När ska jag använda SmartArt-grafik och när ska jag använda ett diagram?

En SmartArt-grafik är en visuell framställning av information och idéer och ett diagram är en visuell illustration av numeriska värden och data. SmartArt-grafik är i princip avsedda för text och diagram för siffror.

Med hjälp av informationen nedan kan du avgöra när det passar bäst att använda SmartArt-grafik respektive diagram.

Använd en SmartArt-grafik när du vill göra följande:

 • Skapa ett organisationsschema.

 • Visa en hierarki, till exempel ett beslutsträd.

 • Illustrera steg eller stadier i en process eller ett arbetsflöde.

 • Visa flödet i en process, ett förlopp eller liknande händelse.

 • Lista information.

 • Visa periodisk eller återkommande information.

 • Visa en relation mellan parter, till exempel överlappande koncept.

 • Skapa en illustration av en matris.

 • Visa proportionerlig eller hierarkisk information i en pyramidbild.

 • Snabbt skapa en illustration genom att skriva eller klistra in text och låta den placeras och ordnas automatiskt.

Information om hur du skapar SmartArt-grafik finns i Skapa SmartArt-grafik. Hjälp med att avgöra vilken SmartArt-grafiklayout du ska använda hittar du i Välja SmartArt-grafik.

Använd ett diagram när du vill göra följande:

 • Skapa ett stapeldiagram eller kolumndiagram.

 • Skapa ett linjediagram eller ett punktdiagram (datapunkt).

 • Skapa ett börskursdiagram som visar olika aktiekurser.

 • Skapa ett ytdiagram, ringdiagram, bubbeldiagram eller polärdiagram.

 • Länka till realtidsdata i en Microsoft Excel-arbetsbok.

 • Uppdatera diagrammet automatiskt när siffrorna i en Microsoft Excel-arbetsbok uppdateras.

 • Använda konsekvensanalys och kunna ändra siffror och se ändringarna direkt och automatiskt i diagrammet.

 • Automatiskt lägga till förklaringar eller stödlinjer baserade på dina data.

 • Använda diagramspecifika funktioner, exempelvis felstaplar eller dataetiketter.

Information om hur du skapar ett diagram finns i Skapa ett diagram från början till slut. Hjälp med att avgöra vilken typ av diagram du ska använda hittar du i Tillgängliga diagramtyper.

Gäller för: Excel 2010, Word 2010, PowerPoint 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk