Nyheter i Microsoft Office Excel 2007

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Är du osäker på vilken version du ska uppgradera till? Excel 2010 har en del viktiga förbättringar jämfört med Excel 2007, inklusive förbättrade funktioner och pivottabeller och nya funktioner för att visualisera data, till exempel utsnitt och miniatyrdiagram.
Prova Office 365!

Nyheter i Excel 2007

Microsoft Office Excel 2007 har ett nytt resultatorienterat användargränssnitt och innehåller kraftfulla verktyg och funktioner som du kan använda för att enkelt analysera, dela och hantera data.

I den här artikeln:

Resultatorienterat användargränssnitt

Fler rader och kolumner och andra nya gränser

Office-teman och Excel-formatmallar

Avancerad villkorsstyrd formatering

Enkel formelskrivning

Nya OLAP-formler och kubfunktioner

Effektivare sortering och filtrering

Förbättrade Excel-tabeller

Nytt utseende för diagram

Diagramdelning

Användarvänliga pivottabeller

Snabba anslutningar till externa data

Nya filformat

Bättre utskriftsfunktioner

Nya sätt att dela ditt arbete

Snabb åtkomst till fler mallar

Resultatorienterat användargränssnitt

Det är lätt att arbeta i Microsoft Office Excel i det nya resultatorienterade användargränssnittet. Kommandon och funktioner som tidigare var inbäddade i komplexa menyer och verktygsfält är lättare att hitta bland de åtgärdsspecifika flikarna som består av logiska grupper med kommandon och funktioner. Många dialogrutor har ersatts med listrutor som inkluderar de tillgängliga alternativen, och knappbeskrivningar och förhandsgranskningsexempel gör det lättare att välja rätt alternativ.

Oavsett om du formaterar eller analyserar data eller utför någon annan åtgärd i det nya användargränssnittet så visas automatiskt de verktyg som associeras med uppgiften i fråga.

Överst på sidan

Fler rader och kolumner och andra nya gränser

För att du ska kunna utforska stora mängder data i kalkylblad stöder Office Excel 2007 upp till 1 miljon rader och 16 000 kolumner per kalkylblad. Rutnätet i Office Excel 2007 är på hela 1 048 576 rader gånger 16 384 kolumner, vilket innebär 1 500 % fler rader och 6 300 % fler kolumner än i Microsoft Office Excel 2003. För dig som undrar, är den sista kolumnen nu XFD i stället för IV.

I stället för 4 000 typer av format kan du använda ett obegränsat antal i samma arbetsbok. Dessutom beror antalet cellreferenser per cell på mängden tillgängligt minne i stället för den tidigare gränsen på 8 000.

Programmets prestanda har förbättrats tack vare en ökad minnesallokering från 1 GB i Microsoft Office Excel 2003 till 2 GB i Office Excel 2007.

Du kommer också att upptäcka att beräkningarna i stora kalkylblad med många formler går mycket snabbare eftersom Office Excel 2007 stöder flera processorer och flertrådade chipset.

Office Excel 2007 stöder också upp till 16 miljoner färger.

Överst på sidan

Office-teman och Excel-formatmallar

I Office Excel 2007 kan du snabbt formatera informationen i kalkylbladet genom att använda ett tema och en specifik formatmall. Teman kan delas mellan andra Office-version 2007-program, till exempel Microsoft Office Word och Microsoft Office PowerPoint, och formatmallarna kan användas för att ändra format på Excel-specifika objekt, till exempel tabeller, diagram, pivottabeller och figurer.

Använda ett tema     Ett tema är en fördefinierad uppsättning färger, teckensnitt, linjer och fyllningseffekter som kan tillämpas på hela arbetsboken eller på specifika objekt, till exempel diagram eller tabeller. Med teman kan du ge dina dokument ett mer professionellt utseende. På ditt företag kanske man har tagit fram ett särskilt företagstema som du kan använda. Eller så kan du välja något av de fördefinierade teman som är tillgängliga i Excel. Det är också lätt att skapa ett eget tema som du kan använda för att ge alla dina Excel-arbetsböcker och andra Office-version 2007-dokument ett enhetligt utseende. När du skapar ett tema kan du ändra färg, teckensnitt och fyllningseffekter separat och välja om du vill ändra alla eller bara några av dessa inställningar.

Använda formatmallar     En formatmall är ett fördefinierat temabaserat format som du kan använda för att ändra utseende på tabeller, diagram, pivottabeller och figurer i Excel. Om de inbyggda, fördefinierade formaten inte passar kan du anpassa något av dem. När du arbetar med diagram kan du välja bland många fördefinierade format, men du kan inte skapa egna diagramformat.

På samma sätt som i Excel 2003 används cellformat för att formatera markerade celler, men nu kan du snabbt tillämpa ett fördefinierad cellformat. De flesta cellformat baseras inte på det tema som används för arbetsboken och du kan enkelt skapa ett eget.

Överst på sidan

Avancerad villkorsstyrd formatering

I Office-version 2007 kan du använda villkorsstyrd formatering för att visuellt framhäva data, vilket ofta gör det lättare att analysera informationen samtidigt som det kan ge ett mer professionellt intryck. Du kan snabbt upptäcka undantag och viktiga trender i informationen genom att implementera och hantera flera regler för villkorsstyrd formatering, och på så sätt tillämpa formatering i form av färger, datastaplar och ikonuppsättningar i olika nyanser på den information som uppfyller reglerna. Det är lätt att använda villkorsstyrd formatering. Med bara några klick kan du identifiera datarelationer som du kan använda för att analysera informationen.

Överst på sidan

Enkel formelskrivning

Följande förbättringar gör det lättare att skriva formler i Office Excel 2007.

Anpassningsbart formelfält     Formelfältet anpassas automatiskt efter långa, komplexa formler, vilket förhindrar att formlerna täcker annan information i kalkylbladet. Du kan också skriva längre formler med fler kapslingsnivåer än i tidigare versioner av Excel.

Automatisk funktionskomplettering     Du kan använda automatisk funktionskomplettering för att snabbt skriva rätt formelsyntax. Funktionen upptäcker genast vilka funktioner du vill använda och hjälper dig att fylla i formelargumenten, så att formeln blir rätt redan från början.

Strukturerade referenser     Förutom cellreferenser, till exempel A1 och R1C1, inkluderar Office Excel 2007 strukturerade referenser som refererar till namngivna områden och tabeller i en formel.

Enkel åtkomst till namngivna områden     Genom att använda namnhanteraren i Office Excel 2007 kan du ordna, uppdatera och hantera flera namngivna områden på ett och samma ställe, vilket gör det lättare för andra som arbetar med ditt kalkylblad att förstå formlerna och informationen i bladet.

Överst på sidan

Nya OLAP-formler och kubfunktioner

Om du arbetar med flerdimensionella databaser (till exempel SQL Server Analysis Services) i Office Excel 2007 kan du använda OLAP-formler för att skapa komplexa, användardefinierade rapporter baserade på OLAP-data. Nya kubfunktioner används för att hämta OLAP-data (uppsättningar och värden) från Analysis Services och för att visa informationen i en cell. OLAP-formler kan genereras när du konverterar pivottabellformler till cellformler eller när du använder Komplettera automatiskt för kubfunktionsargument när du skriver formler.

Överst på sidan

Effektivare sortering och filtrering

I Office Excel 2007 kan du snabbt ordna informationen i kalkylblad för att få svar på de frågor du vill genom att använda programmets förbättrade filtrerings- och sorteringsfunktioner. Du kan till exempel sortera data efter färg och baserat på fler än 3 (och upp till 64) nivåer. Du kan också filtrera data efter färg eller efter datum, visa över 1 000 poster i listrutan för autofilter, filtrera flera poster och filtrera data i pivottabeller.

Överst på sidan

Förbättrade Excel-tabeller

I det nya användargränssnittet i Office Excel 2007 kan du snabbt skapa, formatera och utöka en Excel-tabell (en Excel-lista i Excel 2003) och ordna informationen i kalkylbladet så att det blir lättare att arbeta med den. Bland de nya och förbättrade tabellfunktionerna kan följande nämnas:

Rader för tabellrubriker     Du kan aktivera eller inaktivera tabellrubrikerna. När tabellrubriker visas, visas de jämte informationen i tabellkolumnerna och ersätter kalkylbladsrubrikerna när du bläddrar i en lång tabell.

Beräknade kolumner     En beräknad kolumn använder en enda formel som justeras för varje rad och som expanderas automatiskt för att inkludera extra rader så att formeln tillämpas även på dessa. Du behöver bara infoga en formel en gång. Du behöver inte använda kommandona Fyll eller Kopiera.

Automatisk filtrering     Funktionen Autofilter är aktiverad som standard i en tabell och möjliggör kraftfull sortering och filtrering av tabelldata.

Strukturerade referenser     Tack vare den här typen av referenser kan du använda rubrikerna för tabellkolumner i formler i stället för cellreferenser som A1 eller R1C1.

Summarader     Nu kan du använda anpassade formler och textposter i summarader.

Tabellformat     Du kan använda ett tabellformat för att snabbt lägga till snygg, professionell formatering till tabeller. Om ett alternativt radformat används i en tabell, bevaras den alternativa formateringsregeln i samband med åtgärder som tidigare skulle ha påverkat och åsidosatt layouten, till exempel filtrera, dölja rader eller strukturera om rader och kolumner manuellt.

Överst på sidan

Nytt utseende för diagram

I Office Excel 2007 kan du använda nya diagramverktyg för att snabbt skapa professionella diagram som effektivt förmedlar informationen. De nya, snygga diagrammen baseras på det tema som används för arbetsboken och inkluderar specialeffekter som 3D, transparens och skuggning.

Det är lätt att bläddra igenom de tillgängliga diagramtyperna i det nya användargränssnittet, så att du kan välja rätt diagram för informationen. Programmet inkluderar många fördefinierade diagramformat och diagramlayouter så att du snabbt kan använda lämpligt format och inkludera önskade data i diagrammet.

Visuella diagramelementsväljare     Förutom snabblayouter och snabbformat kan du använda det nya användargränssnittet för att snabbt ändra alla element i diagrammet så att informationen presenteras på bästa tänkbara sätt. Med några få klick kan du lägga till eller ta bort rubriker, förklaringar, dataetiketter, trendlinjer och andra diagramelement.

Modernt utseende med OfficeArt     Eftersom diagram i Office Excel 2007 ritas med OfficeArt kan du göra praktiskt taget allt som du kan göra med en OfficeArt-figur med ett diagram och tillhörande diagramelement. Du kan till exempel lägga till mjuk skuggning eller fasning för att framhäva ett element eller använda transparens för att göra element synliga då de till viss del döljs i en diagramlayout. Du kan också använda realistiska 3D-effekter.

Skarpa linjer och teckensnitt     Linjerna i diagrammen är skarpa och ClearType-teckensnitt används för att göra texten lättare att läsa.

Fler färger än någonsin     Du kan lätt välja bland de fördefinierade temafärgerna och variera färgintensiteten. Om du vill kan du dessutom lägga till egna färger genom att välja bland 16 miljoner färger i dialogrutan Färger.

Diagrammallar     Det är mycket lättare att spara favoritdiagrammen som diagrammallar i det nya användargränssnittet.

Överst på sidan

Diagramdelning

Använda Excel-diagram i andra program     I Office-version 2007 delas diagramfunktionerna mellan Excel, Word och PowerPoint. I stället för att använda diagramfunktionerna som tillhandahålls av Microsoft Graph omfattar Word och PowerPoint numera samma kraftfulla diagramfunktioner som Excel. Eftersom Excel-kalkylblad används som diagramdatablad för Word- och PowerPoint-diagram får du tillgång till de avancerade funktionerna i Excel, inklusive formelanvändning, filtrering, sortering och möjligheten att länka ett diagram till externa datakällor, till exempel Microsoft SQL Server och Analysis Services (OLAP), för att hämta uppdaterad information till diagrammet. Excel-kalkylbladet som innehåller de data som diagrammet baseras på kan lagras i Word-dokumentet eller i PowerPoint-presentationen eller i en separat fil för att minska storleken på dokumenten.

Kopiera diagram till andra program     Du kan enkelt kopiera och klistra in diagram mellan dokument eller från ett program till ett annat. När du kopierar ett diagram från Excel till Word eller PowerPoint ändras det och anpassas automatiskt efter Word-dokumentet eller PowerPoint-presentationen, men du kan också bevara Excel-diagramformatet. Kalkylbladsinformationen i Excel kan bäddas in i Word-dokumentet eller i PowerPoint-presentationen, men du kan också lämna den i Excel-källfilen.

Animera diagram i PowerPoint     I PowerPoint kan du använda animering för att framhäva data i ett Excel-baserat diagram. Du kan animera hela diagrammet eller förklaringsposten och axeletiketterna. I ett stapeldiagram kan du till och med animera enskilda kolumner för att bättre illustrera en specifik punkt. Det är lättare att hitta animeringsfunktionerna och du har mycket bättre kontroll. Du kan exempelvis göra ändringar i enskilda animeringssteg och använda fler animeringseffekter.

Överst på sidan

Användarvänliga pivottabeller

Det är mycket lättare att använda pivottabeller i Office Excel 2007 än i tidigare versioner av Excel. I det nya användargränssnittet för pivottabeller krävs det bara några få klick för att visa rätt information om dina data, och du behöver inte längre dra data till släppzoner som inte alltid är så lätta att träffa. I stället markerar du bara de fält som du vill visa i den nya rutan Fältlista för pivottabell.

Och när du har skapat en pivottabell kan du utnyttja många andra nya eller förbättrade funktioner för att sammanfatta, analysera och formatera pivottabellen.

Använda Ångra i pivottabeller     Nu kan du ångra de flesta åtgärder som du utför när du skapar eller flyttar element i en pivottabell.

Plus- och minusindikeringar för överordnade och underordnade nivåer     Dessa indikeringar används för att ange om du kan visa eller dölja delar av pivottabellen för att visa mer eller mindre information.

Sortering och filtrering     Om du vill sortera markerar du bara ett element i den kolumn som du vill sortera och använder sorteringsknapparna. Du kan filtrera data med hjälp av pivottabellfilter, till exempel datafilter, etikettfilter, värdefilter eller manuella filter.

Villkorsstyrd formatering     Du kan använda villkorsstyrd formatering för en Office Excel 2007-pivottabell baserat på en cell eller skärningen mellan celler.

Pivottabellformat och -layout     På samma sätt som för Excel-tabeller och -diagram kan du snabbt använda ett fördefinierat eller eget format för en pivottabell. I det nya användargränssnittet är det dessutom mycket lättare att ändra layouten för en pivottabell.

Pivotdiagram     Precis som med pivottabellerna är det lättare att skapa pivotdiagram i det nya användargränssnittet. Alla filtreringsförbättringar är också tillgängliga för pivotdiagram. När du skapar ett pivotdiagram visas särskilda pivotdiagramverktyg och snabbmenyer som gör det lättare att analysera informationen i diagrammet. Du kan också ändra layout och format för diagrammet eller diagramelementen på samma sätt som för ett vanligt diagram. I Office Excel 2007 bevaras den diagramformatering du använder när du gör ändringar i pivotdiagrammet, vilket är en förbättring jämfört med tidigare Excel-versioner.

Överst på sidan

Snabba anslutningar till externa data

I Office Excel 2007 behöver du inte längre veta server- eller databasnamnen för företagsspecifika datakällor. I stället kan du använda funktionen för snabb anslutning och välja från en lista med datakällor som du fått tillgång till av företagets administratör. Med hjälp av en anslutningshanterare i Excel kan du visa alla anslutningar i ett kalkylblad och lättare återanvända en anslutning eller ersätta en anslutning med en annan.

Överst på sidan

Nya filformat

XML-baserade filformat     I Microsoft Office 2007-systemet introduceras nya filformat för Word, Excel och PowerPoint, även kallade Office Open XML-format. Dessa nya filformat underlättar integrationen med externa datakällor och resulterar i mindre filstorlekar och förbättrad dataåterställning. I Office Excel 2007 är standardformatet för Excel-arbetsböcker det XML-baserade Office Excel 2007-filformatet (.xlsx). Andra tillgängliga XML-baserade format är det XML-baserade och makroaktiverade Office Excel 2007-filformatet (.xlsm), Office Excel 2007-filformatet för Excel-mallar (.xltx) och det makroaktiverade Office Excel 2007-filformatet för Excel-mallar (.xltm).

Binärt Office Excel 2007-filformat     Förutom de nya XML-baserade filformaten introduceras även en binär version av det segmenterade, komprimerade filformatet för stora och komplexa arbetsböcker i Office Excel 2007. Det binära Office Excel 2007-filformatet (.xls), eller BIFF12 som det också kallas, kan användas för att optimera prestanda och för kompatibilitet med tidigare versioner.

Kompatibilitet med tidigare versioner av Excel     Du kan kontrollera om en Office Excel 2007-arbetsbok innehåller funktioner eller formatering som inte är kompatibel med en tidigare version av Excel. På så sätt kan du göra nödvändiga ändringar för bättre bakåtkompatibilitet. I tidigare versioner av Excel kan du installera uppdateringar och konverterare som gör att du kan öppna en Office Excel 2007-arbetsbok så att du kan redigera, spara och öppna den igen i Office Excel 2007 utan att några Office Excel 2007-specifika funktioner går förlorade.

Överst på sidan

Bättre utskriftsfunktioner

Sidlayoutvy     Förutom vyn Normal och vyn Förhandsgranska sidbrytning finns även vyn Sidlayout i Office Excel 2007. Du kan använda den här vyn när du skapar ett kalkylblad för att kontrollera hur det kommer att se ut i utskriften. I den här vyn kan du arbeta med sidhuvuden, sidfötter och marginalinställningar direkt i kalkylbladet, och placera objekt, till exempel diagram eller figurer, precis där du vill. Du har också tillgång till alla alternativ för utskriftsformat på fliken Sidlayout i det nya användargränssnittet så att du snabbt kan välja inställningar, till exempel sidorientering. Du ser genast vad som skrivs ut på varje sida, vilket minimerar risken för flera utskriftsförsök eller avklippta data i utskrifterna.

Spara i PDF- och XPS-format   

Du måste installera ett tillägg om du vill kunna spara som en PDF- eller XPS-fil från ett Microsoft Office 2007-systemet-program. Mer information finns i avsnittet Aktivera stöd för andra filformat, till exempel PDF och XPS.

Överst på sidan

Nya sätt att dela ditt arbete

Använda Excel Services för att dela ditt arbete med andra     Om du har tillgång till Excel Services kan du enkelt dela Office Excel 2007-kalkylbladsdata med andra, till exempel företagets chefer eller andra intressenter. I Office Excel 2007 kan du spara en arbetsbok i Excel Services och ange vilken kalkylbladsinformation som andra ska ha tillgång till. Användarna kan sedan använda en webbläsare och Microsoft Office Excel Web Access för att visa, analysera, skriva ut och extrahera kalkylbladsinformationen. De kan också skapa en statisk ögonblicksbild av informationen med jämna mellanrum eller vid behov. Microsoft Office Excel Web Access gör det lätt att utföra aktiviteter, till exempel att bläddra, filtrera, sortera, visa diagram och analysera pivottabeller. Du kan också ansluta webbdelen Excel Web Access till andra webbdelar för att visa data på olika sätt. Och med rätt behörigheter kan Excel Web Access-användare öppna en arbetsbok i Office Excel 2007 och utnyttja de kraftfulla funktionerna i Excel för att analysera och arbeta med informationen på sina egna datorer om de har Excel installerat.

Om du använder den här metoden för att dela ditt arbete kan du vara säker på att andra har åtkomst till en enda version av informationen på ett och samma ställe, som du kan uppdatera med ny information vid behov. Om du behöver kommentarer och uppdaterad information från andra, till exempel medlemmar i arbetsgruppen, kan du dela en arbetsbok på samma sätt som i tidigare versioner av Excel för att samla in den information du behöver innan du sparar den i Excel Services.

Använda dokumenthanteringsservern     Excel Services kan integreras med dokumenthanteringsservern för att skapa en verifieringsprocess för nya Excel-rapporter och arbetsflödesåtgärder för arbetsboksberäkningar, till exempel en cellbaserad avisering eller en arbetsflödesprocess som baseras på en komplex Excel-beräkning. Du kan också använda dokumenthanteringsservern för att schemalägga omberäkningar av komplexa arbetsboksmodeller nattetid.

Överst på sidan

Snabb åtkomst till fler mallar

I Office Excel 2007 kan du basera en ny arbetsbok på någon av de många mallar som installeras med Excel. Du kan också snabbt hitta och ladda ned mallar på webbplatsen Microsoft Office Online.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×