När ska jag använda SmartArt-grafik och när ska jag använda ett diagram?

En SmartArt-grafik är en visuell framställning av information och idéer och ett diagram är en visuell illustration av numeriska värden och data. SmartArt-grafik är i princip avsedda för text och diagram för siffror.

Med hjälp av informationen nedan kan du avgöra när det passar bäst att använda SmartArt-grafik respektive diagram.

Använd en SmartArt-grafik när du vill göra följande:

 • Skapa ett organisationsschema.

 • Visa en hierarki, till exempel ett beslutsträd.

 • Illustrera steg eller stadier i en process eller ett arbetsflöde.

 • Visa flödet i en process, ett förlopp eller liknande händelse.

 • Lista information.

 • Visa periodisk eller återkommande information.

 • Visa en relation mellan parter, till exempel överlappande koncept.

 • Skapa en illustration av en matris.

 • Visa proportionerlig eller hierarkisk information i en pyramidbild.

 • Snabbt skapa en illustration genom att skriva eller klistra in text och låta den placeras och ordnas automatiskt.

Information om hur du skapar SmartArt-grafik finns i Skapa SmartArt-grafik. Hjälp med att avgöra vilken SmartArt-grafiklayout du ska använda hittar du i Välja SmartArt-grafik.

Använd ett diagram när du vill göra följande:

 • Skapa ett stapeldiagram eller kolumndiagram.

 • Skapa ett linjediagram eller ett punktdiagram (datapunkt).

 • Skapa ett börskursdiagram som visar olika aktiekurser.

 • Skapa ett ytdiagram, ringdiagram, bubbeldiagram eller polärdiagram.

 • Länka till realtidsdata i en Microsoft Excel-arbetsbok.

 • Uppdatera diagrammet automatiskt när siffrorna i en Microsoft Excel-arbetsbok uppdateras.

 • Använda konsekvensanalys och kunna ändra siffror och se ändringarna direkt och automatiskt i diagrammet.

 • Automatiskt lägga till förklaringar eller stödlinjer baserade på dina data.

 • Använda diagramspecifika funktioner, exempelvis felstaplar eller dataetiketter.

Information om hur du skapar ett diagram finns i Skapa ett diagram från början till slut. Hjälp med att avgöra vilken typ av diagram du ska använda hittar du i Tillgängliga diagramtyper.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×