.

 • Automatiska kontoinställningar     Den nya funktionen för automatiska kontoinställningar gör det enkelt att lägga till nya konton i Office Outlook 2007. Du anger helt enkelt kontonamnet och lösenordet för ditt Exchange-, POP3- eller IMAP-e-postkonto. Office Outlook 2007 konfigurerar kontot åt dig. Du behöver inte längre veta serverns namn eller annan svåråtkomlig information och du behöver inte konfigurera portarna eller göra någonting annat. När du använder ett Exchange 2007-konto hålls ditt konto uppdaterat eftersom det har en dynamisk anslutning till servern där Exchange körs. På det här viset identifierar Office Outlook 2007 automatiskt ändringen om din postlåda flyttas från en server till en annan och du kan fortsätta med dina dagliga uppgifter utan avbrott. Mer information finns i Lägga till eller ta bort ett e-postkonto.

Enkelt att dela information med vem som helst, var som helst

 • Ögonblicksbilder av kalendern     Du kan skicka din kalender till vem som helst i ett e-postmeddelande. Mottagaren kan öppna kalendern med en webbläsare eller med Outlook. Mer information finns i Dela ut kalenderinformation.

 • Prenumerationer på Internetkalendrar     Internetkalendrar är kalendrar som delas över Internet. Oavsett om de skapas i Outlook eller i något annat program hämtas dessa kalendrar från en publiceringstjänst för kalendrar eller från en särskild webbplats där andra kan lägga upp och prenumerera på kalendrar. I prenumerationen på en Internetkalender ingår information som instruerar Outlook om var och hur ofta uppdateringar ska hämtas. Mer information finns i Introduktion till Internetkalendrar.

 • Kalenderöverlägg     När du visar överlappande kalendrar kan du navigera i flera kalendrar som ligger på varandra, vilket gör det enklare att jämföra din kalender med en arbetskamrats eller en arbetsgrupps kalender när ni ska hitta en ledig tid för ett möte. Mer information finns i Visa kalendrar sida vid sida eller över varandra.

 • Elektroniska visitkort     Du kan skapa och dela anpassade elektroniska visitkort, som är ett personligt sätt att dela med sig av information. Du delar ut ditt kort antingen som en bifogad fil eller som en del av signaturen i e-postmeddelanden. Med de elektroniska visitkorten kan du anpassa din kontaktinformation och du kan även lägga till logotyper och foton, vilket gör kontaktinformationen mer personlig och lättare att hålla ordning på. Elektroniska visitkort kan enkelt utbytas via e-postmeddelanden och kan sedan sparas i mappen Kontakter. Mer information finns i Skapa elektroniska visitkort.

 • Spara som PDF och XPS   Office Outlook 2007 har stöd för export av filer i följande format:

  • PDF (Portable Document Format)     PDF är ett elektroniskt filformat med fast layout som bevarar formateringen i ett dokument och möjliggör delning av dokument. PDF-formatet garanterar att en fil behåller exakt det avsedda formatet när den visas online eller skrivs ut och att informationen i filen inte kan ändras på något enkelt sätt. PDF-formatet är också användbart för dokument som ska lämnas till ett tryckeri för utskrift.

  • XPS (XML Paper Specification)     XPS är ett elektroniskt filformat som bevarar formateringen i ett dokument och möjliggör delning av dokument. XPS-formatet garanterar att en fil behåller exakt det avsedda formatet när den visas online eller skrivs ut och att informationen i filen inte kan ändras på något enkelt sätt.

   Obs!: Det är endast möjligt att skapa PDF- och XPS-filer när du öppnar ett objekt i Office Outlook 2007. Du kommer inte åt funktionen på Arkiv-menyn i huvudfönstret i Outlook.

   Du måste installera ett tillägg om du vill kunna spara som en PDF- eller XPS-fil från ett Microsoft Office 2007-systemet-program. Mer information finns i avsnittet Aktivera stöd för andra filformat, till exempel PDF och XPS.

   Mer information finns i Spara som PDF eller XPS.

 • Microsoft Office InfoPath 2007-integrering i Outlook     Den fullständiga integreringen av Office Outlook 2007 med Office InfoPath 2007 gör det möjligt att bädda in ett InfoPath-formulär i ett e-postmeddelande och att skicka det till andra tillsammans med en uppmaning om att de ska fylla i den nödvändiga informationen. Det enda mottagaren behöver göra är att svara på ditt meddelande och att fylla i det inbäddade formuläret. När du har fått in alla svaren kan du exportera informationen till Microsoft Office Excel 2007 och analysera den där, eller sammanfoga svaren från formuläret som du skickade ut i ett huvudformulär.

 • Frånvarohanteraren     Tidigare när du startade Outlook och Frånvarohanteraren var aktiverad visades en varningsdialogruta. Om du har på Frånvarohanteraren i Office Outlook 2007 visas ett meddelande i statusfältet. Om du använder ett Exchange 2007-konto kan du nu schemalägga dina frånvarotider i förväg och du behöver inte längre vara orolig för att glömma att aktivera eller inaktivera Frånvarohanteraren. Om du använder Exchange 2007-e-postkonton kan du dessutom skicka olika meddelanden till mottagare inom företaget och mottagare utanför. Mer information finns i Svara automatiskt på inkommande meddelanden när du inte finns på plats.

 • Unified Messaging     Med Exchange 2007 kan du se till att röstmeddelanden och fax skickas till inkorgen i Office Outlook 2007.

 • Stöd för internationella domännamn   Office Outlook 2007 har nu stöd för internationella domännamn i e-postadresser. Med stöd för internationella domännamn kan användare registrera och använda domännamn på sitt eget språk i stället för bara på engelska.

 • Förbättrad cachelagring av data   Office Outlook 2007 har nu stöd för cachelagring – det vill säga att en lokal synkroniserad kopia skapas – av delade data som du arbetar med. Exempel: Om du arbetar med någon annans delade mappar lagras en kopia av den informationen på din dator. Detta ger bättre prestanda och gör att du kan arbeta med delade data även om du inte har någon anslutning till den server där Exchange körs.

Överst på sidan

Upprätthålla säkerheten och behålla kontrollen

Office Outlook 2007 har ett antal kraftfulla verktyg som skyddar din personliga information och företagsinformation, från hantering av skräppost och nätfiske till nya hanterade e-postmappar. Detta gör att du får bättre kontroll över vilken information som ska nå fram till dig, så du är mer skyddad och kan koncentrera dig på dina dagliga arbetsuppgifter.

Kontrollera vilka e-postmeddelanden som ska få komma fram på ett effektivt sätt

 • Poststämpel för e-post i Outlook     Poststämpelfunktionen i Outlook är en ny teknik från Microsoft som hjälper till att stoppa skräppost. Med den här tekniken uppmanas avsändarens dator att utföra en beräkning eller lösa ett problem och sedan kopplas uppgiften till meddelandet som ett tecken på legitimitet. När du använder poststämpelfunktionen i Outlook blir det svårt och tidskrävande att skicka skräppost och massutskick, men det märks inte av när du skickar legitima meddelanden. När ett meddelande som har en poststämpel tas emot av Office Outlook 2007 kan systemet enkelt verifiera om det är ett giltigt meddelande. Om poststämpeln är giltig är det bevis på att avsändarens dator var tvungen att utföra ett visst arbete när meddelandet skickades. Resultatet blir att meddelanden med poststämpel hamnar i Inkorgen och inte i mappen Skräppost. Mer information finns i Så här använder du poststämplar för e-post i Outlook.

 • Skräppostfilter/nätfiskeskydd   Office Outlook 2007 har ett förbättrat filter för skräppost som sorterar bort ännu fler oönskade e-postmeddelanden än tidigare. Det finns också ett nytt skydd mot nätfiske (att använda falska e-postmeddelanden för att få dig att avslöja personlig information). Office Outlook 2007 spårar misstänkta e-postmeddelanden och skyddar dig genom att automatiskt inaktivera länkar i sådana meddelanden tills du har godkänt dem. Du får en varning i e-postmeddelandet om potentiellt skadliga webbplatser. Mer information finns i Så här skyddar Outlook dig från virus, skräppost och nätfiske.

Se till att personlig information och företagsinformation blir ännu säkrare

 • Hanterade e-postmappar     När du använder Exchange 2007 hjälper hanterade e-postmappar företag att upprätthålla lagringsprinciper för de anställdas postlådor, bland annat genom att ange hur andra ska ha åtkomst till sådana postlådor.

 • Lagringsplats för e-post     Du kan spara och arkivera e-postmeddelanden i ett Windows SharePoint Services 3.0-dokumentbibliotek. Office Outlook 2007 ger dig åtkomst till dessa lagringsplatsmappar jämte dina e-postmappar, vilket gör att du kan använda dem precis som du använder andra mappar. Men de här mapparna kan delas ut till andra användare och de optimeras för långtidsarkivering och efterlevnad.

 • IRM (Information Rights Management)     Förbättrad IRM är en teknik för att upprätthålla principer som är tillgänglig i Microsoft Office. IRM hjälper till att skydda dokument, kalkylblad, presentationer och e-postmeddelanden mot obehörig åtkomst och användning. Med IRM kan du ange vilka personer som får öppna ett dokument eller ett e-postmeddelande och kontrollera om var och en av dessa personer får redigera, kopiera, vidarebefordra och/eller skriva ut innehållet och eventuella bifogade filer. Mer information finns i Begränsa behörigheten till konfidentiell information i e-postmeddelanden.

 • Hantering av ledig/upptagen-information     När du använder ett Exchange 2007-konto kan du ange vilka som får visa din ledig/upptagen-information, vilket gör att du får kontroll över din personliga information.

 • Säkerhetscenter     I Säkerhetscenter hittar du säkerhets- och sekretessinställningar för Microsoft Office 2007-systemet-program. Säkerhetsnivåerna Mycket hög, Hög, Mellan och Låg som användes i tidigare versioner av Office har ersatts med ett effektivare säkerhetssystem.

Förhindra att arbete försvinner

 • Office-diagnostik     Microsoft Office-diagnostik är en serie diagnostiska test som du kan använda för att hitta orsaken till att datorn kraschar. De diagnostiska testen kan lösa vissa problem direkt och kan identifiera olika sätt att lösa andra problem. Microsoft Office-diagnostik ersätter följande Microsoft Office 2003-funktioner: Identifiera och reparera och Återställning för Microsoft Office-program.

  Mer information finns i Felsöka och laga Office-program som kraschar med Office-diagnostik.

 • Programåterställning   Office Outlook 2007 har förbättrade funktioner för att undvika att förlora arbete när programmet stängs onormalt. När det är möjligt försöker Office Outlook 2007 att återställa vissa delar av programmets tillstånd när det startas om.

  Du kanske arbetar med flera filer på samma gång. Filerna har öppnats i olika fönster där vissa data visas i respektive fönster. Då kraschar Office Outlook 2007. När du startar om Office Outlook 2007 öppnas filerna och fönstren återställs till läget innan Office Outlook 2007 kraschade.

  Mer information finns i Undvika att förlora arbete när ett Office-program stängs onormalt.

Skicka rätt meddelande

 • Språkverktyg     Här följer några nya funktioner i stavningskontrollen:

  • Stavningskontrollen har gjorts mer konsekvent i Microsoft Office 2007-systemet-program. Några exempel på förändringen:

  • Stavningskontrollen Microsoft Office 2007-systemet innehåller den moderna franska ordlistan. I Microsoft Office 2003 var detta ett tillägg som måste installeras separat. Mer information finns i Anpassa stavning, grammatik och skrivregler.

  • En undantagsordlista skapas automatiskt för ett språk första gången språket används. Med undantagsordlistor kan du få stavningskontrollen att flagga ord som du inte vill använda. Det är bekvämt när du vill undvika obscena ord eller termer som inte stämmer med din stilguide. Mer information finns i Ange standardstavning av ett ord med hjälp av undantagsordlistor.

  • Stavningskontrollen hittar och vissa sammanhangsbaserad stavningskontroll fel. Har du någonsin skrivit fel ungefär så här? jag ser du deras. I Office Outlook 2007, kan du aktivera alternativet Använd sammanhangsbaserad stavningskontroll att få hjälp med att hitta och åtgärda den här typen av misstag. Det här alternativet är tillgängligt när du kontrollerar stavningen i dokument på engelska, tyska eller spanska. Mer information finns i Anpassa stavning, grammatik och skrivregler.

download a free trial button

Buy Office now

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×