När och hur du ska använda vyer i PowerPoint 2010

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln

Översikt över PowerPoint 2010 vyer

Vyer när du redigerar en presentation

Vyer när du håller en presentation

Vyer för att förbereda och skriva ut en presentation

Ange en vy som standard

Översikt av PowerPoint 2010-vyer

Vyer i Microsoft PowerPoint 2010 som du kan använda för att redigera, skriva ut och leverera din presentation är följande:

 • Vyn Normal

 • Vyn Bildsortering

 • Vyn Anteckningssidor

 • Vyn Bildspel (omfattar även Föredragshållarvyn)

 • Läsvyn

 • Bakgrundsvyer: Bild, Åhörarkopia och Anteckningar

Som du ser i skärmdumpsbilden nedan hittar du PowerPoint-vyerna på två ställen:

 • I grupperna Bakgrundsvyer och Presentationsvyer på fliken Visa.

 • I ett lättanvänt fält i nederkanten av PowerPoint-fönstret där huvudvyerna (Normal, Bildsortering, Läsvy och Bildspel) är tillgängliga.

PowerPoint-vyer

Obs!: Om du inte har PowerPoint installerat på datorn kan använda du PowerPoint Viewer 2010 kan du visa en presentation. Du kan hämta PowerPoint Viewer från Microsoft Download Center.

Överst på sidan

Vyer när du redigerar presentationen

I PowerPoint finns flera vyer där du kan skapa en professionell presentation.

Vyn Normal

Vyn Normal är redigeringsvyn som du använder när du skriver och formger presentationer. Vyn Normal har fyra områden:

Normalvy

Fliken Disposition Det här är en bra plats att börja skriva ditt innehåll – om du vill fånga in dina idéer, planera hur du vill presentera dem och flytta bilder och text runt. Fliken Disposition visar din bildtext i dispositionsformat.

Obs!: Skriva ut en papperskopia av en disposition av presentationen med bara text (som den visas i vyn disposition) och ingen grafik eller animeringar, klicka på fliken Arkiv.

Sedan på Skriv ut, klicka på helsidesbilder under andra inställningar, klicka på kontur och klicka sedan på Skriv ut längst upp.

Fliken bilder  Visa bilder i presentationen som miniatyrer medan du redigerar. Miniatyrerna gör det lättare för dig att navigera genom presentationen och se effekterna av alla designändringar. Du kan också enkelt ordna om, lägga till eller ta bort bilder här.

Fönstret bild I avsnittet längst upp till höger i PowerPoint-fönstret visar bildfönstret en stor vy av den aktuella bilden. Du kan lägga till text och infoga bilder, tabeller, SmartArt-grafik, diagram, ritade objekt, textrutor, filmer, ljud, hyperlänkar och animeringar med den aktuella bilden visas i den aktuella vyn.

Anteckningsfönstret Du kan skriva anteckningar som gäller för den aktuella bilden i rutan anteckningar nedanför bildrutan. Senare kan du skriva ut anteckningarna och hänvisa till dem när du ger en presentation. Du kan även skriva ut anteckningar om du vill ge för målgruppen eller inkludera anteckningarna i en presentation som du skickar till deltagarna eller publicera på en webbsida.

Du kan växla mellan bilder och disposition flikar. Om du vill förstora eller dölja fönstret som innehåller flikarna Disposition och bilder, se Bekanta dig med arbetsytan i PowerPoint.

Obs!: Om du vill visa linjalen eller stödlinjer i vyn Normal går du till fliken Visa och markerar i gruppen Visa antingen kryssrutan Linjal eller Stödlinjer.

Överst på sidan

Vyn Bildsortering

I vyn Bildsortering visas bilderna som miniatyrbilder. Med den här vyn är det enkelt att sortera och ordna bildsekvenser när du skapar en presentation, och även när du förbereder presentationen för utskrift.

Du kan också lägga till avsnitt i vyn Bildsortering och sortera bilder i olika kategorier eller avsnitt.

Bildsortering

Överst på sidan

Vyn Anteckningssidor

Fönstret Anteckningar hittar du under fönstret Bilder. Du kan skriva anteckningar som gäller den aktuella bilden. Senare kan du skriva ut dina anteckningar och ha dem som stöd när du håller presentationen. Du kan också skriva ut anteckningar till åhörarna eller ta med anteckningarna i en presentation som du skickar till åhörarna eller publicerar på en webbsida.

När du vill visa och arbeta med dina anteckningar i helsidesformat klickar du på Anteckningssidor i gruppen Presentationsvyer på fliken Visa.

Överst på sidan

Bakgrundsvyer

De tre bakgrundsvyerna är Bild, Åhörarkopia och Anteckningar. De är huvudbilderna som lagrar information om presentationen, till exempel bakgrund, färg, teckensnitt, effekter samt platshållares storlek och position. Den främsta fördelen med att arbeta i en bakgrundsvy är att du kan göra formatändringar i bildbakgrunden, anteckningsbakgrunden och åhörarbakgrunden som återspeglas i alla bilder, anteckningssidor eller åhörarkopior som hör till presentationen.

Mer information om hur du arbetar med bakgrunder finns i använda en eller flera bildbakgrunder i en presentation och Skapa eller anpassa en bildbakgrund.

Överst på sidan

Vyer när du håller presentationen

Vyn Bildspel

Använd vyn Bildspel när du håller presentationen. I vyn Bildspel visas presentationen i helskärmsvy, precis så som presentationen kommer att se ut på en stor skärm, inför din publik. Du kan se hur grafik, tidsinställningar, filmer, animerade effekter och övergångseffekter kommer att fungera och se ut.

Tryck på ESC när du vill avsluta vyn Bildspel.

Överst på sidan

Föredragshållarvyn

Föredragshållarvyn är en viktig vy som grundar sig på bildspelet och som du kan använda när du håller en presentation. Genom att använda två bildskärmar kan du köra andra program och visa talaranteckningar som åhörarna inte kan se.

Om du vill använda vyn Föredragshållare ska du kontrollera att datorn kan användas med flera bildskärmar. Aktivera stödet för flera bildskärmar och aktivera sedan vyn Föredragshållare.

Mer information om hur du använder föredragshållarvyn finns i Visa dina stödanteckningar privat när du håller en presentation på två bildskärmar.

Läsvyn

Använd Läsvyn om du håller presentationen genom att visa den på åhörarens dator, i stället för att hålla den framför åhörarna (på en storbildsskärm till exempel). Du kan också använda Läsvyn på din egen dator om du inte vill visa presentationen i helskärm med vyn Bildspel, utan i ett fönster med enkla kontroller där du kan granska presentationen. Du kan alltid växla från Läsvyn till en av de andra vyerna om du vill ändra presentationen.

Överst på sidan

Vyer när du förbereder och skriver ut presentationen

Du kan spara papper och bläck genom att förbereda utskriftsjobbet innan du skriver ut. I PowerPoint finns vyer och inställningar som hjälper dig att ange vad du vill skriva ut (bilder, åhörarkopior eller anteckningssidor) och hur du vill att jobben ska skrivas ut (i färg, gråskala, svartvitt, med ramar o.s.v.).

Mer detaljerad information om utskrift och förhandsgranskning finns i skriva ut bilder eller åhörarkopior av presentationen.

Överst på sidan

Vyn Bildsortering

I vyn Bildsortering visas bilderna som miniatyrbilder. Med den här vyn är det enkelt att sortera och ordna bildsekvensen när du förbereder bilderna för utskrift.

Bildsortering

Överst på sidan

Förhandsgranskning

Med Förhandsgranskning kan du ange inställningar för vad du vill skriva ut – åhörarkopior, anteckningssidor och disposition eller bilder.

Överst på sidan

Ange en standardvy

När du ändrar standardvy till en som passar ditt arbete öppnas PowerPoint alltid i den vyn. Tillgängliga vyer är bland annat Bildsortering, Endast disposition, Anteckningar och olika varianter av vyn Normal.

Som standard öppnas PowerPoint i vyn Normal där miniatyrer, anteckningar och bilder visas. Om du föredrar något annat kan du ange att PowerPoint ska öppnas i en annan vy, till exempel vyn Bildsortering, Bildspel, Anteckningssida eller varianter av vyn Normal.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ till vänster på skärmen. I det vänstra fönstret av dialogrutan PowerPoint-alternativ klickar du på Avancerat.

 3. Under Visa markerar du i listan Öppna alla dokument i den här vyn den vy du vill ange som standardvy och sedan klickar du på OK.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×