Nybörjarguide till Visio

  Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Det finns många olika typer av Visio-diagram, bland annat organisationsscheman, nätverksdiagram, arbetsflöden, heminredningsplaner och kontorsplaner. Men du skapar i stort sett alla med hjälp av samma tre grundläggande steg:

 1. Välj och öppna en mall.

 2. Dra och koppla ihop former.

 3. Lägg till text i formerna.

Som ett exempel ska vi nu skapa ett flödesschema.

Steg 1: Välj och öppna en mall

 1. Starta Visio.

 2. Klicka på den stora kategoriknappen Flödesschema.

 3. Klicka på Enkelt flödesschema och sedan på Skapa.

Varje mall innehåller former som är relaterade till ritningstypen, som i samlingar kallas för stenciler. Stencilerna visas i fönstret Former bredvid ritningssidan. Till exempel är Enkelt flödesschema en av de stenciler som öppnas med mallen Enkelt flödesschema – former.

Steg 2: Dra och koppla ihop former

När du skapar diagrammet drar du former från stencilen till den tomma sidan och kopplar ihop dem med varandra. Det finns många sätt att koppla ihop former men här använder vi funktionen Koppla ihop automatiskt. Det räcker till exempel med ett par musklick för att koppla samman en Start/Slut-form i ett flödesschema med en ny Process-form.

 1. Dra formen Start/slut från stencilen Enkelt flödesschema - former till ritningssidan och släpp musknappen.

 2. Håll pekaren över formen så att den blå pilen för funktionen Koppla ihop automatiskt visas.

  Pilar för Koppla ihop automatiskt

 3. Flytta pekaren ovanpå den blå pilen som pekar mot den plats där du vill placera den andra formen.

  Ett formateringsverktygsfält visas med formerna som finns överst i stencilen.

  Formateringsverktygsfältet för Koppla ihop automatiskt

 4. Klicka på den fyrkantiga formen Process.

  Formen Process läggs till i diagrammet och kopplas automatiskt till formen Start/slut.

Om formen du vill lägga till inte finns i formateringsverktygsfältet, kan du dra önskad form från fönstret Former och släppa den på en blå pil. Den nya formen kopplas till den första formen på samma sätt som om du hade klickat på den i formateringsverktygsfältet.

Du kan också använda pilarna för funktionen Koppla ihop automatiskt för att koppla ihop två former som redan finns i ritningen. Dra en pil från den ena formen och släpp den på den andra, så visas en pil mellan formerna.

Steg 3: Lägg till text i formerna

 1. Klicka på formen och börja skriva. Du behöver inte dubbelklicka för att lägga till text i en form. När du skriver läggs texten till i den form som är markerad.

  Markera en form och börja skriva

 2. När du har skrivit klart klickar du i ett tomt område på ritningssidan eller trycker på ESC.

Du kan lägga till text i praktiskt taget vilket objekt som helst – även i kopplingar – genom att markera objektet och börja skriva.

Vad är Visio-former, -stenciler och -mallar?

Former

Visio-former är färdiga objekt som du drar till ritningssidan. De utgör byggstenarna i diagrammet.

När du drar en form från fönstret Former till ritningssidan finns originalet kvar i stencilen. Originalet kallas för originalform. Den form som du lägger till i ritningen är en kopia – en så kallad instans – av originalformen. Det finns ingen gräns för hur många instanser av samma form som du kan dra till ritningen.

Rotera och ändra storlek på former

Det vanligaste som man brukar göra med former inbegriper funktioner som är inbyggda direkt i formerna. Visuella tips hjälper dig att hitta och använda de här funktionerna snabbt.

 • Roteringshandtag

  Det runda handtaget Roteringshandtag som visas ovanför en markerad form kallas roteringshandtag. Dra det åt höger eller åt vänster om du vill rotera formen.

 • Kopplingspilar för Koppla ihop automatiskt

  Med hjälp av kopplingspilar Bild av knapp kan du enkelt koppla ihop olika former, som du såg i föregående avsnitt.

 • Markeringshandtag som ändrar storlek på former

  Du kan använda de fyrkantiga markeringshandtagen om du vill ändra höjd eller bredd på en form. Klicka och dra i ett markeringshandtag i hörnet av en form om du vill göra formen större utan att ändra dess proportioner, eller klicka och dra i ett markeringshandtag på sidan av formen om du vill göra formen högre eller bredare.

Specialfunktioner i Visio-former

Visio-former är mycket mer än enkla bilder eller symboler.

Former kan innehålla data

Du kan lägga till data till en form genom att ange informationen i fönstret Formdata. Gå till fliken Visa, klicka på Åtgärdsfönster i gruppen Visa och klicka på Formdata. I Visio Professional Edition kan du dessutom importera data från en extern datakälla.

Som standard visas inte data i ritningen. Du kan visa data för en enskild form genom att öppna fönstret Formdata under Data > Visa/dölj > Formdatafönster och markera sedan formen.

Om du vill visa data för flera former samtidigt kan du använda en funktion som kallas Datagrafik och som också finns på fliken Data. I följande illustration visas data för två träd samtidigt.

Med Datagrafik visas data för två former samtidigt.

Former med särskilda beteenden

Många Visio-former har ett speciellt funktionssätt som du hittar genom att sträcka ut, högerklicka på eller flytta det gula kontrollhandtaget på formen.

Du kan exempelvis dra ut en Personer-form om du vill visa fler personer, eller dra ut formen Blomma om du vill indikera tillväxt.

Formen Personer visar upp till fyra personer när den dras ut vågrätt   Blomformen blir längre när den dras ut lodrätt

Tips   Ett bra sätt att ta reda på vad en form kan göra är att högerklicka på den för att se om det finns några speciella kommandon på formens snabbmeny.

Om du håller på att skapa ett organisationsschema kan du använda dig av former för att bygga upp rapporteringsstrukturen på automatisk väg. Det gör du genom att dra formen för varje person till diagrammet och släppa den ovanpå formen för respektive chef. Då kopplas formarna automatiskt till varandra och visar hierarkin.

Stenciler

Visio-stenciler innehåller samlingar med former. Formerna i varje stencil har någonting gemensamt. Formerna kan vara en formsamling som du behöver för att kunna skapa en viss typ av diagram eller flera olika versioner av samma form.

Fönstret Former

Stencilen Enkelt flödesschema - former innehåller till exempel bara vanliga flödesschemaformer. Mer specialiserade flödesschemaformer finns i andra stenciler, till exempel stencilerna Arbetsflödesobjekt och TQM.

Stenciler visas i fönstret Former, med namnlisterna grupperade överst i fönstret. Om du vill visa formerna i en särskild stencil kan du klicka på dess namnlist. Om det finns många stenciler i mallen, visas en rullningslist i namnlistsområdet och en del namnlister är dolda. Rulla så att du ser alla. Du kan också expandera namnlistsområdet genom att dra det nedre avgränsningsfältet, så att alla namnlister visas.

Öppna en Visio-stencil

Varje mall öppnas med de stenciler du behöver för att kunna skapa en viss typ av ritning, men du kan när som helst öppna andra stenciler om du vill.

 • Klicka på Fler former i fönstret Former, peka på önskad kategori och klicka sedan på namnet på den stencil som du vill använda.

Mallar

När du vill skapa ett diagram börjar du med en mall för den typ av diagram som du vill skapa (eller den som ligger närmast om det inte finns en som passar exakt – du kan alltid ändra inställningarna så att de passar dig). Det blir enklare att komma igång med rätt inställningar om du använder Visio-mallar:

 • Stenciler fyllda med de former som krävs för att kunna skapa en viss typ av ritning

  Mallen Heminredning öppnas exempelvis med stenciler med former som väggar, möbler, husgeråd, skåp och så vidare.

  Mallen Organisationsschema innehåller särskilda former för direktörer, chefer, assistenter, befattningar, konsulter, vakanser med mera.

 • Lämpliga mått på rutnät och linjal

  För vissa ritningar behövs det särskilda skalor. Till exempel öppnas mallen Arbetsplatsritning med en teknisk skala, där 1 tum representerar 10 fot. Mallarna är förinställda med lämpliga inställningar för respektive ritningstyp.

 • Specialflikar

  En del mallar har unika funktioner som du hittar på specialflikar i menyfliksområdet. Om du till exempel öppnar mallen Kontorslayout visas fliken Ritning. På fliken Ritning kan du konfigurera visningsalternativ som är specifika för diagram med kontorslayouter.

 • Guider som hjälper dig med speciella typer av ritningar

  I en del fall får du hjälp av en guide med att komma igång när du öppnar en Visio-mall. Mallen Utrymmesplan öppnas exempelvis med en guide som hjälper dig att konfigurera information om utrymme.

Visa exempel på mallar

Gör så här om du vill veta vilka mallar som är tillgängliga:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Nytt.

 3. Klicka på de olika mallkategorierna och sedan på miniatyrerna av mallarna om du vill visa korta beskrivningar av mallarna.

Överst på sidan

Obs!   Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Gäller för: Visio 2016 Preview, Visio 2013Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk