Navigera i bildspelet med hjälp av en Apple Remote-fjärrkontroll

Du kan navigera i bildspelet med hjälp av en Apple Remote-fjärrkontroll så att du kan gå omkring i rummet när du håller presentationen. Bäst resultat får du om du använder fjärrkontrollen inom 10 meter från datorn.

Viktigt!: Fjärrkontrollen måste parkopplas med datorn innan den kan användas med PowerPoint. Information om hur du konfigurerar fjärrkontrollen finns i Mac Hjälp.

Fjärrstyrning för Apple

Bildtext 1 Höj volymen

Bild av knapp Föregående/spola bakåt

Bildtext 3 Sänk volymen

Steg 4 Spela upp/pausa

Bildtext 5 Nästa/spola framåt 

  • Gör något av följande:

Om du vill

Gör du så här

Gå till nästa bild eller animering

Klicka på knappen Spela upp/pausa eller Nästa/spola framåt på fjärrkontrollen.

Gå tillbaka till föregående bild eller animering

Klicka på knappen Föregående/spola bakåt på fjärrkontrollen.

Höja eller sänka volymen på ljudet i presentationen

Klicka på knappen Höj volymen eller Sänk volymen på fjärrkontrollen.

Meddelanden: 

  • Det går inte att avsluta bildspelet med hjälp av fjärrkontrollen. Om du vill avsluta bildspelet trycker du på ESC på tangentbordet.

  • Ett bildspel kan inte startas med knappen Spela upp/pausa på fjärrkontrollen.

  • Det går inte att styra ljud eller filmer i en bild med fjärrkontrollen om du inte har lagt till en animeringseffekt för att spela upp, pausa eller stoppa medieobjektet. Mer information om hur du animerar objekt finns i Animera text och objekt.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur kan vi förbättra den?

Hur kan vi förbättra den?

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!