NORMINV (funktionen NORMINV)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Returnerar inversen till den kumulativa normalfördelningen för det angivna medelvärdet och standardavvikelsen.

Syntax

NORMINV(sannolikhet;medelvärde;standardavvikelse)

Sannolikhet     är ett sannolikhetsvärde som motsvarar normalfördelningen.

Medelvärde     är det aritmetiska medelvärdet av fördelningen.

Standardavvikelse     är standardavvikelsen för fördelningen.

Kommentarer

  • Om något argument inte är numeriskt returneras felvärdet #Värdefel!.

  • Om sannolikhet < 0 eller om sannolikhet > 1 returneras felvärdet #Ogiltigt!.

  • Om standardavvikelse ≤ 0 returneras felvärdet #Ogiltigt!.

  • Om medelvärde = 0 och standardavvikelse = 1 används standardnormalfördelningen (se NORMSINV).

NORMINV använder en iterativ teknik för att beräkna funktionen. Givet ett sannolikhetsvärde, sker iterationen tills resultat ligger mellan ± 3x10^-7. Om något resultat inte har uppnåtts efter 100 iterationer returneras felvärdet #SAKNAS!.

Exempel

Sannolikhet

Medelvärde

Stdavv

Formel

Beskrivning (resultat)

0,908789

40

1,5

=NORMINV([Sannolikhet];[Medelvärde];[Stdavv])

Inversen för den normala kumulativa fördelningen för angivna argument (42)

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×