Navigera i bildspelet med hjälp av en Apple Remote-fjärrkontroll

Du kan använda en Apple-fjärrkontroll för att klicka dig igenom bildspelet. Detta ger dig friheten att röra dig fritt i rummet medan du presenterar. För bästa resultat bör du dock använda fjärrkontrollen inom en radie om 9 meter från datorn.

Viktigt!: Fjärrkontrollen måste paras ihop med datorn innan den kan användas tillsammans med PowerPoint. Om du vill veta mer om hur du konfigurerar fjärrkontrollen går du till Mac-hjälpen.

Fjärrstyrning för Apple

Bildtext 1 Volym upp

Bildtext 2 Bakåt/spola tillbaka

Bildtext 3 Volym ned

Bildtext 4 Spela upp/pausa

Bildtext 5 Nästa/spola framåt 

  • Gör något av följande:

Om du vill

Gör följande

Gå till nästa bild eller animering

Klicka på Spela upp/pausa eller på Nästa/Spola framåt på fjärrkontrollen.

Gå tillbaka till föregående bild eller animering.

Klicka på Bakåt/spola tillbaka på fjärrkontrollen.

Höja eller sänka ljudvolymen i presentationen

Klicka på Volym upp eller Volym ned på fjärrkontrollen.

Meddelanden: 

  • Det går inte att avsluta bildspelet med fjärrkontrollen. Tryck på Esc på tangentbordet om du vill avsluta bildspelet.

  • Det går inte att starta ett bildspel med knappen Spela upp/pausa på fjärrkontrollen.

  • Ljud eller filmer i en bild kan inte styras med fjärrkontrollen, såvida du inte har lagt till en animeringseffekt som spelar upp, pausar och stoppar medieobjektet. Läs mer om animering av objekt i Animera text och objekt.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×