Nyheter i Microsoft Office Access 2007

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Kom snabbt igång med att spåra och dela information

Microsoft Office Access 2007 innehåller kraftfulla verktyg med vars hjälp du snabbt kan komma igång med att spåra, rapportera och dela information. Du kan snabbt skapa tilltalande och funktionella spårningsprogram genom att anpassa någon av de många fördefinierade mallarna, konvertera en befintlig databas eller skapa en ny – och allt det här kan du göra utan några ingående databaskunskaper. Med Office Access 2007 är det enkelt att anpassa databasprogram och rapporter efter förändrade databasbehov. Med det förbättrade stödet för Windows SharePoint Services 3.0 i Office Access 2007 kan du lättare dela, hantera, övervaka och säkerhetskopiera information.

knappen hämta en provversion gratis

Köp Office nu

Artikelinnehåll

Snabbare sätt att komma igång

Resultatorienterat användargränssnitt

Mer kraftfulla verktyg för att skapa objekt

Nya datatyper och kontroller

Förbättrade verktyg för design och analys

Förbättrad säkerhet

Nya sätt att dela information och samarbeta med andra

Bättre sätt att felsöka problem

Förbättrade språkverktyg

Snabbare sätt att komma igång

Office Access 2007 innehåller mallar med vilka du enkelt kan skapa databaser, tabeller och fält. Dessutom finns det nya vyer och designverktyg så att du kan skapa nya databasobjekt och arbeta med information.

Databasmallar för uppbyggnad av kompletta program

Office Access 2007 innehåller en svit professionellt designade databasmallar för att spåra kontakter, uppgifter, händelser, elever och tillgångar samt andra typer av information. Du kan använda dem som de är eller förbättra och finjustera dem så att informationen söks upp enligt dina önskemål. Använd sidan Komma igång med Microsoft Office Access som visas varje gång du startar Office Access 2007, så kommer du snabbt igång med att börja skapa din databas genom att öppna en av mallarna.

Mallfilen Tillgångar med föreslaget filnamn

Varje mall utgörs av ett fullständigt program, med fördefinierade tabeller, formulär, rapporter, frågor, makron och relationer. Mallarna kan användas som de är så att du snabbt kommer igång. Om mallen passar är det bara att sätta fart. Annars kan du använda den som utgångspunkt när du skapar en egen databas som uppfyller dina behov.

Formuläret Information om tillgång

Utöver de mallar som medföljer i Office Access 2007, kan du ansluta till Microsoft Office Online och hämta fler mallar.

Mallar för tabeller och fält

Lägger du mycket tid på att utforma fälten? Du kan i stället använda de nya fältmallarna. Det är fördefinierade mallar med namn, datatyp, längd och fördefinierade egenskaper. Du kan dra de fält du behöver direkt från fönstret Fältmallar till ett datablad. Fältmallar är baserade på XSD-filer (XML Schema Definition) för att du ska kunna konfigurera egna standarddefinitioner för delad användning inom din avdelning eller arbetsgrupp.

Fönstret Fältmallar

Dessutom innehåller Office Access 2007 tabellmallar för tabeller som vanligen används i databaser. Du kan till exempel använda tabellmallen Kontakter när du vill lägga till en tabell över kontakter i databasen. I tabellen finns redan de vanligaste fälten, till exempel Efternamn, Förnamn och Adress. Fältegenskaperna är redan angivna så du kan börja använda tabellen direkt. Det finns även andra tabellmallar – Aktiviteter, Problem, Händelser och Tillgångar – med specialfält utformade för sådan typ av data du vill lagra och spåra.

Förbättrad databladsvy

Nu är det ännu enklare att skapa tabeller – klicka bara på Tabell på fliken Skapa och börja föra in information. Office Access 2007 avgör automatiskt vilken datatyp som är bäst för respektive fält så att du kan komma igång på nolltid. I kolumnen Lägg till nytt fält visas precis var du ska lägga till ett nytt fält – och om du behöver ändra datatyp eller visningsformat på ett nytt eller befintligt fält kan du enkelt göra det med kommandona i menyfliksområdet, som är en del av användargränssnittet i Microsoft Office Fluent. Det går också att klistra in information från tabeller i Microsoft Office Excel i ett nytt datablad – Office Access 2007 skapar alla de nya fälten och känner igen datatyperna automatiskt.

Datablad i Access med kolumnen Lägg till nytt fält

1. Kolumnen Lägg till nytt fält

Anta att du behöver använda ett befintligt fält från en annan tabell i din tabell. Dra då fältet från fönstret Fältlista till databladet. Access skapar automatiskt alla nödvändiga relationer eller ger dig anvisningar under processens gång.

Med den nya layoutvyn går det snabbare att utforma formulär och rapporter

Använd layoutvyn när du vill göra ändringar i designen medan du visar informationen i ett formulär eller i en rapport.

Formulär i layoutvyn med realtidsdata

Du kan till exempel lägga till ett fält i designrutnätet genom att dra ett fält från fönstret Fältlista. Du kan också ändra egenskaper med hjälp av egenskapsrutan. Layoutvyn stöder de nya formerna av layouter – i stapelform eller tabellform. Det är grupper av kontroller som du kan flytta och byta storlek på som en enhet, så att du enkelt kan flytta om fält, kolumner, rader eller hela layouter. I layoutvyn är det även enkelt att ta bort ett fält eller lägga till formatering. Designvyn är fortfarande tillgänglig för mer detaljerat arbete, och den har också förbättrats för att stödja layouter i stapelform och tabellform.

Överst på sidan

Resultatorienterat användargränssnitt

Med det nya resultatorienterade användargränssnittet – Microsoft Office Fluent-användargränssnittet – är det ännu enklare att arbeta i Office Access 2007. Kommandon och funktioner som tidigare var inbäddade i komplexa menyer och verktygsfält är lättare att hitta bland de åtgärdsspecifika flikarna som består av logiska grupper med kommandon och funktioner. Många dialogrutor har ersatts med gallerier som visar de tillgängliga alternativen, och knappbeskrivningar och förhandsgranskningsexempel gör det lättare att välja rätt alternativ. Oavsett vilken aktivitet du utför i det nya användargränssnittet – vare sig det handlar om att skapa en rapport eller ange information – presenterar Access de mest användbara verktygen för att du på bästa möjliga sätt ska kunna slutföra uppgiften.

Microsoft Office Fluent-användargränssnittet    I det nya Office Fluent-användargränssnittetet finns ett standardområde som kallas menyfliksområdet. Det innehåller grupper av kommandon som är ordnade enligt funktion. Menyfliksområdet ersätter de lager av menyer och verktygsfält som man kan hitta i tidigare versioner av Access.

Menyflikar i Access

Med Office Fluent-menyfliksområdet kan du hitta grupper av relaterade kommandon snabbare. Om du till exempel vill skapa ett formulär eller en rapport kan du använda något av kommandona på fliken Skapa. Med den nya designen är det enklare att hitta de kommandon du behöver, och du kommer att upptäcka funktioner som du annars kanske inte hade tänkt på. Kommandona ligger närmare ytan, vilket betyder att du inte behöver leta efter dem i menyer eller komma ihåg var de finns.

Några av de viktigaste funktionerna i Office Fluent-användargränssnittetet är:

 • Kommandoflikar – flikar som visar kommandon som vanligen används tillsammans så att du kan hitta de kommandon som du behöver när du behöver dem.

 • Sammanhangsbaserade kommandoflikar: en kommandoflik som visas beroende på sammanhang, det vill säga beroende på vilket objekt du arbetar med eller vilken aktivitet du utför. På en sammanhangsbaserad kommandoflik finns de kommandon som det är mest troligt att du kommer att använda för det du håller på med.

 • Gallerier – nya kontroller som visar en förhandsgranskning av format och alternativ så att du kan se resultatet innan du väljer. Gallerier används i hela Microsoft Office 2007-systemet-gränssnittet.

 • Snabbåtkomst – ett enkelt verktygsfält i menyfliksområdet där du på ett klick utför de nödvändigaste kommandona, till exempel Spara och Ångra.

Sidan Komma igång med Microsoft Office Access    På den här sidan får du snabb åtkomst till ett bibliotek med professionellt utformade databasmallar, vid sidan om de databaser du redan har öppnat samt (om du är ansluten till internet) länkar till populära Office Online-artiklar.

Skärmen Komma igång med Microsoft Office Access

Navigeringsfönstret    I det här fönstret kan du se och enkelt få tillgång till alla objekt i den öppna databasen. Använd navigeringsfönstret om du vill ordna objekten efter objekttyp, vilket datum de skapades, vilket datum de ändrades, relaterad tabell (utifrån objektssamband) eller egna grupper som du skapar. Behöver du mer utrymme när du arbetar med formulärdesign? Det är enkelt att komprimera navigeringsfönstret så att det tar mindre plats, men fortfarande är lättillgängligt. Navigeringsfönstret ersätter databasfönstret som användes i tidigare versioner av Access än Access 2007-versionen.

Navigeringsfönstret i Northwind 2007

Objekt med flikar    Alla tabeller, frågor, formulär, rapporter och makron visas som objekt med flikar i Access-fönstret.

Flikobjekt i Access 2007

Du kan enkelt växla mellan olika objekt genom att klicka på objektflikarna.

Statusfältet    Det här är fältet längst ned i fönstret som visar statusinformation och innehåller knappar som du kan växla mellan vyer med.

Verktygsfältet Mini    En typ av genomskinligt verktygsfält som visas ovanför den markerade texten och som underlättar formatering, till exempel om du vill ha fetstil eller kursiv stil eller ändra teckensnitt.

Hjälpfönstret    Till skillnad från i tidigare versioner av Access får du i Office Access 2007 enkel åtkomst både till Hjälp om Access och innehållet i Info för utvecklare i samma hjälpfönster. Du kan enkelt ändra sökningens omfattning till att bara gälla Info för utvecklare till exempel. Oavsett vilka inställningar du gör i hjälpfönstret finns hela Access-hjälpen och allt innehåll i Info för utvecklare alltid tillgängligt på Office Online.

Hjälpfönstret

Överst på sidan

Mer kraftfulla verktyg för att skapa objekt

Miljön i Office Access 2007 är lätt att förstå när du vill skapa formulär och rapporter, och du kan snabbt skapa sådana som visar sorterad, filtrerad eller grupperad information.

Fliken Skapa

Med fliken Skapa kan du snabbt skapa nya formulär, rapporter, tabeller, Windows SharePoint Services-listor, frågor, makron och moduler. Om du har valt en tabell eller en fråga i navigeringsfönstret kan du skapa ett nytt formulär eller en ny rapport utifrån det objektet med bara en klickning med hjälp av något av kommandona Formulär eller Rapport. De nya formulär och rapporter som skapas via den här enkla klickprocessen är mer visuellt tilltalande och kan användas direkt eftersom deras utformning har uppdaterats. Formulär och rapporter som skapas automatiskt har en mer professionell design med sidhuvuden som innehåller en logotyp och rubrik. Dessutom innehåller de automatiskt skapade rapporterna även information om datum och tid samt informativa sidfötter och totalsummor.

En del av fliken Skapa i menyfliksområdet

Tack vare de nya objekten som skapas på det här nya och snabbare sättet går arbetet fortare framåt.

Nya vyer: Rapportvyn och layoutvyn

Tack vare dessa två nya vyer kan du arbeta interaktivt med formulär och rapporter. I rapportvyn kan du granska en korrekt återgiven rapport utan att behöva skriva ut den eller visa den i Förhandsgranska. Om du vill fokusera på vissa poster använder du filterfunktionen, eller sök efter matchande text med hjälp av sökfunktionen. Du kan använda Kopiera och kopiera text via Urklipp, och klicka på de aktiva hyperlänkar som visas i rapporten om du vill följa länken i webbläsaren.

I rapportvyn kan du söka, men i layoutvyn kan du göra ändringar i designen medan du söker. Du kan använda layoutvyn när du vill göra vanliga ändringar i designen medan du visar informationen i ett formulär eller i en rapport. Du kan till exempel lägga till ett fält genom att dra fältnamnet från det nya fönstret Fältlista eller ändra egenskaper med egenskapsrutan. Layoutvyn stöder de nya layouterna i stapelform och tabellform – grupper av kontroller som du kan behandla som en enhet när du på ett enkelt sätt vill flytta om fält, kolumner, rader eller hela layouter. I layoutvyn är det även enkelt att ta bort ett fält eller lägga till formatering. Designvyn är fortfarande tillgänglig för mer detaljerat arbete, och den har också förbättrats för att stödja layouter.

Rapport i layoutvyn

Rationaliserad process för att gruppera och sortera i rapporter

Andra nyheter i Office Access 2007 är de bättre möjligheterna att gruppera och sortera i rapporter och använda summeringsfunktioner. Det nya användargränssnittet är enklare att navigera i och lättare att förstå, och när det används tillsammans med den nya layoutvyn märker du direkt hur ändringarna påverkar resultatet.

Fönstret Gruppera, sortera och summera

Anta att du behöver kunna visa den totala försäljningen per region i en rapport. Använd då layoutvyn och det nya fönstret Gruppera, sortera och summera där du kan lägga till en gruppnivå och göra en summering – och visa ändringarna i rapporten i realtid. Den nya summaraden gör det betydligt enklare att använda mängdfunktioner som summa, medelvärde, antal, samt högsta och lägsta värde i rapportens sidhuvud eller sidfot. Du behöver inte längre manuellt skapa beräknade fält för enklare summeringar. Du behöver bara peka och klicka.

Skapa en summa i en rapport

Med nya kontrollayouter kan du skapa snygga formulär och rapporter

Formulär och rapporter innehåller ofta information i tabellformat, till exempel en kolumn med kundnamn eller en rad som innehåller alla fält för en kund. I Office Access 2007 kan du gruppera dessa kontroller till en layout som kan redigeras som en enhet, inklusive etiketten.

Kommandon i gruppen Kontrollayout på fliken Ordna

Eftersom du väljer kontroller från olika avsnitt, till exempel etiketten i sidhuvudet eller sidfoten, kan du arbeta mycket flexibelt. Du kan mycket enkelt:

 • Flytta eller ändra storleken på en layout, till exempel flytta en kolumn åt höger eller vänster.

 • Formatera en layout, till exempel ange att en kundnamnskolumn ska vara i fetstil så att den sticker ut.

 • Lägga till en kolumn (ett fält) i en layout.

 • Ta bort en kolumn (ett fält) från en layout.

Flytta en kolumn i layoutvyn

Layouter sparas i designen, så att de alltid är tillgängliga.

Nya delade formulär för snabbsökning av information

Använd det nya delade formuläret när du vill skapa ett formulär där datablads- och formulärvyn kombineras. Du kan ange en egenskap som anger för Access om databladet ska placeras längst ned, högst upp, till vänster eller till höger.

Delat formulär

Inbäddade makron i formulär och rapporter

Använd de nya betrodda, inbäddade makrona om du inte vill skriva kod. Ett inbäddat makro lagras i en egenskap och utgör en del av objektet som det tillhör. Du kan redigera ett inbäddat makros design utan att behöva bekymra dig om andra kontroller som kanske använder makrot – alla inbäddade makron är självständiga. Inbäddade makron är betrodda eftersom de automatiskt förhindras att utföra eventuellt osäkra åtgärder.

Tilldela ett inbäddat makro för dubbelklickningshändelse

Överst på sidan

Nya datatyper och kontroller

Office Access 2007 innehåller nya och förbättrade datatyper och kontroller så att du kan lagra fler typer av data. Det har också blivit enklare att ange dem.

Flervärdesfält för komplexa data

Du kan skapa ett fält som innehåller flera värden, kallas även komplexa data. Anta att du behöver tilldela någon av dina medarbetare eller en entreprenör en aktivitet men vill tilldela den till flera personer. I de flesta databassystem och i tidigare versioner av Access är du tvungen att skapa en N:N-relation för att kunna göra detta. I Office Access 2007 är den största delen av jobbet redan gjort när du väljer ett fält och anger att flera värden ska godkännas. Flervärdesfält är speciellt användbara om du använder Office Access 2007 för att arbeta med en SharePoint-lista som innehåller någon av de typer av flervärdesfält som används i Windows SharePoint Services. Office Access 2007 är kompatibelt med dessa datatyper.

Flervärdesfält

Fält för bifogade filer

Med den nya datatypen Bilaga är det enklare att lagra alla typer av dokument och binära filer i din databas utan att databasen växer onödigt mycket. Office Access 2007 komprimerar bilagorna automatiskt när det går och minimerar på så sätt utrymmeskravet. Behöver du bifoga ett Microsoft Office Word 2007-dokument i en post eller vill du spara en serie med digitala bilder i databasen? Om du använder bifogade filer blir detta mycket enklare. Du kan till och med lägga till flera filer i en enda post.

Dialogrutan Bifogade filer

Det går nu att lagra RTF-formaterad text i PM-fält, och de stöder versionshistorik

Med det nya RTF-stödet i Office Access 2007 är du inte längre begränsad till oformaterad text i dina poster. Du kan formatera text med olika alternativ – till exempel fet, kursiv, olika teckensnitt och färger samt andra vanliga formateringsalternativ – och lagra texten i databasen. RTF-formaterad text lagras i ett PM-fält i ett HTML-baserat format som är kompatibelt med RTF-datatypen i Windows SharePoint Services. Du anger den nya egenskapen Textformat till RTF eller Oformaterad text, och informationen formateras sedan på lämpligt sätt i textrutekontroller och i databladsvyn.

PM-fält är användbara för lagring av stora mängder information. Med Office Access 2007 kan du ange egenskapen Lägg endast till som gör så att Access bevarar historik över alla ändringar av ett PM-fält. Du kan sedan visa historiken över ändringarna. Den här funktionen stöder också spårningsfunktionen i Windows SharePoint Services så att du kan använda Access för att visa innehållshistoriken för en SharePoint-lista.

Kalender för att välja datum

Fält och kontroller med datatypen Datum/tid har en ny funktion: en inbyggd interaktiv kalender så att du kan välja ett datum. Kalenderknapparna visas automatiskt till höger om datumet. Vill du veta vilket datum det är nästa fredag? Klicka på knappen och kalendern visas automatiskt så att du kan leta reda på och välja datumet. Om du vill kan du inaktivera kalendern för ett fält eller en kontroll med hjälp av en egenskap.

Överst på sidan

Förbättrade verktyg för design och analys

Med de nya verktygen i Office Access 2007 kan du snabbare skapa databasobjekt och sedan smidigt analysera informationen.

Fönstret Fältlista har förbättrats

Det nya fönstret Fältlista är en förbättring av den fältväljare som finns i tidigare versioner av Access, eftersom det går att ta med fält från andra tabeller. Du kan dra och släppa fält från tabellen i datakällan, från relaterade tabeller eller från orelaterade tabeller i databasen. I Office Access 2007 finns allt som behövs för infrastrukturen. Om det behövs en relation mellan tabellerna skapas den automatiskt eller så får du hjälp genom processen.

Fönstret Fältlista

Förbättrade verktyg för sortering och filtrering

Anta att du snabbt behöver hitta ett matchande värde eller sortera en kolumn med data? Den nya Office Access 2007-funktionen Autofilter förstärker de redan kraftfulla filtreringsmöjligheterna så att du kan fokusera på de data som du behöver. Du kan på ett enkelt sätt välja bland unika värden i en kolumn, vilket är användbart när du inte minns namnet som du är ute efter. Du kan också sortera värden med sammanhangskänsliga menyalternativ, till exempel Sortera från äldsta till nyaste och Sortera från minsta till största.

Autofilter

De vanligaste filteralternativen finns nära till hands i menykommandona, men du kan också använda snabbfiltren som begränsar informationen utifrån vilka data du anger. Alternativen för snabbfilter ändras automatiskt utifrån datatypen, därför kan det finnas olika alternativ för text, datum och numerisk information.

Menyn Datumfilter

De nya filtrerings- och sorteringsfunktionerna används på likartat sätt i både Office Access 2007 och Microsoft Office Excel 2007.

Totalsummor och olika bakgrundsfärger i datablad

En nyhet i databladsvyn är summaraden där du kan visa funktioner som summa, antal, medelvärde, högsta värde, lägsta värde, standardavvikelse och varians. När du har lagt till summaraden pekar du på pilen i kolumnens cell och väljer den beräkning du vill använda.

Summarad i ett datablad

I datablad, rapporter och kontinuerliga formulär kan du använda en alternativ bakgrundsfärg som du anger oberoende av standardbakgrundsfärgen. Det är enkelt att skugga varannan rad och du kan välja valfri färg.

Datablad med växlande radfärg

Överst på sidan

Förbättrad säkerhet

Tack vare de förbättrade säkerhetsfunktionerna i Office Access 2007 och den starka integrationen med Windows SharePoint Services, kan du på ett mer effektivt sätt hantera och säkerställa informationshanteringsprogrammen du skapar. Genom att lagra spårningsprogramdata i listor i Windows SharePoint Services, kan du granska versionshistorik, återställa borttagen information och ange behörighet.

För att Office Access 2007 ska bli mer säkert och konsekvent med andra Office-version 2007-produkter, innehåller Office Access 2007 nya och förbättrade säkerhetsfunktioner. Förtroendefunktionerna har integrerats med Microsoft Office Säkerhetscenter. Tack vare betrodda platser kan du ha förtroende för alla databaser som finns i säkra mappar. Du kan läsa in ett Office Access 2007-program där kod eller makron är inaktiverade om du vill ha en säkrare miljö – sandbox, vilket betyder att osäkra kommandon inte kan köras. Betrodda makron körs i begränsat läge (sandbox).

Överst på sidan

Nya sätt att dela information och samarbeta med andra

Med de nya samarbetsfunktionerna i Office Access 2007 kan du nu på ett mer effektivt sätt samla in information från andra och dela den i en säkrare miljö på webben.

Integrering med Windows SharePoint Services

Office Access 2007 integreras med Windows SharePoint Services på flera olika sätt för att du ska kunna utnyttja de många samarbetsfunktionerna i Windows SharePoint Services.

Spårning av informationsändringar    Du kan visa versionshistorik på postnivå med hjälp av Windows SharePoint Services. Anta att du behöver ta reda på vem som har ändrat en rad eller när den ändrades. Det gör du genom att gå igenom versionshistoriken.

Behörighetsinställning    Du kan ange behörighet till SharePoint-listor med hjälp av Windows SharePoint Services. Du kan selektivt tillåta eller neka vissa användare tillgång till listorna. Du kan bevilja begränsad läsbehörighet eller fullständiga redigeringsrättigheter.

Hämta något från papperskorgen    Med den nya papperskorgen i Windows SharePoint Services kan du visa borttagna poster och återställa information som har tagits bort av misstag.

Öppna Access-formulär och -rapporter i Windows SharePoint Services   Windows SharePoint Services-användare kan öppna listor i detaljerade Access-vyer direkt från en SharePoint-webbplats. Office Access 2007-formulär, -rapporter och -datablad kan visas tillsammans med andra vyer på en SharePoint-webbplats. När du väljer en Access-vy startas Office Access 2007 och det begärda formuläret, rapporten eller databladet öppnas. Då kan du köra en detaljerad Office Access 2007-rapport på en SharePoint-webbplats utan att först behöva starta Office Access 2007. Du kan också välja att öppna en lista i Access, och om databasen inte finns skapas den automatiskt och fylls med en uppsättning formulär och rapporter som baseras på listan.

Möjlighet att flytta databasen till en SharePoint-webbplats    Du kan enkelt ändra din fristående databas till en delad Windows SharePoint Services-lösning som lagrar information i länkade SharePoint-listor. Guiden Flytta till SharePoint-webbplats är ett verktyg som är förberett för att automatiskt omvandla primärnycklar och relationer på ett logiskt sätt.

De största fördelarna med en delad Windows SharePoint Services-lösning är delad webbläsarbaserad åtkomst, centraliserad säkerhetskopiering, databasdistribution baserad på en SharePoint-webbplats och alla fördelar som finns med att använda en komplett, Access-baserad klient i en serverbaserad lösning. IT-avdelningen får bättre framförhållning och större kontroll genom att databaserna nås via en SharePoint-webbplats. Användarna kan prenumerera på e-postinformation som meddelar när poster har lagts till, tagits bort eller ändrats i SharePoint-listan.

Integration med arbetsflödet i Windows SharePoint Services    I Office Access 2007 finns stöd för arbetsflöde genom de Windows Workflow-tjänster som finns i Windows SharePoint Services. Du kan skapa lösningar som utnyttjar arbetsflödesdirigering och -godkännande, som automatiskt tilldelar uppgifter till andra användare, rapporterar projektstatus och säkerställer att uppgifterna genomförs i tid.

Bättre prestanda för tabeller länkade till SharePoint-listor    De optimeringar du gör i den interna bearbetningen av tabeller som är länkade till SharePoint-listor ger en snabbare miljö.

Alla Windows SharePoint Services-datatyper mappas nu till Access-datatyper    Genom det nya stödet för flervärdesfält och bifogade filer går det nu att använda alla de datatyper som finns i Windows SharePoint Services även i Office Access 2007, vilket gör det enklare att skapa delade Windows SharePoint Services-program.

Göra SharePoint-listor tillgängliga offline med Access    Om du behöver ta med arbete hem kan du göra dina SharePoint-listor tillgängliga offline med ett klick. Du kan arbeta med data i Access och sedan synkronisera ändringarna eller återansluta till SharePoint-webbplatsen vid ett senare tillfälle.

Tips:  Är du osäker på vilken version du ska uppgradera till? Ta en titt på de nya funktionerna i Access 2010, till exempel datamakron, beräknade fält i tabeller samt möjligheten att köra databaser i webbläsaren.

Datainsamling med InfoPath-formulär och Outlook

Med den nya Office Access 2007-funktionen Datainsamling kan du automatiskt skapa ett Microsoft Office InfoPath 2007-formulär eller HTML-formulär och bädda in det i brödtexten i ett e-postmeddelande. Du kan skicka formuläret till mottagare bland dina Outlook-kontakter eller till mottagare i ett fält i din Access-databas.

Samla in data via e-post

Du väljer att antingen samla in ny information eller uppdatera befintlig information. Mottagarna fyller i formuläret och skickar tillbaka det. De inkommande formulären identifieras i Office Outlook 2007. Uppgifterna sparas automatiskt i Office Access 2007-databasen – utan att du behöver skriva någonting.

Exportera till PDF och XPS

Nu kan du exportera data till ett PDF-format (Portable Document Format) eller XPS-format (XML Paper Specification) för utskrift, publicering och e-postdistribution, förutsatt att du först har installerat publiceringen som ett PDF- eller XPS-tillägg. Genom att exportera ett formulär, en rapport eller ett datablad till en PDF- eller XPS-fil kan du sammanställa informationen i ett lättdistribuerat format där alla formateringsegenskaper bevaras. Andra personer behöver då inte ha Access installerat för att kunna se resultatet.

 • PDF (Portable Document Format)    En PDF är ett elektroniskt filformat med fast layout som behåller dokumentformatering och underlättar fildelning. PDF-formatet ser till att dokumentet behåller sin formatering exakt som du har gjort den, när filen visas online eller skrivs ut, och data kan inte kopieras eller ändras på något enkelt sätt. PDF-formatet är också användbart för dokument som ska lämnas till ett tryckeri för utskrift.

 • XPS (XML Paper Specification)    XPS är ett elektroniskt filformat som bevarar formateringen i ett dokument och möjliggör fildelning. XPS-formatet garanterar att en fil behåller exakt det avsedda formatet när den visas online eller skrivs ut och att informationen i filen inte kan ändras och kopieras på något enkelt sätt.

Du kan bara exportera data till en PDF- eller XPS-fil från Office Access 2007 efter att du har installerat tillägget. Mer information finns i Aktivera stöd för andra filformat, till exempel PDF och XPS.

Ett lättare sätt att arbeta med externa data

Nya funktioner i Office Access 2007 gör det enklare att importera och exportera data. Du kan spara en import- eller exportåtgärd och sedan återanvända den sparade åtgärden nästa gång som du behöver utföra samma sak. Med guiden Importera kalkylblad kan du åsidosätta de datatyper som väljs automatiskt i Access, och du kan importera, exportera och länka till de nya Office Excel 2007-filformaten.

Överst på sidan

Bättre sätt att felsöka problem

Microsoft Office-diagnostik är en serie diagnostiska test som du kan använda för att hitta orsaken till att datorn kraschar. De diagnostiska testen kan lösa vissa problem direkt och kan identifiera sätt att lösa andra problem på. Microsoft Office-diagnostik ersätter följande Microsoft Office 2003-funktioner: Identifiera och reparera och Återställning för Microsoft Office-program.

Mer information finns i Felsöka och laga Office-program som kraschar med Office-diagnostik.

Överst på sidan

Förbättrade språkverktyg

Det här är några nya funktioner i stavningskontrollen.

 • Stavningskontrollen har gjorts mer konsekvent i Microsoft Office 2007-systemet-program. Exempel på den här förändringen är att:

  • Flera alternativ för stavningskontroll är nu globala. Om du ändrar något av följande alternativ i ett Office-program kan ändras även det alternativet för alla andra Office-program.

  • Förutom att dela samma anpassade ordlistor kan alla program hantera dem med hjälp av samma dialogruta. Mer information finns i Använda egna ordlistor och lägga till ord i stavningskontrollen.

 • En undantagsordlista skapas automatiskt för språk första gången språket används. Med undantagsordlistor kan du få stavningskontrollen att flagga vid ord som du inte vill använda. Undantagsordlistor är användbara när du vill undvika obscena ord, eller termer som inte stämmer med din stilguide. Mer information finns i Ange standardstavning av ett ord med hjälp av undantagsordlistor.

knappen hämta en provversion gratis

Köp Office nu

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×