Nybörjarguide till Visio 2010

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Det finns många olika typer av Visio-diagram, men du kan använda dig av samma tre grundläggande steg för att skapa nästan alla:

 1. Välj och öppna en mall.

 2. Dra och koppla ihop former.

 3. Lägg till text i formerna.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt

Skapa ett enkelt flödesschema

Steg 1: Välj och öppna en mall

Steg 2: Dra och koppla ihop former

Steg 3: Lägg till text i formerna

Vad är Visio-former, -stenciler och -mallar?

Figurer

Stenciler

Mallar

Skapa ett enkelt flödesschema

Steg 1: Välj och öppna en mall

 1. Starta Visio.

 2. Klicka på Flödesschema under Mallkategorier.

 3. Dubbelklicka på Enkelt flödesschema i fönstret Flödesschema.

Börja på ett nytt diagram

Mallar innehåller relaterade former i samlingar som kallas stenciler. Den stencil som öppnas med mallen Enkelt flödesschema heter t.ex. Enkelt flödesschema - former.

Stencilen Enkelt flödesschema - former

Steg 2: Dra och koppla ihop former

När du skapar diagrammet drar du former från stencilen till den tomma sidan och kopplar ihop dem med varandra. Det finns många sätt att koppla ihop former men här använder vi funktionen Koppla ihop automatiskt.

 1. Dra formen Start/Slut från stencilen Enkelt flödesschema - former till ritningssidan och släpp sedan upp musknappen.

  Dra formen Start/Slut till sidan

 2. Håll pekaren över formen så att den blå pilen visas.

  Pilar för Koppla ihop automatiskt

 3. Flytta pekaren ovanpå den blå pilen som pekar mot den plats där du vill placera den andra formen.

  Ett formateringsverktygsfält visas med formerna som finns överst i stencilen.

  Formateringsverktygsfältet för Koppla ihop automatiskt

 4. Klicka på den fyrkantiga formen Process.

  Formen Process läggs till i diagrammet, automatiskt kopplad till formen Start/Slut.

Om formen du vill lägga till inte finns i formateringsverktygsfältet, kan du dra önskad form från fönstret Former och släppa den på en blå pil. Den nya formen kopplas till den första formen på samma sätt som om du hade klickat på den i formateringsverktygsfältet.

Steg 3: Lägg till text i formerna

 1. Klicka på formen och börja skriva.

  Markera en form och börja skriva

 2. När du har skrivit klart klickar du i ett tomt område på ritningssidan eller trycker på ESC.

Överst på sidan

Vad är Visio-former, -stenciler och -mallar?

Former

Visio-former är färdiga bilder som du drar till ritningssidan. De utgör byggstenarna i diagrammet.

När du drar en form från en stencil till ritningssidan stannar originalet kvar på stencilen. Originalet kallas en originalform. Den form som du placerar på ritningen är ett exemplar – även kallad instans – av originalformen. Du kan dra så många instanser av samma form till ritningen som du vill.

Rotera och ändra storlek på former

Det vanligaste som man brukar göra med former inbegriper funktioner som är inbyggda direkt i formerna. Visuella tips hjälper dig att hitta och använda de här funktionerna snabbt.

 • Roteringshandtag

  Det runda handtaget som finns ovanför formen kallas roteringshandtag. Dra ett roteringshandtag åt höger eller åt vänster om du vill rotera formen.

 • Blå kopplingspilar för Koppla ihop automatiskt

  De ljusblå kopplingspilarna hjälper dig att enkelt koppla ihop former med varandra, som du såg i föregående avsnitt.

 • Markeringshandtag som ändrar storlek på former

  Du kan använda de fyrkantiga markeringshandtagen om du vill ändra höjd eller bredd på en form. Klicka och dra i ett markeringshandtag i hörnet av en form om du vill göra formen större utan att ändra dess proportioner, eller klicka och dra i ett markeringshandtag på sidan av formen om du vill göra formen högre eller bredare.

Specialfunktioner i Visio-former

Visio-former är mycket mer än enkla bilder eller symboler.

Former kan innehålla data

Du kan lägga till data för varje form genom att skriva in den i fönstret Formdata. Gå till fliken Visa och klicka på Åtgärdsfönster i gruppen Visa och klicka sedan på Formdata. Du kan även importera data från en extern datakälla.

Data visas inte i ritningen som standard. Du kan visa data för en enskild form genom att öppna fönstret Formdata och markera formen.

Om du vill visa data för flera former samtidigt kan du använda en funktion som kallas Datagrafik. I följande illustration visas data för två träd samtidigt.

Med Datagrafik visas data för två former samtidigt.

Former med särskilda beteenden

Många Visio-former har ett speciellt funktionssätt som du hittar genom att sträcka ut, högerklicka på eller flytta det gula kontrollhandtaget på formen.

Du kan exempelvis dra ut en Personer-form om du vill visa fler personer, eller dra ut formen Blomma om du vill indikera tillväxt.

Formen Personer visar upp till fyra personer när den dras ut vågrätt   Blomformen blir längre när den dras ut lodrätt

Tips: Ett bra sätt att ta reda på vad en form kan göra är att högerklicka på den för att se om det finns några speciella kommandon på formens snabbmeny.

Överst på sidan

Stenciler

Visio-stenciler innehåller samlingar med former. Formerna i varje stencil har någonting gemensamt. Formerna kan vara en formsamling som du behöver för att kunna skapa en viss typ av diagram eller flera olika versioner av samma form.

Stencilen Enkelt flödesschema - former innehåller till exempel bara vanliga flödesschemaformer. Mer specialiserade flödesschemaformer finns i andra stenciler, till exempel BPMN- och TQM-stencilerna.

Stenciler visas i fönstret Former. Om du vill visa formerna i en särskild stencil kan du klicka på dess namnlist.

Öppna en Visio-stencil

Varje mall öppnas med de stenciler du behöver för att kunna skapa en viss typ av ritning, men du kan när som helst öppna andra stenciler om du vill.

 • Klicka på Fler former i fönstret Former, peka på önskad kategori och klicka sedan på namnet på den stencil som du vill använda.

Överst på sidan

Mallar

När du vill skapa ett diagram börjar du med en mall för den typ av diagram du vill skapa (eller den som ligger närmast om det inte finns en som passar precis). Visio-mallar hjälper dig att komma igång med rätt inställningar:

 • Stenciler fyllda med de former som krävs för att kunna skapa en viss typ av ritning

  Mallen Heminredning öppnas exempelvis med stenciler med former som väggar, möbler, husgeråd, skåp och så vidare.

 • Lämpliga mått på rutnät och linjal

  En del ritningar kräver en särskild skala. Exempelvis öppnas mallen Arbetsplatsritning med en teknisk skala, där 1 tum representerar 10 fot.

 • Specialflikar

  En del mallar har unika funktioner som du hittar på specialflikar i menyfliksområdet. Om du öppnar mallen Tidslinje visas till exempel en Tidslinje-flik i menyfliksområdet. Du kan använda fliken Tidslinje när du vill konfigurera din tidslinje samt för att importera eller exportera data mellan Visio och Microsoft Project.

 • Guider som hjälper dig med speciella typer av ritningar

  I en del fall får du hjälp av en guide med att komma igång när du öppnar en Visio-mall. Mallen Utrymmesplan öppnas exempelvis med en guide som hjälper dig att konfigurera information om utrymme.

Visa exempel på mallar

Gör så här om du vill veta vilka mallar som är tillgängliga:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Nytt.

 3. Klicka på de olika mallkategorierna och sedan på miniatyrerna av mallarna om du vill visa korta beskrivningar av mallarna.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×