När ska jag använda SmartArt-grafik och när ska jag använda diagram?

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

En SmartArt-grafik är en visuell framställning av information och idéer och ett diagram är en visuell illustration av numeriska värden och data. SmartArt-grafik är i princip avsedda för text och diagram för siffror.

Med hjälp av informationen nedan kan du avgöra när det passar bäst att använda SmartArt-grafik respektive diagram.

Använd en SmartArt-grafik när du vill göra följande:

 • Skapa ett organisationsschema.

 • Visa en hierarki, till exempel ett beslutsträd.

 • Illustrera steg eller stadier i en process eller ett arbetsflöde.

 • Visa flödet i en process, ett förlopp eller liknande händelse.

 • Lista information.

 • Visa periodisk eller återkommande information.

 • Visa en relation mellan parter, till exempel överlappande koncept.

 • Skapa en illustration av en matris.

 • Visa proportionerlig eller hierarkisk information i en pyramidbild.

 • Skapa snabbt en illustration genom att skriva eller klistra in text och låta den placeras och ordnas automatiskt i en SmartArt-bildlayout.

Information om hur du skapar SmartArt-grafik finns i Skapa SmartArt-grafik. Hjälp med att avgöra vilken SmartArt-grafiklayout du ska använda hittar du i Välja SmartArt-grafik.

Använd ett diagram när du vill göra följande:

 • Skapa ett stapeldiagram eller kolumndiagram.

 • Skapa ett linjediagram eller ett punktdiagram (datapunkt).

 • Skapa ett börskursdiagram som visar olika aktiekurser.

 • Skapa ett ytdiagram, ringdiagram, bubbeldiagram, polärdiagram eller cirkeldiagram.

 • Skapa ett kombinationsdiagram, till exempel ett stapel- och linjediagram.

 • Länka till realtidsdata i en Microsoft Excel-arbetsbok.

 • Uppdatera diagrammet automatiskt när siffrorna i en Microsoft Excel-arbetsbok uppdateras.

 • Använd "Vad händer om-beräkningaroch du vill kunna ändra siffror och se ändringarna direkt och automatiskt i diagrammet.

 • Automatiskt lägga till förklaringar eller stödlinjer baserade på dina data.

 • Använda diagramspecifika funktioner, exempelvis felstaplar eller dataetiketter.

Mer information om hur du skapar diagram finns under Se även.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×