Navigera i kommandogränssnittet i menyfliksområdet

I den här artikeln beskrivs funktionerna i menyfliksområdet. Artikeln innehåller även en guide med information om hur du hittar välkända verktyg och kommandon i det här uppdaterade användargränssnittet. Menyfliksområdet är ett kommandogränssnitt där många kontroller framhävs och har placerats på sidan där de gör mest nytta. Menyfliksområdet påminner om användargränssnittet i produkter som Microsoft Word 2010, och är ett verktygsfält som visas överst på varje sida och omfattar många av de mest använda verktygen, kontrollerna och kommandona.

Översikt över gränssnittet i menyfliksområdet i SharePoint

Antalet kontroller och vilken typ av kontroller som visas i menyfliksområdet varierar beroende på kontext och beror till viss del på vilken slags sida du visar, vilken kontrollnivå administratören har beviljat användarna och din behörighetsnivå på webbplatsen.

I den här artikeln

Använda menyfliksområdet

Nya platser för välkända verktyg och kommandon

Om menyfliksområdet inte visas

Om vissa knappar i menyfliksområdet inte är tillgängliga

Använda menyfliksområdet

Även om menyfliksområdet utgör ett nytt sätt att ordna och presentera kontrollerna i SharePoint har själva kontrollerna ändrats väldigt lite jämfört med tidigare versioner. Alla ursprungliga funktioner som du kanske har vant dig vid finns fortfarande, men de visas på ett annat sätt.

Överst i menyfliksområdet finns en serie flikar som motsvarar de olika slags funktioner som kan användas på en viss sida. När du till exempel öppnar standardsidan för en lista eller ett bibliotek öppnas sidan med fliken Bläddra markerad. Fliken Bläddra hör inte ihop med några menyfliksbaserade verktyg. Beroende på din behörighetsnivå och vilken typ av sida du visar kanske även andra flikar, till exempel Redigera, Dela och spåra, Publicering och Listverktyg eller Biblioteksverktyg visas. Om du vill använda kontrollerna i menyfliksområdet klickar du på den flik som överensstämmer med den uppgift du vill utföra. Kontrollerna som hör ihop med den fliken visas i menyfliksområdet. Leta upp den kontroll eller funktion som du vill använda och klicka på den. På varje flik är menyflikskommandon och kontroller uppdelade i grupper. Varje grupp innehåller funktioner som är relaterade till en specifik uppgift. Gruppen Hantera vyer innehåller exempelvis alla verktyg som behövs för att skapa, ändra och hantera olika vyer.

Förstorad vy av gruppen Hantera vyer

Webbplatsåtgärder-menyn och åtgärdsfönstren, till exempel databladets åtgärdsfönster innehåller ytterligare funktioner som kanske inte visas i menyfliksområdet. Du kommer åt Webbplatsåtgärder-menyn genom att klicka på Webbplatsåtgärder i menyfliksområdet. Om du vill använda ett åtgärdsfönster klickar du på Visa åtgärdsfönster i menyfliksområdet. Det kanske inte finns ett åtgärdsfönster för alla sidor.

Överst på sidan

Nya platser för välkända verktyg och kommandon

Öppna referensarbetsboken för menyfliksområdet i SharePoint Server om du vill hitta meny- och verktygsfältskommandon i SharePoint. I arbetsboken kan du slå upp de kommandon som du känner till från tidigare versioner av SharePoint Server. Namnet på det nya kommandot och var du kan hitta det visas i nästa kolumn.

Överst på sidan

Om menyfliksområdet inte visas

Det kan hända att hela menyfliksområdet inte visas. Det kan bland annat bero på följande:

  • Om ditt företag har uppgraderat från en tidigare version av SharePoint har serveradministratören möjligheten att inaktivera användargränssnittet i menyfliksområdet. Detta kan ha gjorts för att bättre kunna felsöka i uppdateringar för anpassade sidor innan ett annorlunda användargränssnitt tillämpas. (Jag undersöker fortfarande följderna av detta, till exempel om det är ett långsiktigt eller kortsiktigt problem).

  • På vissa webbplatser kanske menyfliksområdet är dolt som standard och användaren har möjlighet att visa eller dölja menyfliksområdet. På en webbplats för företagssökning visas till exempel inte menyfliksområdet som standard på startsidan.

Överst på sidan

Om vissa knappar i menyfliksområdet inte är tillgängliga

Med menyfliksområdet kan du snabbt hitta de kommandon som du behöver för att slutföra uppgifter, men ibland är vissa kommandon i menyfliksområdet inte tillgängliga.

Flikar, grupper och kommandon i menyfliksområdet är sammanhangsberoende. Därför kan de kommandon som är tillgängliga i menyfliksområdet ändras beroende på var du är och vad du gör. Exempelvis är kommandot Navigera upp bara tillgängligt när du navigerar till en mapp i en lista eller ett bibliotek.

Följande är några andra anledningar till varför kommandon är inaktiverade i menyfliksområdet:

  • Du har inte rätt behörighet för att arbeta med vissa funktioner. Om du t.ex. har standardbehörighetsnivån Konstruktör kan du inte redigera listobjekt eller dokument och därför är inte kommandon som gäller redigering av listobjekt eller dokument inte tillgängliga.

  • En viss webbplatsfunktion eller funktion för webbplatsinsamling har inte aktiverats av systemadministratören.

  • Du måste markera ett objekt. Om du till exempel arbetar med ett dokumentbibliotek måste du först välja ett dokument i biblioteket för att aktivera många av de menyflikskommandon som gör det möjligt att arbeta med dokumentet.

  • En sid- eller listinställning är kanske inte konfigurerad eller aktiverad.

  • Du har kanske inte rätt klientprogram installerat. Exempelvis kräver kommandot Anslut till Outlook att Microsoft Outlook är installerat.

  • Kommandot kan kräva användning av en Active X-kontroll, vilken kanske inte är tillgänglig i vissa webbläsare.

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×