Närvarorapport

Hämta CSV. Öppnar dialogrutan Filhämtning med alternativ för hur rapporten ska hämtas.

Mötessammanfattning

Tabell med information som beskriver det möte som närvarorapporten gäller.

  • Mötes-ID. Mötets identifierare.

  • Schemalägg startdatum och tidpunkt. Mötets faktiska startdatum och klockslag.

  • Organisatör. Namn på den person som organiserat mötet.

  • Reserverad storlek. Mötets förväntade antal deltagare när mötet schemalades.

  • Ämne. Mötets ämne.

  • Schemalägg varaktighet. Mötets schemalagda varaktighet i minuter.

  • Skicka faktura till. Den kod som används av din organisation för att hålla reda på utnyttjandet av Live Meeting.

  • Största antal samtidiga anslutningar. Det maximala antal deltagare som kan vara med på mötet samtidigt.

Rapport - omröstningsinformation. Skapar en rapport med omröstningsinformation.

Rapport - möteslista. Skapar en rapport med möteslista.

Tabellen Mötessammanfattning är uppdelad i två kolumner med information som identifierar det möte rapporten gäller. Kategorierna finns till vänster i varje kolumn, och resultaten som motsvarar varje kategori står till höger i varje kolumn.

Detaljinformation om mötesnärvaro

Tabell med information som beskriver mötesnärvaro.

Aktivitetsdag. Den dag då användaren närvarade i mötet.

Namn. Mötesdeltagarens namn.

Roll. Deltagarens Live Meeting-användarroll.

Anlänt. Tid och datum då användaren kom till mötet.

Varaktighet. Hur lång tid deltagaren deltog i mötet, i timmar, minuter och sekunder.

IP-adress. IP-adress till den dator som användes för att närvara på mötet.

Företag. Deltagarens företag, om ett sådant har angetts.

Webbläsare Information om deltagarens webbläsare.

Varje rad i tabellen Mötesnärvaro motsvarar en deltagare.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×