Navigera i bildspelet med hjälp av en Apple Remote-fjärrkontroll

Du kan använda en Apple-fjärrkontroll för att klicka dig igenom bildspelet. Detta ger dig friheten att röra dig fritt i rummet medan du presenterar. För bästa resultat bör du dock använda fjärrkontrollen inom en radie om 9 meter från datorn.

Viktigt!: Fjärrkontrollen måste paras ihop med datorn innan den kan användas tillsammans med PowerPoint. Om du vill veta mer om hur du konfigurerar fjärrkontrollen går du till Mac-hjälpen.

Fjärrstyrning för Apple

Bildtext 1 Volym upp

Bild av knapp Bakåt/spola tillbaka

Bildtext 3 Volym ned

Steg 4 Spela upp/pausa

Bildtext 5 Nästa/spola framåt 

  • Gör något av följande:

Om du vill

Gör följande

Gå till nästa bild eller animering

Klicka på Spela upp/pausa eller på Nästa/Spola framåt på fjärrkontrollen.

Gå tillbaka till föregående bild eller animering.

Klicka på Bakåt/spola tillbaka på fjärrkontrollen.

Höja eller sänka ljudvolymen i presentationen

Klicka på Volym upp eller Volym ned på fjärrkontrollen.

Meddelanden: 

  • Det går inte att avsluta bildspelet med fjärrkontrollen. Tryck på Esc på tangentbordet om du vill avsluta bildspelet.

  • Det går inte att starta ett bildspel med knappen Spela upp/pausa på fjärrkontrollen.

  • Ljud eller filmer i en bild kan inte styras med fjärrkontrollen, såvida du inte har lagt till en animeringseffekt som spelar upp, pausar och stoppar medieobjektet. Läs mer om animering av objekt i Animera text och objekt.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×