Navigera i kalendern

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Vad vill du göra?

Ändra hur många dagar visas

Gå till ett datum

Flytta till nästa eller föregående avtalade tid

Ändra hur många dagar som visas

Med knapparna Dag, Vecka och Månad kan du välja hur många dagar som ska visas i kalendern.

Knappar i vyn Kalender

Dag

Vyn Dag Visar en dag i taget. Om du vill flytta till nästa dag eller föregående dag, du kan använda tillbaka och framåt navigering knapparna Bild av knapp .

Vecka

I vyn Vecka finns tre visningsalternativ. I vyn Visa arbetsvecka visas de dagar du har markerat i dialogrutan Kalenderalternativ. Den här vyn är förvald som standard. Om du vill ändra vilka dagar som ingår i arbetsveckan gör du följande:

  1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

  2. Klicka på Kalenderalternativ under Kalender.

  3. Under Arbetsvecka i dialogrutan Kalenderalternativ markerar eller avmarkerar du kryssrutorna för de dagar som du vill visa.

Skärmbild på alternativ för arbetsveckor

Om du väljer det andra visningsalternativet för veckovyn visas hela sjudagarsveckan. Du kan växla mellan den anpassade arbetsveckan och hela veckan genom att välja motsvarande alternativ bredvid knapparna Dag, Vecka och Månad.

Om du väljer det tredje visningsalternativet i veckovyn visas mellan en och tio dagar i taget. Om du vill att en åttadagarsvecka ska visas klickar du på kalenderrutnätet och trycker på ALT+8. Om du vill visa en anpassad vecka med mellan en och tio dagar trycker du på ALT och en siffra mellan 0 och 9.

Månad

I vyn Månad finns tre alternativ för hur mycket detaljer som ska visas i kalenderrutnätet:

  • Lägsta     Om du väljer Lägsta visas bara händelser i Kalendern. Händelser är objekt som håller på en hel dag och inte har en specifik start- eller sluttid.

  • Medel     Om du väljer Medel visas händelser och avtalade tider. Avtalade tider visas med en solid stapel i kalendercellen som motsvarar den tid på dagen som de har schemalagts för. En tunn vågrät linje går genom klockan 12.00 i cellen för varje dag.

  • Högsta     Om du väljer Högsta visas händelser och avtalade tider. Avtalade tider visas med starttid, ämne och plats.

    Obs!: Beroende på hur brett fönstret för avtalade tider är kanske inte alla tre informationstyperna syns när alternativet Högsta är valt.

Överst på sidan

Gå till ett datum

Använd datumbläddring genom att klicka på ett datum i kalendern om du vill gå till ett nytt datum.

Datumbläddring

Du kan även trycka på CTRL+G om du vill öppna dialogrutan Gå till datum.

Dialogrutan Gå till datum

Överst på sidan

Gå till nästa eller föregående avtalade tid

Bild av knapp Bild av knapp Om den aktuella kalendervyn innehåller inga avtalade tider, en eller båda avtalad tid navigeringsknapparna visas på bildens kanter i kalendern. När du klickar på knapparna Visa ändringar till nästa eller föregående avtalade tid i kalendern.

Obs!: Om det inte finns någon nästa eller föregående avtalade tid är inte knapparna för kalendernavigering tillgängliga.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×