Nyheter i Microsoft Office Outlook 2007

Banderoll

Microsoft Office Outlook 2007 är en omfattande tids- och informationshanterare. Med nya funktioner som Snabbsökning och Att göra-fältet kan du ordna och snabbt få tag på den information du behöver. Med nya delningsfunktioner för kalendern, Microsoft Exchange Server 2007-teknik och förbättrad åtkomst till Windows SharePoint Services 3.0-information, kan du säkert dela med dig av information som lagras i Office Outlook 2007 till arbetskamrater, vänner och familjemedlemmar oavsett var de befinner sig. Office Outlook 2007 gör det enklare för dig att prioritera och styra över din tid så att du kan koncentrera dig på det viktigaste. Den här artikeln ger en översikt över Office Outlook 2007, med fokus på nya och förbättrade funktioner.

Artikelinnehåll

Hantera tid och information

Kontakt över alla gränser

Upprätthålla säkerheten och behålla kontrollen

Hantera tid och information

För att du lättare ska kunna hantera tid och information har Office Outlook 2007 fått ett antal nya och förbättrade funktioner, bland annat har uppgifter integrerats med kalendern och funktionen Snabbsökning har lagts till. De här nya funktionerna gör det enklare för dig att hitta, hantera, prioritera och reagera på all den information som du får varje dag.

Hitta den information du behöver snabbt

 • Snabbsökning     I Office Outlook 2007 finns nu ett nytt snabbt sätt att hitta information i vilken mapp den än finns. Outlook använder nu samma teknik som Microsoft Windows och levererar snabba resultat oavsett hur stor postlådan är. Dessutom har den visuella designen förbättrats och varje resultat visas med en gång det hittas, även om sökningen fortfarande pågår. Sökfönstret visas numera på samma plats oavsett var i Outlook du befinner dig. Du kan även vidarebefordra din sökning till Windows-skrivbordet och få en bredare sökning i hela datorn. Mer information finns i Hitta ett meddelande med Snabbsökning.

 • Färgkategorier     Nya färgkategorier ger ett snabbt visuellt sätt att anpassa objekt och skilja objekt från varandra och på så sätt förenkla informationssökandet. Tänk dig att du till exempel vill ge en färgkategori till alla objekt som rör ett visst projekt. Du kan använda samma färgkategori för e-post-, kalender- och uppgiftsobjekt så att det räcker med ett ögonkast för att hitta alla objekt för det projektet. Om du behöver hitta informationen vid ett senare tillfälle kan du söka och sortera efter färgkategorier och på ett snabbt sätt visuellt identifiera det du letar efter. Mer information finns i Tilldela ett e-postmeddelande en färgkategori.

 • Flytta med färgkategorier     Färgkategorier kan nu sparas i din standarddatafil istället för i Windows-registret. Om du använder ett Microsoft Exchange Server-konto blir dina kategorier tillgängliga på alla datorer du arbetar på.

 • Resultatorienterat användargränssnitt     Office Outlook 2007 har ett nydesignat användargränssnitt som gör att du enklare och mer intuitivt kan skapa, formatera och reagera på e-post. Du kan nu komma åt alla avancerade funktioner i Outlook från en lättåtkomlig plats inuti e-postmeddelandet.

 • Förhandsgranskning av bifogade filer     Med hjälp av den nya funktionen Förhandsgranskning av bifogad fil, kan du visa bifogade filer inifrån läsfönstret med ett enkelt klick. Den här förbättringen sparar tid och gör att du kan visa bifoga filer som hör ihop med e-postmeddelandet. Mer information finns i Förhandsgranska meddelanden.

 • Minimerat navigeringsfönster     Navigeringsfönstret kan nu minimeras till ett lodrätt knappfält så att du får ett större arbetsområde samtidigt som du snabbt kommer åt Favoritmappar och andra vyer. Mer information finns i Minimera och utvidga navigeringsfönstret.

 • Yomi-namn     Office Outlook 2007 stöder nu japanska Yomi-namn i Kontakter.

 • Veckovyn ändrad i kalendern     Office Outlook 2007 har en ny veckovy. Den förra veckovyn hade två kolumner med veckans dagar och liknade en almanacka med en vecka per uppslag. Den nya veckovyn liknar vyn Arbetsvecka i de tidigare versionerna.

 • Standarddetaljnivå     Standarddetaljnivån för månadsvyn har ändrats. Mer information finns i Ändra detaljnivån för vyerna Vecka och Månad i kalendern.

Hantera dina dagliga prioriteringar på ett enkelt sätt

 • Att göra-fält     Det nya Att göra-fältet integrerar dina uppgifter, e-postmeddelanden som flaggats för uppföljning, kommande möten och kalenderinformation på en bekväm plats. Det innehåller även uppgifter från anteckningsprogrammet Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Project 2007 och Windows SharePoint Services 3.0-webbplatser. Att göra-fältet ger en samlad vy över dagens prioriteringar. Mer information finns i Följa upp att göra-uppgifter och uppgifter.

 • Flagga e-post för uppföljning     Flaggorna har nu blivit mer användbara i hela Outlook. Du kan använda en flagga för att snabbt skapa ett uppföljningsobjekt som kan spåras i Att göra-fältet, i Inkorgen och till och med i kalendern. De är precis som förut praktiska när du vill påminna dig själv eller andra om saker som ska göras. Mer information finns i Spåra e-postmeddelanden som behöver följas upp.

 • Uppgiftsintegrering i kalendern     Office Outlook 2007 integrerar uppgifter i kalendern i listan över uppgifter så att du ser dem under dina dagliga avtalade tider och möten. När du vill avsätta tid för en uppgift drar du helt enkelt uppgiften till kalendern. När du är färdig med en uppgift en viss dag stannar uppgiften kvar på den dagen och ger dig på så sätt en visuell förteckning över det arbete du har utfört. Uppgifter som du inte har slutfört följer med till nästa dag och samlas tills du markerar dem som slutförda. Mer information finns i Visa dina uppgifter.

 • Förbättrade schemafunktioner     Förbättrade schemafunktioner i Office Outlook 2007 och Exchange 2007 gör det enklare för dig att schemalägga möten på kortare tid. När du använder Exchange 2007 granskas deltagarscheman och den bästa tiden och platsen för mötet rekommenderas. Flera andra förbättringar i Office Outlook 2007 gör hanteringen av kalendern enklare för andra som använder Exchange 2003 eller Exchange 2007. När platsen för mötet eller dagordningen ändras får deltagarna en informationsuppdatering och de behöver inte acceptera mötet en gång till som tidigare. Dessutom markeras ändringarna i mötesuppdateringen vilket gör det lättare att se vilken information som har ändrats. Mer information finns i Schemalägga ett möte.

Överst på sidan

Kontakt över alla gränser

För att det ska bli enklare för dig att ta kontakt med personer som arbetar på andra platser eller plattformar har Office Outlook 2007 genomgått stora förbättringar – det gäller allt från att det är enklare att dela kalendern till inbyggt RSS-stöd (Really Simple Syndication) och integrering av Windows SharePoint Services 3.0-information.

Relevant information nära till hands

Genom att relevant information kommer direkt till din inkorg ger Office Outlook 2007 dig just den information du behöver varje dag.

 • Koppla Windows SharePoint Services 3.0-listor till Outlook     Med Office Outlook 2007 kan du vara med och påverka var du än befinner dig tack vare information som lagras i SharePoint-listor. Du kan koppla kalendrar, dokumentbibliotek, diskussionstavlor, kontakter och uppgifter till Office Outlook 2007, och sedan förhandsvisa, genomsöka eller redigera det innehållet. De ändringar du gör uppdateras både i serverversionen och i din webbläsare. Nya funktioner i Office Outlook 2007 (till exempel överlappande kalendrar, elektroniska visitkort och Att göra-fältet) innehåller också SharePoint-information. Mer information finns i Öppna, redigera och uppdatera filer från en SharePoint-webbplats.

 • RSS-feeds (Really Simple Syndication)     RSS-feeds gör det bekvämt för utgivare att distribuera information i ett standardiserat format. Ett vanligt exempel på RSS-innehåll är informationskällor som uppdateras ofta, till exempel nyhetsrubriker och personliga webbloggar (som även kallas bloggar). Fördelen med RSS är att allt innehåll, som kan komma från flera webbkällor, samlas på ett ställe och du behöver inte lämna din e-postadress till utgivarna för att kunna ta emot information. Du behöver inte längre besöka en mängd webbplatser för att få den senaste informationen kring dina favoritämnen. Mer information finns i Introduktion till RSS.

 • Automatiska kontoinställningar     Den nya funktionen för automatiska kontoinställningar gör det enkelt att lägga till nya konton i Office Outlook 2007. Du anger helt enkelt kontonamnet och lösenordet för ditt Exchange Server-, POP3- eller IMAP-e-postkonto. Office Outlook 2007 konfigurerar kontot för dig. Du behöver inte längre veta serverns namn eller annan svåråtkomlig information och du behöver inte konfigurera portarna eller göra någonting annat. När du använder ett Exchange 2007-konto hålls ditt konto uppdaterat eftersom det har en dynamisk anslutning till servern där Exchange körs. På det här viset upptäcker Office Outlook 2007 automatisk ändringar om din postlåda flyttas från en server till en annan och du kan fortsätta med dina dagliga uppgifter utan avbrott. Mer information finns i Lägga till eller ta bort ett e-postkonto.

Enkelt att dela information med vem som helst, var som helst

 • Kalenderavbild     Du kan skicka din kalender till vem som helst i ett e-postmeddelande. Mottagaren kan öppna kalendern med en webbläsare eller med Outlook. Mer information finns i Dela ut kalenderinformation.

 • Prenumerationer på Internetkalendrar     Internetkalendrar är kalendrar som delas över Internet. Oavsett om de skapas i Outlook eller i något annat program kan dessa kalendrar hämtas från en publiceringstjänst för kalendrar eller från en särskild webbplats där andra kan lägga upp och prenumerera på kalendrar. I prenumerationen på en Internetkalender ingår information som instruerar Outlook om var och hur ofta uppdateringar ska hämtas. Mer information finns i Introduktion till Internetkalendrar.

 • Överlappande kalendrar     När du visar överlappande kalendrar kan du navigera i flera kalendrar som ligger på varandra, vilket gör det enklare att jämföra din kalender med en arbetskamrats eller en arbetsgrupps kalender när ni ska hitta en ledig tid för ett möte. Mer information finns i Visa kalendrar sida vid sida eller över varandra.

 • Publicera kalendrar på Microsoft Office Online     Du kan dela din kalender med alla eller med utvalda personer genom att publicera din Internetkalender på Office Online. Mer information finns i Publicera en kalender på Office Online.

 • Elektroniska visitkort     Du kan skapa och dela anpassade elektroniska visitkort, som är ett personligt sätt att dela med sig av information. Du delar ut ditt kort antingen som en bifogad fil eller som en del av signaturen i e-postmeddelandet. Med de elektroniska visitkorten kan du anpassa din kontaktinformation och du kan även lägga till logotyper och foton vilket gör kontaktinformationen mer personlig och lättare att hålla ordning på. Elektroniska visitkort kan enkelt bytas mellan personer via e-postmeddelanden och kan sedan sparas i mappen Kontakter. Mer information finns i Skapa ett elektroniskt visitkort.

 • Spara som PDF eller XPS     Office Outlook 2007 stöder filexport till följande format:

  • PDF (Portable Document Format)     PDF är ett elektroniskt filformat med fast layout som behåller dokumentformatering och tillåter fildelning. PDF-formatet ser till att dokumentet behåller sin formatering exakt som du har gjort den när filen visas online eller skrivs ut, och data i filen kan inte ändras på något enkelt sätt. PDF-formatet är också användbart för dokument som ska lämnas till ett tryckeri för utskrift.

  • XPS (XML Paper Specification)     XPS är ett elektroniskt filformat som behåller formateringen i ett dokument och tillåter fildelning. XPS-formatet ser till att dokumentet behåller sin formatering exakt som du har gjort den när den visas online eller skrivs ut, och data i filen inte kan ändras på något enkelt sätt.

   Obs!  Du kan bara skapa PDF- och XPS-filer när du öppnar ett objekt i Office Outlook 2007. Den här funktionen finns inte på Arkiv-menyn i huvudfönstret i Outlook.

   Du måste installera ett tillägg om du vill kunna spara som en PDF- eller XPS-fil från ett Microsoft Office 2007-systemet-program. Mer information finns i avsnittet Aktivera stöd för andra filformat, till exempel PDF och XPS.

   Mer information finns i Publicera som PDF eller XPS.

 • Microsoft Office InfoPath 2007-integrering i Outlook     Den fullständiga integreringen av Office Outlook 2007 med Office InfoPath 2007 gör det möjligt att bädda in InfoPath-formulär i ett e-postmeddelande och att skicka det till folk ihop med en förfrågan om att de ska fylla i den nödvändiga informationen. Det enda mottagaren behöver göra är att svara på ditt meddelande och att fylla i det inbäddade formuläret. När du har fått in alla svaren kan du exportera informationen till Microsoft Office Excel 2007 och analysera den där, eller sammanfoga svaren från formulären som du skickade ut till ett huvudformulär.

 • Frånvarohanteraren     Tidigare när du startade Outlook och Frånvarohanteraren var aktiverad visades en varningsdialogruta. Om du har på Frånvarohanteraren i Office Outlook 2007 visas ett meddelande i statusfältet. Om du använder ett Exchange 2007-konto kan du nu schemalägga dina frånvarotider i förväg och du behöver inte lägre vara orolig för att glömma att aktivera eller inaktivera Frånvarohanteraren. Om du använder Exchange 2007-e-postkonton kan du dessutom skicka olika meddelanden till mottagare inom företaget och mottagare utanför. Mer information finns i Svara automatiskt på inkommande meddelanden när du inte finns på plats.

 • UM (Unified Messaging)     Med hjälp av Exchange 2007, kan du få röstmeddelanden och fax till Inkorgen i Office Outlook 2007.

 • Stöd för internationella domännamn     Office Outlook 2007 har nu stöd för internationella domännamn i e-postadresser. Det här stödet gör att användare kan registrera och använda domännamn på sina modersmål och inte bara på engelska.

 • Förbättrad cachelagring     Office Outlook 2007 stöder nu cachelagring – alltså att lokala synkroniserade kopior görs – av delade data som du arbetar med. Till exempel: Om du arbetar med en annan persons delade mappar lagras en kopia av den informationen på din dator. Detta ger bättre prestanda och gör att du kan arbeta med delade data även om du inte har någon anslutning till den server där Exchange körs.

Överst på sidan

Upprätthålla säkerheten och behålla kontrollen

Office Outlook 2007 har ett antal kraftfulla verktyg som skyddar din personliga information och företagsinformation, det handlar om allt från hantering av skräppost och nätfiske till nya hanterade e-postmappar. Detta resulterar i att du får bättre kontroll över vilken information som ska nå fram till dig och du kan koncentrera dig på dina dagliga arbetsuppgifter.

Kontrollera vilka e-postmeddelanden som ska få komma fram på ett effektivt sätt

 • Poststämpelfunktionen i Outlook     Poststämpelfunktionen i Outlook är en ny teknik från Microsoft som hjälper till att stoppa skräppost. Den här tekniken ber avsändarens dator att utföra en beräkning eller lösa ett problem och skickar med uppgiften som ett tecken på legitimitet. När du använder poststämpelfunktionen i Outlook blir det svårt och tidskrävande att skicka skräppost och massutskick, men det märks inte av när du skickar legitima meddelanden. När ett meddelande som har en poststämpel tas emot av Office Outlook 2007 kan systemet enkelt verifiera om det är ett giltigt meddelande. Om poststämpeln är giltig är det bevis på att avsändarens dator var tvungen att utföra ett visst arbete när meddelandet skickades. Resultatet blir att meddelanden med poststämpel hamnar i Inkorgen och inte i mappen Skräppost. Mer information finns i Så här använder du poststämplar för e-post i Outlook.

 • Filter för skräppost/skydd mot nätfiske     Office Outlook 2007 har ett förbättrat filter för skräppost som sorterar bort ännu fler oönskade e-postmeddelanden än tidigare. Det finns också ett nytt skydd mot nätfiske (att använda falska e-postmeddelanden för att få dig att avslöja personlig information). Office Outlook 2007 spårar misstänkta e-postmeddelanden och skyddar dig genom att inaktivera länkar i sådana meddelanden tills du har godkänt dem. Du får en varning i e-postmeddelandet om möjliga hot. Mer information finns i Så här skyddar Outlook dig från virus, skräppost och nätfiske.

Se till att personlig information och företagsinformation blir ännu säkrare

 • Hanterade e-postmappar     När du använder Exchange 2007 hjälper hanterade e-postmappar företag att upprätthålla en lagringspolicy för e-post och de underlättar hanteringen av de anställdas postlådor, bland annat genom att specificera i vilken utsträckning andra ska ha åtkomst till sådana postlådor.

 • Lagringsplats för e-post     Du kan spara och arkivera e-postmeddelanden i ett Windows SharePoint Services 3.0-dokumentbibliotek. Office Outlook 2007 ger dig åtkomst till dessa lagringsplatsmappar jämte dina e-postmappar, vilket gör att du kan använda dem precis som du använder de andra mapparna. Men de här mapparna kan delas ut till andra användare och de optimeras för långtidsarkivering och bästa möjliga kompatibilitet.

 • IRM (Information Rights Management)     Den förbättrade IRM-tekniken är en teknik för att upprätthålla principer som är tillgänglig i Microsoft Office. IRM hjälper till att skydda dokument, kalkylblad, presentationer och e-postmeddelanden mot obehörig åtkomst och användning. Med IRM kan du ange vilka personer som får öppna ett dokument eller ett e-postmeddelande och kontrollera om var och en av dessa personer får redigera, kopiera, vidarebefordra eller skriva ut innehållet och eventuella bifogade filer. Mer information finns i Begränsa behörigheten till konfidentiell information i e-postmeddelanden.

 • Hantering av ledig/upptagen-information     När du använder ett Exchange 2007-konto kan du ange vem som får visa din ledig/upptagen-information, vilket gör att du får kontroll över din personliga information.

 • Säkerhetscenter     Här hittar du säkerhets- och sekretessinställningar för Microsoft Office 2007-systemet-program. Säkerhetsnivåerna Mycket hög, Hög, Mellan och Låg som användes i tidigare versioner av Office har ersatts med ett effektivare säkerhetssystem.

Förhindra att arbete försvinner

 • Office-diagnostik     Microsoft Office-diagnostik är en serie diagnostiska test som du kan använda för att hitta orsaken till att datorn kraschar. De diagnostiska testen kan lösa vissa problem direkt och kan identifiera sätt att lösa andra problem på. Microsoft Office-diagnostik ersätter följande Microsoft Office 2003-funktioner: Identifiera och reparera och Återställning för Microsoft Office-program.

  Mer information finns i Felsöka och laga Office-program som kraschar med Office-diagnostik.

 • Programåterställning     Office Outlook 2007 har förbättrade funktioner för att undvika att arbete går förlorat när programmet stängs på ett felaktigt sätt. När det är möjligt försöker Office Outlook 2007 att återställa vissa aspekter av programmets läge när det startar om.

  Du kanske arbetar med flera filer på samma gång. Filerna har öppnats i olika fönster där vissa data visas i respektive fönster. Då kraschar Office Outlook 2007. När du startar om Office Outlook 2007 öppnas filerna och fönstren återställs till läget innan Office Outlook 2007 kraschade.

  Mer information finns i Undvika att förlora arbete när ett Office-program stängs onormalt.

Skicka rätt meddelande

 • Språkverktyg     Det här är några nya funktioner i stavningskontrollen:

  • Stavningskontrollen har gjorts mer konsekvent i Microsoft Office 2007-systemet-program. Exempel på den här förändringen är att:

  • Stavningskontrollen i Microsoft Office 2007-systemet innehåller den senaste franska ordlistan, efter stavningsreformen. I Microsoft Office 2003 var den ett tillägg som måste installeras separat. Mer information finns i Ändra hur stavnings- och grammatikkontrollen fungerar.

  • En uteslutande ordlista skapas automatiskt för språk första gången språket används. Med uteslutande ordlistor kan du få stavningskontrollen att flagga vid ord som du inte vill använda. Det är bekvämt när du vill undvika obscena ord, eller termer som inte stämmer med din stilguide. Mer information finns i Använda uteslutande ordlistor för att ange den stavning du föredrar av ett ord.

  • Stavningskontrollen kan hitta och flagga vissa sammanhangsberoende stavfel. Du kanske någon gång har råkat skriva följande i en engelsk text? I will see you their. I Office Outlook 2007 kan du aktivera alternativet Använd sammanhangsbaserad stavningskontroll och få hjälp med att hitta och korrigera den här typen av misstag. Alternativet går att använda när du stavningskontrollerar text på engelska, tyska eller spanska. Mer information finns i Välja hur stavnings- och grammatikkontrollen ska fungera.

Överst på sidan

Gäller för: Outlook 2007Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk