Nyheter i Microsoft Access

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Microsoft Access 2010 kan du skapa webbdatabaser och publicera dem på en SharePoint-webbplats. SharePoint-besökare kan använda ditt databasprogram i en webbläsare med hjälp av SharePoint-behörigheter att ta reda på vem som kan se vad. Och du kan börja med en mall så att du kan börja samarbeta direkt.

Användargränssnittet i Access har ändrat. I menyfliksområdet och navigeringsfönstret är antagligen nytt för dig om du inte känner till Office Access 2007. Menyfliksområdet ersätter menyerna och verktygsfälten jämfört med tidigare versioner. Navigeringsfönstret ersätter och utökar funktionerna i fönstret databas. Och ny i Access 2010 Backstage-vyn ska bevilja åtkomst till alla kommandon som gäller för en hel databas, till exempel komprimera och reparera eller kommandon som kommer från Arkiv-menyn.

I den här artikeln beskrivs funktioner som introduceras i Office Access 2007 och Access 2010. Om du behöver en allmän introduktion till Access finns i artikeln komma igång med Access 2010.

Artikelinnehåll

Översikt

Nytt användargränssnitt

Mer kraftfull objektet skapades verktyg

Nya datatyper och kontroller

Förbättrade datapresentation

Förbättrad säkerhet

Ett bättre sätt att felsöka problem

Förbättrade stavningskontrollen

Översikt

Om du har tillgång till en SharePoint-webbplats med Access Services konfigureras kan du skapa en databas med hjälp av Access 2010. Personer som har konton på SharePoint-webbplatsen kan använda databasen i en webbläsare, men du måste använda Access 2010 för att göra designändringar. Även om vissa skrivbordsdatabas funktioner inte översätta på webben kan göra du många av samma uppgifter med hjälp av nya funktioner, till exempel beräknade fält och datamakron.

Dela en databas på webben

 • Använda en mall    Fem mallar medföljer Access 2010: kontakter, tillgångar, projekt, händelser och bidrag till välgörenhet. Du kan också ändra en mall, innan eller efter att du publicerar.

 • Börja från början    När du skapar en ny tom databas kan välja du mellan en vanlig databas och en Webbdatabas. Den här inställningen påverkar designfunktioner och kommandon som visas, så att det är enkelt att programmet är Web kompatibla.

 • Konvertera en befintlig databas till en Webbdatabas    Du kan publicera ett befintligt program på webben. Inte alla skrivbordsdatabas funktioner som stöds på webben, så att du kan behöva justera vissa funktioner i programmet.

  Du kan köra nya kompatibilitetskontroll som hjälper dig att identifiera och åtgärda eventuella kompatibilitetsproblem.

 • Intranät eller Internet    Du kan publicera till SharePoint servern eller använda en webbaserad SharePoint-lösning.

  Obs!:  Ett användarkonto krävs för att använda webbdatabasen. Anonym åtkomst stöds inte.

Mer information om webbdatabaser finns i artikeln Skapa en databas att dela på webben.

Ny Makroverktyget

Access 2010 ger dig en ny Makroverktyget som innehåller IntelliSense och en avskalad, okomplicerad gränssnitt.

Makroverktyget

1. Välj en åtgärd i listan...

2... eller dubbelklicka på en händelse i åtgärdskatalogen för att lägga till det i ditt makro.

3. på fliken Design visas när du arbetar med ett makro.

När du lägger till en åtgärd visas ytterligare alternativ i Makroverktyget. Till exempel när du lägger till en ”om”-åtgärd kan se du:

Makro med instruktionen If

Titta på följande videoklipp om du vill se hur det nya Makroverktyget fungerar.

Förutom traditionella makron använda den nya Makroverktyget för att skapa datamakron, en ny funktion.

Datamakron: ändra data baserat på händelser

Data makron hjälpsupport aggregeras i webbdatabaser och även inget sätt att implementera ”utlösare” i databaser som Access 2010.

Anta att du har en värdet för procent färdigt och en statusfältet. Du kan använda ett datamakro för att ställa in värdet för procent färdigt till 100 när du har angett statusen till färdigtoch 0 när du har angett statusen till Ej påbörjad.

Du kan se datamakron i praktiken i följande video.

Förbättrad Uttrycksverktyget

Uttrycksverktyget har nu IntelliSense, så att du kan se dina alternativ medan du skriver. Hjälp för det markerade uttrycket visas också i fönstret Uttrycksverktyget. Du väljer Rensa visas Uttrycksverktyget:

Trim(String) returnerar en Variant av typen sträng som innehåller en kopia av en given sträng utan inledande och avslutande blanksteg.

Mer information finns i artikeln använda Uttrycksverktyget.

Beräknade fält

Du kan skapa ett fält som visar resultatet av en beräkning. Beräkningen måste referera till andra fält i samma tabell. Du kan använda Uttrycksverktyget för att skapa beräkningen.

Ny databasmallar

Access 2010 innehåller en uppsättning professionella databasmallar för att spåra kontakter, uppgifter, händelser, studenter och tillgångar bland andra typer av data. Du kan använda dem direkt eller förbättra och förfina dem om du vill spåra information precis som du vill använda.

Tillgängliga mallar i vyn Backstage

Varje mall är en fullständig spårning program som innehåller fördefinierade tabeller, formulär, rapporter, frågor, makron och relationer. Mallarna som är avsedda att vara omedelbart praktiska av-i-färdiga så att du kan komma igång snabbt. Om mallen design uppfyller dina behov, är du redo att gå. Annars kan du använda mallen för att komma igång för att skapa den databas som uppfyller dina behov.

webbdatabasen Tillgångar

Utöver de mallar som ingår i Access 2010 kan du ansluta till Office.com och hämta fler mallar.

Programdelar för att lägga till funktioner i en befintlig databas

Du kan enkelt lägga till funktioner i en befintlig databas med hjälp av en Programdel. Ny i Access 2010 en Programdel är en mall som omfattar en del av en databas, till exempel en förformaterad tabell eller en tabell med ett associerat formulär och rapport. Till exempel lägga till en Programdel uppgifter i databasen och du får en Uppgiftstabell, ett formulär för uppgifter och alternativet för att relatera tabellen uppgifter till en annan tabell i databasen.

Programdelar på fliken Skapa

Mer information finns i artikeln Spara och återanvända designelement.

Förbättrad databladsvy

Du kan skapa en tabell och börja använda utan att definiera fälten förskott – bara klicka på tabell på fliken Skapa och börjar skriva data i nya databladet som visas. Access 2010 bestäms automatiskt av bästa datatyp för varje fält så att du är igång på nolltid. Klicka på Lägg till kolumn visas bara var du vill lägga till ett nytt fält, och om du behöver ändra datatypen eller visningsformat för ett nytt eller befintligt fält kan du använda kommandona i menyfliksområdet på fliken fält. Du kan också klistra in data från Microsoft Excel-tabeller i ett nytt datablad – Access 2010 skapar alla fält och känner igen datatyperna som automatiskt.

Klicka för att lägga till i databladsvyn

Fönstret Fältlista

Fönstret Fältlista introduceras i Access 2007 kan du lägga till fält från andra tabeller. Du kan dra fält från tabellen i din datakälla, från relaterade tabeller eller från orelaterade tabeller i databasen. Om det behövs en relation mellan tabeller skapas automatiskt eller uppmanas du får vägledning.

Fönstret Fältlista

Layoutvyn hjälper demo design av formulär och rapporter

Använd layoutvyn när du gör designändringar medan du visar data i ett formulär eller en rapport.

Layoutvyn har flera förbättringar över Access 2007 och krävs om du designar ett formulär eller en rapport för webben.

Formulär i layoutvyn med realtidsdata

Använd kontroll layouter att göra saker välvårdade

Layouter, lanserades Office Access 2007 är grupper av kontroller som du kan flytta och ändra storlek på som en enhet. I Access 2010 har layouter förbättrats så att mer flexibla placeringen av kontroller i formulär och rapporter. Du kan dela eller sammanfoga celler vågrätt eller lodrätt, så att du kan enkelt ordna om fält, kolumner eller rad.

Du måste använda layoutvyn när du skapar webbdatabaser men designvyn fortfarande är tillgänglig för arbete-databas.

Nytt användargränssnitt

Det nya användargränssnittet – lanserades Office Access 2007 och EMF i Access 2010 – har utformats för att göra det lättare för dig att hitta kommandon och funktioner som tidigare har ofta täckt i komplexa menyerna och verktygsfälten.

Menyfliksområdet

Menyfliksområdet är en samling med flikar som innehåller grupper med kommandon som är organiserade av funktionen och funktioner. Menyfliksområdet ersätter lager av menyerna och verktygsfälten i tidigare versioner av Access. Följande bild visar menyfliksområdet med fliken Start markerat.

Viktiga funktioner i menyfliksområdet:

 • Kommandot flikar – flikarna som visar kommandon som används ofta tillsammans så att du kan hitta de kommandon som du behöver när du behöver.

 • Kommandot sammanhangsberoende flikar – en kommandot flik som visas beroende på kontexten – det vill säga det objekt som du arbetar med eller den uppgift som du utför. En sammanhangsberoende kommandot flik innehåller kommandona som är mest troliga att tillämpa på vad du gör.

 • Gallerier – Nya kontroller som visar en förhandsgranskning av ett format eller alternativ så att du kan se resultatet innan du genomför till ett val.

Backstage-vyn

Ny innehåller Access 2010, kommandon som gäller för en hel databas, till exempel komprimera och reparera, eller öppna en ny databas på Backstage-vyn. Kommandon är ordnade på flikarna på vänster sida av skärmen och flikarna innehåller en grupp med relaterade kommandon eller länkar. Till exempel om du klickar på Nytt visas knappar som gör att du kan skapa en ny databas från början eller genom att välja från ett bibliotek med professionellt utformade databasmallar.

Fliken Nytt på vyn Backstage

Många av de kommandon som du hittar i Backstage-vyn fanns på Arkiv-menyn i tidigare versioner av Access, länkar till office.com artiklar utöver databaser som du nyligen har öppnat och (om du är ansluten till Internet).

Klicka på fliken Arkiv om du vill gå till Backstage-vyn.

Navigeringsfönstret

Den här funktionen infördes i Access 2007.

Navigeringsfönstret innehåller och enkel åtkomst till alla objekt i den öppna databasen.

Navigeringsfönstret i Northwind 2007

Använda navigeringsfönstret för att ordna objekt efter objekttyp, datum när det skapades, datum ändrat relaterad tabell (baserat på Objektberoenden), eller i egna grupper som du skapar. Behöver du mer utrymme att arbeta med dina Formulärdesign? Du kan enkelt dölja navigeringsfönstret så att det tar lite utrymme, men fortfarande finns kvar.

Navigeringsfönstret ersätter databasfönstret som användes i tidigare versioner av Access än Access 2007.

Flikar objekt

Den här funktionen infördes i Access 2007.

Som standard visas tabeller, frågor, formulär, rapporter och makron som flikar objekt i Access-fönstret.

Du kan ändra inställningen per databas och använda objekt windows i stället för tabbar.

Flikobjekt i Access 2007 Genom att klicka på flikarna objekt kan du enkelt växla mellan olika objekt.

Hjälpfönster

Access 2010 erbjuder hjälpen och åtkomst för utvecklare innehåll i samma Hjälp-fönstret. Något av de två kan innehålla olika typer av hjälpinnehåll. Hjälpvisningsprogrammet kan du välja vilket innehåll som ska visas. Du kan ändra sökningens omfattning till Access för utvecklare innehållet endast, till exempel. Oberoende av de inställningar som du gör i Hjälp-fönstret, allt innehåll hjälpen och åtkomst för utvecklare är alltid tillgängligt online på Office.com eller på MSDN.

Mer kraftfull objektet skapades verktyg

Access 2010 ger ett intuitivt miljö för att skapa databasobjekt.

Fliken Skapa

Använd fliken Skapa för att snabbt skapa nya formulär, rapporter, tabeller, frågor och andra databasobjekt. Om du markerar en tabell eller fråga i navigeringsfönstret kan du skapa ett nytt formulär eller en rapport baserat på det markerade objektet i ett enda klick med hjälp av kommandot formulär eller en rapport.

Använd en uppdaterad design för att göra dem mer visuellt tilltalande och omedelbart användbar nya formulär och rapporter som skapas av proceduren ett enkelt klick. Få ett professionellt utseende design med sidhuvuden som innehåller en logotyp och en rubrik automatiskt genererade formulär och rapporter. Dessutom innehåller ett automatiskt genererade rapporten också datum och tid samt informativ sidfötter och summor.

Rapportvyn och layoutvyn

De här vyerna i Office Access 2007 och EMF i Access 2010, kan du arbeta interaktivt med formulär och rapporter. Med hjälp av rapportvyn kan bläddra du en korrekt återgivning av rapporten utan att behöva skriva ut eller visa den i Förhandsgranska. Använda filterfunktionen för att fokusera på vissa poster, eller Använd sökningen för att söka efter matchande text. Du kan använda kommandot Kopiera för att kopiera texten till Urklipp eller klicka på de aktiva hyperlänkar som visas i rapporten för att följa en länk i din webbläsare.

Layoutvyn kan du göra designändringar när du surfar dina data. Du kan använda layoutvyn för att göra många vanliga designändringar medan du visar data i ett formulär eller en rapport. Till exempel lägga till ett fält genom att dra ett fältnamn från fönstret Fältlista eller ändra egenskaper genom att använda egenskapslistan.

Layoutvyn erbjuder nu förbättrade design layouter – grupper med kontroller som du kan justera som ett så att du kan enkelt ordna om fält, kolumner, rader eller hela layouter. Du kan också ta bort ett fält eller lägga till formatering enkelt i layoutvyn. Rapport i layoutvyn

Effektivare skapandet av gruppering och sortering i rapporter

Den här funktionen infördes i Access 2007.

Access har ett nytt sätt att gruppera och sortera data i rapporter och lägga till summor. Gränssnittet är lätt att navigera och förstå och när den används med den nya layoutvyn Förhandsgranska effekten av ändringarna omedelbart.

Fönstret Gruppera, sortera och summera

Anta att du vill visa total försäljning per region i en rapport. Använda layoutvyn och fönstret Gruppera, sortera och summera för att lägga till en gruppnivå och begär en summa, och se ändringarna live i rapporten. Raden Summa gör att lägga till en summa, medel, antal, maximum eller minimum i din rapport sidhuvuden och sidfötter enkelt. Enkel summor kräver inte längre manuellt skapa ett beräknat fält. Du bara peka och klicka på.

Skapa en summa i en rapport

Förbättrade kontroll layouter som hjälper dig att skapa snygga formulär och rapporter

Formulär och rapporter innehåller ofta tabellinformation, till exempel en kolumn som innehåller kundnamnen eller en rad som innehåller alla fält för en kund. Du kan gruppera kontrollerna i en layout som kan lätt ändras som en enhet, inklusive etiketten.

Kommandon i gruppen Kontrollayout på fliken Ordna

Eftersom du kan välja kontroller i olika avsnitt, till exempel etikett i avsnittet sidhuvudet eller sidfoten, är större flexibilitet. Du kan enkelt:

 • Flytta eller ändra storlek på en layout. Till exempel flytta en kolumn till vänster eller höger.

 • Formatera en layout. Till exempel ett kundnamn kolumnen i fetstil så att den syns bättre.

 • Lägga till en kolumn (fält) i en layout.

 • Ta bort en kolumn (aktivitetsfält) från en layout.

 • Sammanfoga eller dela celler

Flytta en kolumn i layoutvyn

Layouter sparas med din design så att de är emellertid tillgängliga. Följande videon visar hur layouter fungerar i formulär och rapporter.

Delat formulär för att snabbt bläddra av data

Den här funktionen infördes i Access 2007.

Använda ett delat formulär för att skapa ett formulär som kombinerar ett datablad och ett formulär. Du kan ange en egenskap för att ange Access att lägga till databladet i överkant, nederkant, vänster eller höger.

Delat formulär

Obs!: Delade formulär är inte tillgängligt i webbdatabaser.

Inbäddade makron i formulär och rapporter

Den här funktionen infördes i Access 2007.

Använd inbäddade makron för att undvika att behöva skriva kod. Ett inbäddat makro lagras i en egenskap och är en del av objektet som tillhör. Du kan ändra design på ett inbäddat makro utan att behöva oroa dig för andra kontroller som kan använda makrot – varje inbäddat makro är oberoende. Inbäddade makron är betrodda eftersom de nekas automatiskt kan vara skadligt utförs.

Tilldela ett inbäddat makro för dubbelklickningshändelse

Nya datatyper och kontroller

Ny i Access 2010 kan beräknade fält du lagra resultatet av en beräkning.

Office Access 2007 introducerades följande nya och förbättrade datatyper och kontroller:

 • Flervärdesfält

 • Datatypen Bifogad fil

 • Förbättrad PM-fält

 • Inbyggda kalenderkontroll för datum/tid-fält

Beräknade fält

Du kan skapa ett fält som visar ett värde som beräknas från andra data i samma tabell. Du kan använda Uttrycksverktyget för att skapa beräkning, så att du dra nytta av IntelliSense och enkel åtkomst till hjälp för uttrycksvärden.

Data från andra tabeller kan inte användas som källa för beräknade data. Vissa uttryck stöds inte av beräknade fält.

Flervärdesfält

Den här funktionen infördes i Access 2007.

Ett flervärdesfält kan lagra flera värden för varje post. Anta att du måste tilldela en uppgift till någon av dina medarbetare eller leverantörer, men du vill tilldela den till fler än en person. I de flesta system för databasen och tidigare versioner av Access än Office Access 2007 var du tvungen att skapa en n: n-relation om du vill göra detta korrekt.

Obs!: Access skapar en dold tabell om du vill behålla den nödvändiga n: n-relationen för varje flervärdesfält.

Flervärdesfält är särskilt lämpliga när du arbetar med en SharePoint-lista som innehåller ett flervärdesfält typer av som används i Windows SharePoint Services. Access 2010 är kompatibel med dessa datatyper.

Flervärdesfält

Fält för bifogade filer för filer

Den här funktionen infördes i Access 2007.

Datatypen bifogad fil kan du enkelt lagra alla typer av dokument och binära filer i databasen utan onödig tillväxt i databasens storlek. Bifogade filer komprimeras automatiskt i Access när det är möjligt att minimera användning av diskutrymme. Vill du bifoga ett Word-dokument till en post eller spara en serie med digitala bilder i databasen? Använda bifogade filer gör det mycket enklare med. Du kan även lägga till flera bifogade filer till en enskild post.

Dialogrutan Bifogade filer

Obs!: Du kan använda fält för bifogade filer i webbdatabaser, men varje Webbtabell kan ha högst ett fält för bifogade filer.

PM-fält nu lagra RTF och support versionshistoriken

Den här funktionen infördes i Access 2007.

RTF PM-fält innebär att du inte längre är begränsade till oformaterad text i dina poster. Du kan formatera text med alternativ (till exempel fet, kursiv, förutom olika teckensnitt och färger och andra vanliga formateringsalternativ) och lagra texten i databasen. RTF-formaterad text lagras i ett PM-fält i ett HTML-baserat format som är kompatibelt med datatypen RTF i Windows SharePoint Services. Du anger egenskapen TextFormat till RTF eller oformaterad textoch informationen formateras sedan korrekt i textrutekontroller och i databladsvyn.

PM-fält är användbara för lagring av stora mängder information. Du kan konfigurera egenskapen Lägger du till endast om du vill behålla en historik över alla ändringar i ett PM-fält. Du kan sedan visa en historik över ändringarna. Den här funktionen stöder även spårningsfunktionen i Windows SharePoint Services så att du kan också använda Access för att visa SharePoint lista innehåll historik.

Kalender för att välja datum

Den här funktionen infördes i Access 2007.

Fält och kontroller som använder datatypen Datum/tid Skriv automatiskt vinst stöd för en inbyggd interaktiva kalender lanserades Access 2007. Kalenderknappen visas automatiskt till höger om datumet. Vill du veta datum för den här kommer fredag? Klicka på knappen och kalendern visas automatiskt så att du kan söka efter och väljer ett datum. Du kan välja för att inaktivera kalendern för ett fält eller en kontroll med hjälp av en egenskap.

Förbättrade datapresentation

Nya data Presentationsfunktioner hjälper dig att skapa databasobjekt snabbare och analysera dina data enklare.

Förbättrad sortering och filtrering verktyg

Den här funktionen infördes i Access 2007.

Anta att du snabbt vill hitta ett matchande värde eller sortera en kolumn med data. Funktionen AutoFilter lanserades Office Access 2007 förstärker redan kraftfulla filtreringen färdigheter så att du kan snabbt fokusera på de data som du behöver. Du kan enkelt markera de unika värdena i en kolumn, vilket är användbart när du inte kommer ihåg namnet som du behöver, och du kan sortera värden med hjälp av kontexten menyalternativen i vanlig språk, till exempel sortera från äldsta till nyaste eller sortera från minsta till största.

Autofilter

De vanligaste filteralternativen är synlig i menykommandon eller du kan använda snabb filter för att begränsa informationen baserat på de data som du anger. Snabb filteralternativ ändras automatiskt baserat på datatypen så att du kommer att se sensible alternativ för text, datum och numerisk information.

Menyn Datumfilter

Summor och alternerande bakgrund färger i datablad

Den här funktionen infördes i Access 2007.

Databladsvyn erbjuder en summarad, där du kan visa en summa, antal, medel, maximum, minimum, standardavvikelse eller varians. När du har lagt till raden Summa, peka på pilen i den kolumncell och välj beräkningen som du vill använda.

Summarad i ett datablad

Datablad, rapporter och kontinuerligt stöder en alternerande bakgrundsfärg för rader, som du kan konfigurera oberoende av standardbakgrundsfärgen. Det är enkelt att skugga varannan rad och du kan välja en färg.

Datablad med växlande radfärg

Villkorsstyrd formatering

Access 2010 lägger till nya villkorsstyrda formateringsfunktioner, så att du kan åstadkomma några av samma format för formatering som är tillgängliga i Excel. Du kan till exempel nu lägga till datafält om du vill göra en kolumn med tal lättare att läsa, enligt följande bild:

Villkorsstyrd formatering i en Access-rapport

Obs!: Villkorsstyrd formatering är inte tillgängligt i webbdatabaser.

Förbättrad säkerhet

Förbättrade säkerhetsfunktioner och starka integrering med Windows SharePoint Services hjälper dig att mer effektivt hantera och gör det möjligt att din information uppföljning program säkrare än före. Genom att lagra dina uppföljning programmet data i listorna på Windows SharePoint Services kan du granska versionshistoriken, återställa borttagna information och konfigurera data åtkomstbehörigheter.

Office Access 2007 introduceras en ny säkerhetsmodell som har överförts och förbättrat i Access 2010. Enhetligt förtroendebeslut integrerat med Microsoft Office Trust Center. Betrodda platser blir det enkelt att lita på alla databaser i säkra mappar. Du kan läsa in ett Office Access 2007 program som har kod eller makron som har inaktiverats för att ge en mer säker, begränsat läge (det vill säga osäkra kommandon kan inte köras) uppstå. Betrodd makron körs i begränsat läge.

Samla in data med hjälp av InfoPath-formulär och Outlook

Den här funktionen infördes i Access 2007.

Funktionen datainsamling hjälper dig att samla in feedback med hjälp av Outlook och du kan också InfoPath. Du kan automatiskt generera ett InfoPath-formulär eller ett HTML-formulär och bädda in den i brödtexten i ett e-postmeddelande. Du kan skicka formuläret till mottagare som valts från dina Outlook-kontakter eller till namnen på mottagare som lagras i ett fält i en Access-databas.

Samla in data via e-post

Du väljer om du vill samla in ny information eller uppdatera befintlig information. Mottagare sedan fyller i formuläret och Återställ. Outlook känner igen det inkommande e-post-formulär och sparar automatiskt data i en Access-databas, ingen skriva krävs.

Exportera till PDF och XPS

I Access 2010, kan du exportera data till en PDF-fil (Portable Document Format) eller XPS (XML Paper Specification) filformat för utskrift, publicera inlägget och e-fördelning, förutsatt att du först installera Publicera som PDF eller XPS-tillägget exporterar ett formulär, rapport eller datablad till en PDF eller XPS-fil kan du samla in information på ett enkelt att distribuera formulär som behåller alla formatering egenskaper, men inte kräver att andra ska kunna installera Access på sina datorer för att skriva ut eller granska din utdata.

 • Portable Document Format    En PDF-fil är ett elektroniskt filformat med fast layout som skyddar dokumentformatering och hjälper till med fildelning. PDF-format säkerställer att när filen visas online eller skrivs ut, behåller exakt det format som du vill uppnå och data i filen kan inte kopieras eller ändras enkelt. PDF-format är även användbart för dokument som ska återges med hjälp av metoder för kommersiell tryckning.

 • XML Paper Specification    En XPS är ett elektroniskt filformat som skyddar dokumentformatering och hjälper till med fildelning. XPS-format säkerställer att när filen visas online eller skrivs ut, behåller exakt det format som du vill uppnå och data i filen kan inte kopieras eller ändras enkelt.

Arbeta med externa data enklare

Du kan nu ansluta till en webbtjänst som en extern datakälla. Du måste ha en definitionsfil som tillhandahålls av Web service-administratören. När du har installerat definitionsfilen som länkar du till webbservicedata som en länkad tabell.

Nya funktioner som introduceras i Office Access 2007 gör det lättare att importera och exportera data. Du kan spara en import eller exportåtgärd och återanvända den sparade åtgärden nästa gång du vill utföra samma sak. Guiden Importera kalkylblad kan du åsidosätta datatypen väljs av Access, och du kan importera, exportera och länka till filer som har Office Excel 2007 minst-filformat.

Ett bättre sätt att felsöka problem

Den här funktionen infördes i Access 2007.

Microsoft Office-diagnostik är en serie diagnostisk tester som kan hjälpa dig att hitta varför datorn kraschar. Diagnostisk test kan lösa vissa problem direkt och kan identifiera sätt att du kan lösa andra problem. Microsoft Office-diagnostik ersätter följande funktioner i Microsoft Office 2003: identifiera och reparera och återställning för Microsoft Office-program.

Förbättrade stavningskontrollen

Den här funktionen infördes i Access 2007.

Här följer några nya funktioner i stavningskontrollen.

 • Stavningskontrollen fungerar mer konsekvent i Office-programmen. Exempel på den här ändringen är följande:

  • Flera alternativ för stavningskontroll är nu globala. Om du ändrar något av följande alternativ i ett Office-program kan ändras även det alternativet för alla andra Office-program.

  • Förutom att dela samma egna ordlistor, hantera alla program dem med hjälp av samma dialogruta. Mer information finns i artikeln använda egna ordlistor och lägga till ord i stavningskontrollen.

 • Stavningskontrollen innehåller moderna franska ordlista. I Microsoft Office 2003 var detta ett tillägg som måste installeras separat.

 • En undantagsordlista skapas automatiskt för ett språk första gången som språk som ska användas. Du kan använda undantagsordlistor tvinga stavningskontrollen att flagga ord som du vill undvika att använda. Undantagsordlistor är användbara för att undvika ord som är stötande eller som inte matchar formatet guide. Mer information finns i artikeln använda undantagsordlistor att ange ett stavningsalternativ för ett ord.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×