Nätverksbegäranden i Office 365 ProPlus och Mobile

Office 365 ProPlus-programmen ger samma upplevelse som de ursprungliga programmen. Programmen har alla utformats för att fungera i en mängd olika scenarier, vilket omfattar situationer utan nätverksåtkomst. När en dator är ansluten till ett nätverk kan programmen automatiskt ansluta till flera olika webbaserade tjänster som ger förbättrade funktioner. I den här artikeln beskrivs vilka slutpunkter och URL:er programmen försöker komma åt och vilka tjänster som tillhandahålls. Den här informationen är användbar när du felsöker nätverkskonfigurationsproblem och ställer in en princip för proxyservrarna i nätverket. Information i den här artikeln är tänkt som ett komplement till artikeln om Office 365-webbadresser och adressintervall.

Referera till artikeln om URL:er och IP-adressintervall i Office 365 om du ha information om tidpunkter för ändringar och mer information om hur du använder slutpunkterna i konfigurationen av din brandvägg eller listan över tillåtna proxyservrar. RSS-feedet och XML-filen i huvudartikeln om URL:er och IP-adressintervall i Office 365 är inklusive dessa slutpunkter. Du kan granska RSS-feedet om du vill se ändringshistoriken.

Office-klientslutpunkter: Windows | Mac

Uppdaterades senast: 2017-09-29

Använda Office med eller utan Office 365?

När du använder Office med eller utan Office 365 används följande slutpunkter.

För att använda detta program måste du kunna ansluta till slutpunkterna som beskrivs nedan. För att se IP-adresserna expanderar du IP-adressavsnittet under tabellen som beskriver trafikflödet.

Om du vill hoppa över CDN för distribuering kan du skapa en intern installationsplats.

Rad

Syfte

Källa | Autentiseringsuppgifter

Mål

CDN

CIDR-adress

Port

1

Obligatoriskt: Autentisering och identitet

Se Office 365 – autentisering och identitet

2

Obligatoriskt: Den här URL-adressen krävs för att förnya produktnyckeln ungefär var 30:e dag.

Endast Office-klient | Lokalt system

activation.sls.microsoft.com

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

3

Obligatoriskt: Den här URL-adressen krävs för att validera certifikat under aktivering

Endast Office-klient | Lokalt system

crl.microsoft.com

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 80 & 443

4.

Obligatoriskt: Krävs för identitet- och konfigurationstjänster

Endast Office-klient | Lokalt system

odc.officeapps.live.com

cdn.odc.officeapps.live.com

ajax.aspnetcdn.com

Ja

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 80 & 443

5

Obligatoriskt: Den här URL-adressen är Office-licenstjänsten, som används under aktivering och vid prenumerationsunderhåll

Endast Office-klient | Lokalt system

ols.officeapps.live.com

Ja

13.107.12.51/32
23.96.219.115/32
23.97.178.173/32
23.99.56.164/32
23.99.112.148/32
40.76.62.115/32
40.86.88.12/32
40.83.182.229/32
40.84.192.103/32
40.113.17.180/32
40.113.22.47/32
40.124.14.212/32
104.40.208.40/32
104.40.234.17/32
104.210.220.25/32
137.116.74.190/32
168.63.234.40/32
191.236.108.93/32
191.236.157.212/32
207.46.237.84/32

+ CDN IP-adresser har inte angetts.

TCP 443

6

Obligatoriskt: Klientkonfiguration vid körning.

Endast Office-klient | Lokalt system

office15client.microsoft.com

officeclient.microsoft.com

Ja

TCP 443

7

Obligatoriskt: De här FQDN måste ha stöd för omdirigering i programmet.

Endast Office-klient | Lokalt system

ocsredir.officeapps.live.com

r.office.microsoft.com

officeredir.microsoft.com

o15.officeredir.microsoft.com

officepreviewredir.microsoft.com

Nej

13.67.56.73/32
13.75.47.241/32
104.40.218.31/32
40.83.178.25/32
104.209.179.144/32
40.84.188.180/32

TCP 80 & 443

8

Obligatoriskt: Det här FQDN måste ha stöd för funktionen för senast använda dokument.

Endast Office-klient | Lokalt system

ocws.officeapps.live.com

ea-000.ocws.officeapps.live.com

neu-000.ocws.officeapps.live.com

weu-000.ocws.officeapps.live.com

wus-000.ocws.officeapps.live.com

scus-000.ocws.officeapps.live.com

ncus-000.ocws.officeapps.live.com

Eus2-000.ocws.officeapps.live.com

Nej

13.75.47.33/32
40.113.19.21/32
23.97.218.250/32
40.78.68.109/32
40.84.147.173/32
23.96.208.185/32
104.209.212.110/32

TCP 443

9

Obligatoriskt: Innehåller källmedia för Office 365 ProPlus som används för installation och/eller uppdateringar. Om automatiska uppdateringar konfigureras i standardinställningarna används det lokala systemkontot när du hämtar uppdateringar.

Endast Office-klient | Inloggad användare

officecdn.microsoft.com

officecdn.microsoft.com.edgesuite.net

officecdn.microsoft.com.edgekey.net

Ja

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 80 & 443

10

Obligatoriskt: Hjälp i appen.

Endast Office-klient | Anonym

ocsa.officeapps.live.com

Ja

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 80 & 443

11

Obligatoriskt: Bing-bildsökning.

Endast Office-klient | Anonym

insertmedia.bing.office.net

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 80 & 443

12

Obligatoriskt: Den här URL-adressen används för att omdirigera till webbinnehåll som t.ex. online-hjälp och information om felkoder.

Endast Office-klient | Inloggad användare

go.microsoft.com

Support.office.com

Ja

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 80 & 443

13

Obligatoriskt: Discovery- och EmailHRD-tjänster.

Endast Office-klient | Inloggad användare

Endast Office-klient | Anonym

odc.officeapps.live.com

sea-odc.officeapps.live.com

neu-odc.officeapps.live.com

weu-odc.officeapps.live.com

wus-odc.officeapps.live.com

eus-odc.officeapps.live.com

scus-odc.officeapps.live.com

ncus-odc.officeapps.live.com

cus-odc.officeapps.live.com

Nej

168.63.234.40/32
40.113.17.180/32
104.40.208.40/32
23.99.56.164/32
40.76.62.115/32
40.84.192.103/32
23.96.219.115/32
40.86.88.12/32

TCP 80 & 443

14

Obligatoriskt: Roaming-tjänster.

Endast Office-klient | Inloggad användare

ea-roaming.officeapps.live.com

sea-roaming.officeapps.live.com

neu-roaming.officeapps.live.com

weu-roaming.officeapps.live.com

wus-roaming.officeapps.live.com

eus2-roaming.officeapps.live.com

scus-roaming.officeapps.live.com

ncus-roaming.officeapps.live.com

cus-roaming.officeapps.live.com

Nej

13.75.42.223/32
13.67.53.38/32
13.69.159.30/32
40.74.50.25/32
104.40.28.30/32
137.116.77.120/32
40.84.149.239/32
65.52.210.135/32
40.122.129.128/32

TCP 80 & 443

15

Obligatoriskt: Stöd för att installera och uppdatera identifiering av Office-installationer

Endast Office-klient | Inloggad användare

mrodevicemgr.officeapps.live.com

Nej

Ej tillämpligt

TCP 443

IP-adresserna nedan måste vara tillgängliga för klienter.

Endast Office 365 ProPlus IPv4-slutpunkter som är dirigerbara via Internet

Certifikatåterkallningslista (rot-URL-adresser) för Office 365

13.67.53.38/32
13.67.56.73/32
13.69.159.30/32
13.75.42.223/32
13.75.47.33/32
13.75.47.241/32
13.107.12.51/32
23.96.208.185/32
23.96.219.115/32
23.96.219.115/32
23.97.178.173/32
23.97.218.250/32
23.99.56.164/32
23.99.56.164/32
23.99.112.148/32
40.74.50.25/32
40.76.62.115/32
40.76.62.115/32
40.78.68.109/32
40.83.178.25/32
40.83.182.229/32
40.84.147.173/32
40.84.149.239/32
40.84.188.180/32
40.84.192.103/32
40.84.192.103/32
40.86.88.12/32
40.86.88.12/32
40.113.17.180/32
40.113.17.180/32
40.113.19.21/32
40.113.22.47/32
40.122.129.128/32
40.124.14.212/32
65.52.210.135/32
104.40.28.30/32
104.40.208.40/32
104.40.208.40/32
104.40.218.31/32
104.40.234.17/32
104.209.179.144/32
104.209.212.110/32
104.210.220.25/32
137.116.74.190/32
137.116.77.120/32
168.63.234.40/32
168.63.234.40/32
191.236.108.93/32
191.236.157.212/32
207.46.237.84/32
*.entrust.net
*.geotrust.com
*.omniroot.com
*.public-trust.com
*.symcb.com
*.symcd.com
*.verisign.com
*.verisign.net
aia.entrust.net
apps.identrust.com
cacert.a.omniroot.com
cacert.omniroot.com
cacerts.digicert.com
cdp1.public-trust.com
cert.int-x3.letsencrypt.org
crl.entrust.net
crl.globalsign.com
crl.globalsign.net
crl.identrust.com
crl.microsoft.com
crl3.digicert.com
crl4.digicert.com
EVIntl-aia.verisign.com
EVIntl-crl.verisign.com
EVIntl-ocsp.verisign.com
evsecure-aia.verisign.com
EVSecure-crl.verisign.com
EVSecure-ocsp.verisign.com
isrg.trustid.ocsp.identrust.com
mscrl.microsoft.com
ocsp.digicert.com
ocsp.entrust.net
ocsp.globalsign.com
ocsp.int-x3.letsencrypt.org
ocsp.msocsp.com
ocsp.omniroot.com
ocsp2.globalsign.com
ocspx.digicert.com
s1.symcb.com
s2.symcb.com
sa.symcb.com
sd.symcb.com
secure.globalsign.com
sr.symcb.com
sr.symcd.com
su.symcb.com
su.symcd.com
vassg142.crl.omniroot.com
vassg142.ocsp.omniroot.com
www.digicert.com
www.microsoft.com

Rad

Syfte

Mål

CIDR-adress

Port

1

Obligatoriskt: Programsvitens tjänster

Se obligatoriska poster för Office 365 för delade tjänster och autentisering

3

Obligatoriskt: SharePoint Online

Se SharePoint Online

4

Obligatoriskt: OneNote-anteckningsböcker

www.onenote.com

IP-adresser för OneNote Online.

TCP 443

5

Obligatoriskt: OneNote-anteckningsböcker (jokertecken)

*.onenote.com

IP-adresser för OneNote Online.

TCP 443

*.msecnd.net

*.microsoft.com

*.office.net

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

6

Obligatoriskt: CDN för OneNote-anteckningsbok

cdn.onenote.net

site-cdn.onenote.net

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

7

Obligatoriskt: OneNote-stödtjänster och CDN

cdn.optimizely.com

Ajax.aspnetcdn.com

apis.live.net

www.onedrive.com

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

8

Valfritt: Stödtjänster och CDN från tredje part för OneNote

www.youtube.com

ad.atdmt.com

s.ytimg.com

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

IPv4-slutpunkter för OneNote endast dirigerbara via Internet

13.73.106.160/32
13.75.158.234/32
13.78.58.132/32
13.79.161.29/32
13.82.54.72/32
13.93.219.105/32
40.74.129.10/32
40.118.97.54/32
51.140.50.132/32
51.141.14.78/32
52.172.158.178/32
52.228.32.190/32
52.231.36.193/32
52.231.202.175/32
52.229.125.229/32
104.41.35.170/32
104.211.163.139/32

Det här är den aktuella listan över de fullständiga domännamn som krävs för Outlook-appen på Android och iOS.

Rad

Syfte

Mål

Port

1

Obligatoriskt: Outlook för Android och iOS

*.acompli.net

TCP 443

2

Obligatoriskt: Autentisering

outlook.office365.com

sdfpilot.outlook.com

graph.windows.net

api.office.com

secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

login.windows.net

login.windows-ppe.net

com.microsoft.office.outlook.dev

go.microsoft.com

mam.manage.microsoft.com

vortex.data.microsoft.com

TCP 443

3

Obligatoriskt: Resten av Outlook

login.microsoftonline.com

outlook.office.com

TCP 443

4

Obligatoriskt: OneDrive för företag

login.windows.net

TCP 443

5

Obligatoriskt: Integrering av konsumentversion av Outlook.com och OneDrive

login.live.com

auth.gfx.ms

account.live.com

graph.microsoft.com

apis.live.net

TCP 443

6

Obligatoriskt: Google-integrering

accounts.google.com

mail.google.com

www.googleapis.com

TCP 443

7

Obligatoriskt: Yahoo-integrering

api.login.yahoo.com

social.yahooapis.com

TCP 443

8

Obligatoriskt: DropBox-integrering

www.dropbox.com

api.dropboxapi.com

TCP 443

9

Obligatoriskt: Box-integrering

app.box.com

TCP 443

10

Obligatoriskt: Facebook-integrering

m.facebook.com

graph.facebook.com

TCP 443

11

Obligatoriskt: Evernote-integrering

www.evernote.com

TCP 443

12

Obligatoriskt: WunderList-integrering

www.wunderlist.com

a.wunderlist.com

TCP 443

13

Valfritt: Outlook-sekretess

https://bit.ly/outlookprivacy

https://www.acompli.com/privacy-policy/

TCP 443

14

Valfritt: UserVoice-integrering

by.uservoice.com

outlook.uservoice.com

TCP 443

15

Valfritt: Integrering av logguppladdning

api.diagnostics.office.com

TCP 443

16

Valfritt: Integrering av supportlogguppladdning

acompli-android-logs.s3.amazonaws.com

s3-us-west-2.amazonaws.com

TCP 443

17

Valfritt: Aria-loggintegrering

mobile.pipe.aria.microsoft.com

TCP 443

18

Valfritt: Flurry-loggintegrering

data.flurry.com

TCP 443

19

Valfritt: Adjust-integrering

app.adjust.com

TCP 443

20

Valfritt: Hockey-loggintegrering

rink.hockeyapp.net

sdk.hockeyapp.net

TCP 443

21

Valfritt: Helpshift-integrering

acompli.helpshift.com

TCP 443

22

Valfritt: Play Store-integrering (endast Android)

play.google.com

TCP 443

Det här är den aktuella listan med URL-adresser för Office för iPad. Om du använder listor med tillåtna adresser för att filtrera anslutning av iPad på något annat sätt än för andra datorer i nätverket kan du använda den här listan med URL-adresser när du skapar listorna med tillåtna adresser.

URL-adresser för Office för iPad

directory.services.live.com
odc.officeapps.live.com
docs.live.net
roaming.officeapps.live.com
nexus.officeapps.live.com
sqm.microsoft.com
watson.telemetry.microsoft.com
login.live.com
wer.microsoft.com         
*-my.sharepoint.com
login.microsoftonline.com
ms.tific.com
p100-sandbox.itunes.apple.com
signup.live.com
auth.gfx.ms
view.atdmt.com
client.hip.live.com
dc2.client.hip.live.com
c.live.com
go.microsoft.com
office.microsoft.com
officeimg.vo.msecnd.net
m.webtrends.com
account.live.com
c.bing.com
partnerservices.getmicrosoftkey.com
client.hip.live.com
clientconfig.microsoftonline-p.net
cl2.apple.com
sas.office.microsoft.com
foodanddrink.services.appex.bing.com
en-US.appex-rf.msn.com
weather.tile.appex.bing.com

Det här är den aktuella listan med URL-adresser för Office Mobile. Office Mobile körs på Android-enheter, Windows Phone och iPhone. Om du filtrerar anslutning av mobiler på något annat sätt än för andra datorer i nätverket kan du använda den här listan med URL-adresser när du skapar listorna med tillåtna adresser.

URL-adresser för Office Mobile

*.acompli.net
*.appex.bing.com
*.appex-rf.msn.com
*-my.sharepoint.com
a.wunderlist.com
account.live.com
accounts.google.com
acompli.helpshift.com
acompli-android-logs.s3.amazonaws.com
api.diagnostics.office.com
api.dropboxapi.com
api.login.yahoo.com
api.office.com
apis.live.net
app.adjust.com
app.box.com
appexsin.stb.s-msn.com
auth.gfx.ms
auth.gfx.ms
by.uservoice.com
c.bing.com
c.live.com
cl2.apple.com
client.hip.live.com
client.hip.live.com
clientconfig.microsoftonline-p.net
com.microsoft.office.outlook.dev
d.docs.live.net
data.flurry.com
dc2.client.hip.live.com
directory.services.live.com
docs.live.net
en-US.appex-rf.msn.com
foodanddrink.services.appex.bing.com
go.microsoft.com
graph.facebook.com
graph.microsoft.com
graph.windows.net
login.live.com
login.microsoftonline.com
login.windows.net
login.windows-ppe.net
m.facebook.com
m.webtrends.com
mail.google.com
mam.manage.microsoft.com
mobile.pipe.aria.microsoft.com
ms.tific.com
nexus.officeapps.live.com
o15.officeredir.microsoft.com
odc.officeapps.live.com
odcsm.officeapps.live.com
office.microsoft.com
office15client.microsoft.com
officeimg.vo.msecnd.net
outlook.office.com
outlook.office365.com
outlook.uservoice.com
*.itunes.apple.com
partnerservices.getmicrosoftkey.com
play.google.com
rink.hockeyapp.net
roaming.officeapps.live.com
s3-us-west-2.amazonaws.com
sas.office.microsoft.com
sdfpilot.outlook.com
sdk.hockeyapp.net
secure.aadcdn.microsoftonline-p.com
signup.live.com
social.yahooapis.com
sqm.microsoft.com
view.atdmt.com
vortex.data.microsoft.com
watson.telemetry.microsoft.com
weather.tile.appex.bing.com
wer.microsoft.com
www.acompli.com
www.dropbox.com
www.evernote.com
www.googleapis.com
www.wunderlist.com

Använder du Office 365 ProPlus med Office 365 som drivs av 21 Vianet?

Office 365 som drivs av 21 Vianet använder andra slutpunkter. Om du använder Office 365 ProPlus tillsammans med någon av de här prenumerationer bör du använda slutpunkterna nedan.

Följande URL:er och IP-adresser används av Office 365 ProPlus med Office 365 som drivs av 21 Vianet, och alla portar är TCP 80 och 443.

IP-adressintervall

URL: er

42.159.4.50/32

42.159.132.75/32

70.37.81.47/32

42.159.4.225/32

65.52.98.231/32:443

168.63.252.62/32

42.159.4.50/32

42.159.4.45/32

42.159.7.13/32

42.159.132.73/32

42.159.4.225/32

42.159.132.73/32

42.159.4.45/32

42.159.132.74/32

65.55.227.140/32

65.55.69.140/32

bjb-ols.officeapps.partner.office365.cn

sha-ols.officeapps.partner.office365.cn

osiprod-scus01-odcsm.cloudapp.net

osi-prod-bjb01-odcsm.chinacloudapp.cn

activation.sls.microsoft.com

odc.officeapps.live.com

ols.officeapps.partner.office365.cn

roaming.officeapps.partner.office365.cn

dnsmop.chinacloudapp.cn

osi-prod-sha01-odcsm.chinacloudapp.cn

bjb-odcsm.officeapps.partner.office365.cn

sha-odcsm.officeapps.partner.office365.cn

bjb-roaming.officeapps.partner.office365.cn

sha-roaming.officeapps.partner.office365.cn

office15client.microsoft.com

crl.microsoft.com

officecdn.microsoft.com

Här är en kort länk som du kan använda för att komma tillbaka: https://aka.ms/office365proplusendpoints

Mer information finns i

Nätverksbegäranden i Office 365 ProPlus

URL:er och IP-adressintervall i Office 365

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×