Nätverksanslutningar till Office 365

Office 365 har utformats för att alla kunder i hela världen ska kunna ansluta till tjänsten via en Internetanslutning. Efter hand som tjänsten utvecklas förbättras säkerheten, prestanda och tillförlitligheten i Office 365 baserat på kunder som använder Internet för att upprätta en anslutning till tjänsten.

Kunder som planerar att använda Office 365 bör utvärdera nuvarande och förväntade anslutningsbehov som en del av distributionsprojektet. För distributioner i företagsklass är en pålitlig Internetanslutning med lämplig storlek fundamentalt för användningen av Office 365-funktioner och -scenarier.

Nätverksutvärderingar kan utföras av många olika personer och organisationer beroende på din storlek och dina inställningar. Utvärderingens omfattning kan också variera beroende på var du är i distributionsprocessen. För att göra det lättare för dig att förstå vad som krävs för en nätverksutvärdering har vi tagit fram en nätverksutvärderingsguide som beskriver de tillgängliga alternativen. Den här utvärderingen avgör vilka steg och resurser som krävs i distributionsprojektet för att du ska kunna implementera Office 365 utan problem.

En omfattande nätverksutvärdering, som t.ex. i https://www.skypeoperationsframework.com ger möjliga lösningar på problem relaterade till nätverksdesignen och tillhandahåller implementeringsinformation. De flesta nätverksutvärderingar fastslår att nätverksanslutningen till Office 365 endast kräver mindre konfigurations- eller designändringar av den befintliga Internet- och nätverksinfrastrukturen för utgående trafik.

Vissa utvärderingar indikerar att nätverksanslutningen till Office 365 kräver ytterligare investeringar i nätverkskomponenter. Till exempel investeringar i WAN-bandbredd eller en optimerad infrastruktur för nätverkstrafik som ger stöd för Internetanslutningen till Office 365. Ibland slår en utvärdering fast att nätverksanslutningen till Office 365 påverkas av bestämmelser eller prestandakrav för scenarier som till exempel kvaliteten på medieanslutningar via Skype för företag – Online. Dessa ytterligare krav kan leda till investeringar i infrastrukturen för Internetanslutningar, optimering av nätverkstrafik och särskild direktanslutning.

Obs!: Microsoft har ändrat hur routningsdomänen för Microsoft-peering granskas för Azure ExpressRoute. Från den 31 juli 2017 kan alla Azure ExpressRoute-kunder aktivera Microsoft-peering direkt via Azure-administrationskonsolen eller via PowerShell. Efter att ha aktiverat Microsoft-peering kan alla kunder skapa routningsfilter för att ta emot BGP-routningsmeddelanden för Dynamics 365 Customer Engagement-appar (tidigare kallat CRM Online). Kunder som behöver Azure ExpressRoute för Office 365 måste granskas av Microsoft innan de kan skapa routningsfilter för Office 365. Kontakta ditt Microsoft-kontoteam om du vill ha information om hur du begär en granskning för att aktivera Office 365 ExpressRoute. Obehöriga prenumerationer som försöker skapa routningsfilter för Office 365 får ett felmeddelande.

Viktiga saker att tänka på när du planerar en nätverksutvärdering för Office 365:

  • Office 365 är en säker och tillförlitlig tjänst med höga prestanda som körs på det offentliga Internet. Vi fortsätter att investera för att förbättra dessa aspekter av tjänsten. Alla Office 365-tjänster är tillgängliga via en Internetanslutning.

  • Vi optimerar kontinuerligt viktiga aspekter av Office 365 som tillgänglighet, global räckvidd och prestanda för Internetbaserad anslutning. Exempelvis utnyttjar många Office 365-tjänster en växande uppsättning edge-noder mot Internet. Detta gränsnätverk erbjuder bästa möjliga närhet och prestanda för anslutningar via Internet.

  • Kunder som överväger att använda Office 365 med någon av tjänsterna som ingår, t.ex. röst-, video- eller mötesfunktionerna i Skype för företag – Online måste genomföra en nätverksutvärdering från slutpunkt till slutpunkt och uppfylla kraven för vårt Skype Operations Framework. Dessa kunder kan välja mellan många alternativ för att uppfylla specifika molnanslutningskrav, däribland ExpressRoute.

Ta en titt på Microsofts fallstudie om optimering av nätverksprestanda för Microsoft Office 365. Om du utvärderar Office 365 och inte är säker på var du ska börja med nätverksutvärderingen eller har hittat utmaningar med nätverkskonstruktionen som du måste hantera kontaktar du Microsoft-kontoteamet.

Läs även Principer för Office 365-nätverksanslutning för att förstå anslutningsprinciperna för säker hantering av Office 365-trafik och få bästa möjliga prestanda. Den här artikeln hjälper dig att förstå de senaste anvisningarna för hur du optimerar Office 365-nätverksanslutningar på ett säkert sätt.

Här är en kort länk som du kan använda för att komma tillbaka: https://aka.ms/o365networkconnectivity.

Mer information finns i

Hantera Office 365-slutpunkter

Felsöka Office 365-anslutningar

Nätverksplanering och prestandajustering för Office 365

Azure ExpressRoute för Office 365

Hantering av nätverkstrafik med ExpressRoute för Office 365

Nätverksplanering med ExpressRoute för Office 365

Använda BGP-grupper i ExpressRoute för Office 365-scenarier (förhandsversion)

Mediekvalitet och nätverksprestanda i Skype för företag – Online

URL-adresser och IP-adressintervall för Office 365

Principer för Office 365-nätverksanslutning

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×