Navigera i bildspelet med hjälp av en Apple Remote-fjärrkontroll

Du kan navigera i bildspelet med hjälp av en Apple Remote-fjärrkontroll så att du kan gå omkring i rummet när du håller presentationen. Bäst resultat får du om du använder fjärrkontrollen inom 10 meter från datorn.

Viktigt!: Fjärrkontrollen måste parkopplas med datorn innan den kan användas med PowerPoint. Information om hur du konfigurerar fjärrkontrollen finns i Mac Hjälp.

Fjärrstyrning för Apple

Bildtext 1 Höj volymen

Bild av knapp Föregående/spola bakåt

Bildtext 3 Sänk volymen

Steg 4 Spela upp/pausa

Bildtext 5 Nästa/spola framåt 

  • Gör något av följande:

Om du vill

Gör du så här

Gå till nästa bild eller animering

Klicka på knappen Spela upp/pausa eller Nästa/spola framåt på fjärrkontrollen.

Gå tillbaka till föregående bild eller animering

Klicka på knappen Föregående/spola bakåt på fjärrkontrollen.

Höja eller sänka volymen på ljudet i presentationen

Klicka på knappen Höj volymen eller Sänk volymen på fjärrkontrollen.

Meddelanden: 

  • Det går inte att avsluta bildspelet med hjälp av fjärrkontrollen. Om du vill avsluta bildspelet trycker du på ESC på tangentbordet.

  • Ett bildspel kan inte startas med knappen Spela upp/pausa på fjärrkontrollen.

  • Det går inte att styra ljud eller filmer i en bild med fjärrkontrollen om du inte har lagt till en animeringseffekt för att spela upp, pausa eller stoppa medieobjektet. Mer information om hur du animerar objekt finns i Animera text och objekt.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×