Office
Logga in

Nyheter i Excel 2010

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Den här artikeln är fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

I den här artikeln beskrivs de nya och förbättrade funktionerna i Microsoft Excel 2010.

I den här artikeln

Åtkomst till rätt verktyg vid rätt tillfälle

Förbättrat menyfliksområde

Microsoft Office Backstage-vyn

Arbetsboksverktyg

Komma åt arbetsböcker på nya sätt

Microsoft Excel Online

Excel Mobile 2010 för Windows Phone 7

Gör snabba, effektiva jämförelser med datalistor

Ett miniatyrdiagram i Excel Web Access

Förbättrade pivottabeller

Utsnitt

Förbättrad villkorsstyrd formatering

Göra avancerade analyser på skrivbordet

Tillägget Power Pivot för Excel

Tillägget Problemlösaren har förbättrats

Förbättrad precision för funktioner

Förbättrade filterfunktioner

64-bitars Excel

Förbättringar av prestanda

Skapa arbetsböcker som är mer visuellt tilltalande

Förbättrade diagram

Stöd för ekvationer

Fler teman

Klistra in med dynamisk förhandsgranskning

Förbättrade bildredigeringsverktyg

Samarbeta med arbetsböcker på nya sätt

Samtidig redigering av arbetsböcker

Förbättrat Excel Services

Tillgänglighetskontroll

Förbättrade språkverktyg

Utöka arbetsböcker på nya sätt

Förbättrade programmeringsfunktioner

Stöd för högprestandaberäkningar

Åtkomst till rätt verktyg vid rätt tillfälle

Nya och förbättrade funktioner kan hjälpa dig att vara mer produktiv, men bara om du kommer åt funktionerna när du behöver dem. I Excel 2010 liksom i de andra Microsoft Office 2010-programmen ingår Microsoft Office Fluent-gränssnittet. Det består av ett anpassningsbart visuellt system med verktyg och kommandon.

Förbättrat menyfliksområde

Menyfliksområdet introducerades i Excel 2007 och gör det enklare att hitta kommandon och funktioner som tidigare var undangömda bland komplexa menyer och verktygsfält. Trots att du kunde anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst i Excel 2007 gick det inte att lägga till egna flikar eller grupper i menyfliksområdet. I Excel 2010 kan du skapa anpassade flikar och grupper och byta namn och ändra ordningen på de inbyggda flikarna och grupperna.

Anpassad flik i menyfliksområdet

Läs mer om att anpassa menyfliksområdet.

Microsoft Office Backstage-vyn

Klicka på fliken Arkiv för att öppna Backstage-vyn där du kan skapa nya filer, öppna befintliga filer, spara, skicka, skydda, förhandsgranska och skriva ut filer, ange alternativ för Excel och annat.

Fliken Information i vyn Backstage

Få reda på mer.

Arbetsboksverktyg

Excel 2010 innehåller verktyg som du kan använda för att hantera, skydda och dela med dig av innehåll.

 • Återställa tidigare versioner    Du kan nu återställa versioner av filer som du stängde utan att spara. Detta är användbart när du har glömt att spara manuellt, när du sparar ändringar som du inte ville spara eller när du vill återgå till en tidigare version av din arbetsbok. Läs mer om hur du återställer ditt Office-filer.

 • Skyddad vy    Excel 2010 innehåller en skyddad vy för att du ska kunna ta mer informerade beslut innan datorn utsätts för eventuella risker. Som standard öppnas dokument som kommer från Internet-källor i skyddad vy. När det inträffar visas ett varningsmeddelande i meddelandefältet där du kan välja att aktivera redigering. Du kan styra vilka källor som ska göra att den skyddade vyn visas. Du kan även ange att vissa filtyper ska öppnas i den skyddade vyn oavsett var de kommer ifrån. Läs mer om skyddad vy.

 • Betrodda dokument    Funktionen Betrodda dokument är utformad för att göra det lättare att öppna arbetsböcker och andra dokument som innehåller aktivt innehåll, till exempel dataanslutningar och makron. När du har kontrollerat att det aktiva innehållet i en arbetsbok kan aktiveras utan risk behöver du inte göra det igen. Excel 2010 registrerar vilka arbetsböcker som är betrodda så att du inte behöver tillfrågas varje gång du öppnar dem. Läs mer om betrodda dokument.

Komma åt arbetsböcker på nya sätt

Nu kan du komma åt och arbeta med dina filer var du än befinner dig – på kontoret, hemma eller på resande fot.

Microsoft Excel Online

Excel Online utökar din Excel-upplevelse till webbläsaren, där du kan arbeta med en arbetsbok direkt på webbplatsen där arbetsboken är lagrad. Excel Online är en del av Microsoft Office Online, och finns i OneDrive och i organisationer som har konfigurerat Office Online i SharePoint 2010.

Med Excel Online kan du:

 • Visa en arbetsbok i webbläsaren    När du klickar på en arbetsbok för att öppna den i Excel Online visas den i visningsläge. Du kan sortera och filtrera data i arbetsboken, utöka pivottabeller för att se relationer och trender i data, beräkna om värden och visa olika kalkylblad.

 • Redigera en arbetsbok i webbläsaren    Med Excel Online behöver du bara en webbläsare för att komma åt dina arbetsböcker. Dina medarbetare kan samarbeta med dig oavsett vilken version av Excel de har. När du klickar på en Excel-arbetsbok som är lagrad på en SharePoint-webbplats eller i OneDrive, öppnas arbetsboken direkt i din webbläsare. Arbetsböckerna ser likadana ut i webbläsaren som i Excel. Du kan redigera kalkylbladen i webbläsaren med hjälp av det välbekanta utseendet i Excel. När du redigerar i webbläsaren kan du ändra data, ange eller redigera formler och använda grundläggande formatering i kalkylbladet. Du kan även samarbeta med andra i samma arbetsbok samtidigt.

Läs mer om Excel Online.

Excel Mobile 2010 för Windows Phone 7

Om du har Windows Phone 7 kan du använda Microsoft Office Mobile 2010 för att arbeta med dina filer oavsett var du befinner dig – på arbetet, hemma eller på resande fot. Excel Mobile 2010 är en del av Office Mobile och finns redan på din telefon i Office-hubben så du behöver inte hämta eller installera något annat för att komma igång.

Excel-arbetsbok öppen på en telefon

Du kan använda Excel Mobile för att visa och redigera arbetsböcker som lagras på din telefon, skickats till dig som e-postbilagor eller som finns på en SharePoint 2010-webbplats via SharePoint Workspace Mobile 2010. När du redigerar en arbetsbok via SharePoint Workspace Mobile kan du spara dina ändringar på SharePoint-webbplatsen när du är online.

Du kan skapa, uppdatera och beräkna om dina arbetsblad med hjälp av samma verktyg som du redan känner till och använder i skrivbordsversionen av Excel:

 • Använd dispositionsvyn för att växla mellan arbetsblad och diagram i en arbetsbok.

 • Sortera, filtrera och hantera kalkylblad.

 • Lägg till eller redigera text och siffror.

 • Lägg till kommentarer.

Läs mer om Office Mobile 2010 för Windows Phone 7.

Gör snabba, effektiva jämförelser med datalistor

I Excel 2010 kan nya funktioner, till exempel miniatyrdiagram och utsnitt, förbättringar av pivottabeller och andra befintliga funktioner, hjälpa dig att upptäcka mönster eller trender i data.

Miniatyrdiagram

Du kan använda miniatyrdiagram – små diagram som får plats i en cell – för att visuellt sammanfatta trender ihop med data. Eftersom miniatyrdiagrammen visar trender på ett litet utrymme är de särskilt användbara på instrumentpaneler och andra platser där du behöver en ögonblicksbild av verksamheten i ett lättförståeligt visuellt format. I följande bild kan du i miniatyrdiagrammen som visas i Trend-kolumnen direkt se hur varje avdelning har skött sig under maj månad.

Miniatyrdiagram som visar trender i försäljningsdata

Få reda på mer.

Förbättrade pivottabeller

Pivottabellerna är nu enklare att använda och svarar bättre. De viktigaste förbättringarna är:

 • Förbättringar av prestanda    I Excel 2010 går datahämtning, sortering och filtrering i pivottabeller snabbare tack vare flertrådsteknik.

 • Pivottabellsetiketter    Nu är det möjligt att fylla nedåt etiketter i en pivottabell. Du kan också upprepa etiketter i pivottabeller ska visas objekt beskrivningar av kapslade fält i alla rader och kolumner.

 • Förbättrad filtrering    Du kan använda utsnitt för att filtrera data i en pivottabell genom att klicka på en knapp och för att snabbt visa vilka filter som används utan att behöva öppna ytterligare menyer. Dessutom finns det en ny sökruta i filtergränssnittet som gör att du kan hitta vad du letar efter bland kanske tusentals (eller till och med miljontals) objekt i pivottabellerna.

 • Stöd för tillbakaskrivning    I Excel 2010 kan du ändra värden i området för OLAP-pivottabellvärden, så att de sedan skrivs tillbaka till Analysis Services-kuben på OLAP-servern. Du kan använda tillbakaskrivningsfunktionen i konsekvensanalysläge och sedan återställa ändringarna när du inte längre behöver dem eller så kan du spara ändringarna. Du kan använda den nya tillbakaskrivningsfunktionen med alla OLAP-providrar som stöder UPDATE CUBE-instruktionen.

 • Funktionen Visa värden som    Funktionen Visa värden som innehåller ett antal nya, automatisk beräkningar, till exempel % av överordnad radsumma, % av överordnad kolumn summa, % av överordnad summa, % Kör totala, Rangordningen minsta till största och Rangordna från störst till minst.

 • Förbättringar av pivottabeller    Nu är det enklare att interagera med pivotdiagramrapporter. Det är specifikt lättare att filtrera data direkt i ett pivotdiagram och för att ordna om layouten i ett pivotdiagram genom att lägga till och ta bort fält. På samma sätt kan du dölja alla fältknappar i en pivotdiagramrapport med ett enda klick.

Läs mer om förändringar av pivottabeller.

Utsnitt

Utsnitt är visuella kontroller som möjliggör snabb filtrering av data i pivottabeller på ett interaktivt, intuitivt sätt. När du infogat ett utsnitt kan du använda knapparna för att snabbt segmentera och filtrera data, så att endast de data du behöver visas. När du använder fler än ett filter i pivottabellen behöver du dessutom inte längre öppna en lista för att visa vilka filter som används. Det visas i stället direkt på skärmen i utsnittet. Du kan göra så att utsnitten matchar arbetsbokens formatering och enkelt återanvända dem i andra pivottabeller, pivotdiagram och kubfunktioner.

Utsnitt som visas överst i en pivottabell

Få reda på mer.

Förbättrad villkorsstyrd formatering

Villkorsstyrd formatering gör det enkelt att markera intressanta celler eller cellområden, framhäva ovanliga värden och visualisera data med hjälp av datastaplar, färgskalor och ikonuppsättningar. Excel 2010 har ännu bättre formateringsflexibilitet:

 • Nya ikonuppsättningar    Ikonuppsättningar introducerades i Office Excel 2007 och används för att visa ikoner för olika kategorier med data, baserat på de tröskelvärden som du anger. Exempelvis kan du använda en grön uppil för att representera högre värden, en gul sidopil för att representera medelhöga värden och en röd nedpil för att representera lägre värden. I Excel 2010 har du tillgång till fler ikonuppsättningar, som trianglar, stjärnor och rutor. Du kan också blanda ikoner från olika uppsättningar och lättare dölja ikoner – exempelvis vill du kanske visa ikoner endast för högre värden och dölja ikonerna för medelhöga och lägre värden.

  Exempel på hur ikoner visas endast för högre värden

 • Fler alternativ för datastaplar    Excel 2010 innehåller nya formateringsalternativ för datastaplar. Du kan använda hela fyllningar eller kantlinjer för datastaplar eller ange stapelriktningen från höger till vänster i stället för från vänster till höger. Dessutom visas datastaplar för negativa värden på motsatt sida av axeln i förhållande till positiva värden, på det sätt som visas här.

  Exempel på datastaplar med negativa värden

 • Andra förbättringar    När villkors- eller dataverifieringsregler anges går det nu att referera till värden i andra kalkylblad i arbetsboken.

Läs mer om villkorsstyrd formatering.

Göra avancerade analyser på skrivbordet

Både hemma och på kontoret behöver du kunna ändra och analysera data på ett sätt som ger dig nya insikter eller hjälper dig att ta bättre beslut. Ju snabbare du kan slutföra åtgärden desto bättre. Excel 2010 innehåller nya och förbättrade analysverktyg som du kan använda för just det.

Tilläggsprogrammet Power Pivot för Excel

Om du behöver analysera stora mängder data kan du hämta tillägget Microsoft SQL Server Power Pivot for Excel som lägger till en PowerPivot-flik i menyfliksområdet i Excel.

PowerPivot för Excel-fönster öppet i Excel 2010

Med Power Pivot för Excel kan du importera miljontals rader med information från flera datakällor till en enda Excel-arbetsbok, skapa relationer mellan heterogena data, skapa beräknade kolumner och åtgärder med hjälp av formler, skapa pivottabeller och pivotdiagram och sedan analysera data ytterligare så att du snabbt kan fatta lämpliga affärsbeslut – allt utan IT-hjälp.

Läs mer om PowerPivot för Excel.

Tillägget Problemlösaren har förbättrats

Excel 2010 innehåller en ny version av tillägget Problemlösaren som du kan använda för att hitta optimala lösningar i konsekvensanalyser. Problemlösaren har ett förbättrat användargränssnitt, en ny Evolutionary-version som bygger på genetiska algoritmer och hanterar modeller med alla Excel-funktioner, nya globala optimeringsalternativ, bättre linjärprogrammering och icke-linjära optimeringsmetoder samt nya linjäritets- och genomförbarhetsrapporter. Dessutom finns nu tillägget Problemlösaren i en 64-bitarsversion.

Mer detaljerad hjälp om Problemlösaren från Frontline Systems finns i hjälpen om Problemlösaren på www.solver.com.

Förbättrad precision för funktioner

I Excel 2010 har hänsyn tagits till feedback från den akademiska världen, teknikbranschen och forskarsamhället, och programmet innehåller nu en uppsättning statistiska och övriga funktioner med högre precision. En del befintliga funktioner har också bytt namn för att bättre beskriva vad de gör.

 • Förbättringar av precisionen    Ett antal funktioner har optimerats för bättre precision. Exempelvis returnerar Excel 2010 fler exakta resultat för beta- och chi2-fördelningar.

 • Mer konsekventa funktioner    Vissa statistiska funktioner har bytt namn för en bättre konsekvens med forskarsamhällets funktionsdefinitioner och med andra funktionsnamn i Excel. De nya funktionsnamnen beskriver dessutom bättre själva funktionen. Arbetsböcker som har skapats i tidigare versioner av Excel fungerar fortfarande trots namnändringarna, eftersom de ursprungliga funktionerna fortfarande finns i kategorin Kompatibilitet.

  Funktioner i Excel 2010

Få reda på mer.

Förbättrade filterfunktioner

Utöver utsnitt, som beskrivs tidigare i den här artikeln, innehåller Excel 2010 nya funktioner som gör det enklare att sortera och filtrera data.

 • Nya sökfilter    När du filtrerar data i Excel-tabeller, pivottabeller och pivotdiagram kan du använda den nya sökrutan som hjälper dig att hitta det du behöver i långa listor. Om du till exempel vill hitta en viss produkt i en katalog med fler än 100 000 objekt börjar du med att skriva söktermen så visas relevanta objekt direkt i listan. Du kan begränsa sökresultaten ytterligare genom att avmarkera objekten som du inte vill visa.

  Rutan Sök i filterlistan

 • Filtrera och sortera oberoende av placering    I en Excel-tabell ersätts de vanliga kalkylbladsrubrikerna av tabellrubriker överst i kolumnerna när du rullar nedåt i en lång tabell. Autofilterknapparna visas nu ihop med tabellrubrikerna i tabellkolumnerna, så att du snabbt kan sortera och filtrera data utan att behöva rulla uppåt till början av tabellen igen.

  Autofilter som visas i kolumnrubriker i en Excel-tabell

  Få reda på mer.

64-bitars Excel

Excel 2010 finns i en 64-bitarsversion som gör att avancerade användare och analytiker kan skapa större och mer komplexa arbetsböcker. Genom att använda en 64-bitarsversion kan du använda fysiskt minne (RAM) över 2 GB-gränsen som finns i 32-bitarsversionen av Excel.

Förbättringar av prestanda

Prestandaförbättringar i Excel 2010 kan hjälpa dig att interagera med informationen mer effektivt. Specifika investeringar är bland annat:

 • Generella förbättringar    Som svar på feedback från kunder har prestanda i Excel 2010 förbättras inom flera olika områden. Excel 2010svarar till exempel snabbare när du flyttar och ändrar storlek på diagram, arbetar i sidlayoutvyn och interagerar med former på kalkylbladet.

 • Stöd för större datauppsättningar    Excel 2010 kan hantera arbetsböcker med stora mängder data på ett effektivare sätt. Framförallt tar det kortare tid att utföra aktiviteter som vanligtvis utförs på större datauppsättningar, till exempel filtrera och sortera data, kopiera och klistra in data från ett kalkylblad till ett annat och använda fyllningsfunktionen för att kopiera formler.

 • Förbättringar, flera kärnor    Förbättrad flertrådsteknik i Excel 2010 hjälper dig att snabba på processen att hämta, sortera och filtrera data i pivottabeller och Excel-tabeller. Dessutom går det generellt fortare att öppna och spara stora filer än tidigare.

 • Snabbare beräkning    Om arbetsböcker är nödvändiga för viktiga affärsprocesser i organisationen får inte beräkningshastigheten bli en flaskhals. För att uppnå snabbare beräkningsprestanda har Excel 2010 stöd för asynkrona, användardefinierade funktioner som kan köras samtidigt utan att använda flera Excel-beräkningstrådar. Det här är värdefullt när du importerar data till kalkylblad på anpassade sätt och i högprestandaberäkningar (HPC-scenarion).

Skapa arbetsböcker som är mer visuellt tilltalande

Oavsett hur mycket data du arbetar med är det viktigt att ha verktyg som gör att du kan undersöka och förmedla idéer i snygga visuella vyer, till exempel diagram, bilder och skärmbilder.

Förbättrade diagram

Det är enklare att arbeta med diagram i Excel 2010. Specifika förbättringar är bland annat:

 • Nya begränsningar för diagramfunktioner    I Excel 2010 har begränsningen av antalet datapunkter som kan skapas i ett diagram tagits bort. Antalet datapunkter begränsas endast av det tillgängliga minnet. Det gör det möjligt för användare – särskilt användare inom forskarsamhället – att visualisera och analysera stora mängder data på ett effektivare sätt.

 • Snabb åtkomst till formateringsalternativ    I Excel 2010 får du direkt åtkomst till formateringsalternativ genom att dubbelklicka på ett diagramelement.

 • Makroinspelning för diagramelement    I Office Excel 2007 genererades ingen makrokod om ett makro spelades in när ett diagram eller något annat objekt formaterades. I Excel 2010 kan du däremot använda makroinspelning för att spela in formateringsändringar i diagram och andra objekt.

Läs mer om hur du skapar ett diagram.

Stöd för ekvationer

Du kan använda de nya ekvationsredigeringsverktygen i Excel 2010 för att infoga vanliga matematiska ekvationer i dina arbetsblad eller för att skapa egna ekvationer genom att använda ett bibliotek med matematiska symboler. Du kan även infoga nya ekvationer inuti textrutor och andra former. Klicka på fliken Infoga i gruppen Symboler och klicka på pilen bredvid Ekvation för att komma igång.

Förformaterade ekvationer i ekvationslistan

Fler teman

I Excel 2010 finns det fler teman och format än någonsin tidigare. Elementen kan hjälpa dig att använda samma professionella design i alla arbetsböcker och andra Microsoft Office-dokument. När du har valt ett tema skapas designen automatiskt i Excel 2010. Text, diagram, grafik, tabeller och ritade objekt ändras för att återspegla det tema som du har valt. Alla element i arbetsboken kompletterar varandra visuellt.

Galleriet Teman i Excel 2010

Läs mer om att använda teman i Excel-arbetsböcker.

Klistra in med dynamisk förhandsgranskning

Inklistringsfunktionen med dynamisk förhandsgranskning gör att du kan spara tid när du återanvänder innehåll i Excel 2010 eller andra program. Du kan använda funktionen när du vill förhandsgranska olika inklistringsalternativ, till exempel Behåll källans kolumnbredder, Inga kantlinjer eller Bevara källformatering. Med dynamisk förhandsgranskning kan du se hur det inklistrade innehållet kommer att se ut innan du klistrar in det på kalkylbladet. När du flyttar pekaren över inklistringsalternativen för att förhandsgranska resultaten visas en meny med objekt som ändras för att passa det innehåll som du återanvänder. Skärmtipsen visar ytterligare information som hjälper dig att ta rätt beslut.

Alternativ på menyn för förhandsgranskning av Urklipp

Förbättrade bildredigeringsverktyg

Att förmedla idéer i Excel 2010 handlar inte alltid om att visa tal eller diagram. Om du vill använda foton, ritningar eller SmartArt för att kommunicera visuellt kan du dra nytta av följande funktioner:

 • Skärmbilder    Snabbt ta en skärmbild och lägger till den i din arbetsbok och sedan använda verktygen på fliken Bildverktyg att redigera och förbättra skärmbilden. Läs mer om skärmbilder.

  Knappen Skärmbild

 • Nya SmartArt-grafiklayouter    Du kan se din historia med fotografier med bildlayouter för ny. Använd till exempel har lagt till beskrivningar Bildlayout för att visa bilder med proffsiga bildtexter under. Läs mer om SmartArt-grafik.

 • Bildkorrigeringar    Finjustera färgen i en bild eller justera ljusstyrka, kontrast eller skärpa – helt utan att behöva använda någon ytterligare programvara för fotoredigering.Läs mer om att korrigera bilder.

 • Nya och förbättrade konstnärliga effekter    Använd olika konstnärliga effekter i bilden för att få den att se ut mer som en skiss, teckning eller målning. De nya konstnärliga effekterna är bland andra Blyertsskiss, Linjeteckning, Vattenfärg: svamp, Mosaik: bubblor, Glas, Pasteller: utjämna, Inplastning, Fotokopia, Färgstrykningar och många fler. Läs mer om att lägga till effekter.

 • Bättre komprimering och beskärning    Nu kan du bättre styra bildkvalitet och komprimering, så att du kan fatta rätt beslut med hänsyn till det medium (utskrift, skärm, e-post) som arbetsboken ska användas med. Läs mer om beskärning och bildkomprimering.

Samarbeta med arbetsböcker på nya sätt

I Excel 2010 finns bättre sätt att publicera, redigera och dela arbetsböcker med andra personer inom organisationen.

Samtidig redigering av arbetsböcker

Med Excel Online, som är en del av Office Online, är det nu möjligt för olika personer att redigera en arbetsbok samtidigt från olika platser. Om du arbetar i ett litet företag, i skolan eller hemifrån behöver du bara ett Windows Live-konto (kostnadsfritt) för att arbeta med arbetsböcker samtidigt som andra användare. Företagsanvändare som kör Microsoft SharePoint 2010-teknik kan också använda den här funktionen innanför brandväggen.

Förbättrat Excel Services

Om organisationen tidigare har använt Excel Services för att dela Excel-arbetsböcker på SharePoint Server-webbplatser kan du notera följande förbättringar:

 • Förbättrad användarupplevelse    Några av de synligaste förändringarna är att du kan uppdatera element på en sida i stället för att uppdatera sidan vid varje ändring samt nya rullningslister som gör att du enkelt kan rulla genom kalkylbladet.

 • Bättre integrering med SharePoint 2010-funktioner    I den här versionen av Excel Services får du bättre integrering med viktiga SharePoint 2010-funktioner, bland annat säkerhet, innehållshantering, versionskontroll, dataanslutningshantering och administration av tjänster. Dessutom är Excel Services bättre integrerat med de inbyggda affärsintelligensfunktionerna i SharePoint.

 • Förbättrat stöd för arbetsboksfunktioner    Förut kunde inte arbetsböcker med funktioner utan stöd öppnas alls i webbläsaren. Nu kan arbetsböcker med Excel-funktioner som inte stöds öppnas i webbläsaren i de flesta fall. Dessutom stöds fler Excel-funktioner i Excel Services, inklusive nya Excel 2010-funktioner, till exempel miniatyrdiagram och utsnitt.

 • Mer stöd för att utveckla program    Vare sig du är utvecklare eller inte kan du ha nytta av de nya verktygen, till exempel REST API, för att skapa affärsprogram.

Läs mer om Excel Services.

Tillgänglighetskontroll

Det nya tillgänglighetskontrollverktyget i Excel 2010 hjälper dig att hitta och lösa problem som kan försvåra för funktionshindrade att läsa eller interagera med din arbetsbok. Du kan köra Tillgänglighetskontroll genom att klicka på fliken Arkiv, på Felsök och sedan på Kontrollera åtkomst. Fel- och varningsmeddelanden visas i ett åtgärdsfönster. Du kan sedan granska problemen och se vilka som måste åtgärdas.

Utöver Tillgänglighetskontroll kan du lägga till alternativ text till fler objekt på kalkylbladet, bland annat Excel-tabeller och pivottabeller. Den här informationen är användbar för personer med synnedsättningar och som bara delvis eller inte alls kan se objektet.

Få reda på mer.

Förbättrade språkverktyg

I dialogrutan Excel-alternativ kan flerspråkiga användare snabbt göra språkinställningar för redigering, visning, skärmtips och hjälp. När du ändrar språkinställningarna ändras de automatiskt i alla tillämpliga Microsoft Office 2010-program. Om du inte har den programvara eller tangentbordslayout som behövs visas ett meddelande om det med länkar som gör det enklare att snabbt åtgärda problemen.

Läs mer om att ange språkpreferenser.

Utöka arbetsböcker på nya sätt

Om du utvecklar anpassade arbetsbokslösningar kan du dra fördel av nya sätt att utöka lösningarna.

Förbättrade programmeringsfunktioner

Förbättringar för utvecklare är bland annat:

 • Ändringar i XLL SDK    XLL Software Development Kit (SDK) har nu stöd för att anropa nya kalkylbladsfunktioner, utveckla asynkrona användardefinierade funktioner, utveckla klustersäkra, användardefinierade funktioner som kan läggas i ett beräkningskluster och att skapa 64-bitars XLL-tillägg.

 • VBA-förbättringar    Excel 2010 har ett antal funktioner som gör att du kan flytta över kvarvarande Excel 4.0-makron till VBA. Förbättringarna är bland annat bättre prestanda för utskriftsrelaterade metoder och diagramegenskaper som tidigare inte varit åtkomliga med VBA.

 • Bättre utökningsbarhet av användargränssnittet    Om du utvecklar anpassade arbetsbokslösningar har du fler alternativ för att programmässigt anpassa både menyfliksområdet och den nya funktionen Backstage-vyn. Du kan till exempel programmässigt aktivera flikar i menyfliksområdet och göra så att anpassade flikar fungerar på liknande sätt som inbyggda sammanhangsbaserade flikar, där flikar bara visas när vissa händelser inträffar. Dessutom kan du göra så att anpassade menyfliksgrupper växer eller krymper när menyfliksområdets storlek ändras och anpassa snabbmenyer med omfattande kontroller. Du kan också lägga till anpassat gränssnitt och andra element i Backstage-vyn.

 • Ändringar i Open XML SDK    Open XML SDK 2.0 har nu stöd för objekt på schemanivå utöver stödet på delnivå som introducerades i Open XML SDK 1.0. Det gör det lättare att programmässigt ändra arbetsböcker och andra dokument utanför Office 2010-skrivbordsprogrammen, till exempel som en del av en serverbaserad lösning.

Läs mer om funktioner för utvecklare.

Stöd för högprestandaberäkningar

Många organisationer är beroende av högprestandaberäkningskluster (HPC) för att öka beräkningsskalan. Ett finansföretag kan till exempel använda beräkningskluster för att snabba på långvariga, beräkningsintensiva finansmodeller. Excel 2010 kan integreras med HPC-kluster. När ett kluster som stöds är tillgängligt kan användarna instruera Excel att använda det klustret genom att välja en koppling och konfigurera ett namn som ska användas i alternativen Avancerat i dialogrutan Excel-alternativ.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×