Nya funktioner i Excel 2013

Viktigt!   De beräknade resultaten av formler och vissa funktioner i Excel-kalkylblad kan skilja sig något mellan en Windows PC med x86- eller x86-64-arkitektur och en Windows RT-dator med ARM-arkitektur. Läs mer om skillnaderna.

Om du vill se en detaljerad hjälp om en funktion klickar du på funktionens namn i följande lista.

Funktion

Typ och beskrivning

Funktionen ARCCOT

Matematik och trigonometri:   Returnerar arcus cotangensvärdet för ett tal

Funktionen ARCCOTH

Matematik och trigonometri:   Returnerar det hyperboliska arcus cotangensvärdet för ett tal

Funktionen ARABISKA

Matematik och trigonometri:   Konverterar romerska siffror till arabiska, i form av ett tal

Funktionen BAS

Matematik och trigonometri:    Konverterar ett tal till text med den givna talbasen

Funktionen BINOM.FÖRD.INTERVALL

Statistik:    Returnerar sannolikheten för ett testresultat med hjälp av en binomialfördelning

Funktionen BITOCH

Teknik:   Returnerar ett bitvis OCH för två tal

Funktionen BITVSKIFT

Teknik:   Returnerar ett värde eller ett tal som flyttats åt vänster flytta_antal bitar

Funktionen BITELLER

Teknik:   Returnerar ett bitvis ELLER för två tal

Funktionen BITHSKIFT

Teknik:   Returnerar ett värde eller ett tal som flyttats åt höger flytta_antal bitar

Funktionen BITXELLER

Teknik:   Returnerar ett bitvis uteslutande ELLER för två tal

Funktionen RUNDA.UPP.MATEMATISKT

Matematik och trigonometri:    Avrundar ett tal uppåt, till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel

Funktionen KOMBINA

Matematik och trigonometri:   
Returnerar antalet kombinationer med repetitioner för ett givet antal objekt

Funktionen COT

Matematik och trigonometri:   Returnerar hyperboliskt cosinus för ett tal

Funktionen COTH

Matematik och trigonometri:   Returnerar cotangensvärdet för en vinkel

Funktionen CSC

Matematik och trigonometri:   Returnerar cosekantvärdet för en vinkel

Funktionen CSKH

Matematik och trigonometri:   Returnerar det hyperboliska cosekantvärdet för en vinkel

Funktionen DAGAR

Datum och tid:   Returnerar antalet dagar mellan två datum

Funktionen DECIMAL

Matematik och trigonometri:   Konverterar ett tal, uttryckt i text, i en given talbas till ett decimaltal

Funktionen KODAWEBBADRESS

Webb:   Returnerar en URL-kodad frågesträng

Funktionen FILTERXML

Webb:   Returnerar specifika data från XML-innehåll med hjälp av en specifik XPath

Funktionen RUNDA.NER.MATEMATISKT

Matematik och trigonometri:   Avrundar ett tal nedåt, till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel

Funktionen FORMELTEXT

Sökning och referens:   Returnerar formeln vid den givna referensen som text

Funktionen GAMMA

Statistik:   Returnerar värdet för gammafunktionen

Funktionen GAUSS

Statistik:    Returnerar 0,5 mindre än den standardmässiga kumulativa normalfördelningen

Funktionen OMSAKNAS

Logik:   Returnerar det värde som du angivit om uttrycket matchas till #SAKNAS!, annars returneras resultatet för uttrycket

Funktionen IMCOSH

Teknik:    Returnerar det hyperboliska cosinusvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMCOT

Teknik:   Returnerar cotangensvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMCSC

Teknik:   Returnerar cosekantvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMCSCH

Teknik:   Returnerar det hyperboliska cosekantvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMSEK

Teknik:   Returnerar sekantvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMSEKH

Teknik:   Returnerar det hyperboliska sekantvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMSINH

Teknik:   Returnerar det hyperboliska sinusvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMTAN

Teknik:   Returnerar tangensvärdet för ett komplext tal

Funktionen ÄRFORMEL

Information:   Returnerar SANT om det finns en referens till en cell som innehåller formeln

Funktionen ISOVECKONR

Datum och tid:   Returnerar årets ISO-veckonummer för ett angivet datum

Funktionen MENHET

Matematik och trigonometri:   Returnerar enhetsmatrisen för den angivna dimensionen

Funktionen TALVÄRDE

Text:    Konverterar text till tal, oberoende av språk

Funktionen PLÖPTID

Finans:   Returnerar det antal perioder som krävs för att en investering ska nå ett visst värde

Funktionen PERMUTATIONA

Statistik:   Returnerar antalet permutationer för ett givet antal objekt (med repetitioner), som kan väljas ut från det totala antalet objekt

Funktionen PHI

Statistik:   Returnerar densitetsfunktionens värde för en standardnormalfördelning

Funktionen AVKPÅINVEST

Finans:   Returnerar en motsvarande räntesats för tillväxten för en investering

Funktionen SEK

Matematik och trigonometri:   Returnerar sekantvärdet för en vinkel

Funktionen SEKH

Matematik och trigonometri:   Returnerar det hyperboliska sekantvärdet för en vinkel

Funktionen BLAD

Information:   Returnerar bladnumret för det blad som referensen gäller

Funktionen ANTALBLAD

Information:   Returnerar antalet blad i en referens

Funktionen SNEDHET.P

Statistik:   Returnerar snedheten i en fördelning baserad på en population, det vill säga graden av asymmetri kring en fördelnings medelvärde

Funktionen UNITECKENKOD

Text:   Returnerar det Unicode-tecken som det givna numeriska värdet refererar till

Funktionen UNICODE

Text:   Returnerar det tal (den kodpunkt) som motsvarar det första tecknet i texten

Funktionen WEBBTJÄNST

Webb:   Returnerar data från en webbtjänst.

Funktionen XELLER

Logik:   Returnerar ett logiskt uteslutande ELLER för alla argument

Överst på sidan

Gäller för: Excel 2013



Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk