Nyheter: ändringar i pivottabeller

Följande förbättringar och nya funktioner gör det mycket lättare och snabbare att använda pivottabeller och OLAP-pivottabeller i Microsoft Excel 2010.

I den här artikeln

Nya och förbättrade funktioner i pivottabeller

Nya och förbättrade funktioner i OLAP-pivottabeller

Nya och förbättrade funktioner i pivottabeller

Förbättrade prestanda

I Excel 2010 används flertrådskörning, vilket förbättrar allmänna prestanda för pivotabeller. Det ger dig ett snabbare resultat när du arbetar med stora mängder data, till exempel vid sortering och filtrering av pivottabelldata.

Överst på sidan

Pivottabellsetiketter

I Excel 2010 kan du använda etiketter i en pivottabell för att göra pivottabellen lättare att använda. Du kan också upprepa etiketterna i alla rader och kolumner i pivottabellen om du vill visa objektbeskrivningar av kapslade fält. Du kan upprepa etiketter för enskilda fält eller slå på och av etiketterna för alla fält i pivottabellen samtidigt.

Funktionen för att upprepa etiketter är användbar om du till exempel har en pivottabell med värdefält i kolumner och totalsummor och delsummor avstängda för alla fält på raderna.

Överst på sidan

Namngivna uppsättningar

I Excel 2010 kan du skapa namngivna uppsättningar med flera nivåer. En namngiven uppsättning är ett MDX-uttryck (Multidimensional Expression) som returnerar en uppsättning dimensionsmedlemmar. Om du inte kan arbeta med MDX-språket kan du definiera enskilda namngivna uppsättningar från en dialogruta. Om du kan arbeta med MDX-språket kan du använda MDX-redigeraren för att skapa mer avancerade namngivna uppsättningar. Namngivna uppsättningar stöds både i pivottabeller och OLAP-formler. Med namngivna uppsättningar kan du skapa OLAP-pivottabellrapporter som visar olika mått för olika områden av din verksamhet.

Överst på sidan

Objektsökning

I Excel 2010 kan du söka efter objekt i pivottabeller och arbeta med fält och kolumner med ett stort antal objekt. Genom att använda objektsökning kan du hitta relevanta objekt i tusentals eller till och med miljontals rader i en pivottabell. Du kan använda objektsökning för att söka efter objektbeskrivningar av pivotfält eller OLAP-kubfält i en enda kolumn, och slå på eller stänga av autofilter.

Överst på sidan

Sortering

I Excel 2010 kan du använda flertrådad sortering för att snabbare sortera stora mängder data i pivottabeller och Excel-tabeller. Du kan välja att slå på eller stänga av den flertrådade sorteringen.

Överst på sidan

Filtrering

Filtreringen har förbättras för analyser av stora mängder data. I Excel 2010 är filtreringen av flera objekt mycket snabbare och data som inte visas (till exempel dolda objekt i totalsummor) inkluderas när du använder filter i både OLAP-pivottabeller och andra pivottabeller. Du kan använda samma förbättrade filtrering i Excel Services.

I Excel 2010 kan du också filtrera data med hjälp av utsnitt. Utsnitt innehåller knappar som du kan klicka på för att filtrera pivottabelldata. Förutom en snabbare filtrering indikeras också den aktuella filterstatusen, vilket gör det lättare att förstå exakt vad som visas i en filtrerad pivottabellrapport.

Överst på sidan

Funktionen Visa värden som

I Excel 2010 är funktionen Visa värden som nu lättare att hitta och använda och funktionen har förbättrats i både OLAP-pivottabeller och andra pivottabeller. Funktionen Visa värden som inkluderar ytterligare beräkningar, som till exempel % av summa för överordnad rad, % av summa för överordnad kolumn, % av överordnad summa, % löpande summa, Rangordna från minst till störst och Rangordna från störst till minst. Det är lättare att ange ett fält eller ett objekt som grund för beräkningar. Liksom i pivottabeller som inte är OLAP-pivottabeller kan du nu lägga till samma mått flera gånger i området Värden i OLAP-pivottabeller så att du samtidigt kan visa värdet och en beräkning baserad på det värdet.

Överst på sidan

Stöd för funktionen Ångra i stora pivottabeller

Om du vill ångra en åtgärd som kräver att flera åtgärder ångras samtidigt, till exempel en uppdatering, kan det göra stora pivottabeller betydligt långsammare. För att förbättra prestandan för stora pivottabeller har kommandot Ångra nu stöd för större ångringsåtgärder. Dessutom försämras prestanda när Autopassa och Formatmallar används samtidigt som en pivottabell uppdateras. Det här problemet kan lösas i Excel 2010 om du avbryter Autopassa och Formatmallar genom att trycka på ESC. Om du stänger av dessa funktioner kan prestanda förbättras när du uppdaterar data i en stor pivottabell.

Överst på sidan

Förbättrade pivotdiagram

I Excel 2010 är det enklare att interagera med pivotdiagramrapporter. Framförallt är det lättare att filtrera data direkt i ett pivotdiagram och att ändra diagramlayouten genom att lägga till och ta bort fält. På liknande sätt kan du dölja alla fältknappar i pivotdiagramrapporten med en enda klickning.

Överst på sidan

Nya och förbättrade funktioner i OLAP-pivottabeller

Stöd för tillbakaskrivning

Tillbakaskrivning är en viktig funktion när du arbetar med data i Analysis Services-kuber. Tillbakaskrivning används ofta i olika scenarier, från avancerad planering och budgetering till enkel datainsamling från flera användare.

I Excel 2010 kan du ändra värdena i området Värden i OLAP-pivottabellen och skriva tillbaka dem till Analysis Services-kuben på OLAP-servern. Du kan använda tillbakaskrivning i konsekvensläget och sedan ångra ändringarna när du inte längre behöver dem, eller spara ändringarna. Du kan använda tillbakaskrivning med alla OLAP-providers som stöder uttrycket UPPDATERA KUB.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×